Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 29-07-2012

List otwarty Jana Jączka do Premiera Donalda Tuska w sprawie oszustwa Getin Banku SA i miliardera Leszka Czarneckiego.

Tychy, dnia 28 lipca 2012r.

Jan Jączek
43-100 Tychy
tel. kom. 692-327-961
e-mail: 
jan.jaczek@gmail.com

 

Pan Donald Tusk

Premier Rządu RP

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

e-mail: kontakt@kprm.gov.pl 

LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO DO PREMIERA RZĄDU RP

 

1.  W nawiązaniu do treści pism ( co najmniej pięćdziesięciu ) wysłanych przeze mnie do Kancelarii Premiera RP, w sprawie oszukania mnie przez przedstawicieli Getin Banku SA, a chronionych przez funkcjonariuszy Państwa Polskiego, będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego - oszusta finansowego i właściciela Getin Banku SA, domagam się powołania przez Premiera Rządu RP Komisji, w celu zbadania następujących okoliczności: 

A.  Koterii i korupcji w Kancelarii Rządu Premiera RP, gdzie przez okres około trzech lat NIE ROZPOZNANO MOICH ISTOTNYCH ZARZUTÓW przeciwko wysokim funkcjonariuszom Państwa Polskiego, którzy chronią przed odpowiedzialnością karną i cywilną miliardera Leszka Czarneckiego - oszusta finansowego, właściciela Getin Banku SA, co jest przestępstwem z art. 258 §1 KK i art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz inne.

Dowód: co najmniej pięćdziesiąt pism wysłanych przeze mnie do Kancelarii Premiera RP, w których wskazałem i udowodniłem aferę finansową ukrywaną przez funkcjonariuszy publicznych. 

B.     Braku podjęcia skutecznych działań, zgodnych z właściwością Urzędu Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta, który od objęcia funkcji, to jest od dnia 31 marca 2010 r. do dziś, NIE CHCE ROZPOZNAĆ ZARZUTÓW PRZECIWKO PROKURATOROM I SĘDZIOM, chroniących przestępcze działania miliardera Leszka Czarneckiego, który bezprawnie przejął środki finansowe klientów Getin Banku SA w kwocie 689 milionów PLN, w tym oszczędności mojej matki Michaliny Jączek w kwocie ponad 326 tysięcy PLN, co jest przestępstwem z art. 258 §1 KK i art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz inne.

Dowód: co najmniej pięćdziesiąt pism wysłanych przeze mnie do Kancelarii Premiera RP, w których wskazałem i udowodniłem aferę finansową ukrywaną przez funkcjonariuszy publicznych. 

2.   Podkreślam, że mechanizm oszustwa finansowego i oszustwa procesowego - błędnego stosowania prawa - przez przekupnych prokuratorów i skorumpowanych sędziów opisany jest na portalu internetowym nowyekran.pl, aferyprawa.eu, i innych, podaję linki: 

·         http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/56579,prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena,

·         http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/59731,dawid-i-goliat,

·         http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/60137,kwadratura-kola,

·         http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/60960,polskie-swiete-krowy,

·         http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/62606,moze-nie-wszystko-stracone,

·         http://aferyprawa.eu/Afery/Mataczenie-akcjami-prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena-Leszka-Czarneckiego,

·         http://aferyprawa.eu/Sady/Wniosek-o-wszczecie-postepowania-dyscyplinarnego-przeciwko-sedziom-Sadu-Apelacyjnego-w-Katowicach
-w-osobach-Piotr-Mirek-Robert-Kirejew-Miroslaw-Ziaja-i-sedziom-Sadu-Okregowego-w-Katowicach-w-osobach-Jacek-Krawczyk-i-Damian-Owczarek
,

·         http://aferyprawa.eu/Afery/Zawiadomienie-Wiceprzewodniczacego-PE-Pana-Jacka-Protasiewicza-o-grupie-skorumpowanych-prokuratorow
-i-przekupnych-sedziow-bedacych-na-sluzbie-u-miliardera-Leszka-Czarneckiego-wlasciciela-Getin-Banku-SA
. 

Dnia 18 kwietnia 2012r. Pani Redaktor Małgorzata Dudek na łamach nowyekran.pl, w artykule „Dawid i Goliat”, pisze: 

“Czy Prokuratura Generalna zareagowała jakoś na pana doniesienie? - zapytałam Jana Jączka po opublikowaniu artykułu http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/56579,prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena.

- Prokuratorzy Prokuratury Generalnej RP od początku tej afery finansowej skutecznie chronią przestępców z Getin Banku SA. Po opublikowaniu pani artykułu również nic się nie zmieniło. W Prokuraturze Generalnej RP i w jej podległych jednostkach znajdują się obszerne akta dotyczące mojej osoby.

Czy dostał Pan już odpowiedź z Prokuratury Generalnej?

- W okresie ponad trzech lat otrzymałem dziesiątki absurdalnych i niedorzecznych odpowiedzi. Obecnie otrzymałem jedynie odpowiedź od prokuratora Prokuratury Generalnej Sławomira Górnickiego, który jest sędzią we własnej sprawie, ponieważ oskarżam go o szereg przestępstw popełnionych na moją szkodę (...)”. 

Istotny jest fakt, że od 18 kwietnia 2012r. do dziś Prokuratura Generalna RP zignorowała całkowicie powyższe artykuły Redaktor Pani Małgorzaty Dudek, nadto  zlekceważyła i pominęła kilkadziesiąt artykułów na portalu internetowym aferyprawa.eu, jak również artykuł w Tygodniku Nowiny Nyskie „Nikt nie broni obywatela”.

Dowód: liczne i obszerne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Prokuraturze Generalnej RP i w podległych jej jednostkach, w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, w Sądzie Okręgowym w Katowicach i w Sądach Rejonowych w Katowicach.
 

3.  W nawiązaniu do powyższej treści, stwierdzam jak wielu innych pokrzywdzonych, że za Pana rządów nastąpił całkowity rozkład wymiaru sprawiedliwości, przypominający ten z okresu rozbiorów Polski, gdzie masowo krzywdzono uczciwych obywateli, powodując wiele dramatów i tragedii ludzkich, przy całkowitej obojętności i ignorancji prawa przez jego najwyższych przedstawicieli.

Obecnie sposób stosowania prawa przez sędziów jest karykaturalny, służy jedynie grupie trzymającej władzę, w rozwijaniu jej koterii i osiągnął katastrofalny stan. W artykule cenionego przez społeczeństwo publicysty Waldemara Łysiaka Uważam.rze.pl, pt. „Płaskość globu”, pisze: 

„sędziowie polscy bowiem są już mocno wdrożeni do lekceważenia wszelkich kwitów(…), do dekretowania, iż Ziemia jest płaska, nocą świeci słońce, koty mają skrzydła, a grawitacja polega na tym, iż wszystko upuszczone leci do góry niczym balonik, a nie spada.” 

W mojej sprawie prokuratorzy i sędziowie również zaprzeczają oczywistym i bezspornym faktom twierdząc, że nie jestem stroną w sprawie, mimo że w wyniku naruszenia szeregu ustaw przez Getin Bank SA, zostaliśmy wraz z matką ograbieni z całego dorobku życia i dodatkowo zadłużeni przez oszustów z Getin Banku SA, natomiast innym razem pozostawiają sprawę bez rozpoznania lub nie rozpoznają meritum sprawy – istotnych zarzutów zawartych w punktach 1A do 1D, itd.

Vide - załącznik nr 1: uzasadnienie w skardze na bezczynność - przewlekłość prokuratury w zakresie obowiązku przeprowadzenia śledztwa w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 8 maja 2012 r., sygn. akt IV Kp 241/11, uwzględniającym zażalenie Jana Jączka - pokrzywdzonego w aferze finansowej Getin Banku SA, z datą 20 lipca 2012 r. zaadresowanej do Sądu Apelacyjnego w Katowicach ( łącznie 9 stron formatu A4 ).

 

4.       Dnia 22 kwietnia 2012r. Pani Redaktor Małgorzata Dudek na łamach nowyekran.pl, w artykule „Kwadratura koła”, pisze: 

„Jan Jączek, oszukany przez Getin Bank wciąż bezskutecznie próbuje zainteresować aferą finansową organy ścigania. Dotychczas nikt, nawet Prokuratura Generalna, nie podjął tematu. Czy zdyscyplinowanie sędziów Sądu Apelacyjnego może coś zmienić?”

Zapewne posiada Pan wiedzę, że „kwadratura koła” oznacza coś niewykonalnego, z góry skazanego na niepowodzenie, że jest określeniem problemu polegającego na skonstruowaniu kwadratu, którego pole równe jest polu danego koła przy użyciu wyłącznie cyrkla i linijki bez podziałki – co jest niewykonalne.

Sposób stosowania prawa w mojej sprawie przez prokuratorów i sędziów jest porównywalny z „kwadraturą koła”, ponieważ zaprzeczają oni oczywistym i bezspornym faktom, popełniają oszustwa procesowe, usuwają istotne dokumenty z akt sprawy, nie rozpoznają meritum sprawy – istotnych zarzutów zawartych w punktach 1A do 1D, itd., celem zmuszenia mnie do rezygnacji z dochodzenia zagrabionego majątku znacznej wartości.

Vide - załącznik nr 1: uzasadnienie w skardze na bezczynność - przewlekłość prokuratury w zakresie obowiązku przeprowadzenia śledztwa w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 8 maja 2012 r., sygn. akt IV Kp 241/11, uwzględniającym zażalenie Jana Jączka - pokrzywdzonego w aferze finansowej Getin Banku SA, z datą 20 lipca 2012 r., zaadresowanej do Sądu Apelacyjnego w Katowicach ( łącznie 9 stron formatu A4 ). 

5.  Niniejszy "List otwarty pokrzywdzonego do Premiera Rządu RP" wysyłam również pocztą elektroniczną do Kancelarii Prezydenta RP, Posłów do Parlamentu Europejskiego, Przedstawicieli Mediów, Stowarzyszeń i Organizacji Walczących o Podstawowe Prawa Człowieka., z uprzejmą prośbą o podjęcie interwencji w opisanej sprawie.

 

6.   Reasumując, w niniejszym piśmie przedstawiłem część gehenny jaką przeżywam bezpośrednio w wyniku rażącego łamania prawa - podstawowych praw człowieka - przez funkcjonariuszy publicznych, opłacanych bardzo hojnie co miesiąc z pieniędzy podatników.

W związku powyższym, apeluję do Premiera Rządu RP o powołanie Komisji do zbadania kolejnej afery finansowej i procesowej z udziałem Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta i podległych mu prokuratorów oraz sędziów będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego

 

Pokrzywdzony i spadkobiercaJan Jączek

Więcej o bankowych oszustwach:

Oszustwa największych banków światowych - libor, czyli świadome manipulacja stopą procentową pożyczek dla maksymalnego zysku bankowców jest ustalana każdego ranka w Londynie przy kawie...
Zawiadomienie Wiceprzewodniczącego PE Pana Jacka Protasiewicza o grupie skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA  Jan Jączek
Pieniądze – Banki – Nędza – Niewola. Prawda ukryta za Globalnym Długiem. Opracował: Roman Kafel
Wezwanie do przyłączenia się do procesu przeciw Getin Noble Bankowi za łamanie prawa. Jerzy Kahane  
WNIOSEK O UWZGLĘDNIENIE W ROCZNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI PROKURATURY GENERALNEJ RP I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK, BEZPRAWNEGO CHRONIENIA OSZUSTÓW FINANSOWYCH Z GETIN BANKU SA
Mataczenie akcjami - prokuratorzy, bankowcy, maklerzy na służbie u biznesmena Leszka Czarneckiego
CBŚ skorumpowane? Wniosek o odwołanie z funkcji Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Adama Maruszczaka, który bezprawnie chroni przed odpowiedzialnością karną aferzystów z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych
Getin Noble Bank nie opuści cię nawet po śmierci i doprowadzi do bankructwa. 
Zażądał od Banku PKO BP 200 mln zł odszkodowania - Leszek Kopczyński  znany bełchatowski przedsiębiorca twierdzi, że przez bank stracił wszystko...
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego w ukrywaniu afery oszustwa klientów przez GETIN BANK SA.
Wniosek pokrzywdzonego do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej celem zbadania afery finansowej Getin Banku SA
Polsce zagraża Zamach Stanu – BANKOWY. Polska stacza się PO równi POchyłej w NIEBYT jako kraj niepodległy. Na dowód kopia interesującego artykułu Paula Watsona z USA.
Eurobank zapłacił karę ponad 1,2 mln złotych za bezprawne windykacyjne i zastraszenie konsumentów - upadające (nie)polskie banki to kwestia czasu.
Nie tylko banki w USA mogą zacząć płonąć… plajta CITIBANKU
RUCH OBURZONYCH - Protestujący rozpoczęli swoją walkę przeciwko bankierom, finansistom i politykom w 82 krajach - rozliczymy globalistów.
List otwarty Jana Jączka pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?
Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych
WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania afery finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku
Lichwiarze przejmują Grecję. Bankrutująca Polska grzecznie w kolejce...
Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.
PODŁE PAŃSTWO I PODŁY BANKOWY PARASOL !!!
Mafijny trójkąt Bank Śląski - prokuratura - sądy - to przekręt 2009 r.
Uwaga na Lukas bank ... czyli taki, który przehandluje Cię za grosze. Firmy windykacyjne nękają za przeterminowane wyimaginowane długi. Nie wolno dać się zastraszać.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego - to banki będą musiały dowodzić, że klient jest ich dłużnikiem.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.
UPADEK DOlara - WYWIAD Z BYŁYM SZWAJCARSKIM BANKIEREM cz.2 -z cyklu fakty i mity o Ameryce...
ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.
Bankructwo Polski - ZEGAR DŁUGU POLSKIEGO - POPRZYJ PETYCJE ZAKAZUJĄCA ZADŁUŻANIE PAŃSTWA POLSKIEGO !!!
WYWIAD Z BYŁYM SZWAJCARSKIM BANKIEREM, czyli  jak dzisiaj tworzy się pieniądze... z cyklu fakty i mity o Ameryce
Komorowski dezinformuje. Błędy rządu PO. Polska zbankrutuje? Minął kolejny polski tydzień... Filip Stankiewicz
UPADEK DOLARA - BĘDZIE AMERO? - WYWIAD Z BYŁYM SZWAJCARSKIM BANKIEREM z cyklu fakty i mity o Ameryce...
Grecka tragedia - czyli totalna kontrola finansowa obywateli.... Tajny plan Unii i bankierów czy dojdzie do zaczipowania ludzi?
Czy BZ WBK zapłaci za grzechy Raiffeisen Banku w związku ze sprzedażą przez Raiffeisen Bank Polska S.A. obligacji spółki SEMAX S.A. w upadłości !?!
Większość bankructw w Polsce jest sfingowana- zaplanowana upadłość i wymyślony kryzys?

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~fuji
02-01-2015 / 23:09
Nam oszuści z Getin Banku podłożyli świnię poprzez firmę euro invest group z Częstochowy, gdzie oszust nie był stroną umowy, a podawał się za pracownika Getin banku i podpisywał dokumenty! Sprawa ujrzała światło dzienne po siedmiu latach, gdy oszuści zaczęli nagminnie fałszować polisy AC i wyłudzać nienależności i tym samym wpadli! Panu Jączek wmawiają, że nie był stroną, a nam próbują wmawiać inne kłamstwa mimo niezbitych dowodów! Bezczelna złodziejska banda, której nawet nie było za komuny! Cały naród powinien wyjść na ulice i walczyć z reżimem, a nie czekać na swoją śmierć!
~324
22-11-2013 / 13:54
co to ma w ogóle znacyzć że zabrano 326 tys i jesc ze dodano 100 ???? gdzie prosta ludzka logika, siła i współpraca zwykłych ludzi? przecież banki to takie same firmy jak inne jakim prawem kradną kasę?
~gs
29-08-2012 / 10:09
sądy same w sobie są podłe, mój podział majątku po rozwodzie trwa od ponad 20 lat. Uzasadnienie w rozmowie z jednym z przewodniczących sądu "nikomu nie chce się babrać w tak trudnej sprawie". Zaskarżyłem sąd o nieuzasadnioną zwłokę "opieszałość" oczywiście odrzucono wniosek a w uzasadnieniu przyznano, że była zwłoka, nieprawidłowości, lecz były one przed wejściem prawa, więc niezasadne :)) Przy ogólnym braku zasad moralnych i bezkarności nic nie jest na miejscu. W nietakt odległych czasach jakiekolwiek słuszne podejrzenie skutkowało jedynym, znaczy honorowym wyjściem, kulką w łeb z własnej ręki w zaciszu swojego gabinetu. Ha ha ha tylko już w ciągu tygodnia nie byłoby tego rządu, któremu przez 5 lat plują w twarz, a Oni razem i z osobna mówią, „że ciepły deszczyk pada”.
~KASIA
17-08-2012 / 14:52
Najlepiej napisać do Józefa Bąka do którego premier Tusk ma pełne zaufanie.
~stasia
09-08-2012 / 08:21
Popieram Pana P. Janie. Jestem równiez oszukana i okradziona w perfidny sposób przez Getni Bank. Szukam pomocy. stasia
~gosc
02-08-2012 / 03:05
Sprawa Pana Jączka to porażka tego państwa. Seremet na powróz. Jedno jest pewne że to wyjatkowa kanalia która już dawno powinna stanąć przed Trybunałem Stanu. Coraz bardziej tłusty pysk i zanik mózgu. Może to już klon i jaszczur albo zabezpiecza swoją dupę bo mają na niego haki kiedy "sędziował?"