Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA WŁADZY ŚWIAT URZĘDNIKÓW KRETYNÓW Pod pistoletem władzy. Przyjazny urząd. Farsa czy zwykła drwina? Świat bez kretynów... Marek Olżyński

Nad pustosłowiem i górnolotnym patosem, nad politycznym zacietrzewieniem i banałem, na populizmem i głupotą górę wciąż bierze nabity pistolet władzy. I choć już dawno przeminął okres, w którym tamta władza była jedyna i słuszna wyznaczana linią partii, to wciąż na urzędami wszystkich szczebli unosi się duch tamtych czasów.. Kulami w tym pistolecie są ustawy, przepisy i pouczenia, które w większości odwołują się do restrykcji zawartych w polskim kodeksie karnym..
Obywatel, a bardziej parias, który musi bezwzględnie podporządkować się rygorom przepisów jakie zostały przeszmuglowane z tamtej epoki po to, aby państwo mogło lepiej funkcjonować tak samo skutecznie funkcjonują jak za Ochaba, Bieruta, Gomółki, Gierka, Jaruzelskiego (sic.).
Duchem, bezkarność bezdusznego urzędasa jego nieomylność i własna interpretacja przepisów.

Przyjazny urząd. Farsa czy zwykła drwina?
Przyjazny urząd z nazwy jest przyjaznym dla petenta, a urzędnik dla obywatela. Taka gadka szmatka, obietnice cacanki a głupiemu wciąż ...pod wiatr i z garścią piachu w oczy.
Skuteczność mechanizmów opisanych w „Procesie” F. Kafki wprost zadziwia.
Obywateli petentów wprawia w nieme osłupienie, obywateli pariasów paraliżuje. Już nie tylko sąd jest instytucją wyrokującą, coraz częściej jest nią przyjazny urząd i najęty w nim egzekutor – urzędnik.
Współczesny urząd swoją strukturą i funkcjonalnością przypomina dawną galerę. Górne pokłady zarezerwowane są dla ścisłego kierownictwa władzy administracyjnej, na nich wiedzie się dość beztroskie życie: kawusia, ciasteczko i rozmowy niekontrolowane, szuflady, koperty i prezenty..
Dolny pokład – poziom „O”, gdzie obywatel/parias/petent wchodzi prosto z ulicy, zajmują urzędowi galernicy zakuci w malutkich przeszklonych pomieszczeniach, w których odwalają katorżniczą robotę – użeranie się z niesfornym petentem.
Pismo Urzędu Miejskiego we Wrocławiu wystawione przez Departament Obsługi Administracji. Proszę spojrzeć: już nie wydział a departament. Czy poprzez zmianę nazwy zmieniła się jakość świadczonej usługi? Nie, skądże znowu. Podniósł się prestiż zatrudnionych w departamencie urzędników i co za tym idzie, a to głównie chodziło przy zmianie nazwy – wzrosło uposażenie, które staje się tyle razy wyższe o ile pięter od poziomu „O” galery znajduje się pokój urzędnika z departamentu.
Sprawa mało ważna, błaha – ważne pouczenie jakie znajduje się pod treścią pisma.

[Pouczenie
Strona, świadek lub biegły względnie inna osoba wezwana do osobistego stawiennictwa lub do złożenia zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin albo udziału w innej czynności urzędowej, może być za nieusprawiedliwione niezastosowanie się do wezwania ukarana grzywną.
Ukaranie grzywną nie wyklucza możliwości zastosowania środków przymusu przewidzianego w przepisach szczególnych.
Za zeznanie nieprawdy lub zatajenia prawdy przy składaniu zeznania grozi kara pozbawienia wolności/art.233kk/.]


Pytanie. Dlaczego urzędy które działają na podstawie przepisów prawa administracyjnego nie odwołują się do przepisów polskiego kodeksu cywilnego, a zamiast tego straszą petenta kodeksem karnym.
Czyż nie jest to duch minionej epoki? Nie powiewa tutaj chińszczyzną? Za daleko? No to bliżej – białoruszczyzną?

Innym, podobnym do przepisów trupa upadłego ustroju jest artykuł 212 kk. Polska jest jedynym państwem w Europie, gdzie zaspokojenie roszczeń z tytułu zniesławienia i pomówienia (art. 23 i 24 Kodeks Cywilny) funkcjonuje ubecki przepis art. 212 kodeksu karnego.
Weźmy na to dziennikarz, który miał czelność opisać kiepskie funkcjonowanie urzędu i zatrudnionego tam urzędnika(ów), zostaje postawiony pod ścianę milczenia z prywatnego oskarżenia – właśnie art. 212 kk. przez co jest wyautowany na kilka miesięcy, a nawet lata. I na domiar złego nie może o tym się ani pochwalić ani pożalić, albowiem proces wobec niepokornego dziennikarza jest niejawny..

Gdzie jesteś Europo?

Świat bez kretynów

Czy jest możliwe, aby taki świat istniał? Czy ludzkość potrafiłaby sobie bez nich poradzić? Jeśli tak, to jak uwolnić świat od kretynów?
Skąd biorą się kretyni? Czy jest to szczególny rodzaj nas samych z nas samych wyselekcjonowany? Jakim kluczem posługuje się owe grono kretynów, któremu reszta bezwzględnie się podporządkowuje, ufa, często bez granic?
Wielomiliardowa rzesza obywateli, jednak bardziej pariasów, naszego globu w większości została spersonifikowana (pesel, pinkod). wmontowana w programy systemów kontrolujących, które tak naprawdę pozwalają zarządzać społeczeństwami..
Za przykład niech tutaj posłuży system informatyczny, w którym zawarto wszystkie dane o obywatelu. W Polsce te systemy działają jeszcze wciąż niedoskonale. Przykład – ZUS.
Nieumiejętność czy zamierzone działanie?
W naszych realiach więcej przesłanek wskazuje na to drugie. Widać, jeszcze komuś tu nad Wisłą takie wciąż kiepsko działające systemy się kalkulują. Najprawdopodobniej jest to efekt wieloletnich praktyk stosowanych na linii: ZOZ – ZUS, czyli najpotężniejszej korupcji jaka miała miejsce w latach 1991 – 2007.
Fabrykowanie osób ze statusem niepełnosprawnym na rzecz firm ze statusem “zakładów pracy chronionej”. Dojenie publicznych środków w multi-kasie państwowego molocha PFRON: nielegalny obrót receptami i handel nimi, to najpewniej te “obiektywne” trudności, które wciąż oddalają nas od Europy, która w sposób doskonały ma rozwinięty system nadzoru i kontroli nad obywatelem.
Bicie piany nad nagłą potrzebą prywatyzacji służby zdrowia, jest niczym innym jak próbą zatarcia wszystkich śladów z poprzednich działań najpotężniejszej siatki aferzystów: lekarz produkujący, co najmniej półroczną historię choroby pacjenta , orzecznik poświadczający niepełnosprawność, pracodawca na którego potrzeby ‘wyprodukowano’ osobę niepełnosprawną, wspomniana krowa dojna – PFRON, koncerny farmaceutyczne, ministerstwo zdrowia, które wprowadzało ustawy z lukami, ministerstwo finansów, instytucje kontroli.. Kto jeszcze? Światem zarządza siatka dobrze zorganizowanych hochsztaplerów. Połączeni niewidzialną siecią superszybkich łączy i wspólnym interesem – niewyobrażalnym wręcz zyskiem, tworzą nowy ład współczesnego świata odciskając piętno na ekonomii i gospodarce niemalże wszystkich państw.
Dobrze zaplanowane krachy na giełdach pozwalają wyjąć olbrzymie zyski dla ich twórców.
Na naszej giełdzie nie jest inaczej, Gracze posługujący się wymyślnymi programami manipulują walorami jak chcą – póki co wyprzedzają ciągle niedoskonałe prawo, zawsze są o krok przed nim. Przypadek? Ci, od których zależy kondycja finansową państw, kontynentów, globu, nie zajmują się polityką, nie wpychają się na ministerialne stołki, nie zasiadają w prezydenckich fotelach. Są niewidoczni i niewyobrażalnie skuteczni. Zarządzają wszystkim co jest w zasięgu ich zainteresowań.
Politykę uprawiają bezmyślni durnie, kretyni, którym ciągle się wydaje że coś jeszcze mogą..
Takie zachowanie przypomina sztukę Joli Rutowicz, profanację dobrego smaku i obyczajów..
Polityka bardziej przypomina stręczycielstwo i ostrą pornografię.
Czy świat można uwolnić od jednych i drugich?

pozdrawiam
Marek Olżyński

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Kory
17-02-2015 / 11:16
involving cilaiscom.com coronary
~Ali
24-12-2014 / 07:09
~Luna
20-12-2014 / 16:14
Perfect Nic dodać nic ująć, wprowadzić się, zazkismeać i cieszyć wyjątkowym klimatem. O takich marzę dla swoich Dziewczyn i powoli swf3j plan wprowadzam w życie Dziękuję za inspiracje!