Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA SENATOR ADAM ZYGMUNT MASSALSKI AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA

Redakcja czasopisma internetowego „Afery Prawa” do Senatora Adama Zygmunta Massalskiego.

Do
Senatora Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Prof. zw. dr hab. Adam Zygmunt Massalskiego

Szanowny Panie Profesorze!

W magazynie internetowym „Kontrateksty” znalazło się sporo informacji na temat Pańskiej osoby. Mamy zamiar napisać o Panu artykuł. Ponieważ nie chcemy powielać niesprawdzonych informacji więc, zgodnie z prawem prasowym, uprzejmie prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Jakie języki obce i w jakim stopniu Pan zna? Proszę wyraźnie napisać czy jest Pan w stanie wygłosić w języku angielskim, rosyjskim i niemieckim referat? Jeśli tak, proszę podać w jakich.

2. Czy potrafi Pan przeczytać ze zrozumieniem tekst historyczny w tych językach? Jeśli tak, proszę podać w jakich.

3. Wiadomo nam, że w Akademii Świętokrzyskiej „dublowano” zajęcia dydaktyczne. Dlaczego nie zareagował na informacje (m.in. kopie planów zajęć z naniesionymi „zdublowanymi” godzinami na ca. 100 000 zł) o tym fakcie? Kopie planów otrzymał Pan w listopadzie 2001 roku? Jak to się stało, że pojawiły się w tej sprawie sprzeczne informacje? Według jednych pobrane nienależnie wynagrodzenie zostało zwrócone, według innych (oświadczenie Rzecznika Akademii pana Biskupa dla prasy) godziny te zostały odrobione. Jeśli zostały odrobione to w jaki sposób odrabiano godziny zdublowane na piątym roku studiów; czy wzywano absolwentów – posiadających już wówczas dyplom magistra do przyjazdu na uczelnię w celu uczestniczenia w zajęciach? Jeśli pracownicy zwracali pieniądze to na jakiej podstawie, skoro realizowali plan zajęć, w którym naniesiono zdublowane godziny? Gdzie można znaleźć pokwitowania? Plan zajęć jest przecież dokumentem służbowym – poleceniem Dziekana realizowania tych zajęć w sposób określony w planie zajęć. Na czym polegała więc wina pracownika, który zgodnie z poleceniem Dziekana prowadził zajęcia w zdublowanych grupach. Jaki jest stan faktyczny w tej sprawie? Czy znaleziono i ukarano winnych? Czy, kiedy i w jakiej formie powiadomił pan organa ścigania?

4. Czy prawdą jest, że winni nadużyć z tytułu zdublowania godzin zostały w 2001 i 2002 roku uhonorowani przez Pana nagrodami pieniężnymi? Chodzi w szczególności o eks-Dziekana Zdobysława Kuleszyńskiego i Dyrektora Instytutu Zarządzania prof. Zbigniewa Olesińskiego, którzy odpowiadali za ułożenie planu zajęć z naniesionymi zdublowanymi godzinami.

5. Czy i jak zareagował Pan na informacje o podejrzeniu, iż niektórzy pracownicy Wydziału Zarządzania i Administracji AŚ mogą nie posiadać kwalifikacji do prowadzenia zajęć, które im przydzielono (chodzi tu m.in., ale nie tylko, o ex-profesorów Akademii Nauk Społecznych przy KC PZPR)? Informacje te podane zostały publicznie w „Słowie Ludu” z 22 kwietnia 2002 roku. Czy wdrożył Pan wówczas jakieś dochodzenie?

Na te pytania stwierdził Pan, że postępował Pan zgodnie z obowiązującymi w Akademii Świętokrzyskiej procedurami. Chcielibyśmy wiedzieć jakie to procedury i gdzie można je znaleźć.

6. Dlaczego uznał Pan, że zakaz wypowiadania się o uczelni wydany w stosunku do Pana Korczyńskiego (por artykuł „Milcz adiunkcie” w GW) był zasadny? Czy któraś wypowiedź pana Korczyńskiego była kłamstwem lub naruszała ogólnie przyjęte normy (np. czy obraził kogoś publicznie, znieważył, itp.)? Czy zakaz ten nie był podyktowany chęcią zamknięcia mu ust, aby nie ujawniał dalej nadużyć, które stwierdził w uczelni?

7. Jak to się stało, że dopiero w 2002 roku uznał Pan, że Akademicki Ośrodek Kształcenia w Staszowie nie jest częścią Akademii Świętokrzyskiej; to na jakiej podstawie przez trzy lata podpisywał Pan dyplomy ludziom którzy tam właśnie studiowali? Czy byli to, zatem studenci Akademii Świętokrzyskiej i jaki jest status ich dyplomów? Proszę podać podstawy prawne wydawania tych dyplomów i indeksów. Czy Ośrodek Kształcenia w Pińczowie był częścią Akademii Świętokrzyskiej? Jeśli nie to, jaki jest status prawny jego studentów i wydawanych im dyplomów? Proszę podać podstawy prawne wydawania tych dyplomów i indeksów. Jeśli tak – to czy czuje się Pan odpowiedzialny za stwierdzone przez NIK nieprawidłowości finansowe związane z funkcjonowaniem tego ośrodka (zaginięcie części dokumentacji finansowej)?

8. Czy prawdą jest, że mając obniżone pensum oraz dodatek za sprawowanie funkcji Rektora, pobierał Pan wynagrodzenie za nadgodziny?

9. Jaki jest Pański dorobek naukowy? W ulotce wyborczej z 2005 roku twierdzi Pan, że jest to ponad 250 pozycji. Mnie w Internecie udało się znaleźć zaledwie kilkanaście. Bardzo proszę o podanie pełnego wykazu lub przynajmniej połowy wymienionej w tej ulotce liczby Pańskich publikacji.

Oprócz powyższych pytań chcemy zapytać Pana Senatora o zasadność zwolnienia z pracy pani dr Ewy Pietrzyckiej-Wilczewskiej.

Dlaczego wypowiedziano pracę właśnie pani dr Ewie Pietrzyckiej-Wilczewskiej, która miała pisemny zakaz prowadzenia badań wydany przez Rektora Akademii Świętokrzyskiej prof. dr hab. Adama Kołątaja i zakazu tego nikt z następnych rektorów w tym i Pan, Panie Massaslki nie cofnął, pomimo stanowiska MEN i wiedzy Pańskiej o tym zakazie? Czy Pan celowo dokonał tej szykany w stosunku do dr. E.Pietrzyckiej-Wilczewskiej?

Dlaczego począwszy od 1994 r., bo w 1993 roku w ogóle Rektor Kołątaj zabronił finansowania jej badań, miała zawsze przyznawaną najniższą kwotę na prowadzenie badań naukowych?

Czy Pan, Panie Massalski, potrafi wyjaśnić fakt, w jaki sposób można uzyskać habilitację nie prowadząc badań naukowych?

Dlaczego inne osoby w podobnej sytuacji zostały przesunięte na stanowiska starszych wykładowców i pozostały pracownikami Akademii Świętokrzyskiej i to pomimo nakładów na ich badania w kwocie około 65 tys. złotych, czyli prawie 10 - krotnie więcej niż dr E.Pietrzycka-Wilczewska otrzymała w całej swej karierze naukowej?

Jak to się stało, że zaginęły dokumenty z teczki personalnej pani dr Ewy Pietrzyckiej-Wilczewskiej z ocenami dla niej korzystnymi? Kto za to odpowiada? Czy to na Pana polecenie usunięto te dokumenty?

Pierwsze 8 pytań postawiono Panu w „Kontratekstach”. Zmieniliśmy tylko nieco pytania 1 i 2. Nie odpowiedział Pan na nie.

Mamy jeszcze jedno bardzo ogólne pytanie. Okazuje się, że w Akademii Świętokrzyskiej, za czasów Pańskiego rektorowania ujawniono, że wielu pracowników największego wydziału ma kwalifikacje, które bardzo odbiegają od oczekiwanych formalnie na ich stanowiskach. Chodzi o profesorów i doktorów po Akademii Nauk Społecznych przy KC PZPR i uczelni partyjnych byłego bloku sowieckiego. Ich rodowód opisywano m.in. na internetowym forum dyskusyjnym Gazety Wyborczej. A oto niektóre z nich:

http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=60&w=74190279
http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=60&w=59999165&a=60230332

http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=60&w=59657352&v=2&s=0

http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=60&w=57152558&a=57181154

http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=60&w=21740498&a=73315101

http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=60&w=54631020&v=2&s=0

http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=60&w=21740498&a=57335440

http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=60&w=12807543&a=58398935

http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=60&w=50059674&a=50059674

http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=60&w=2739674&v=2&s=0

http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=60&w=41608044&v=2&s=0

http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=60&w=39557442&v=2&s=0

http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=60&w=24536089&a=41752473

http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=60&w=38909697&a=38909697

http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=60&w=35555576&v=2&s=0

http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=60&w=32068447&a=35685240

http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=60&w=31725677&v=2&s=0

http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=60&w=34813439&v=2&s=0

http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=60&w=26869658&v=2&s=0

Mamy w związku z tym dodatkowe 4 pytania:

Ilu takich pracowników było zatrudnionych w Akademii Świętokrzyskiej za Pańskiej kadencji?
Ilu jest dziś?
Dlaczego nie reagował Pan na dyskusję na tym forum?
Czy na innych wydziałach było podobnie?

Mamy jednak nadzieję, że teraz udało nam się postawić pytania jasno i precyzyjnie, i że potrafi Pan odpowiedzieć na nie natychmiast, bez konieczności przeprowadzania czasochłonnej kwerendy w zasobach Akademii Świętokrzyskiej.

Z poważaniem
Redakcja czasopisma internetowego „Afery Prawa”

CERTIFICATE OF REGISTRATION
Act,1963 No. 320790

DUBLIN 05.01.2007

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~hoowei
08-03-2017 / 07:46
To the actual calibre 4130, whenever www.hublotreplicauk.co.uk/ hublot replica uk created this these people these people focused upon decreasing the amount of elements within the chronograph perform, helping improve www.khaosan-hotels.com/popup/superior.html rolex replica sale. The actual chronograph is actually triggered as well as totally reset while using www.rolexreplica.me.uk/ rolex replica uk pushers, that will connect to the actual movement's line steering wheel as well as up and down clutch system systems adding to an exact as well as instant begin. The actual chronograph is actually precise in order to www.rolex-replica-uk.co.uk/ rolex replica sale 1/8th of the 2nd, if you want which type precision. Oddly enough, between your www.watchesukshop.co.uk/ replica watches uk guns from the call all of us nevertheless possess four steps, which means you cannot truly study which 1/8th precision. The actual calibre 4130's oscillator includes a Rolex trademarked azure www.replicawatchesukshop.co.uk/ replica watches hairspring produced in the amazing metal.