Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA SĘDZIÓW WYŁĄCZENIE ssr MARIANNY KRYŃ-KOSIERADZKIEJ

Wniosek o wyłączenie sędziego Marianny Kryń-Kosieradzkiej

Bogdan Goczyński dnia 23-05-2006

Prezes Sądu Rejonowego w Pruszkowie
ul. Kraszewskiego 22
05-800 Pruszków

Dotyczy sygn. akt V K 335/06

Szanowny Panie,

Piszę do Pana w związku ze sposobem prowadzenia rozprawy w dni 16 maja 2006 i jednocześnie składam wniosek o wyłączenie obecnego sędziego Marianny Kryń-Kosieradzkiej ze sprawy.

UZASADNIENIE

Sędzia nie prowadzi rozprawy w profesjonalny sposób i jest skrajnie stronnicza.

Na początku rozprawy sędzia nie poinformowała mnie o moich prawach łamiąc artykuł 386 kpk.

Sędzia przesłuchiwała świadka Katarzynę Gaworek-Goczyńską bez uprzedzenia jej o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, łamiąc artykuł 190 kpk.

Sędzia próbowała uniemożliwić składanie wniosków i wymuszać odpowiedzi na pytania groźbami np. siedmioma dniami aresztu lub Urzędem Skarbowym przy odmowie odpowiedzi na temat mojego stanu majątkowego. Tym samym złamała artykuł 171 § 5 kpk. Sędzia wydawała się przy tym nadmiernie dociekliwa jeśli chodzi o mój stan posiadania. Jest to tym bardziej interesujące, że skarżąca Katarzyna Gaworek-Goczyńska żąda alimentów w wysokości 7 tysięcy miesięcznie i jest związana z wpływową sektą Sai Baby. Sekta ta jak inne, jest znana z przejmowania majątków, do których uzyskuje dostęp przez swoich wyznawców.

Sędzia złamała artykuł 171 §4 kpk zadając świadkowi pytania sugerujące mój stan psychiczny. Sposób przesłuchania wskazywał na wcześniejsze porozumienie stron (sędziego i świadka)

Sędzia złamała artykuł 358 kpk, odrzucając mój wniosek o rejestrowanie rozprawy. Jednocześnie, mimo podyktowania go, wycięła wniosek z protokołu. Świadczy to negatywnie o intencjach sędziego.

Powyższy przypadek jest jednym z wielu przykładów fałszowania zapisu rozprawy. Innym jest wyeliminowanie z protokołu informacji o obecności na sali w charakterze obserwatora, przedstawiciela ambasady Australii we wniosku o dopuszczenie obecności na rozprawie jedynie stron i obserwatora. Poza tym jest wiele innych przeinaczeń, zmiany kolejności wypowiedzi i agresywna, niechętna mi interpretacja.

Sędzia złamała artykuł 42 §3 Konstytucji stanowiący o domniemaniu niewinności oskarżonego do momentu skazania go prawomocnym wyrokiem, przez uporczywe nazywanie skarżących pokrzywdzonymi, w ten sposób decydując o mojej winie z góry bez przeprowadzenia pełnego postępowania. Było tak mimo moich protestów. Prowadzeniem sprawy sędzia sprawiała wrażenie, że ma z góry wyrobioną opinię o mojej winie, a proces ma jedynie służyć jej udowodnieniu.

Sędzia złamała artykuł 366 §1 kpk, usiłując udowodnić tezę mojej niepoczytalności w miejsce próby wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy.

Sędzia nie dała mi możliwości przesłuchania żadnego z obecnych świadków mimo mojego wyraźnego wniosku złożonego na piśmie. W szczególności nie dała mi możliwości zadawania pytań obecnym na sali Katarzynie Gaworek-Goczyńskiej i jej córce Milenie Gaworek.

Sędzia złamała artykuł 366 §2 kpk odraczając rozprawę bez wyraźnego powodu i narażając Sąd, świadków, ich pracodawców i mnie na poważne koszty związane ze stratą czasu. W związku z tym, sędzia powinna wynagrodzić owe straty zainteresowanym stronom.

Sędzia złamała artykuł 45 §1 Konstytucji o prawie do sprawiedliwego i bezstronnego sądu, wzywając na pierwszą rozprawę jedynie świadków zaakceptowanych przez prokuraturę, mimo że w aktach sprawy była lista moich świadków. Poza tym o rozprawie zostałem poinformowany zaledwie tydzień wcześniej, zbyt krótko by móc się właściwie do niej przygotować. Prokuratura była wcześniej poinformowana o terminie rozprawy.

Sędzia świadomie utrudniała mi obronę przez odmawianie mi napicia się wody podczas długich przesłuchań. Powodowała przez to dyskomfort fizyczny i psychiczny. Jest to złamanie artykułu 40 Konstytucji o zakazie tortur i nieludzkiego traktowania. Jednocześnie normalną rzecz jaką jest pragnienie, sędzia traktuje jako objaw choroby psychicznej. Świadczy to o jej problemie z racjonalnym postrzeganiem rzeczywistości.

Sędzia potwierdza swoją stronniczość nie dopuszczając do przesłuchania przeze mnie istotnych świadków jak asesor Mokrosińska.

Sędzia zachowywała się nieprofesjonalnie kierując się emocjami i podnosząc na mnie głos, podczas gdy jedynie próbowałem bronić swoich praw. Sędzia nie tylko nie ułatwiała mi składani wyjaśnień, ale je utrudniała, ciągłym przerywaniem i łajaniem. Gestami regularnie zdradzała swoje niezadowolenie i zniecierpliwienie moimi wnioskami.

Teza o mojej niepoczytalności jaką usiłuje forsować sędzia współpracując ze skarżącą, ma służyć między innymi uniemożliwieniu mi kontaktu z dziećmi, które są izolowane ode mnie już prawie rok. Dodatkowo, jest to próba ubezwłasnowolnienia i zniszczenia mnie w celu przejęcia majątku. Już w tej chwili skarżąca doprowadziła do mojego zadłużenia na sumę ponad 60 tysięcy złotych, poprzez załatwienie sobie jednostronnego postanowienia sądu Okręgowego w Warszawie. W tej chwili prowadzona jest kontrola tego procesu na wniosek Ministra Sprawiedliwości.

Jestem w stanie obronić się i wykazać oszustwo oskarżenia. Musi to być jednak w warunkach cywilizowanego procesu a nie w atmosferze bezprecedensowego szczucia i zastraszania jaka ma miejsce od pół roku.

Z rozmów jakie miałem okazję odbyć w sądach wynika, że wspomniany sposób prowadzenia spraw nie należy w Polsce do rzadkości. Najwyższy czas jednak aby prawo zaczęło znaczyć w tym kraju prawo i również sędziowie zaczęli się do niego stosować.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Goczyński

Do wiadomości:
Minister sprawiedliwości, Warszawa, Al. Ujazdowskie 11.
Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 78, Warszawa.

Artykuły związane z tematem:

Zawiadomienie o przestępstwie w związku ze sprawą Vk 335/06 w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie oraz IVC 2888/05 w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Numer na wariata w wykonaniu sądu Rejonowego w Pruszkowie

Porwanie z sądu

Polski wymiar sprawiedliwości przestępcza organizacja psychopatów.

Wykrywacz kłamstw potwierdza zorganizowane ustawianie spraw.

Niepełnosprawny intelektualnie biegły - Lech Suchcicki, wydaje opinie dla sądu.

Profesjonalizm polskich sędziów

Cała władza w ręce psychopatów

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.