Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA

POTRZEBNY JEST NAM  "NASZ RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH"...

Do Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2006 wpłynęło 49 tysięcy skarg, natomiast w 2007 już 57 tysięcy. W przeważającej większości są to skargi na polskie sądy i bezprawie. Pan Janusz Kochanowski dla zdobycia poklasku z wielkim zaangażowaniem medialnym, publicznie napiętnuje nieprawidłowości.

 

A jak jest w rzeczywistości ?

 

 Zwróciłam się do Pana Rzecznika Praw Obywatelskich  cyt:

„Zwracam się do Pana Rzecznika ponieważ sprawa dotyczy ważnych społecznie problemów i Pana udział powinien dotyczyć części powództwa opartego na Deklaracji podstawowych zasad wymiaru sprawiedliwości odnoszących się do ofiar przestępstw i nadużyć władzy, Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 40/34 z dnia 29 listopada 1985 r.

p. 19    o włączenie do prawa krajowego norm zakazujących nadużycia władzy osób sprawujących funkcje publiczne wymiaru sprawiedliwości,
 

p. 21    dokonania przeglądu istniejących przepisów prawnych a w szczególności praktyk, w celu zapewnienia by odpowiadały one rzeczywistym celom.

Liczę na podjęcie inicjatywy sformułowania opinii i wniosków co do sposobu załatwienia sprawy w oparciu o wymienione wyżej prawo międzynarodowe, którego Rzeczpospolita Polska ma obowiązek przestrzegać (art. 9 Konstytucji oraz art. 15 p. 1 art.  Ustawy o RPO) oraz na wystąpienie z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawach dotyczących wolności i praw człowieka i obywatela, który stał się ofiarą nadużyć władzy sądowniczej.

 

Odpowiedź "Ekscelencji" J. Kochanowskiego mówi sama za siebie. 

 


Słusznie zrobiły przywódczynie protestu głodowego w Szczecinie składając wniosek o odwołanie Pana Kochanowskiego. 

 

POTRZEBNY JEST NAM  NASZ - OBYWATELI,  RZECZNIK

 

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI 
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
redakcja@aferyprawa.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.