Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA STOWARZYSZENIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNOŚC RUCHOWO "SPRAWNOŚĆ" W CZARNKOWIE

Skrywana i zatajona przez prokurator Justynę Kraśniewską z czarnkowskiej prokuratury TAJEMNICA fałszowania dokumentów rejestracyjnych - z listów od czytelników.

Problem
Stowarzyszenia w Czarnkowie poruszaliśmy już wcześniej w artykule: niesprawne "STOWARZYSZENIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO "SPRAWNOŚĆ"??? w Czarnkowie - podobno było...

Pismo do prokurator - Ewy Żochowskiej z Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sprawa dotyczy odpowiedzi z dnia 26 marca 2008 r. z Biura Postępowania Przygotowawczego w Warszawie Znak: PD III Ko 771/08
Szanowna p. prokurator Ewa Żochowska.

Od 1979 roku dokumentuję swoją społeczną, charytatywną pracę na rzecz obecnie zwanych niepełnosprawnych dzieci.
W sierpniu 1989 r. będąc pomysłodawcą, inicjatorem, organizatorem, współzałożycielem Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo "SPRAWNOŚĆ" w Czarnkowie nie wiedziałam, że moją wieloletnią społeczną pracę na rzecz czarnkowskich niepełnosprawnych dzieci wykorzystają oszuści - fałszerze dokumentów rejestracyjnych Stowarzyszenia.
Prawdę poznałam dopiero tak naprawdę dopiero w 2006 r. gdy byłam po leczeniu operacyjnym.
Wiem, że z powodu ciągnących się spraw dot. Stowarzyszenia od 2003 r. - zwlekałam z leczeniem operacyjnym do lutego 2006 roku.
Żyję tylko dzięki czarnkowskim lekarzom którzy w ostatniej chwili usunęli mi kamień wraz z woreczkiem żółciowym.
W dniu 12 kwietnia 2005 r. z Sądu Rejonowego w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu,61 - 752 Poznań, ul. Grochowe Łąki 6 pod sygn.akt : PO XXII Ns-Rej. KRS 492/04/107uzyskałam brakujące dokumenty Stowarzyszenia.
Z Starostwa Powiatu w Czarnkowie w maju 2005 roku uzyskałam brakujące kopie dokumentów w sprawie postępowania rejestracyjnego Stowarzyszenia
Mając oryginały dokumentów rejestracyjnych spisane ręcznie w dniu 21.01.92 r. - oraz - akta Stowarzyszenia, które otrzymałam 27.07.2001 r.
i - mając - pozostałe uzyskane brakujące dokumenty Stowarzyszenia w 12.04.2005 oraz w maju 2005 r.- odkryłam od dawno skrywaną i zatajoną przez prokurator Justynę Kraśniewska z czarnkowskiej prokuratury TAJEMNICĘ fałszerzy dokumentów rejestracyjnych.
Na podstawie wszystkich materiałów dowodowych wiem, że do Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu fałszerze dokumentów złożyli fikcyjną uchwałę o przyjęciu statutu z dnia 3 lutego 1992 r. gdzie są podane nieprawdziwe dane jest podrobiony mój podpis.
Na podstawie dowodów wynika, że fałszerze dokumentów rejestracyjnych ponownie do Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu złożyli fikcyjne dokumenty rejestracyjne i na podstawie tych dokumentów gdy stowarzyszenie nie istniało - nie posiadało żadnych członków w dniu 6 lipca 1993 roku - zarejestrowali fikcyjny osobowy skład zarządu.
Z wszystkich akt stowarzyszenia wynika, że po dniu 21 stycznia 1992 roku aż do 11.12.1998 r. nie było żadnych zebrań z osobami, którzy w dniu 21 stycznia 1992 r. złożyli deklaracje członkowskie, powołali osobowy skład Komitetu założycielskiego powołali osobowy skład Zarządu Stowarzyszenia.
Z wszystkich akt, które posiadam - nie wiem jaki w 1992 r. oraz w 1993 roku został zarejestrowany skład Komisji Rewizyjnej ponieważ takiego do 11grudnia 1998 roku nie powołano od 21.01.92 r. do 1999 roku nikt nie ustalił kwot opłat członkowskich.
Na podstawie prawomocnego statutu zatwierdzonego przez Sąd Wojewódzki w Poznaniu w dniu 29.08.1992 r. wszystkich akt Stowarzyszenia - łącznie z Uchwałą Zarządu spisaną ręcznie w dniu
8 kwietnia 1999 roku przez Bronisława Skawińskiego wynika, że przez 6 lat brakowały i nie było deklaracji członkowskich nie opłacano składek członkowskich.
Skoro przez 6 sześć lat nie było ważnych deklaracji członkowskich, oraz obowiązujących z godnie z zarejestrowanym statutem żadnych zebrań ,nie opłacano składek - to jak w dniu 22.11.1994 roku mogło Stowarzyszenie z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Pile uzyskać pieczątkę numer Regon, czy w dniu 15 grudnia 1994 roku założyć dla Stowarzyszenia konto bankowe ?
Czy zgodnie z PRAWEM do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Pile - od 1994 roku do 1998 r. składano sprawozdania Z-06 gdzie podawano 18 tu członków ?
Skoro nie było w 1994 roku żadnych ważnych deklaracji - to czy zarejestrowany fikcyjny Zarząd mógł pobierać środki Finansowe ?
W lipcu 1994 roku MPOSw Czarnkowie przekazał 10.340.000zł.
W grudniu 1994 roku Zarząd Miejski w Czarnkowie na konto Stowarzyszenia przekazał 2020.000.000zł.
Przekazywano środki finansowe w następnych latach gdzie nie ma żadnych obowiązujących rozliczeń finansowych.
Z wszystkich akt Stowarzyszenia wynika, że pierwszy prawomocny osobowy skład zarządu zarejestrowano dopiero 30 września 1999 r.
Dopiero w 2006 roku zrozumiałam jak bardzo zostałam skrzywdzona przez czarnkowską prokuraturę, czarnkowski sąd grodzki przez fałszerzy dokumentów rejestracyjnych którzy naruszyli moje dobra osobiste, swoimi kłamstwami oszukali społeczeństwo czytające artykuły prasowe z grudnia 2003 r. z 10grudnia 2004 r.
Sprawa dotycząca postępowania rejestracyjnego Stowarzyszenia - toczyła się- w - styczniu, lutym 1999 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu na którą nie otrzymałam żadnej odpowiedzi.
Toczyła się w styczniu 2004 r. w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego gdzie brakujące dokumenty rejestracyjne otrzymałam 12 kwietnia 2005 roku wraz z - aktami z Starostwa Powiatu w Czarnkowie, które otrzymałam w maju 2005 r.
We wrześniu 2003 roku mając dosyć podstępnych intryg, zniesławień, bezzasadnych oskarżeń, mając dosyć działania na moją szkodę na szkodę Stowarzyszenia - policjantowi nr. 5020 20 w Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie - zgłosiłam działania na szkodę Stowarzyszenia. Policjant nie sporządził żadnej notatki.
Prokuratura w w dniu 15 marca 2004 roku do swojej dyspozycji miała z oryginałów kopie dokumentów rejestracyjnych spisanych ręcznie w dniu 21.01.92 na których jest pismo pierwszego zarejestrowanego sądownie prezesa oraz członka Zarządu posiadała kopie z akt. które otrzymałam 27.07.2001 r. Posiadała WSZYSTKIE dokumenty, akta Stowarzyszenia z Starostwa Powiatu wiedziała które dokumenty
rejestracyjne są fikcyjne z podanymi nieprawdziwymi danymi z podrobionymi podpisami-które zostały złożone do Sądu Wojewódzkiego Poznaniu, do Sądu Okręgowego w Poznaniu.
W grudniu 2003 r. ukazał się artykuł prasowy z kłamstwami pierwszego prezesa Stowarzyszenia.
Ponownie w dniu 10 grudnia 2004 r. ukazał się następny artykuł prasowy - autorstwa redakcji gdzie zamieszczone jest kłamliwe oświadczenie pierwszego zarejestrowanego prezesa, którym był od 92 roku do 11 grudnia 1989 r.
W dniu 11.12.98 r. na podstawie uchwały członków do 30.12.2003 r.- pierwszy zarejestrowany prezes Stowarzyszenia pełnił funkcję jako członek Komisji Rewizyjnej mając pieczę nad wszystkimi aktami, dokumentami Stowarzyszenia.
Pierwsza sprawa sądowa odbyła się w dniu 07 stycznia 2005 roku przed okazaniem się publikacji w dniu 10 grudnia 2004 r. gdzie wszystkich czytelników - poinformowano - że rzekome sprawy dot. fałszowania dokumentów z lat -91-92 - zostały umorzone.
Następna sprawa sądowa w Sądzie Grodzkim w Czarnkowie w obecności dwóch świadków odbyła się 02 lipca 2007 r.
Podczas rozprawy sądowej przedstawiłam DOWODY w jaki sposób dokonano zarejestrowania Stowarzyszenia, oraz jego zarząd w -
6 lipca 92 r.-zarejestrowano zarząd w dniu 5 lipca 1993 roku na podstawie dokumentów z podanymi nieprawdziwymi danymi, podrobionymi podpisami.
Udowodniłam w jaki sposób KTO od kwietnia 2001 r. po sierpień 2002roku podczas wyborów do rad miasta i powiatu
działał na moją szkodę, działał na szkodę Stowarzyszenia - aż do 30 grudnia 2003 r. gdzie w styczniu 2004 r. oszuści - fałszerze dokumentów odnieśli zwycięstwo skrywając swoją wieloletnią tajemnicę.
Proszę przeczytać załącznik, tam są podane tylko najważniejsze dokumenty, reszta dowodów jest na 6 płytach CD-ROM.
Wiem, że nadejdzie taki dzień, że SPOŁECZEŃSTWO pozna prawdziwą HISTORIĘ powstania SALEK rehabilitacyjnych, pozna prawdziwą HISTORIĘ powstania, zarejestrowania i działania Stowarzyszenia po podstępne intrygi, zniesławienia, bezzasadne oskarżenia tylko dlatego aby NIKT w społeczeństwie nie poznał PRAWDY.
Wiem, że zaprzepaszczono i zniszczono moją UDOKUMENTOWANĄ społeczną, charytatywną pracę na rzecz CZARNKOWSKICH niepełnosprawnych dzieci od sierpnia 1987 roku do listopada 2003 r. głównie za moje własne środki finansowe, których NIKT nie raczył księgować.
Szkoda tylko moich własnych dzieci. NIKT nie wie ile wycierpiały z powodu mej działalności na rzecz wielu niepełnosprawnych dzieci z Stowarzyszenia - ICH własnym kosztem - pełnym wyrzeczeń.
Wiem, że ZATAJONO prawdziwą HISTORIĘ.
To smutne, lecz prawdziwe i udokumentowane.
Z poważaniem Irena Wiza

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Emilia Cenacewicz, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu niejawnych sympatyków AP

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~dokumentalista
06-07-2015 / 11:40
Przedstawiam WAŻNE zatajone - ZATUSZOWANE DOWODY przez PROKURATURĘ REJONOWĄ w Trzciance z udziałem KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Czarnkowie: to SKRZYWDZONE są RODZINY mających NIEPEŁNOSPRAWNYCH przez Henryka BEDNARKA, jego wspólników tylko dlatego abym NIE UJAWNIŁA wszystkich PRZESTĘPSTW Henryka BEDNARKA, jego wspólników - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=978877335470406&l=f12fce9317 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=965753000116173&l=a28aa78120 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=965753616782778&l=e43cbf1095 to ZATUSZOWANE, zatajone DOWODY dot salek rehabilitacyjnych, skrzywdzonych niepełnosprawnych przez Henryka BEDNARKA i Romana SOŁTYSIAKA, którzy SOBIE sprytnie PRZYPISALI charytatywną, MOJĄ społeczną PRACĘ na rzecz NIEPEŁNOSPRAWNYCH: - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=877335708957903&l=ea57edfd4b - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=877336458957828&l=564cd84491 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=877331508958323&l=16a6c58f8e - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985518051473001&l=f9730ba143 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985518241472982&l=9dfd555686 - ONI wszyscy w dniu - 06 grudnia 1991 r. PODCZAS uroczystego OTWARCIA - SALEK REHABILITACYJNYCH w Czarnkowie SŁYSZELI w jaki sposób STANĘŁAM w OBRONIE wszystkich NIEPEŁNOSPRAWNYCH - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876263942398413&l=0331d0947f DOWODY : - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985518324806307&l=8a9602f5d1 Ja, Irena Wiza na podstawie tego DZIENNIKA USTAW od sierpnia 1989 r. ślęczałam nad sporządzaniem projektów STATUTU aby w CZARNKOWIE powstało- ZAREJESTROWANO dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH dzieci STOWARZYSZENIE - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985518324806307&l=8a9602f5d1 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985518368139636&l=4603f58c64 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876285442396263&l=0cae12d97c to moje - Ireny Wiza opublikowane ogłoszenie w celu powstania, zarejestrowania Stowarzyszenia - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876267665731374&l=53a8933bc5 to dokument z KRONIK Ireny Wiza - widać ogłoszenie prasowe - osobiste wpisy organizatorów z którymi - Ja, Irena Wiza dla - niepełnosprawnych według mojej listy wyszukanych niepełnosprawnych w - lutym 1992 r. zorganizowano - zabawę karnawałową W dniu 21 stycznia 92 r. odbyło się Walne Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia - po zapoznaniu się z STATUTEM, przyjęciu DEKLARACJI członkowskich - POWOŁANO - PEŁNĄ NAZWĘ stowarzyszenia - STOWARZYSZENIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO "SPRAWNOŚĆ" w Czarnkowie - a SIEDZIBĄ - były salki rehabilitacyjne na Oś. Parkowym 11 w Czarnkowie - to - DOWODY z ORYGINALNYCH akt : - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876270155731125&l=fc2d5b27a1 to PROTOKÓŁ z ORYGINALNYCH akt, DOKUMENTÓW z dnia - 21 stycznia 1992 r. gdzie jest DATA - 21 stycznia 92 r. PEŁNA nazwa, NAZWA Stowarzyszenia - dot WYBORU składu ZARZĄDU - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985488604809279&l=50c41d4157 to pismo dot przysłania brakujących FAŁSZYWYCH dokumentów REJESTRACYJNYCH sporządzonych i podpisanych przez Henryka BEDNARKA i Romana SOŁTYSIAKA, takie same dokumenty uzyskałam w 2010 roku - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985486104809529&l=f123cdc634 - to jest uzyskany brakujacy FAŁSZYWY dokument rejestracyjny z PODROBIONEM PODPISEM Ireny Wiza - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985485288142944&l=068fa04359 uzyskany brakujacy DOKUMENT z dnia 21 stycznia 92 r. posiadający PEŁNĄ , pełną NAZWĘ Stowarzyszenia , bez PODPISÓW, który przyjął Sąd Wojewódzki w Poznaniu - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985490751475731&l=d6fd80ab49 - dokumenty z oryginalnych akt : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988506831174123&l=152259baed - jest podana SIEDZIBA Stowarzyszenia są PODPISY członków KOMITETU Założycieli - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988517867839686&l=49068c4fac - to UCHWAŁA z dnia 21 stycznia 92 r - jest - PEŁNA NAZWA Stowarzyszenia - podany ZARZĄD z PODZIAŁEM na FUNKCJE - są - PODPISY członków ZAŁOŻYCIELI z DATĄ 21 stycznia 92 r - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988518737839599&l=7730890b56 to ta sama UCHWAŁA którą posiada PROKURATURA Rejonowa w TRZCIANCE z PIECZĄTKĄ - Prokuratury Rejonowej w Trzciance - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988519127839560&l=752e0cc918 oryginalny dokument dot powołanego Komitetu założycielskiego - powołanego zarządu z osobistymi podpisami Henryk BEDNAREK doskonale WIE, iż w lutym 92 r. bez wiedzy członków Stowarzyszenia, bez - zebrania z członkami Stowarzyszenia Henryk Bednarek przwłaszczył sobie moje osiagnięcia - bez wiedzy członków, bez zebrania, bez mojej wiedzy - " wykolegowano mnie z zarządu: - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988519691172837&l=da1fb36d29 - DOWÓD to uzyskana kopia dokumentu z STAROSTWA Powiatu w Czarnkowie - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988520497839423&l=9140fdd368 - Postanowienie sądowe - w lipcu 92 r Henryk Bednarek OSZUKUJĄC nie tylko SĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu ZAREJESTROWAŁ zarząd w składzie :- prezes Henryk Bednarek - SAMOZWAŃCZY vice prezes Roman Sołtysiak - skarbnik Maria Barnaś - członek STOWARZYSZENIA Dzieci Niepełnosprawnych Aleksandra Bednarek - ZAREJESTROWANO projekt STATUTU który opracowałam - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988522501172556&l=02bfcab994 - Dowód kiedy ZAREJESTROWANO projekt STATUTU który opracowałam i zarejestrowano Stowarzyszenie - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988522501172556&l=02bfcab994 Henryk BEDNAREK doskonale WIE, iż już pod koniec 92 r. z powodu BRAKU - organizowanych zebrań - z powodu braku nie ustalonych kwot składek członkowskich - z powodu braku opłat członkowskich - wszystkie DEKLARACJE członkowskie UTRACIŁY swoją WAŻNOŚĆ, czyli Stowarzyszenie NIE MIAŁO żadnych WAŻNYCH DEKLARACJI członkowskich. DOWODEM są ORYGINALNE akta, DOKUMENTY - artykuły prawne STATUTU - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988522214505918&l=1abde2a32d - to z oryginalnego STATUTU Stowarzyszenia - POSIADAM cały ORYGINALNY STATUT https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988522501172556&l=02bfcab994 to ostatnia strona STATUTU z Starostwa Powiatu w Czarnkowie - jest data, pieczątka Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z informacją - kiedy uprawomocnił się STATUT i Stowarzyszenie wpisano do rejestru To statnia strona odpisu statutu - : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988521454505994&l=bb329df90e STATUT - Artykuły prawne dot UTRATY CZŁONKOSTWA - walnego zebrania https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988533751171431&l=9c8b421a96 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988535124504627&l=463f22c560 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988535124504627&l=463f22c560 - art. prawne STATUTU dot. zarządu - Komisji Rewizyjnej - walnego zebrania, wysokości składek członkowskich https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988535387837934&l=c6f240bc4a - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988535624504577&l=e66bceb58a Henryk BEDNAREK doskonale WIE iż w LIPCU 93 r. STOWARZYSZENIE za niego NIE MIAŁO żadnych WAŻNYCH DEKLARACJI członkowskich - WIE - jak w LIPCU 1993 r. świadomie, celowo OSZUKAŁ SĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu, URZĄD WOJEWÓDZKI w Pile, WŁADZE, władze MIASTA CZARNKOWA - RODZICÓW doskonale WIE jak na podstawie FAŁSZYWEJ dokumentacji REJESTRACYJNEJ w - 1993 roku osobiście ZAREJESTROWAŁ, zarejestrował SAMOZWANCZY swój ZARZĄD z podziałem na FUNKCJE : - SAMOZWAŃCZY PREZES - Henryk BEDNAREK,- samozwańczy vice prezes Roman Sołtysiak - samozwańczy skarbnik Maria Barnaś- samozwańczy członek zarządu Aleksandra Bednarek. - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988591031165703&l=8a858488b9 ZATAJONE oraz ZATUSZOWANE dokumenty przez PROKURATOR Justynę Kraśniewską z PROKURATURY Rejonowej w Trzciance DAJĄC PRAWO - DAJĄC członkom SAMOZWANCZEGO zarejestrowanego ZARZĄDU przez OSZUSTWA do dalszych BEZKARNYCH ich PRZESTĘPSTW działajacych pod kierunkiem FAŁSZERZA dokumentów REJESTRACYJNYCH Stowarzyszenia Henryka BEDNARKA - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988536097837863&l=4b418c069c DOWODEM j w sprawie zarejestrowanego SAMOZWAŃCZEGO zarządu w lipcu 1993 roku - jest UCHWAŁA zarządu z KWIETNIA 1999 r. - pozostałe oryginalne dokumenty, które posiadam. - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988536977837775&l=47dc8588f6 to pierwsza strona UCHWAŁY z dnia - 08 kwietnia 1999 r. sporządzona i podpisana przez Pana Bronisława Skawińskiego - POTWIERDZA, iż przez SZEŚĆ - 6 LAT za prezesa Henryka Bednarka NIE BYŁY ważne DEKLARACJE członkowskie - NIE OPŁACANO składek członkowskich - na mocy STATUTU Stowarzyszenie - nie posiadało żadnych członków - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988537991171007&l=318605047c - druga strona - cd. UCHWAŁY z 99 r - sporządzonej RĘCZNIE przez pana Bronisława SKAWIŃSKIEGO z - załączonym PRZELEWEM BANKOWYM - z - KONTA bankowego STOWARZYSZENIA - na - PRYWATNE, prywatne KONTO BANKOWE Pana Romana Sołtysiaka - SAMOZWAŃCZEGO VICE PREZESA Stowarzyszenia https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988583191166487&l=95b64c527f dokument dot rezygnacji z funkcji prezesa pana Bronisława Skawińskiego przed -zarejestrowaniem jego zarządu. Z funkcji vice prezesa zrezygnował pan Czesław Czynszak, a wszystkie akta, dokumenty przekazali do rąk Henryka BEDNARKA i Romana Sołtysiaka , gdyż wiedzieli jakie są FAŁSZYWE dokumenty REJESTRACYJNE sporządzone oraz PODPISANE przez Henryka Bednarka i Romana Sołtysiaka ... To ZATUSZOWANE, zatajone DOWODY dot FAŁSZYWEJ dokumentacji REJETRACYJNEJ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988554004502739&l=21b56b3edf - fałszywy dokument rejestracyjny sporządzony przez Romana Sołtysiaka - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988555304502609&l=bf1e7f3ec4 - to fałszywy dokument rejestracyjny sporządzony oraz podpisany przez - pozwanego Henryka Bednarka, który DNIA - 05 lipca 1993 roku - OSZUKAŁ podstępnie SĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu, Urząd Wojewódzki w Pile - sprytnie WYKORZYSTAŁ dane, ADRESY... nas RODZICÓW z stycznia 1992 r. Dowodem sporządzonego, PODPISANEGO przez Henryka Bednarka FAŁSZYWEGO dokumentu REJESTRACYJNEGO są - DOKUMENTY z oryginalnymi PODPISAMI pani Aleksandry Bednarek, które są dołączone do sygn. akt XIC C 300/13 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988560784502061&l=138a097110 to jest - ZATUSZOWANY, zatajony PROTOKÓŁ z - lipca 1993 roku - w sprawie zarejestrowanego SAMOZWANCZEGO zarządu Stowarzyszenia , który posiada PIECZATKĘ z PROKURATURY Rejonowej w TRZCIANCE, 64 - 980 Trzcianka, ul. Grunwaldzka 8 : ZATUSZOWANE, zatajone POSTANOWIENIE sądowe - z - 5 LIPCA 1993 r. gdzie OSOBIŚCIE świadomie, celowo z premedytacją Henryk Bednarek ZAREJESTROWAŁ swój SAMOZWAŃCZY 4-ro osobowy ZARZĄD w składzie: - samozwańczy prezes - pozwany Henryk Bednarek, - samozwańczy vice prezes Roman Sołtysiak, samozwańczy skarbnik Maria Barnaś, - samozwańczy członek zarządu Aleksandra Bednarek - ZATUSZOWANY dowód - to POSTANOWIENIE sądowe z lipca 1993 r. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988555964502543&l=e51a65c66b z boku są imiona, nazwiska osób, którzy w dniu 21 stycznia 92 r. złożyli DEKLARACJE na CZŁONKA stowarzyszenia PODAJAC swe DANE OSOBOWE które Henryk Bednarek DOŁĄCZYŁ do FAŁSZYWEJ dokumentacji REJESTRACYJNEJ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985908748100598&l=2fb82a5bcd to adresy uzyskane w styczniu 1992 r., i postanowienie sądowe z lipca 1993 r., gdzie do - fałszywej dokumentacji rejestracyjnej wykorzystano nasze adresy, dane z stycznia 92 r. - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988564567835016&l=60efbc7655 dokument z Urzędu Statystycznego w Pile - potwierdzające oszustwa, manipulacje dokumentami Zatajone, ZATUSZOWANE, z DOWODY dot REGONU - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988565101168296&l=02dec416b6 DOWODY dot - ZATUSZOWANYCH, zatajonych FAŁSZYWYCH danych STATYSTYCZNYCH , gdzie OSZUKANO Urząd Statystyczny w Pile : - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988567807834692&l=90d72f8a32 to tylko kilka z ZATUSZOWANYCH, zatajonych DOWODÓW z posiadanej ORYGINALNEJ dokumentacji : - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988569851167821&l=3ec16ed358 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988569411167865&l=c5eaa13fdf - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988570154501124&l=9b01077fd0 ZATUSZOWANO, zatajono jak SAMOZWAŃCZY vice prezes dla Stowarzyszenia które NIE MIAŁO żadnych CZŁONKÓW przez OSZUSTWA sprytnie UZYSKAŁ - PIECZĄTKĘ - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988575214500618&l=a8d63748ef na na dokumencie są ORYGINALNE , oryginalne PRZELEWY BANKOWE z których NIE MA żadnych ROZLICZEŃ - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988575214500618&l=a8d63748ef - ZATUSZOWANO, zatajono jak Henryk Bednarek w - grudniu - 1994 roku dla Stowarzyszenia NIE MAJACEGO żadnych CZŁONKÓW przez OSZUSTWA, manipulacje dokumentami SAMOZWANCZY zarząd pod KIERUNKIEM - Henryka BEDNAREK sprytnie UZYSKAŁ też KONTO BANKOWE - to DOWÓD https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988574184500721&l=7957145d0f To jest OSZUKANY MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Czarnkowie przez SAMOZWANCZY zarząd Henryka Bednarka - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988577187833754&l=9ab49c5768 To tylko przykłady dot. BEZPRAWNIE uzyskanych , WYŁUDZANYCH środków finansowych za Henryka BEDNARKA - bez - miesięcznych, rocznych rozliczeń finansowych : - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988575214500618&l=a8d63748ef - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988579424500197&l=e48d720c56 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988577884500351&l=444a088f36 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988578834500256&l=d0abd1c16a - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988579001166906&l=012d503947 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988579211166885&l=50ed498bd6 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988579577833515&l=a8605ac6aa - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988584277833045&l=ff41b9d2d4 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988584784499661&l=04b0346081 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988587717832701&l=557c252f9a - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988589461165860&l=84add2161e - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988599157831557&l=9b6eb2faae PROKURATOR Justyna KRAŚNIEWSKA z Prokuratury Rejonowej w Trzciance TUSZUJĄC dokumenty, DOWODY z Henrykiem Bednarek - doskonale WIE, iż w latach - od - 1991 roku - po - 2007 rok - nie działał dla dobra rodzin niepełnosprawnych - po sobie zostawił dowody przestępstw - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988599157831557&l=9b6eb2faae - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988901714467968&l=16be0f916c to pisemne GRATULACJE dla PROKURATOR Justyny KRAŚNIEWSKIEJ z Prokuratury Rejonowej w Trzciance za ZATUSZOWANIE wszystkich PRZESTĘPSTW członków SAMOZWAŃCZEGO zarządu Henryka BEDNARKA https://www.facebook.com/photo.php?fbid=989305431094263&l=73c9518e1a - NOTATKA SĄDOWA z 2007 roku Ja, Irena Wiza bardzo żałuje, iż do tych Redakcji nie porozsyłałam pism z płytami na których są załączone - zatajone - zatuszowane dokumenty dot fałszerstw, oszustw za Henryka Bednarka. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988503521174454&l=c798432cf1 ZATUSZOWANO mające DOWODY popełnionych PRZESTĘPSTW przez pozwanego Henryka BEDNARKA i jego wspólników Henryk Bednarek, Przemysław Bednarek doskonale wie - jakie - w - 2003/2004 roku w LOKALNEJ PRASIE były PUBLIKOWANE wierutne KŁAMSTWA - jego POMÓWIENIA oraz KŁAMSTWA jego żony Haliny BEDNAREK, Marii BARNAŚ - DOWODEM tego są - ORYGINALNE zebrane DOKUMENTY Stowarzyszenia, są - FAKTY, zdarzenia...- artykuły prasowe - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988897611135045&l=512f51d13e ukazane również w Echach Nadnoteckieh - Tygodniku Noteckim, Tygodniku Pilskim z KŁAMLIWYMI oświadczeniami Henryka BEDNARKA, jego żony Haliny Berdnarek, Marii Barnaś, które są dołączone do sprawy sądowej pod sygn. akt XIV C 300/13 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985518324806307&l=8a9602f5d1 Moja, Ireny Wiza - charytatywna, społeczna praca na rzecz Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo "SPRAWNOŚC" w Czarnkowie , którą sobie - przywłaszczył Henryk Bednarek z wspólnikami. - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985518368139636&l=4603f58c64 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985518441472962&l=58203e9165 . - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876285442396263&l=0cae12d97c ogłoszenie Ireny Wiza z stycznia 92 r. dot. powstania, zarejestrowania Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych.. - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876263942398413&l=0331d0947f DOWODY - Protokół z kwietnia 2001 r. gdzie niepotrzebnie w ciemno - bez przekazania akt, dokumentów przyjęłam funkcję prezesa : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876272892397518&l=91a89e2d29 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988502277841245&l=c61f2725cb - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988503204507819&l=41a2b909a2 Od - 2001 roku - po - 2003 rok NIE MAJĄC żadnych ŚRODKÓW FINANSOWYCH na rzecz STOWARZYSZENIA charytatywnie, społecznie DZIAŁAŁAM - PRACOWAŁAM - za - WŁASNĄ KASĘ kosztem pełnych WYRZECZEŃ oraz POŚWIĘCEŃ swej RODZINY wydając tysiące złotych , gdzie NIKT jej NIE ZWRÓCIŁ ani GROSZA Henryk Bednarek doskonale WIE, iż z powodu JEGO i WSPÓLNIKÓW knutych INTRYG - rozgłaszanych KŁAMSTW od - kwietnia 2001 roku - po - luty 2004 rok - NIKT na rzecz Stowarzyszenia NIE PRZEKAZAŁ ani GROSZA. Pod kierownictwem Henryka BEDNARKA członkowie SAMOZWAŃCZEGO zarejestrowanego ZARZĄDU Stowarzyszenia sukcesywnie DĄŻYLI do LIKWIDACJI działającego Stowarzyszenia NISZCZĄC wszystkie MOJE, Ireny Wiza OSIĄGNIĘCIA na rzecz RODZIN z STOWARZYSZENIA Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo "SPRAWNOŚĆ" w Czarnkowie: - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=986001201424686&l=796dfa10c6 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=986000331424773&l=b74d7195ea - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985519781472828&l=13adca87fe - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=887773451247462&l=1da11814ed Henryk BEDNAREK doskonale WIE w jaki sposób członkowie samozwańczego zarządu walcząc o stanowiska urzędowe mnie, Irenę Wiza publicznie oczerniali - dążąc do likwidacji działającego Stowarzyszenia - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=887773451247462&l=1da11814ed - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=881838101840997&l=f84e393dde - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988597557831717&l=6b33c47f25 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988598524498287&l=bfafe10b1f - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988600901164716&l=35f9a80ca6 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=878292282195579&l=96799527cf OPINIA o charytatywnej, społecznej PRACY na rzecz STOWARZYSZENIA z STAROSTWA POWIATU w Czarnkowie - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=878292282195579&l=96799527cf - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=878293555528785&l=787225f47e - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=878301935527947&l=0f38e74c83 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=878302182194589&l=27f6ef6b25 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=878294535528687&l=fffb98dfce Ja, Irena Wiza wiem, iż w - 2003 roku niepotrzebnie dałam się namowić na dalszą charytatywną, społeczną pracę na rzecz niepełnosprawnych - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988894524468687&l=2d30f7a736 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988895631135243&l=65ff129f2e - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876285029062971&l=8c632549f4 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=986001201424686&l=796dfa10c6 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=986000331424773&l=b74d7195ea - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876285179062956&l=5dfc2d7a62 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876285582396249&l=59aca5b11f - niepotrzebnie charytatywnie, społecznie walczyłam o niepełnosprawnych,a osiągnięcia na rzecz Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych zniszczono oraz zaprzepaszczono tylko dlatego by ukryć, zatuszowane przestępstwa członków samozwańczego zarządu stowarzyszenia działajacego pod kierunkiem - pozwanego Henryka Bednarka, który był samozwańczym przedstawicielem Stowarzyszenia - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988597557831717&l=6b33c47f25 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988598524498287&l=bfafe10b1f - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988600901164716&l=35f9a80ca6 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=874022465955894&l=c395ace298 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=874022539289220&l=68924340ec - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=877839865574154&l=6489aae639 - podziękowanie - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876285919062882&l=650d990da6 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876285715729569&l=f55428b41f Henryk Bednarek, Przemysław Bednarek - wraz z Sędzią prowadzącym sprawę sądową pod sygn. akt XIV C 300/13 - MAJĄC złozone DOKUMENTY doskonale WIEDZĄ w jaki sposób - od - 1979 roku - po - 2007 rok - Ja, Irena Wiza MAM udokumentowaną swoją charytatywną, społeczną walkę o prawa - o - dobro dla niepełnosprawnych . Od 2003/2004 r do - 30 czerwca 2014 roku - oraz - po - 30 czerwca 2014 r. przez KŁAMSTWA, buntowanie, podżegania, bezkarne działania Henryka Bednarka, Przemysława Bednarka, Haliny Bednarek - nastąpiła utrata zdrowia po zagrożenie dla życia Ireny Wiza , niepełnosprawnej Ewy Koseckiej: - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988904487801024&l=4f48b07939 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=877831602241647&l=a9aeb440d2