LISTA MACIEREWICZA - czyli LISTA TAJNYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW SB I WYWIADU WOJSKOWEGO z 1992r.

Konfidenci z archiwów MSW 
Przygotowana przez p. Pęka, Lityńskiego i innych koncentruje się na ochronie dobrego imienia donosicieli, zamiast chronić interes państwa, i obywateli. Należy się spodziewać, że komunistyczny sejm uchwali tę ustawę a UOP i policja, gdzie wciąż dominują pracownicy b. SB z radością zaczną wsadzać do więzienia wszystkich, którzy ośmielą się przypominać zbrodniczą przeszłość dzisiejszych dygnitarzy. Tak to zabezpieczają się byli komuniści i ich sojusznicy w przeddzień wejścia Polski do NATO i uwolnienia się od gorsetu sowieckich zakazów i nakazów. Póki więc jeszcze ustawy tej nie uchwalono, publikujemy dane zawarte w tzw. "liście Macierewicza" i tzw. "liście Milczanowskiego". Obie te nazwy są oczywiście umowne. Ta pierwsza jest w istocie listą powstałą na żądanie uchwały sejmu z 28 maja 1992 r. Minister Antoni Macierewicz był jej wykonawcą i po dostarczeniu przezeń pierwszej partii nazwisk został wraz z całym rządem odwołany przez koalicję strachu składającą się z SLD-UW i PSL przy wsparciu Lecha Wałęsy.
Na liście tej znaleźli się tylko ci ówcześni dostojnicy, którzy odnotowani byli z całkowitą pewnością w archiwach MSW jako tajni współpracownicy Urzędu Bezpieczeństwa lub Służby Bezpieczeństwa.
Podkreślmy, że nie chodzi tu o obywateli innych krajów pracujących dla wywiadu PRL, lecz o tajnych współpracowników wywiadu związanego z sowietami, którymi byli tylko polscy obywatele zajmujący obecnie wysokie stanowiska. Dziś jak się wydaje nie ma już wątpliwości, jak wielkie szkody wyrządzają Polsce pracownicy i współpracownicy UB i SB zajmujący wysokie stanowiska w polskiej gospodarce i polityce. A mimo to wciąż decydują oni o losach polskich banków, urzędów i rozstrzygnięć sejmowych. Publikujemy więc znane listy tych, którzy w archiwach MSW figurują jako agenci, by dokonując wyborów, wyborcy wiedzieli kto jest kim.
Witold Kańka

Objaśnienia pojęć występujących w "liście":

Tajny współpracownik (TW) - najwyższa kategoria całkowicie świadoma współpracy z SB.
Kontakt Operacyjny (KO) - niższa od TW - kategoria współpracownika tajnych służb PRL.
Była to współpraca nie zawsze świadoma
Lokal kontaktowy (LK) - lokal konspiracyjny SB do spotkań z agenturą
Sprawa obiektowa - sprawa operacyjna zakładana przy rozpracowywaniu określonych organizacji lub środowisk (czyli obiektów).
PG - pion gospodarczy MO.
Figurant - osoba występująca w sprawie prowadzonej przez SB, albo osoba, którą zainteresowało się SB.
za: Dodatek nadzwyczajny do dziennika GŁOS 14 II - 16 II 1997 

LISTA MACIEREWICZA - ROK 1992 MINISTROWIE I KANCELARIA PREZYDENTA

WAŁĘSA LECH Imię ojca: Bolesław, ur. 43-09-29 Popowo woj. włocławskie, partia: bezp.,
stanowisko: Prezydent RP, kategoria: 1. TW,
kryptonim: Bolek
figuruje w KWMO GDAŃSK w kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz.II BEiA UOP, nr rej.
1.12535 data rej. 70-12-29 organ
rejestrujący Wydz.III KWMO Gdańsk
1. Wydział C KWMO Gdańsk
Akta archiwalne zachowane
data zaprzestania kontaktów: 1. 76-06-19

CHRZANOWSKI WIESŁAW Imię ojca: Wiesław, ur. 23-12-20 Warszawa,
MARIAN poseł, partia: ZChN,
stanowisko: Marszałek Sejmu, praca:
Kancelaria Sejmu, kategoria: 1. TW,
kryptonim: 1.Zuwak, kategoria: 2. TW,
kryptonim: 2. Spółdzielca, figuruje w: - księdze inwentarzowej Wydz.III BEiA UOP
- kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący,
1.UBP Warszawa
2. 4976 74-03-13 Wydz.III KWMO Warszawa
3. 74495 86-06-11 Wydz. IX Dep.I Warszawa
1. Wydz. III BEIA UOP
Akta archiwalne zachowane, 
data zaprzestania kontaktów: 1. - 2. 76-06-22

JAGIEŁŁO MICHAŁ Imię ojca: Piotr, ur. 41-08-23 Janikowice
ANDRZEJ stanowisko: PODSEKRETARZ STANU, praca: MKiS
kategoria: 1. konsultant kryptonim: JOT,
figuruje w: - kartotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP.
nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 40745 80-01-02 WYDZ. V DEP. II Warszawa

MISIĄG WOJCIECH Imię ojca: Marian, ur. 51-12-26 Kraków,
MARIAN stanowisko: PODSEKRETARZ STANU
praca: MINISTERSTWO FINANSÓW
kategoria: 1. KONSULTANT kryptonim: 2. TW
kryptonim: JACEK figuruje w: - kartotece odtworzeniowej Wydz. II BE i A UOP - archiwum Zarządu Wywiadu, nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 17272 88-07-25 Wydz. VIII Dep. I WARSZAWA
2. 96872 86-05-31 WYDZ. XI DEP. II WARSZAWA,
1. AZW UOP

KOMORNICKI JAN Imię ojca: TOMASZ, ur. 43-03-13 Iwonicz
MARIAN partia: PSL
stanowisko: PODSEKRETARZ STANU
praca: MOŚZNiL kategoria: 1. TW kryptonim: NAŁĘCZ, figuruje w :- kartotece ogólno-informacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. NS-7089 - PION VI RUSW SB ZAKOPANE
1. W 'C' KWMO NOWY SĄCZ
Akta archiwalne zachowane
data zaprzestania kontaktów: 1. 89-11-30

KRZYMIŃSKI Imię ojca: Józef, ur. 26-09-20 Paryż,
ALEKSANDER Francja, stanowisko: PODSEKRETARZ STANU
praca: MSZ, kategoria: 1. TW kryptonim: Henryk, 2. KO kryptonim: Alek
figuruje w: - księdze inwentarzowej Wydz. III BEiA UOP - kartotece ogólno-informacyjnej Wydz. II BEiA UOP
Zachowała się teczka pracy i teczka personalna TW, nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 3415 58-12-04 WYDZ. III DEP. II Warszawa
2. 45934 - WYDZ. VII DEP. V
3. - WYDZ. I DEP. I
Akta archiwalne zachowane
data zaprzestania kontaktów: 1. 60-09-23

MAJEWSKI JAN Imię ojca: Antoni, ur. 31-09-29 Puznów Nowy,
KAZIMIERZ stanowisko:PODSEKRETARZ STANU
praca: MSZ, kategoria: 1. TW kryptonim:
Michalik, figuruje w: - kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr. rej. data rej. organ rejestrujący
1. 13/44 50-04-14 Wydz. III Z-du I Szef. WSW
Warszawa, data zaprzestania kontaktów: 1. 55-04-21

OLECHOWSKI ANDRZEJ Imię ojca Tadeusz, ur. 47-09-09 Kraków,
MARIAN stanowisko: MINISTER
praca: MINISTERSTWO FINANSÓW
kategoria: 1. KO/DI kryptonim: Must
figuruje w: - archiwum Zarządu Wywiadu, nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. - 72-11-04 WYDZ. V DEP. I Warszawa, nr
archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. J-7588 81-06-25
1. AZW UOP

PODSIADŁO ANDRZEJ Imię ojca: Stanisław, ur. 50-12-02 Dąbrowa
IRENEUSZ Górnicza, stanowisko: PODSEKRETARZ STANU
praca: MINISTERSTWO FINANSÓW
kategoria: 1. konsultant kryptonim: PA
2. KO/DI kryptonim: Bułgar
figuruje w: - kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP - archiwum Zarządu Wywiadu,
nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 93211 85-10-24 WYDZ. IV DEP. V WARSZAWA
2. - 76-09-20 WYDZ. V DEP. I WARSZAWA
1. WIII BEiA UOP, 2. AZW UOP

SICIŃSKI ANDRZEJ Imię ojca: Antoni, ur. 24-05-20, stanowisko:
ANTONI Minister
praca:MKiS, kategoria: 1. KO/DI kryptonim:
Sotos, figuruje w: - archiwum Zarządu Wywiadu, nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 9656 73-06-02 Wydz. IV Dep. I Warszawa, nr
archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. J-1236 75-05-30
1. AZW UOP
Adnotacja: materiały zniszczono dn. 00-00-00
Dotychczas nie odnalezione.

SKUBISZEWSKI JAN imię ojca: Ludwik, ur. 26-10-08 Poznań,
KRZYSZTOF partia: bezp., stanowisko: MINISTER
praca: MSZ, kategoria: 1. TW kryptonim: Kosk,
figuruje w: - księdze inwentarzowej Wydz. III
BEiA UOP - archwum Zarządu Wywiadu, nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 6173/64/5242 Dep. I Warszawa
2. - Dep. I, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. 9669/I 69-10-03 F-7974/1
2. J-1770, 1. WIII BEiA UOP
2. AZW UOP
Akta archiwalne zachowane

STANKIEWICZ JACEK ur. 39-12-16, stanowisko: SEKRETARZ STANU
MARIA praca: URM, kategoria: 1. TW kryptonim:
Jacek, figuruje w: - kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP -
kartotece komputerowej ZSKO nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. - 68-10-16 WYDZ. V KWMO Bydgoszcz, nr
archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. 2866/I 74-07-06 -
miejsce złożenia akt: 1. WYDZ. C KWMO TORUŃ,
data zaprzestania kontaktów: 1. 74-07-06

SZUDER STANISŁAW Imię ojca: Marian, ur. 50-11-05 Sroczyn,
EDMUND partia: bezp., stanowisko: PODSEKRETARZ STANU
prac: MŁ kategoria: 1. TW kryptonim: Zeus,
figuruje w: - kartotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 42110 87-05-11 WYDZ. TECHNIKI Poznań

FALANDYSZ LECH ur. 42-10-27, stanowisko: PODSEKRETARZ STANU
praca: KANCELARIA PREZYDENTA, tegoria: 1.
TW-k kryptonim:- 2. TW kryptonim: Wiktor,
figuruje w: kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP
Zachowała się teczka pracy i teczka
personalna TW., nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 6995 WYDZ.III KSMO Warszawa
2. 15822 WYDZ.II SUSW, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. 9893/I-k 74-04-25
2. 15783/I 83-04-15
1. BEiA UOP
Akta archiwalne zachowane
data zaprzestania kontaktów: 1. 74-04-25

MILEWSKI JERZY JAN Imię ojca: Józef, ur. 35-03-27 Łopuchówko,
stanowisko: SEKRETARZ STANU
praca: BIURO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
kategoria: 1. TW kryptonim: Franciszek,
figuruje w: - księdze inwentarzowej Wydz. III BEiA UOP - kartotece ogólnoinformacyjnej
Wydz. II BEiA UOP - kartotece komputerowej ZSKO, nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. I-179 WYDZ.III KWMO GDAŃSK
nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. 21713/I 89-01-06
1. BEiA W-WA
Akta archiwalne zachowane

ZIÓŁKOWSKI JANUSZ Imię ojca: Aleksander, ur. 24-04-06
ALEKSANDER Sosnowiec, stanowisko: SEKRETARZ STANU
praca: KANCELARIA PREZYDENTA
kategoria: 1. TW
figuruje w: - kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP - kartotece komputerowej
ZSKO, nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 9645 WYDZ. II KWMO POZNAŃ
nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. 30235/I 74-08-12
1. Wydz 'C' KWMO POZNAŃ

POSŁOWIE:

BENTKOWSKI Imię ojca: Franciszek, ur. 41-02-14
ALEKSANDER Stanisławów Ukraina, poseł, partia: PSL
kategoria: 1. TW kryptonim: Arnold,
kryptonim: Kamil, figuruje w: - księdze inwentarzowej Wydz. III BEiA UOP, - księdze inwentarzowej WUSW Rzeszów nr 1- kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA
UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 11861 77-04-29 Wydz. II WUSW Rzeszów, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. 24248/I 91-10-31 24248/1
1. BEiA UOP Warszawa
Akta archiwalne zachowane. Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę.

BONI MICHAŁ JAN Imię ojca: Władysław, ur. 54-06-10 Poznań,
poseł , partia: KLD
kategoria: 1. TW-k kryptonim: Znak, 2. TW, kryptonim: Znak, figuruje w: nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 55946 88-02-15 Wydz.III-2 SUSW Warszawa
2. 54946 88-11-29 Wydz.III-2 Warszawa
Adnotacja: materiały zniszczono dn. 90-01-00
Dotychczas nie odnalezione. data zaprzestania kontaktów: 1. 90-01-05

BORAL MAREK TADEUSZ Imię ojca: Antoni, poseł, Klub SLD czł.
kategoria: TW kryptonim: Klementyna, figuruje w: - księdze inwentarzowej WEiA Del. UOP Łódź
- kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz.II BEiA UOP nr rej. data rej. organ rejestrujacy
1. 2272 75-07-11 Wydz. III KWMO
Piotrków Trybunalski
nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1.72/I 76-04-15 72/1
1. WEiA Del. UOP w Łodzi
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w. osobę, 
data zaprzestania kontaktów: 1. 76-04-15

BRYŁKA GEORG ROCHUS Imię ojca: Anton, ur. 29-07-24 Dobrodzień,
poseł, partia PKMnN
kategoria: 1. TW Kryptonim: Feliks, figuruje w: - księdze inwentarzowej, nr rej. data
rej. organ rejestrujący
1. CZ-464 75-07-09 Pion II RUSW
Lubliniec
nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. I-3638 86-11-27
1. WEIA Del. UOP w Katowicach
Akta archiwalne zachowane
data zaprzestania kontaktów: 1. 86-11-17

BŁASZCZEĆ JÓZEF Imię ojca: Józef, ur. 47-06-19 Kobylniki,
STANISŁAW poseł, partia ZChN
kategoria 1. TW kryptonim: Józef,
figuruje w: - księdze inwentarzowej nr rej. data rej. organ rejestrujący
1.2652 78-05-15 Wydz.III-A
Częstochowa, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. I-1495 -27 232/1
1. WEiA Del. UOP w Katowicach
Akta zaprzestania kontaktów 1. 80-07-21

CIMOSZEWICZ Imię ojca: Marian, ur. 50-09-13 Warszawa,
WŁODZIMIERZ poseł, klub: SLD
kategoria 1. KO/DI kryptonim: Carex,
figuruje w: - archiwum Zarządu Wywiadu, nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 13613 80-09-25 Wydz. II DEP.I Warszawa
nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. J-8938 84-08-24
1. AZW UOP

CINAL JÓZEF Imię ojca: Konstanty, ur. 36-10-11 Wieprz,
poseł, partia: PSL czł. Zarz. kryptonim:
Józef Polak, figuruje w - księdze inwentarzowej, - kartotece komputerowej ZSKO, nr rej. data rej.
organ rejestrujący
1. 5739 82-01-21 Wydz. IV
Bielsko-Biała, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. I-3430 84-07-09
1. W C WUSW w Bielsku-Białej
Adnotacja materiały zniszczono dnia 89-12-01, dotychczas nie odnaleziono, data
zaprzestania kontaktów: 1. 84-07-09

CZYKWIN EUGENIUSZ Imię ojca: Grzegorz, ur. 49-9-12 Orla, poseł,
partia: bezp.
stanowisko: v-ce przewod. Kom. Mniejszości Narod. praca: UChs, Oddz. Wojew., kategoria:
1. TW kryptonim: Izydor, kryptonim Wilhelm, figuruje w: - kartotece ogólno informacyjnej Wydz. I BEiA UOP nr rej. data rej. organ rejestrujący:
1. 21661 77-08-23 Wydz. IV KWMO Białystok
nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. I-8510
1. WEiA Del. UOP w Białymstoku
Akta archiwalne zachowane. 
data zaprzestania kontaktów: 1. 89-09-13

FOGLER PIOTR Imię ojca Janusz, ur. 53-12-22 Legionowo,
STANISŁAW poseł, partia: UD Prezydium rady, skarbnik,
praca Sejmik Samorządowy Woj.Warszawskiego,kategoria 1. TW kryptonim: Turysta
2. TW kryptonim: Turysta, figuruje w: -
kartotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 15570 76-12-23 Wydz.IV SUSW Warszawa
2. 59343 80-03-29 Wydz. IV Dep.V
Warszawa, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. 12970/I, 2.17064/I
1. Wydz. WIII BEIA UOP, 
data zaprzestania kontaktów 1. 80-03-06, 2. 83-04-02

FURTAK ANTONI JAN Imię ojca Piotr,
poseł: partia PL v-ce. przewod. KP
kategoria 1. TW kryptonim Jonatan, kryptonim Platan, nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 42097 81-12-31 Wydz. IV KWMO Gdańsk

GĄSIENICA-MAKOWSKI Imię ojca: Władysław, ur. 52-02-15 Zakopane,
ANDRZEJ TADEUSZ poseł, partia PChD
kategoria: 1. TW kryptonim: Andrzej II,
figuruje w: - księdze inwentarzowej, nr rej.
data rej. organ rejestrujacy
1. NS-6251 81-12-26 Wydz. V WUSW Nowy Sącz
1. WEiA Del. UOP w Krakowie
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawierają dokumenty
sygnowane przez w/w osobę., 
data zaprzestania kontaktów 1. 83-12-10

HOLC TOMASZ Imię ojca: Jerzy, ur. 47-06-04 Warszawa,
partia: PPG
kategoria: 1. TW kryptonim: Zenek,
figuruje w: - kartotece ogólnoinformacyjnej
Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej.organ rejestrujący
1.38119 - Wydz. IV Dep. II MSW Warszawa
1. Biuro "C" Warszawa
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę.,
 data zaprzestania kontaktów: 1. 76-07-16

JAGIELIŃSKI ROMAN Imię ojca Stanisław, ur. 47-01-02 Wichradz,
poseł, partia: PSL wiceprzewod.
kategoria 1. TW kryptonim Ogrodnik,
figuruje w: - kartotece odtworzeniowej Wydz.II BEiA UOP - kartotece komputerowej ZSKO, nr
rej. data rej. organ rejestrujący 1.5332 81-03-25 Wydz. VI WUSW Piotrków Tryb.

JANOWSKI ZBIGNIEW ur. 55-10-04 Przemyśl, Imię ojca: Stanisław,
TADEUSZ poseł, klub: SLD
kategoria: 1. TW kryptonim: Janek, 2.
TW, figuruje w: - kartotece ogólno informacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 12877 88-02-13 Wydz.V Warszawa
2. 55956 88-11-28 Wydz.V-2 SUSW Warszawa

JASKIERNIA JERZY Imię ojca: Mieczysław, ur. 50-03-21 Kudowa
Zdrój, poseł, klub: SLD czł. Centr. Kom.Wykonawczego
praca: Rada Naczelna SDRP, kategoria: 1.
KO/DI kryptonim: Prym, figuruje w: -
archiwum Zarządu Wywiadu, nr rej. data
rej. organ rejestrujący:
1. 37279 73-12-04 Wydz.XI Dep.I Warszawa
nr archiwalny data archiwizacji nr
mikrofilmu 1. J-7062 80-03-06
AZW UOP
Akta archiwalne zachowane

KIELEK EUGENIUSZ Imię ojca: Józef, ur. 40-10-2- Przykop,
poseł, partia: NSZZ-S
praca: Zarz. Reg. NZZ "Ziemia Sandomierska"
kategoria: 1. TW kryptonim: Onyks, 2. TW-k
kryptonim: - figuruje w: - Wydz. V BEiA
delegatury Radom - kartotece ogólno informacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej., organ rejestrujący
1. 2254 82-09-09 Wydz. II Tarnobrzeg
2. 11447 89-05-03 Wydz.V Tarnobrzeg
1. Sekcja "C" WZO WUSW w Tarnobrzegu
data zaprzestania kontaktów: 1. 82-09-10

KRAWCZUK ALEKSANDER Imię ojca: Dymitr, ur. 22-06-07 Kraków,
poseł, klub: SLD
stanowisko: v-ce przewod. Kom. Kultury i Śr. Przekazu, praca: UJ kategoria: 1. KP
kryptonim: Aleksander, 2. PK kryptonim:
Chata, figuruje w: - księdze inwentarzowej,
nr rej. data rej. organ rejestrujący:
1. 2557/62 61-11-22 Inspektorat I Kraków
1. WEiA Del. UOP w Krakowie
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę., 
data zaprzestania kontaktów: 1. 78-04-18

LASOCKI TADEUSZ Imię ojca: Bronisław, ur. 50-11-28 Skarżyn Nowy, poseł, partia: ChD v-ce przew. KP
kategoria: 1. TW krypytonim: Kamil, figuruje w: - kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący:
1.4915 81-07-15 Wydz. VI Łomża
1. Sekcja "C" WZO WUSW w Łomży, 
data zaprzestania kontaktów: 1. 88-06-22

MAJEWSKI JAN Imię ojca: Stanisław, ur.42-06-03
Bartłomiejów, poseł, partia: PSL sek. Woj. Zarzadu, praca: Urząd Gm.,kategoria 1. TW kryptonim: Gucio 2. TW kryptonim: - 3. TW kryptonim: Jodła,
figuruje w: - księdze inwentarzowej - kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA
UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 41678 Wydz.V-2 SUSW Warszawa
2. TG-3761 PVI RUSW SB Opatów
3. Wydz. IV Krakow, nr archiwalny, data archiwizacji, nr mikrofilmu
1. 18255/I 86-08-26
2. 3969/I 88-05-27
3. 41779/I 76-09-02
1. Wydz. III BEiA UOP
2. Sekcja "C" WZO WUSW Tarnobrzeg
Akta archiwalne zachowane
data zaprzestania kontaktów: 1. - 2. 88-05-27

MAJEWSKI WIT WIKTOR Imię ojca: Antoni, ur. 43-07-21 Janów, poseł,
klub: SLD wiceprzewod.
kategoria: 1. KO/DI kryptonim: WITO
Kryptonim: ZEV, figuruje w: - księdze inwentarzowej Wydz.III BEiA UOP - kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP - kartotece odtworzeniowej Wydz. I BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 56953 79-08-25 wydz. I Dep. I Warszawa, nr
archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. 19352/I 86-03-19 19352/1
1. Wydz. III BEiA UOP
Akta archiwalne zachowane
data zaprzestania kontaktów: 1. 86-03-06

MAKSYMIUK JANUSZ Imię ojca: Henryk, ur. 47-01-19 Janówka,
ROMAN poseł, partia: PSL
kategoria: 1. TW kryptonim: Roman, figuruje
w: - kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II
BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący:
1.46734 83-07-15 Pion VI RUSW Oleśnica, nr
archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. 60430/I 60430/I
1. WEiA Del. UOP we Wrocławiu
data zaprzestania kontaktów: 1. 89-09-27

MOCHNACZEWSKI PIOTR Imię ojca: Karol, ur. 65-10-20 Szczecin,
poseł, klub: SLD
praca: Krajowa Rada koordynacyjna ZSHP,
kategoria: 1. TW kryptonim: Michał,
figuruje w -kartotece odtworzeniowej Wydz. II
BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący
1.25515 83-01-27 Wydz. III-1 Szczecin, nr
archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1.50535/I 89-11-22
1. Wydz. "C" WUSW w Szczecinie
Adnotacja: materiały zniszczone w dn.90-03-25
Dotychczas nie odnalezione.
data zaprzestania kontaktów 1. 89-12-16

MOCZULSKI LESZEK Imię ojca Stanisław, ur. 30-06-07 Warszawa,
poseł, partia: KPN
honorowy przewod. KP, kategoria: 1. TW
kryptonim: Lech, figuruje w: - kartotece ogólno-informacyjnej Wydz. II BEiA UOP, -
kartotece komputerowej ZSKO - kartotece odtworzeniowej Wydz. I BEiA UOP, Zachowała się teczka pracy i teczka personalna TW, nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 4750 69-08-29 Wydz.III-2 SUSW Warszawa, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. 16526/I 84-07-09
1. WIII BEiA UOP
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę., 
data zaprzestania kontaktów: 1. ?

OSIATYŃSKI JERZY Imię ojca: Leonidas, ur. 41-11-02 Ryga,
poseł, partia: UD kategoria 1. TW kryptonim: Osiatyński 2.
TW-k, figuruje w: - księdze inwentarzowej
Wydz. III BEiA UOP - kartotece ogólno-informacyjnej Wydz. II BEiA UOP - kartotece odtworzeniowej Wydz. I BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 74163 - Wydz. II Dep. MII MSW Warszawa
2. 34080 - 1. Wydz. III BEiA UOP, Akta archiwalne zachowane

PIECHOTA JACEK JAN Imię ojca: Bogumił, ur. 59-04-28 Szczecin,
poseł, klub: SLD przew.Rady Woj. SdRP w Szczecinie
kategoria: 1. TW kryptonim: Robert, figuruje w: - kartotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA
UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 28853 84-05-03 Wydz. III-1 Szczecin,
Adnotacja: Materiały zniszczono dn. 89-11-24
Dotychczas nie odnalezione.
data zaprzestania kontaktów: 1. 89-11-24

PILARSKI BOHDAN Imię ojca: Antoni, ur. 31-9-24 Brzozowiec - ZSRR, poseł, partia: PSL-S
czł. Prezydium Rady Kraj., kategoria: 1. KIN
kryptonim: Ravel vel Surma, figuruje w: - archiwum Zarządu Wywiadu, nr rej. data rejes. organ rejestrujący
1.6395 65-04-08 Wydz. VIII Dep. I
Warszawa, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. J-1712 66-08-25, 1. AZW UOP

REICHELT WŁADYSŁAW Imię ojca: Zbigniew, ur. 50-05-01 Poznań,
poseł, partia: KLD
kategoria: 1. TW kryptonim: Adam
figuruje w: - kartotece ogólno-informacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej.
organ rejestrujący
1. 33437 75-11-11 Wydz. III Poznań, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. 36162/I
1. W C WUSW w Poznaniu
Adnotacja: Materiały zniszczono w dn.89-12-14, Dotychczas nie odnalezione, 
data zaprzestania kontaktów: 1. 86-08-29

SALETRA WOJCIECH Imię ojca: Tadeusz, ur. 55-09-26 Kielce, poseł, klub SLD
JAROSŁAW przewod.Rady Woj.. czł. Rady Nacz., praca:
Wyższa Szkoła Pedagogiczna, kategoria: 1. TW
kryptonim: Tadeusz, figuruje w: - księdze
inwentarzowej WEiA Del. UOP Radom, nr rej.data rej. organ rejestrujący
1. 23813 84-06-27 Wydz. III KWMO Kielce
nr archiwalny data archiwizcji nr mikrofilmu, 1. 39414/I 89-08-29 39414/I
1. WEiA Del.UOP w Radomiu
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę., 
data zaprzestania kontaktów: 1. 89-08-29

SMOLAREK RYSZARD Imię ojca: Józef, ur. 52-05-10 Koło, poseł, partia: PSL
Stanowisko: v-ce przew. Kom.Rolnictwa i
Gosp.Żyw., kategoria: 1. TW kryptonim: Monika, 
figuruje w: - kartotece ogólno-informacyjnej Wydz. II BEiA UOP, - kartotece odtworzeniowej Wydz. I BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący, 1.
3860 79-05-08 Wydz. II KWMO Konin
1. WEiA Del. UOP w Poznaniu
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę., 
data zaprzestania kontaktów 1. 83-07-18

SPYCHALSKA EWA Imię ojca: Bronisław, ur. 49-08-17 Warszawa,
TERESA poseł, klub: SLD czł. Rady Kraj., praca OPZZ
kategoria 1. TW kryptonim: Czuma, figuruje w:
- kartotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP,
nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 55153 88-06-20 Wydz. V-2 Warszawa

STANISZEWSKA GRAŻYNA Imię ojca: Józef, ur.49-11-02 Bielsko-Biała,
poseł, partia: UD czł. Kraj. Rady, stanowisko: v-ce przewod. Kom. Przekształceń
Własnościowych, kategoria 1.TW kryptonim: Kowalska, figuruje w: - księdze inwentarzowej
- kartotece komputerowej ZSKO, nr rej.data rej. organ rejestrujący
1. 2762 78-04-06 Wydz. III KWMO Bielsko-Biała
nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. I-1095 79-01-10 1095/I
1. WEiA Del. UOP w Katowicach
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w. osobę., 
data zaprzestania kontaktów: 1. 79-01-10

STAROWNIK MARIAN ur. 54-03-02 Maśluchy, Imię ojca: Wiktor,
ROMAN poseł, partia: PSL czł. Prezydium ZW Lublin, stanowisko: v-ce przewod. Kom. Samorzadu Teryt., praca: Urząd Gm. kategoria: 1. TW kryptonim: Roman,
figuruje w: - kartotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 32171 84-12-10 Wydz. VI WUSW
Lublin, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. I/19920 89-10-30
1. Wydz. "C" WUSW w Lublinie
Adnotacja: Materiały zniszczono dn. 90-01-30.
Dotychczas nie odnalezione. 
data zaprzestania kontaktów: 1. 89-10-30

SZAFRANIEC HERBERT Imię ojca: Antoni, ur. 41-12-20 Katowice,
poseł, partia: KLD
kategoria 1. TW kryptonim: Grażyna,
figuruje w: - księdze inwentarzowej, nr rej.data rej. organ rejestrujący
1. -Wydz. II KWMO Katowice, nr archiwalnych data archiwizacji nr mikrofilmu
1. I-4307 70-05-15 1. Wydz. "C" KWMO
Katowice, data zaprzestania kontaktów 1. 72-06-07

SZREDER BOGUMIŁ Imię ojca: Paweł, ur. 56-07-31 Gdańsk, poseł,
EDWARD partia: PSL
czł Zarz. Woj., Kat.: 1. TW kryptonim: Rolnik, figuruje w: - kartotece komputerowej ZSKO nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 48203 84-05-25 Wydz. III-I Gdańsk,
nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. 26149/I
1. W C WUSW w Gdańsku
data zaprzestania kontaktów: 1. 89-07-10

SZYMAŃCZAK TADEUSZ Imię ojca : Eugeniusz, ur.52-04-06 Skrzelew,
poseł, partia: PL prezydium
kategoria: 1. TW kryptonim: Dobrodziej,
figuruje w : WEIA DEL. Łódź - kartotece
komputerowej ZSKO, nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 4537 81-12-28 Wydz. IV WUSW Skierniewice nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. 880/I 83-02-16 1. Sekcja "C" WZO WUSW w Skierniewicach
Adnotacja: materiały zniszczono dn. 89-00-00
Dotychczas nie odnalezione.
data zaprzestania kontaktów: 1. 83-02-16

ŚWITKA JAN EUGENIUSZ Imię ojca Marcin, ur. 36-06-28 Majdan
Górny, poseł, partia: SD
praca: UMCS Filia Rzeszów, kategoria 1. TW
kryptonim: Jasio, figuruje w - księdze inwentarzowej - kartotece ogólno-informacyjnej
Wydz. II BEiA UOP, nr rej. rej. organ rejestrujący:
1. 934 61-09-02 Wydz. III KWMO Lublin, Nr
archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. 984/I 62-08-16 2834/1
1. WEiA Del. UOP w Rzeszowie
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę., 
data zaprzestania kontaktów 62-08-16

WESOŁOWSKI MARIUSZ Imię ojca: Jerzy, ur. 50-04-11 Tarnów, poseł,
STEFAN partia UD przewod. Rady Reg., kategoria: 1. TW
kryptonim: Marek, figuruje w: - kartotece
ogólnoinformacyjnej Wyd. II BEiA UOP -
kartotece odtworzeniowej Wydz. I BEiA UOP, nr
rej. data rej. organ rejestrujący,
I. 4/550 78-12-22 WPG KMMO Olsztyn,
nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. 17257/Im 84-11-12 17257/Im, 1. W prezyd. KWP w Olsztynie
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę., 
Data zaprzestania kontaktów: 84-12-12

ZYCH BOGUMIŁ ZYGMUNT Imię ojca: Kazimierz, ur. 59-08-22 Wałbrzych,
poseł, Klub SLD
kategoria 1. TW kryptonim: Konrad, 
figuruje w: -kartotece odtworzeniowej Wyd. II BEiA UOP -kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz.II BEiA
UOP i kartotece odtworzeniowej Wydz.I BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujacy
1. 10982 87-06-23 Wydz. III WUSW Wałbrzych
nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. I-6059 88-11-16
1. Sekcja C WZO WUSW w Wałbrzychu
Adnotacja materiały zniszczone dn. 90.01.29
Dotychczas nie odnalezione. 
Data zaprzestania kontaktów: 1. 88-11-16

ZYLBER JAN Imię ojca: Leon, ur. 36-04-14 Kalisz, poseł, partia: PPG
członek Rady Najwyższej, kategoria 1. TW
kryptonim: Roman, figuruje w: - księdze
inwentarzowej Wydz. III BEiA UOP - Kartotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP nr rej. data
rej. organ rejestrujący
1. 58115 79-12-28 Wydz. IV Dep.II
Warszawa, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. 18140/I 84-11-10
1. Wydz. III BEIA UOP
Akta archiwalne zachowane, 
data zaprzestania kontaktów 84-09-14

BARTODZIEJ GERHARD Imię ojca: Franciszek, ur. 41-01-20 Olszowa
Ujazd, senator, partia Bezp.
kategoria 1. TW kryptonim: Agata
2. OZ kryptonim -3. KO/DI kryptonim - Waris, figuruje w: -kartotece ogólno-informacyjnej
Wydz. II BEiA UOP - archiwum Zarządu Wywiadu,
nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 34942 77-02-24 Wydz. III Katowice
2. 91345 85-04-20 Wydz. VII Dep.I Warszawa
3. 16333 85-04-16 Wydz. VII Dep.I
Warszawa 1. W C WUSW w Katowicach 2. AZW UOP
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę, 
data zaprzestania kontaktów: 1. 80-10-23, 2. 88-1—23, 3.90-01-04

FINDEISEN WŁADYSŁAW Imię ojca Stanisław, ur. 26-01-20 Poznań,
senator, partia UD stanowisko v-ce prezes, praca PAN, kategoria
1. KIN kryptonim: Wiktor 2. KIN "
Vikers, figuruje w: - archiwum Zarządu Wywiadu nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 5928 60-06-04 Wydz.II Dep.II Warszawa
2. - 65-08-18 Wydz.VII Dep.I Warszawa 1. WIII BEiA UOP
Akta archiwalne zachowane
data zaprzestania kontaktów 1. 68-03-05

HORODECKI KRZYSZTOF Imię ojca Jan, ur. 53-12-07 Stargard Szcz.,
partia . bezp.
kategoria 1. TW kryptonim Marek
figuruje w nr rej. data rej. organ rejestr. 1. 3569 80-10-02 Wydz. II Piła, nr archiwalny data archiwizacji
nr mikrofilmu I. 1248/I
1. WEiA Del. UOP w Poznaniu
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę. 
Data zaprzestania kontaktów: 1. 84-10-17

JESIONEK JAN Imię ojca: Anzelm, ur. 25-07-05 Katowice,
partia: KPN
kategoria 1. TW kryptonim Skaut
Edmund I Podróżny Leon, figuruje w: - księdze inwentarzowej, nr rej. data rej.
organ rejestrujący
1. XV-2/362/72 72-05-03 WPG Katowice
2. 48362 82-02-09 Wydz. III Katowice,
nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. I-8477 2994/1 2. I-8477
1. WEiA Del.UOP w Katowicach
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę. 
Data zaprzestania kontaktów: 1. 82-01-11 2. 83-01-03

KOSTKA STANISŁAW Imię ojca: Władysław, ur. 25-02-17 Pełnatycze
Jarosław, senator, partia KPN
kategori 1. TW kryptonim: Kos, figuruje w: - w księdze inwentarzowej WEiA Del. Rzeszów nr
rej data rej. org. rejestrujący
1. 4102 69-12-08 SB KPMO Jarosław, nr
archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. I-9348
1. WC KWMO w Rzeszowie. Adnotacja materiały zniszczono dn. 82-06-30
Dotychczas nie odnalezione
Data zaprzestania kontaktów 1. 72-04-10

KRALCZYŃSKI ANDRZEJ Imię ojca: Władysław, ur. 43-07-29 Warszawa,
HENRYK senator, partia NSZZ-S
kategorii 1. TW kryptonim: Terlecki 2. TW
kryptonim: Terlecki, figuruje w: - księdze inwentarzowej - kartotece komputerowej ZSKO,
nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. BB -2765 78-04-06 Wydz. III-A Bielsko-Biała
2. BB - 519 81-06-19 Wydz. V
1. WEiA Del. UOP w Katowicach
Akta archiwalne zachowane, 
data zaprzestania kontaktów: 1. 79-07-28, 2. 82-08-18

WILKOWSKI EUGENIUSZ Imię ojca: Bolesław, ur. 55-01-04 Miedniki d.
pow. hrubieszowski, senator, partia NSZZ-
kryptonim: Wiktor, figuruje w: - kartotece komputerowej ZSKO nr rej. data rej. organ
rejestrujący
1. 6438 80-02-21 Wydz.III Chełm 1. S C
WZO WUSW w Chełmie. Akta archiwalne zachowane, 
data zaprzestania kontaktów: 1. 84-11-22

WŁODYKA MIECZYSŁAW ur. 49-01-30 RÓŻANKA senator, partia PSL
prezydium
kategoria 1. TW kryptonim: Rolnik
figuruje w: - kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP
Zachowała się teczka pracy i teczka personalna TW
nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 831 80-02-05 WPG Słupsk
nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. Im/6265
1. W Prezyd. KWP w Słupsku
data zaprzestania kontaktów 1. 89-05-31

ZAMOYSKI JAN TOMASZ Imię ojca Maurycy, ur. 12-06-12 Klemensów
Zamość, senator, partia ZChN
kategoria 1. KO kryptonim: Hrabia 2. TW
figuruje w: Zachowała się teczka pracy i teczka personalna TW. nr rej. data rej. organ
rejestrujący
1. 9470 - Wydz. V Dep.II Warszawa
2. 15057 76-04-05 Wydz. II SUSW
nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. WIII BEiA UOP
Akta archiwalne zachowane
data zaprzestania kontaktów: 1. - 2. 79-09-15

ŻAK STANISŁAW JÓZEF Imię ojca: Michał ur., 32-02-08 Kielce,
senator, partia:UD
kategoria: 1. TW kryptonim: PIOTR
2. KO/DI kryptonim: PIOTR, figuruje w: - karotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP -
archiwum Zarządu Wywiadu - kartotece komputerowej ZSKO, nr rej. data rej. organ rejestrujący
1. 4070 67-10-18 WYDZ. II KWMO KIELCE
2. SMW-2/1362 75-01-31 DEP. I MSW
1. W C KWMO w Kielcach
data zaprzestania kontaktów: 1. 70-05-22


Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej - jasne, że zaczynamy od
"LISTY RACZKOWSKIEGO", czyli kto jest kim? A dalej: 
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaśniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników...
...jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.