Moje dzieci - ofiary sdownictwa. Michalina 9 lat, Joanna 12 lat. 
Poprzez stronnicze wyroki m.in. bosskiego sdziego Petruszewicza, ukrywanie przestpcw przez prokuratora Marcinkowskiego zostay pozbawione beztroskiego dziecistwa. Szkoa podarowaa im ksiki,  pomoc spoeczna obiady w stowce. Pomimo to s prymuskami w klasie. Rzadko dostaj nowe ubrania, sodycze... Nie maj moliwoci korzystania z azienki, przyjmowania koleanek. Nie poddaj si - s inteligentne, zaprawione do walki z bezprawiem...