Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Zaproszenie na posiedzenie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w przedmiocie odmowy wszczęcia śledztwa w sprawie popełnienia przez Posła Donalda Tuska przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego i moich dzieci. Zbigniew Kękuś

Kraków, 14 stycznia 2010r.

dr Zbigniew Kękuś

Adres: do wiadomości ZG SOPO

Szanowny Pan

Donald Tusk

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Poselskie

ul. Marszałkowska 87/85

00-683 Warszawa

Dotyczy:

  1. Zaproszenie na posiedzenie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku II Wydział Karny /ul. Nowe Ogrody 30/ w dniu 22 stycznia 2010r., godz. 13:00, sala 25 /sygn. akt: II Kp 1175/09/, w przedmiocie odmowy wszczęcia śledztwa w sprawie popełnienia przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego i moich dzieci interesu prywatnego /art. 231 § 1 Kodeksu Karnego/.
  2. Wniosek o udzielenie odpowiedzi na moje pismo do Pana jako Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2009r. /Załącznik 2/.

„Dla nas wolności i prawa człowieka były największą wartością.”
Jan Krzysztof Bielecki, w: „Czy światowy kryzys zniszczy kapitalizm, czy go uzdrowi”; „Dziennik Polska Europa Świat”, „Europa – Magazyn Idei Dziennika”, 22-23.11.2008r., s. 2-4

Wielce Szanowny Panie Pośle,

Pismem z dnia 17 grudnia 2009r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku zawiadomił mnie o posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2009r. w sprawie do sygn. akt II Kp 1175/09.

Oto treść w.w. zawiadomienia – Załącznik 1:

„Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku II Wydział Karny Nowe Ogrody 30 80-803 Gdańsk Data wysłania: 17 grudnia 2009 Sygnatura akt: II Kp 1175/09 Termin: 22 stycznia 2010r., o godz. 13:00 sala 25. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku II Wydział Karny zawiadamia Pana jako skarżącego, że posiedzenie w przedmiocie odmowy wszczęcia śledztwa o w sprawie II Kp 1175/09 odbędzie się 22 stycznia 2010r. o godz. 13:00 sala 25 w tutejszym Sądzie przy ulicy Nowe Ogrody 30.” Sekretarz sądowy, podpis nieczytelny
Dowód: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku II Wydział Karny, sygn. akt

II Kp 1175/09, zawiadomienie z dnia 17 grudnia 2009r.

Wskazać należy, że treść zacytowanego wyżej w całości zawiadomienia rażąco obraża przepis art. 129 Kodeksu Postępowania Karnego, który stanowi:

„[Wezwania i zawiadomienia] § 1. W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach niestawiennictwa.”

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zawiadomień.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku nie podał, w jakiej sprawie organizuje posiedzenie w dniu 22.01.2009r. oraz czy moje stawiennictwo jest obowiązkowe.
Zamiast podać, w jakiej mnie wzywa sprawie, Sąd podał tylko, że posiedzenie odbędzie się w przedmiocie odmowy wszczęcia śledztwa w sprawie o sygnaturze akt: II Kp 1175/09.

A to jest przecież sygnatura nadana przez Sąd.

Ponieważ ja nie otrzymałem wcześniej żadnej korespondencji z Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku w sprawie do sygn. akt II Kp 1175/09 mógłbym nie wiedzieć, jakiej sprawy dotyczy Zawiadomienie z dnia 17.12.2009r.

Pragnę wyjaśnić, że przyczyną oczywistej i rażącej obrazy przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku przepisu art. 129 § 2 Kodeksu Postępowania Karnego jest, że posiedzenie do sygn. akt II Kp 1175/09 odbędzie się w przedmiocie odmowy przez prokurator Elżbietę Szczygieł z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście wszczęcia śledztwa w zgłoszonej przeze mnie sprawie popełnienia przez Pana jako Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, tj. funkcjonariusza publicznego, przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego i moich dzieci interesu prywatnego /art. 231 § 1 kk/.

Sąd chronić musi wizerunek Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i stąd obraza przezeń przepisu art. 129 § 2 KPK.

Gdyby Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe chciał zadośćuczynić elementarnym zasadom uczciwości i praworządności, podałby Zawiadomieniu z dnia 17.12.2009r., że wzywa mnie na posiedzenie w przedmiocie odmowy wszczęcia śledztwa w sprawie popełnienia przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska przestępstwa z art. 231 § 1.

Już teraz jest Pan zatem dłużnikiem dbającego o Pana wizerunek Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.

Gotowość obrazy przez Sąd przepisów prawa w celu ochrony Pana wizerunku wskazuje, że po posiedzeniu w dniu 22.01.2010r. będzie Pan jeszcze większym dłużnikiem Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku … .

Ani trochę mnie to nie zdziwi, ponieważ moje od 13 lat doświadczenia z sędziami dowodzą, że ci po to są, by chronić tzw. elit.

Przypomnę okoliczności, które spowodowały potrzebę zorganizowania przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku posiedzenia … w sprawie do sygn. akt II Kp 1175/09.

Pismem z dnia 25 maja 2009r., adresowanym do Pana jako Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Klubu Poselskiego Platformy Obywatelskiej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie złożonym osobiście w dniu 8 czerwca 2009r. w Pana Biurze Poselskim w Gdańsku, złożyłem wnioski: – Załącznik 2:

Szanowny Pan Donald Tusk Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa; Biuro Poselskie Posła Donalda Tuska, ul. Szeroka 121/122, 80-835 Gdańsk

Wniosek o spowodowanie przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Donalda Tuska powołania Sejmowej Komisji Śledczej - Art. 111 Konstytucji RP, Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o Sejmowej Komisji Śledczej; Dziennik Ustaw z dnia 22 kwietnia 1999 r. - w sprawie:

  1. Wyjaśnienia przyczyn nierozpoznania do dnia złożenia niniejszego pisma przez Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej /Andrzej Zoll, Janusz Kochanowski/ zgłoszonej przeze mnie Rzecznikowi pismem z dnia 20 kwietnia 2002 roku sprawy obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw mojego małoletniego, chorego na skoliozę i lordozę dziecka do ochrony zdrowia przez funkcjonariuszy publicznych, którzy prawomocnym wyrokiem sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy, SSR Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007r. /sygn. akt II K 451/06/ uczynili mnie przestępcą, skazanym za ich znieważenie i zniesławienie, tj. sędziny Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie: SSO Ewę Hańderek i SSR (del.) Agatę Wasilewską-Kawałek oraz sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie: SSA Jana Kremer, SSA Annę Kowacz-Braun, SSA Marię Kuś-Trybek.
  2. Wyjaśnienia przyczyn nierozpoznania do dnia złożenia niniejszego pisma przez Rzecznika Praw Dziecka zgłoszonej przeze mnie Rzecznikowi pismem z dnia 23 kwietnia 2004 roku sprawy obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw mojego małoletniego, chorego na skoliozę i lordozę dziecka do ochrony zdrowia przez funkcjonariuszy publicznych, którzy prawomocnym wyrokiem sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy, SSR Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007r. /sygn. akt II K 451/06/ uczynili mnie przestępcą, skazanym za ich znieważenie i zniesławienie, tj. sędziny Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie: SSO Ewę Hańderek i SSR (del.) Agatę Wasilewską-Kawałek, sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie: SSA Jana Kremer, SSA Annę Kowacz-Braun, SSA Marię Kuś-Trybek oraz konstytucyjny organ PR, Rzecznika Praw Obywatelskich, Andrzeja Zolla.
  3. Wydania dyspozycji wypłacenia mi przez Skarb Państwa kwoty 1.734.000 /słownie: jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące/ tytułem rekompensaty za utracone przeze mnie dochody z powodu pozbawienia mnie pracy przez ING Bank Śląski S.A. z przyczyn wydania przeciwko mnie w dniu 13 czerwca 2006r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, Radosławę Ridan aktu oskarżenia o popełnienie przeze mnie przestępstw znieważenia i zniesławienia funkcjonariuszy publicznych, w tym wymienionych w p. I.2 niniejszego pisma oraz konstytucyjnego organu RP, Rzecznika Praw Obywatelskich, Andrzeja Zolla.

II. Wniosek o spowodowanie, by wymieniona w p. I. Sejmowa Komisja Śledcza przedstawiła jej stanowisko, czy nie rozpoznawanie przez sędziny Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie, SSO Ewę Hańderek i SSR del. Agatę Wasilewską-Kawałek, podczas 7-u prowadzonych przez nie w okresie od dnia 27 marca 2001r. do dnia 17 grudnia 2001r. posiedzeń w sprawie z mojego powództwa o rozwód /sygn. akt XI CR 603/04/ mego wniosku z dnia 21.02.2001r., bym mógł rehabilitować – z polecenia lekarza specjalisty rehabilitacji-pediatry, Dyrektora Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Krakowie-Radziszowie – mojego chorego na skoliozę i lordozę, wtedy 13-o letniego syna było w zgodzie z konstytucyjnymi /art. 68.3 Konstytucji RP/ i ustawowymi /art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka/ prawami dziecka.

III. Wniosek o spowodowanie, by wymieniona w p. I Sejmowa Komisja Śledcza przedstawiła jej stanowisko, czy wydanie postanowienia w dniu 19 grudnia 2001r. przez sędzię Wydziału XI Cywilnego-Sądu Okręgowego w Krakowie SSR del. Agatę Wasilewską-Kawałek, że dla małoletniego, chorego na skoliozę i lordozę dziecka uczestnictwo jeden raz w tygodniu w półtoragodzinnych zajęciach na basenie będzie znacznie korzystniejsze niż - jak nakazał lekarz specjalista rehabilitacji-pediatra, Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Krakowie-Radziszowie – kilka razy w tygodniu w zajęciach rehabilitacyjnych trwających 45 minut, było w zgodzie z konstytucyjnymi /art. 68.3 Konstytucji RP/ i ustawowymi /art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka/ prawami dziecka.

IV. Wniosek o spowodowanie, by wymieniona w p. I Sejmowa Komisja Śledcza przedstawiła jej stanowisko, czy utrzymanie w mocy postanowieniem z dnia 4 marca 2002r. przez sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Jana Kremer, SSA Annę Kowacz-Braun, SSA Marię Kuś-Trybek postanowienia z dnia 19 grudnia 2001r. sędzi Wydziału XI Cywilnego-Sądu Okręgowego w Krakowie SSR del. Agaty Wasilewskiej-Kawałek, że dla małoletniego, chorego na skoliozę i lordozę dziecka uczestnictwo jeden raz w tygodniu w półtoragodzinnych zajęciach na basenie będzie znacznie korzystniejsze niż - jak nakazał lekarz specjalista rehabilitacji-pediatra, Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Krakowie-Radziszowie – kilka razy w tygodniu w zajęciach rehabilitacyjnych trwających 45 minut, było w zgodzie z konstytucyjnymi /art. 68.3 Konstytucji RP/ i ustawowymi /art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka/ prawami dziecka.

V. Wniosek o spowodowanie, by wymieniona w p. I Sejmowa Komisja Śledcza zakończyła jej prace i przedstawiła sprawozdanie z jej działalności do dnia 30 września 2009r.

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 25 maja 2009r. do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2009r. – Załącznik 2:

Zawiadomiłem Pana także w.w. pismem, że – Załącznik 2:

„VII. Zawiadomienie, że jeśli Pan Poseł Donald Tusk oddali niniejszym pismem złożony wniosek o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej do wyjaśnienia sprawy przedstawionej w p. I, II, III, IV niniejszego pisma lub powołana z inicjatywy Pana Posła Sejmowa Komisja Śledcza nie przedstawi sprawozdania z jej działalności do dnia 30 września 2009r., po upływie tego terminu, a przed 31 października 2009r., uczyniony przez wymienionych w p. I. 2 funkcjonariuszy publicznych - wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007r. sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy, SSR Tomasza Kuczma /sygn. akt II K 451/06/ - przestępcą, skazanym za ich znieważenie i zniesławienie i ponosząc nałożonego na mnie statusu przestępcy razem z moją rodziną od lat mnóstwo, negatywnych, w tym przedstawionych w niniejszym piśmie konsekwencji, odbiorę sobie życie.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 25 maja 2009r. do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2009r. – Załącznik 2:

Elektroniczna wersja w.w. pisma do Pana, jako Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej umieszczona została w Internecie na stronach www.zkekus.pl oraz www.zgsopo.pl i www.aferyprawa.com.

W dniu 25 maja 2009r. umieszczona została także w Internecie – www.zkekus.pl - moja wideo-prośba do Pana, jak w piśmie z dnia 25.05.2009r. – Załącznik 2.

Do daty złożenia przeze mnie niniejszego pisma Pan – jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - nie odpowiedział na w.w. pismo.

W związku z przedstawioną przeze mnie w umieszczonym w wersji elektronicznej w Internecie /www.zkekus.pl / piśmie do Pana z dnia 25.05.2009r. oraz w umieszczonej także w Internecie /www.zkekus.pl/ mej do Pana wideo-prośbie groźbą,

że jeśli Pan nie zrealizuje do dnia 30.09.2009r. działań, o które wnioskowałem, ja przed dniem 31 października 2009r. odbiorę sobie życie w pierwszych dniach października 2009r. intensywnie poszukiwali mnie Policjanci Komisariatu III Policji w Krakowie i Komisariatu IV Policji w Krakowie.

W dniu 7 października 2009r. dwóch umundurowanych policjantów z Komisariatu III Policji w Krakowie odwiedziło około godz. 21:00 mieszkanie zamieszkiwane przez moją byłą żonę z naszymi dwoma synami.

Jako przyczynę złożonej wizyty podali przekazaną im telefonicznie informację u umieszczonym w Internecie zawiadomieniu o zamiarze odebrania sobie przeze mnie życia.

Odwiedziny w dniu 7 października 2009r. Policjantów w mieszkaniu pod adresem mego zameldowania z przyczyn zamieszczonej w Internecie informacji o groźbie odebrania sobie przeze mnie życia potwierdził pismem do mnie z dnia 23.10.2009r. Komendant Komisariatu III Policji w Krakowie mł. insp.mgr Jarosław Skoczek – Załącznik 3:

„Kraków, dnia 23 października 2009r. l.dz.MKF-P-143897/09 Komisariat Policji III w Krakowie Pan Zbigniew Kękuś /adres: ZKE/

„Po otrzymaniu Pańskiego pisma dotyczącego interwencji Policji w miejscu zameldowania w dniu 8 października 2009 roku – dokonano stosownych sprawdzeń.

W ich toku ustalono, że policjanci w mieszkaniu przy ul. /adres: ZKE/, pojawili się w dniu 7 października 2009 roku. Wykonywali oni czynności sprawdzające na rzecz innej jednostki policji, która przyjęła zawiadomienie o zagrożeniu życia Zbigniewa Kękuś zam. Kraków /adres – ZKE/. Była to czynność jednorazowa, a uzyskane materiały przesłano do jednostki zlecającej.

W związku z tym, że posiada Pan zameldowanie /adres - ZKE/, i taki adres umieszcza też Pan na stronach internetowych niewykluczonym jest, że instytucje w tym Policja mogą w przyszłości kierować tam korespondencję, lub przeprowadzać prawem dozwolone czynności. Tak, więc nie mogę przychylić się do wniosków, w których żąda Pan wydania policjantom Komisariatu Polcji III zakazów kwestii wykonywania czynności związanych z Pana osobą. Komendant Komisariatu Policji III w Krakowie mł.insp.mgr Jarosław Skoczek.”

Dowód: Komisariat Policji III w Krakowie, l.dz.MKF-P-143897/09 – pismo Komendanta Komisariatu Policji III w Krakowie mł.insp.mgr Jarosława Skoczka z dnia 23.10.2009r.

Z tej samej przyczyny w dniu 22 października 2009r. w godzinach przedpołudniowych Policjanci z Komisariatu IV Policji w Krakowie złożyli wizytę mej matce.

Wyjaśnili jej, że poszukują mnie ze względu na umieszczoną w Internecie informację o zamiarze odebrania sobie przeze mnie życia.

Poprosili, by matka zadzwoniła do mnie, a następnie jeden z nich, starszy sierżant Piotr Augustyński rozmawiał na ten temat przez telefon ze mną.

Troskę o mnie – a przy tym o moje dzieci – wykazali zatem niższej rangi funkcjonariusze publiczni, a Pan, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, czyniący wysiłki na rzecz zostania wszechwładnym kanclerzem Polski, nie zdobył się nawet na udzielenie jakiejkolwiek odpowiedzi na moje pismo do Pana z dnia 25.05.2009r. – Załącznik 2.

W związku z powyższym pismem z dnia 23.10.2009r. złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez Pana, jako Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego, tj. przestępstwa niedopełnienia przez Pana obowiązków Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i działania na szkodę mojego, mej matki, moich synów oraz mej partnerki /matki mej dwuletniej córeczki/ interesu prywatnego – patrz: www.zkekus.pl

W uzasadnieniu do w.w. zawiadomienia podałem między innymi, że Pan sprzeniewierzył się złożonemu przed Sejmem ślubowaniu:

„Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed Sejmem następujące ślubowanie” „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg.”

Art. 104.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Nie wątpię, że Pan, mający w mieszkaniu metrowej wysokości krucyfiks /patrz: s. 11 niniejszego pisma/ oraz poduszki w poszwach z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem /patrz: s. 11 niniejszego pisma/, w dodatku od kampanii prezydenckiej 2005 roku „przeproszony z Bogiem” /patrz: s. 13 niniejszego pisma/ dodał: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Postanowieniem z dnia 16 listopada 2009r. prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk – Śródmieście Elżbieta Szczygieł odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie złożonego przeze mnie zawiadomienia:

Oto treść postanowienia prokurator E. Szczygieł – Załącznik 4; patrz: www.zkekus.pl:

„Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Śródmieście /adres – ZKE/ Gdańsk, dnia 16 listopada 2009r.

Sygn. akt 3 Ds. 219/09 POSTANOWIENIE O ODMOWIE WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA

Elżbieta Szczygieł prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Posła na Sejm tj. o czym z art. 231 § 1 kk na podstawie art. 305 § 1 i 3 kk postanowił: odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia nie wcześniej niż 25 maja 2009r. do dnia 23 października 2009r. w nieustalonym miejscu obowiązku wynikającego z art. 104 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez Posła na Sejm RP poprzez brak reakcji na pismo Zbigniewa Kękusia datowane na dzień 25 maja 2009r. i działanie tym na szkodę interesu prywatnego w/wym. tj. o czyn z art. 231 § 1 kk wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego /art. 17 § 1 pkt 2 kpk/.

Uzasadnienie

Do prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku wpłynęło zawiadomienie Zbigniewa Kękuś o popełnieniu przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska przestępstwa z art. 231 § 1kk.

Jak wynika z zawiadomienia w dniu 25 maja 2009r. Zbigniew Kękuś przesłał do Posła Donalda Tuska pismo zawierające wniosek o powołanie Komisji Śledczej w sprawie wyjaśnienia przyczyn nierozpoznania przez Rzecznika Praw Obywatelskich zgłoszonej przez zawiadamiającego w dniu 20 kwietnia 2002r. sprawy obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw jego małoletniego dziecka, wyjaśnienia nierozpoznania przez Rzecznika Praw Dziecka sprawy zgłoszonej pismem z dnia 23 kwietnia 2004r. dotyczącej obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw jego małoletniego dziecka oraz wydania dyspozycji wypłacenia przez Skarb Państwa kwoty 1.734.000 zł tytułem rekompensaty za utracone przez Zbigniewa Kękuś dochody z powodu pozbawienia go pracy w ING Bank Śląski S.A. Pismo zawierało także wnioski o przedstawienie przez Komisję Śledczą stanowiska dotyczącego zgodności rozstrzygnięć wydawanych przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie dotyczących małoletniego dziecka wnioskodawcy z przepisami Konstytucji i Konwencji o Prawach Dziecka.

Ponadto Zbigniew Kękuś powiadomił Posła, że w przypadku oddalenia przez Posła wniosku o powołanie Komisji Śledczej jak i nie przedstawienia przez Komisję Śledczą sprawozdania do dnia 30 września 2009r. wnioskodawca odbierze sobie życie.

Pismo to zostało złożone także osobiście przez Zbigniewa Kękuś w dniu 08 czerwca 2009r. w Biurze Poselskim Donalda Tuska w Gdańsku. Pismem z dnia 01 października 2009r. Zbigniew Kękuś poinformował Posła o rezygnacji z zamiaru odebrania sobie życia.
Według zawiadamiającego Poseł na Sejm RP Donald Tusk dopuścił się przestępstwa z art. 231 § 1 kk – niedopełnienia obowiązku wynikającego z art. 104 ust. 2 Konstytucji, gdyż pomimo, że uroczyście ślubował czynić wszystko dla dobra obywateli przez okres pięciu miesięcy nie zareagował na pismo złożone przez Zbigniewa Kękuś i przez cztery miesiące nie uczynił nic co miałoby zapobiec realizacji groźby odebrania sobie przez Zbigniewa Kękuś życia, natomiast brak rozpoznania wniosków złożonych przez zawiadamiającego pismem z dnia 25 maja 2009r. stanowi niewypełnienie poselskich obowiązków. Jak wynika z zawiadomienia od dnia 7 października 2009r. funkcjonariusze Policji poszukiwali Zbigniewa Kękuś, co było wynikiem jego zapowiedzi popełnienia zamachu samobójczego.
Analizując złożone zawiadomienie stwierdzić należy, że dla bytu występku z art. 231 § 1 kk konieczne jest ustalenie, że funkcjonariusz publiczny, a takim jest Poseł na Sejm, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działał na szkodę interesu prywatnego lub publicznego. Przekroczenie uprawnień polega na naruszeniu konkretnego zakazu lub nakazu legitymizującego funkcjonariusza publicznego do dokonywania określonych czynności, niedopełnienie obowiązku może polegać na całkowitym zaniechaniu lub częściowym jego wypełnieniu (nienależytym wykonaniu), a także na pozytywnym działaniu, jeżeli obowiązek wymagał powstrzymania się od pewnych działań.

Przestępstwo to musi być zawinione umyślnie, co oznacza że funkcjonariusz publiczny musi obejmować swoim zamiarem /bezpośrednim lub ewentualnym/ nie tylko przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków ale także działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego.

Aby przypisać sprawcy odpowiedzialność za to przestępstwo, trzeba ustalić podstawę oraz zakres jego uprawnień i obowiązków. Do poglądu tego przychylił się Sąd Najwyższy w wyroku z 23 kwietnia 1977 r. (VI KRN 70/77, OSKNW 1977, nr 6, poz. 63), w którym stwierdził, że „do przypisania przestępstwa określonego w art. 246 k.k. [z 1969., obecnie art. 231 k.k.] niezbędne jest przede wszystkim ustalenie podstawy i zakresu uprawnień oraz obowiązków funkcjonariusza publicznego, gdyż dopiero to ustalenie pozwala na prawidłową ocenę, czy działanie lub zaniechanie sprawcy – zagrażające dobru społecznemu lub dobru jednostki – wyczerpuje wszystkie znamiona przewidziane w powołanym wyżej przepisie”.

W niniejszej sprawie nie można wskazać na art. 104 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jako źródła obowiązków Posła na Sejm. Rota ślubowania ma charakter uroczysty i ogólny, użyte w niej zwroty odnoszą się do występującego w społeczeństwie systemu wartości, nie ma również wyrażonej expressis verbis sankcji za naruszenie ślubowania. Również w Ustawie z dnia 09 maja 1966r. /Dz. U. nr 73, poz. 350,tekst jednolity z dnia 10 grudnia 2003r. Dz. U. nr 221, poz. 2199/ o wykonywaniu mandatu posła i senatora brak jest wskazania na czym polegać ma wykonywanie obowiązków posła wobec Narodu i działanie posła na rzecz dobra obywateli.

Zdaniem konstytucjonalistów sprawowanie władzy przez przedstawicieli jest ograniczone czasowo i oparte na zasadzie ich odpowiedzialności i wzajemnego zaufania między nimi a wyborcami. Nie mogą być oni odwołani a ich decyzje nie mogą być kwestionowane przez wyborców w trakcie kadencji. Przedstawiciel reprezentuje cały zbiorowy podmiot suwerenności, wyborcy nie mogą też udzielać przedstawicielom wiążących instrukcji a jedynie podczas kolejnych wyborów mogą wyłonić reprezentantów lepiej realizujących ich wolę.
Mając powyższe na uwadze należało odmówić wszczęcia śledztwa wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego /art. 17 § 1 pkt 2 kpk/ Prokurator Prokuratury Rejonowej Elżbieta Szczygieł.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Śródmieście, sygn. akt 3 Ds. 219/09, postanowienie prokurator Elżbiety Szczygieł z dnia 16 listopada 2009r. – Załącznik 4.

Przed kilkoma tygodniami Pan poinformował „Fakt”, a ten, jak zawsze Panu życzliwy jego czytelników, że nad Panem czuwa … opatrzność.
Dla Pana, od dnia 16 listopada 2009r. opatrzność nazywa się … Elżbieta Szczygieł i jest zatrudniona jako prokurator w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Śródmieście.

Po dniu 22.01.2010r. będzie Pan miał najpewniej dwie … „opatrzności”, bo do prokurator E. Szczygieł dołączy jakiś sędzia, który szczęśliwy wyróżnieniem, jakie go spotyka, że może Pana chronić, utrzyma w mocy postanowienie prokurator E. Szczygieł z dnia 16.11.2009r.

Zaskarżyłem postanowienie prokurator E. Szczygieł z dnia 16.11.2009r. i stąd zawiadomienie dla mnie z dnia 17 grudnia 2009r. Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku o posiedzeniu w dniu 22.01.2010r. w przedmiocie odmowy wszczęcia śledztwa w sprawie … II Kp 1175/09 – Załącznik 1.

Ale … ściema.

A i żenada ogromna, że w taki sposób, tj. posługując się ściemą chronić trzeba wizerunek Posła na Sejm Rzeczypospolitej, uważającego, że jest dobrym kandydatem na kanclerza Polski Donalda Tuska.

Wielce Szanowny Panie Pośle,

Pragnę przypomnieć, że w związku z brakiem jakiejkolwiek odpowiedzi na moje pismo do Pana z dnia 25.05.2009r. /Załącznik 2/, ponawiałem moje wnioski do Pana o udzielenie mi pomocy w „wojnie”, jaką mojemu choremu dziecku, a potem mnie wypowiedzieli Andrzej i Wiesława Zoll oraz piętnaścioro sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie wsparci przez ich sprzymierzeńców.

Pismem z dnia 1.10.2009r. do Pana jako Posła na Sejm RP złożyłem:

I. Wniosek o udzielenie odpowiedzi na moje pismo do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Donalda Tuska z dnia 25 maja 2009r. – Załącznik 1.

II. Zawiadomienie o odłożeniu – bezterminowo – realizacji mej groźby odebrania sobie życia przedstawionej w piśmie do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Donalda Tuska z dnia 25 maja 2009r.”

Pismem z dnia 23.10.2009r. do Pana jako Posła na Sejm RP złożyłem:

  1. Wniosek – na podstawie artykułu 104.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o ustalenie i podanie mi terminu spotkania Pana Posła ze mną, celem przedstawienia przeze mnie dokumentów uzasadniających moje, wnioski z pisma z dnia 25 maja 2009r. /Załącznik 1/, nie rozpoznane przez Pana Posła do dnia złożenia przeze mnie niniejszego pisma.”

Pismem z dnia 27 listopada 2009r. do Pana jako Posła na Sejm RP złożyłem:

  1. Wniosek o udzielenie odpowiedzi na moje pismo do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska z dnia 23 października 2009r. – Załącznik 1.

Prośbę do Pana w w.w. sprawie złożyli także moja matka oraz moi synowie.

Pismem z dnia 7 września 2009r. prosili Pana – Załącznik 16:

„My, niżej podpisani, matka i synowie Zbigniewa Kękusia, uprzejmie prosimy o udzielenie przez Pana Posła odpowiedzi na wnioski z pisma naszego syna i ojca do Pana Posła z dnia 25 maja 2009r. /data wysłania do Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej: 25 maja 2009r., data złożenia w Biurze Poselskim w Gdańsku: 8 czerwca 2009r. Załącznik 1. (…) Wanda Kękuś, Michał Kękuś, Tomasz Kękuś”

Dowód: Pismo Wandy Kękuś, Michała Kękuś, Tomasza Kękuś z dnia 7 września 2009r. do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska – Załącznik 16

Pan jest bardzo cwanym funkcjonariuszem publicznym.

Na moje pisma do Pana, jako Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odpowiada zawsze … Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wyjaśniając mi, że Premier nie jest uprawniony do podjęcia działań, o które ja Pana prosiłem jako Posła.

I tak – na przykład - na w.w. pismo z dnia 7 września 2009r. mej matki oraz moich synów do Pana jako Posła na Sejm RP odpowiedzi udzielił pismem z dnia 24 września 2009r. Naczelnik Wydziału Skarg, Wniosków i Petycji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Holeksa.
Oto treść pisma M. Holeksa do mej matki i synów – Załącznik 5:

„Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady Do Spraw Uchodźców Warszawa, dnia 24 września 2009r. Nr DSWRU-571-1514-(13)/09/MH Państwo Wanda, Michał, Tomasz Kękuś Szanowni Państwo, w odpowiedzi na Państwa skargę z dnia 7 września 2009r. Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców informuje, że pismo Pana Zbigniewa Kękusia z dnia 25 maja 2009r. zostało przekazane przez Biuro Poselskie Donalda Tuska do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do stosownego rozpatrzenia. W związku z tym Departament w dniu 25 czerwca 2009 roku udzielił Panu Zbigniewowi Kękusiowi odpowiedzi (kopia w załączeniu).

Ponadto Departament zawiadamia, że na mocy § 28 Regulaminu Organizacyjnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 2 Szefa KPRM z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego KPRM, Departament Skarg Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców został upoważniony na stałe do udzielania odpowiedzi na skargi, wnioski, listy i petycje obywateli kierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz Kancelarii. Z poważaniem Naczelnik Wydziału Skarg, Wniosków i Petycji Michał Holeksa Załącznik: 1 karta

Dowód: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady Do Spraw Uchodźców, Nr DSWRU-571-1514-(13)/09/MH, pismo Naczelnika Wydziału Skarg, Wniosków i Petycji Michała Holeksa z dnia 24 września 2009r. do Wandy, Michała i Tomasza Kękuś – Załącznik 5

A oto treść pisma do mnie z dnia 25 czerwca 2009r. Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego, na które w zacytowanym wyżej piśmie z dnia 24.09.2009r. powołał się Michał Holeksa Naczelnik Wydziału Skarg, Wniosków i Petycji Departamentu Skarg, Wniosków i Obsługi Rady Do Spraw Uchodźców w Kancelarii Rady Ministrów – Załącznik 6:
„Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady Do Spraw Uchodźców Nr DSWRU-571-1415-(06)/09/II Warszawa, dnia 25 czerwca 2009r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Potwierdzając otrzymanie pisma z 25 maja 2009 r. skierowanego do Prezesa Rady Ministrów – Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców wyjaśnia, co następuje.

Prezes Rady Ministrów nie posiada – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – uprawnień do rozpatrzenia opisanej sprawy zgodnie z Pana oczekiwaniem w sytuacji gdy jej stan prawny uregulowany jest powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 77 Konstytucji RP każdy obywatel ma prawo do wynagrodzenia za szkodę, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Orzekanie w sprawach odszkodowawczych należy do wyłącznej właściwości sądów powszechnych i jest wszczynane na podstawie powództwa cywilnego przez stronę, której ta szkoda została wyrządzona.

Tak więc sowich roszczeń odszkodowawczych z tytułu opisanych krzywd może Pan dochodzić wyłącznie na drodze sądowej. Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski

Dowód: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady Do Spraw Uchodźców Nr DSWRU-571-1415-(06)/09/II, pismo Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego do Z. Kękusia z dnia 25 czerwca 2009r.

Ależ wstrętna, prymitywna manipulacja, a nawet oszustwo.
Adresatem mojego pisma z dnia 25 maja 2009r. nie był Pan jako – jak podał Radca Szefa KPRM J. Izdebski piśmie do mnie z dnia 25 czerwca 2009r. /Załącznik 6/ - Prezes Rady Ministrów lecz jako … Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Załącznik 2.

Ja znam Pana uprawnienia jako Posła na Sejm RP, wiem, że Pan może udzielić mi pomocy jako Poseł i z tej właśnie przyczyny uczyniłem Pana, jako Posła adresatem mego pisma z dnia 25 maja 2009r. oraz zawartych w nim wniosków – Załącznik 2.

Dla przypomnienia podam, że jako adresata mego pisma do Pana z dnia 25 maja 2009r. podałem – Załącznik 2:

„Szanowny Pan Donald Tusk Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa; Biuro Poselskie Posła Donalda Tuska, ul. Szeroka 121/122, 80-835 Gdańsk”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 25 maja 2009r. do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska – Załącznik 2

W piśmie z dnia 25.05.2009r. podałem także podstawę prawną mego wniosku do Posła Donalda Tuska – Załącznik 1:

„Wniosek o spowodowanie przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Donalda Tuska powołania Sejmowej Komisji Śledczej - Art. 111 Konstytucji RP, Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o Sejmowej Komisji Śledczej; Dziennik Ustaw z dnia 22 kwietnia 1999 r. - w sprawie:

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 25 maja 2009r. do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska – Załącznik 1

Wmawiając mi - celem uchronienia Pana przed obowiązkiem udzielenia odpowiedzi na moje pismo z dnia 25.05.2009r. do Pana jako Posła na Sejm RP /Załącznik 2/ - że ja złożyłem je do Pana jako Prezesa Rady Ministrów /Załącznik 6/ oraz rozpatrując je w imieniu Prezesa Rady Ministrów, Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski dowiódł, że jest cwanym oszustem, obrzydliwym manipulantem.

No cóż, jak – słusznie - mówią … „ryba psuje się od głowy”.

Informuję, że w związku z udzieleniem przez pracownika administracji rządowej Radcę Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego pismem z dnia 25 czerwca 2009r. /Załącznik 6/ odpowiedzi na moje pismo z dnia 25 maja 2009r. /Załącznik 2/, skierowane do Pana jako funkcjonariusza władzy ustawodawczej Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskie j/Załącznik 2/, pismem z dnia 12 stycznia 2010r. złożyłem zawiadomienie – Załącznik 14 - o popełnieniu przez J. Izdebskiego przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego /przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę mojego interesu prywatnego/ oraz przez Pana, jako Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z art. 18 § 1, 18 § 2, 18 § 3 Kodeksu Karnego [Sprawstwo, podżeganie i pomocnictwo].

Dalsza część pisma: 2010.01.14 - Zaproszenie Z. Kękusia Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska na posiedzenie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku II Wydział Karny w przedmiocie odmowy wszczęcia śledztwa w sprawie popełnienia przez Posła D. Tuska przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Mateen
04-01-2015 / 18:32
That saves me. Thanks for being so senlbise! ilzuakqc.com [url=xsqnfig.com]xsqnfig[/url] [link=dbyzsz.com]dbyzsz[/link]
~Matt
20-12-2014 / 14:12
I hope this does not mess up the recipe for Polish Kilbasa I rellay, rellay like Polish sausages and home made sauerkraut. We cant make our own saurkrautany more because of Air polution.respectfully jimbo37