Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 10-10-2012

Porozumienie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z Sieglindą Broda, Teresą Kawiak, Zbigniewem Kękusiem i Wacławem Stechnijem.

Kraków, dnia 10 października 2012 r.

 Szanowni Państwo,

1. Pracownicy Sądu Okręgowego w Krakowie, Funkcjonariusze Policji Sądowej Sądu Okręgowego w Krakowie, Pracownicy Firmy świadczącej Sądowi usługę ochrony

2. Insp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

3. Pan, Janusz Wiaterek, Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa, ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków

4. Pan Adam Młot, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miasta Krakowa, Os. Zgody 2, 31-949 Kraków

5. Sędzia Barbara Baran, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

6. Sędzia Andrzej Struzik, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

7. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

8. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

9. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

10. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

11. Pan Leszek Dziura, Dyrektor Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Kraków

12. Pan Wojciech Biedroń, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków

13. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

14. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

15. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

16. Pan Marcin Pulit, Dyrektor Radio Kraków S.A., Al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków

17. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków


Dotyczy: Zawiadomienie o rozpoczęciu przez nas w dniu 9 października 2012 r. o godz. 15:00 przed kamienicą, w której mieści się Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina /ul. Karmelicka 1/ akcii pod nazwą „Czekamy na Posła Gowina”.

„Jak wyjaśnia Gowin, kodeks /etyki parlamentarzystów PO/ będzie składał się z trzech części: 
kanonu wartości, które powinny przyświecać politykom PO

zbioru zasad, jak się powinni zachowywać parlamentarzyści 

oraz reguł normujących relacje ze światem biznesu.”

Źródło: Renata Grochal, „Gowin nauczy etyki Platformę”; „Gazeta Wyborcza”, 24-27 grudnia 2009r., s. 5

„Bądź z nami i miej odwagę zmieniać rzeczywistość!”
Jarosław Gowin

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z przyczyn przedstawionych przez nas w piśmie z dnia 8 października 2012 r. skierowanym do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina /Załącznik I/ rozpoczęliśmy w dniu 9 października 2012 r. o godz. 15:00 przed kamienicą, w której mieście się Biuro Posła, akcję pod nazwą „Czekamy na Posła Gowina”.

W załączeniu przesyłamy kopię naszego pisma z dnia 8 października 2012 r. do Posła Jarosława Gowina.

Pismo zawiera między innymi – Załącznik I:
„Dotyczy: 

I.
Wniosek o dotrzymanie złożonej nam obietnicy i wyznaczenie terminu spotkania z nami.
II.
Zawiadomienie o rozpoczęciu przez nas w dniu 9 października 2012 r., o godz. 15:00 oczekiwania – całodobowo - przed Pana Biurem Poselskim w Krakowie /ul. Karmelicka 1/, na spotkanie z Panem.
III.
Zawiadomienie, że sprzeczne z prawem oraz z działaniami:
1.
Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej śp. Zbigniewa Wassermanna,
2.
byłego Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
jest Pana usprawiedliwienie, że Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada uprawnień do rozpoznania spraw, których Pan jeszcze nie zna i które my chcemy Panu zgłosić. 
IV.
Zawiadomienie, że po informację o dacie Pana spotkania z nami będziemy się zgłaszać codziennie – od dnia 9 października 2012 r. – w Pana Biurze Poselskim.”

Dowód: Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina, pismo S. Broda, T. Kawiak i Z. Kękuś z dnia 8 października 2012 r. – Załącznik I

Przesyłamy także kopię naszego pisma z dnia 8 października 2012 r. do Posła Jarosława Gowina, zawierającego między innymi – Załącznik II:

„Dotyczy: I. Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (…) - o sporządzenie informacji publicznej:

1.
jaką całkowitą kwotę otrzymał Pan z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. w związku ze sprawowaniem mandatu Posła, w podziale na: 
a.
wynagrodzenie Posła, 
b.
pozostałe koszty, z tego koszty utrzymania Biura Poselskiego,

2.
jaką całkowitą kwotę otrzymał Pan z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sierpniu 2011 r. w związku z ze sprawowaniem mandatu Posła, w podziale na:
a.
wynagrodzenie Posła, 
b.
pozostałe koszty, z tego koszty utrzymania Biura Poselskiego,

Dowód: Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina, pismo S. Broda, T. Kawiak i Z. Kękuś z dnia 8 października 2012 r. – Załącznik II

Przesyłamy ponadto kopię naszego pisma z dnia 9 października 2012 r. skierowanego do Panów: Insp. Mariusza Dąbka, Małopolskiego /Małopolski Komendant Wojewódzki Policji/, Adama Młota /Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa/, Janusza Wiaterka /Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa/.

Pismo zawiera – Załącznik III:

„Dotyczy:

1. Zawiadomienie o rozpoczęciu przez nas w dniu 9 października 2012 r. o godz. 15:00. przed Biurem Poselskim Posła Jarosława Gowina w Krakowie, ul. Karmelicka 1, bezterminowej akcji pod nazwą „Czekamy na Posła Gowina”.

2. Wniosek o zapewnienie nam bezpieczeństwa podczas akcji, jak w p. 1.”

Dowód Pismo S. Broda, T. Kawiak i Z. Kękusia z dnia 8 października 2012 r. do Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mariusza Dąbka, Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa Adama Młota i Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa Janusza Wiaterka – Załącznik III

Z poważaniem,

Sieglinde Broda Teresa Kawiak Zbigniew Kękuś

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Gowin, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Kraków

2. Pan Stefan M. Dembowski, Wiceprezes Stowarzyszenia Demokracja USA w Nowym Jorku

3. Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

4. Państwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk - Pozdziej - Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

5. Państwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchciński, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

6. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

7. Pan Stanisław Dąbrowski, Prezes Sądu Najwyższego, Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

8. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

9. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28, 02-315 Warszawa

10. Pan Jarosław Kaczyński - Prezes Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

11. Pan Leszek Miller- Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa

12. Pan Janusz Palikot, Przewodniczący Ruchu Palikota, ul. Fabryczna 16/22  lok. 24, 00-446 Warszawa

13. Pan Waldemar Pawlak - Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

14. Strony internetowe: www.zkekus.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.pl, www.NowyEkran.pl

Więcej:

2012.01.10 Pismo Zbigniewa Kękusia do członków Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej
Dalszy ciąg działań Zbigniewa Kękusia - pisma do Komendanta Policji w Rzeszowie oraz Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
2012.09.24 List otwarty Zbigniewa Kękusia do Żydów "na świeczniku"
Rzeszów - zapraszamy media i publiczność 25.09.2012 r. do Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział II Karny na posiedzenia dot. niekompetencji Beaty Stój z Sądu Rejonowego w Dębicy. Zbigniew Kękuś. 
2012.09.20 Prośba Zbigniewa Kękusia do redaktora "Dziennika Polskiego" Zbigniewa Bartusia o uczestnictwo w posiedzeniu Sądu Okręgowego w Rzeszowie w dniu 25 września 2012 r. w sprawie odszkodowania za przewlekłość postępowania sądowego
2012.09.14. Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzi Barbary Baran o zwrot kwoty 25.450,30
2012.09.03 Zaproszenie Zbigniewa Kękusia dla premiera Donalda Tuska na posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w dniu 6 września 2012 r.
Warszawa - 6 września zapraszamy na protest przed sądem ul. Marszałkowska 82 i posiedzenie w sprawie przestępstw prokuratorów Z. Ćwiąkalskiego, A. Czumy, K. Kwiatkowskiego z zawiadomienia Zbigniewa Kękusia.
2012.08.31 Wniosek Zbigniewa Kękusia i Teresy Kawiak do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina o wyznaczenie terminu spotkania
Pismo Teresy Kawiak i Zbigniewa Kękusia do funkcjonariuszy Policji Sądowej Sądu Okręgowego w Krakowie oraz pracowników firmy świadczącej sądowi usługę ochrony.
2012.08. 27. Wniosek Zbigniewa Kękusia i Teresy Kawiak do przedstawicieli władz i mediów Krakowa o zwrócenie się z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina
2012.08. Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia, że nielegalny, tj. sprzeczny z prawem jest protest prowadzony przed Sądem Okręgowym w Krakowie
2012.08.22 Pozew Zbigniewa Kękusia do Sądu Apelacyjnego w Krakowie o stwierdzenie, że wyrok nie istnieje.
2012.08.20 Pozew Zbigniewa Kękusia przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie o zadośćuczynienie
2012.08.21 Wniosek Zbigniewa Kękusia o odwołanie Prezesa Sądu Barbary Baran
Dr Zbigniew Kękuś o "reprywatyzacji mienia. Sprawa dla ABW
PROTEST TERESY KAWIAK I ZBIGNIEWA KĘKUSIA I PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W KRAKOWIE PRZERWANY PRZEZ POLICJĘ
Kraków - Sąd Okręgowy odstępuje od egzekucji komorniczej mieszkania dr Zbigniewa Kękusia po interwencji dziennikarzy AFER PRAWA i Rebeliantki.
Przestępczość zorganizowana w krakowskich sądach? Ciąg dalszy protestu Zbigniewa Kękusia
Zbigniew Kękuś, Teresa Kawiak demaskują bandytyzm sądowy cd..

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~SIEGLINDE
27-11-2012 / 16:45
Minister Sprawiedliwosci-- Jaroslaw Gowin, powinien poddac sie do DYMISJI nie jest GODZIEN piastowac takiego stanowiska i niedaj BOG aby dochlapal sie na stolek Majchrowskiego (krakow) to czlowiek ?? o wielu twarzach, mam odwage napisac to co mysle, kogo Pan wspiera NAROD czy- SKORUMPOWANY SAD ?na jawie wspiera Pan KORUPCJE SADOW,PROKURATUR. POLICJE i inne INSTYTUCJE RZADOWE, jawnie zezwala sie na niszczenie LUDZI, RODZIN jestem jedna z PROTESTUJACYCH pod Sadem w Krakowie jestem mieszanej narodowosci -- i wstyd mi ze mialam mozliwosc z Panem osoboiscie rozmawiac ?? zakpil Pan w OCHYDNY sposob z krzywd LUDZKICH.
~jakel
27-10-2012 / 23:48
Rodacy ! Przekazuję ZDARZENIE jakie odbyło się dnia 29-09-2012r w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 97 za sprawą wypłukanej z mózgów, zasad etyczno-moralnych i logiki rozumowania ale doskonale uzbrojonej w hitlerowsko- stalinowskie zwyczaje ministerialnej HOŁOTY z Ministerstwa Sprawiedliwości al. Ujazdowskie 11 w Warszawie. Po kilkunastodniowej GŁODÓWCE Urszuli ROWIŃSKIEJ na terenie ministerialnego obiektu OFIARY NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWYCH przestępców wróciła z pisemnym zapewnieniem, że sprawa samozwańczej DECYZJI „ojca chrzestnego” PS. DYZMA – herszt „koszalińskiej PIRAMIDY” b. V-ce Prezydent m. Koszalina – Stanisław GAWŁOWSKI – patrz : www.pokrzywdzeniprzezgawlowskiego.pl zostanie w trybie pilnym ZREWIDOWANA. SUPER HIT. Jak „zrewidowano” sprawę ROWIŃSKICH. Z udziałem Marek WINNICKI – komornik + bandyci w policyjnych mundurach „wynieśli na pałach” Urszulę i Wiesława Rowińskich. Wyp… ich z mieszkania jak psy … na ulicę. C U R I O Z U M Stanisław GAWŁOWSKI żołnierz PO – poseł (sekretarzyna w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Prezes Rady Nadzorczej Fundacji Ochrony Środowiska zarządzający – 5mld złotych pranymi przez Szwajcarię na zakodowane konta) w dniu 29-09-2012r rozliczył się z Wiesławem. Swoim partyjnym kolegą z PO. GAWŁOWSKI pretendent do fotela po Donaldino TUSK. Buduje swoje IMPERIUM wzorem miliardera KULCZYKA. Polska JEST N I E P O D L E G Ł A, D E M O K R A T Y C Z N A i WOLNA. Do 1989r Pod przykrywką „budowy komunizmu” Niepospolita kurwa i złodziej kradła i grabiła Polski Naród. Po 1989r „PROsolidarnościowe” LARWY zżerają PRL-owskiego TRUPA. Aktualnie pod przykrywką „niszczenia komunizmu” HOŁOTA okrada i grabi Obywatela w Polsce rzekomo Wolnej, Niepodległej i Demokratycznej. Ministerstwo Sprawiedliwości , Racja Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski ?! czy pospolita KUPA GNOJU, plantacja bambusa i niewolnictwo ? pod przykrywką Orła z korona ale z gołą d … JEST Pomnik DONALDA - BASEN NARODOWY, ślizgacz MUCHA – ministra i … JEDEN Wielki P I C po polsku. NIECH żyje Polska …
~SIEGLINDE
14-10-2012 / 18:39
mnie tesz dech zapiera gdy spie na schodach sadu,zastanawia mnie ,a raczej chciala bym ,spotkac oko w oko z Rebeliantka, jakos sie dziwnie mijamy ?? a pszeciesz minelo juz 2 miesiace jak Protestuje pod Sadem w kr.dnie zamieniajac na noce a noce na dni ,czasami az gubie rachube. zapraszam. o dacie ,wizycie u J.Gowina pewno Zbyszek powiadomil, ze chwilowo zawieszono Protest tesz wiadomo, ale beda od poniedzialku dyzury pod sadem, zostanie to ustalone ze Zbyszkiem 15.X.2012. gdy sie spotkamy okolo godz,12.oo pod sadem. z pozostalymi Protestujacymi, czas pokarze czy poznam Pania.
~Korupcja
14-10-2012 / 08:28
Czas temidzie założyć teczki i zlustrować.Wprowadzić kasacje majątku funkcjonariuszom publicznym za korupcję.
~równie krzywdzona
11-10-2012 / 19:56
aż nie do uwierzenia! Dech mi zaparło!!