DOKUMENTACJA ZOSTAA OPUBLIKOWANA
CELEM PROCESOWEGO ZAATWIENIA PRZEZ
NACZELN RAD ADWOKACK

Witold Ciuwara - adwokat? z Brzozowa, teraz na wygnaniu w Nowym Sczu - publikacja zwizana jest ze skarg jego klientki do Naczelnej Rady Adwokackiej.

       Dotyczy naruszenia przez niego  interesw klienta, uchybienie etyce i godnoci adwokackiej,  o sprawdzenie i weryfikacj postpowania proceduralnego spraw prowadzonych przez  adwokata Witolda Ciuwary, poniewa klientka uwaa go za zwykego oszusta i nacigacza wykorzystujcego czyj niewiedz i nieszczliwe ludzkie przypadki losowe.
Adwokat Witold Ciuwara prowadzi m.in. sprawy: 
1/ o uniewanienie aktu notarialnego? - przegrana w sdzie rejonowym i apelacji - nawet ba si j firmowa
2/ kasacji jej do SN, zreszt odrzuconej - czy tak powinien wyglda pozew? 
3/ podwyszenie alimentw - odnis odwrotny skutek - pozwu tego jego klientka nawet nie widziaa 

       Jeeli adwokat ma odpowiada za tre i form pism procesowych przez niego zredagowanych, to jak potraktowa jego wezwania do zapaty cyt. daruj Pani 1100z w tym 500z za alkohol... lub wistek cyt. napisanie kasacji 3000z, wystpowanie w Warszawie 4.500z...miechu warte, wystpowa przy kasacji - powinien z gry wiedzie, e takiej kasacji sd nawet nie dopuci do rozpatrzenia. Za wymieniane usugi da astronomiczne, nie uzgodnione wczeniej wynagrodzenie / np. zapoznanie si z kilkoma stronami akt 2.000z /, nie wydawa zreszt potwierdze zapaty. Naley zwrci uwag, e sytuacja rodzinna i materialna klientki jest tragiczna. Wychowuje samotnie dwoje chorych dzieci, w tym jedno jest niepenosprawne, / poraenie mzgowe /, ktre wymaga staej opieki i rehabilitacji, co wie si z duymi kosztami i wyrzeczeniami dla ratowania dziecka. Mieszka w maej bieszczadzkiej wsi, gdzie nie moliwoci adnych zarobkw. Najgorsze jest to, e pomimo wczeniejszych ustnych uzgodnie i wpat /ok.8.000z/ dokonywanych kosztem wyrzecze, adwokat za swe niefachowe usugi  wnis pozew o zapat, od razu z zajciem hipoteki nieruchomoci - dziwne, ze sd przyj co takiego. Naruszy tym samym tajemnic i dobro klienta. Pomimo braku dowodw jakichkolwiek zobowiza klientki, Sd Rejonowy w Lesku na niejawnym posiedzeniu, pozbawiajc klientk praw do obrony przyzna mu racj. I pewno jeszcze zwolni z pat sdowych - tak wnioskowa przynajmniej w swoim pozwie. Komornik ochoczo, bez nakazu wezwania o zapat, wchodzi na wspln hipotek?. Klientka uwaam, e adwokat Witold Ciuwara prowadzi powierzone mu sprawy wyjtkowo niefachowo, niestarannie, bez znajomoci procedury, a celem jego dziaaniem byo wyudzenie maksymalnego honorarium, a obecnie przejcie nieruchomoci. Ma due wtpliwoci, czy skoczy w ogle jakie studia prawnicze, a czy nie jest tylko zwykym oszustem.
Potwierdza to sdzia Sdu Apelacyjnego w Rzeszowie Ryszard Kot. W swoim uzasadnienie postanowienia sygn. II AKo 13/01 pisz: Wniosek sporzdzony przez penomocnika pokrzywdzonych jest chaotyczny, nieprecyzyjny i mimo, e autorem jest adwokat to nie mona powiedzie, aby to pismo sporzdzone byo zgodnie z wymogami sztuki prawniczej. cdn.  

 "adwokackie" owiadczenie W. Ciuwary...