Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 03-02-2013

LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA DO WICEPREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO ZBADANIA AFERY GETIN BANKU SA  

Tychy, dnia 03 lutego 2013 r.

Jan Jączek

Szanowny Pan
Janusz Piechociński
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki
Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego    

Zwracam się z wnioskiem do Wiceprezesa Rady Ministrów Pana Janusza Piechocińskiego o zbadanie sprawy, w której jestem pokrzywdzonym w dużej  aferze finansowej Getin Banku SA, znacznie większej od afery Amber Gold. Podkreślam, że ta afera jest skutecznie ukrywana przez zorganizowaną grupę przestępczą prokuratorów,  niektórych sędziów i innych funkcjonariuszy Państwa Polskiego.  Z przykrością informuję, że złożyłem do Pana kilkadziesiąt pism w niniejszej sprawie, które do dziś pozostają bez rozpoznania, mimo że dotyczą gigantycznej afery finansowej i procesowej z udziałem funkcjonariuszy publicznych.  W odpowiedzi otrzymuję od Pana informacje, na zupełnie inny temat, który mnie zupełnie nie dotyczy ani interesuje.  

W związku z powyższym, postanowiłem wysłać list otwarty do Pana, który zostanie upubliczniony w Internecie, z prośbą o powołanie przez Wicepremiera Rządu Polskiego Komisji do zbadania gigantycznej afery finansowej Getin Banku SA i afery procesowej na następujące okoliczności:  

I. Jaki jest motyw Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta i podległych mu prokuratorów,  w ukrywaniu afery finansowej Getin Banku SA, w wyniku której właściciel tego banku (obecnie Getin Noble Banku SA) Leszek Czarnecki  - ŁAMIĄC SZEREG PRZEPISÓW PRAWA -  przejął pieniądze klientów banku na kwotę 689 milionów PLN, w tym kwotę 326 592, 82 PLN mojej mamy Michaliny Jączek.

Dowód: Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach przez funkcjonariuszy Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku, w którym stwierdzono szereg naruszeń prawa przez Getin Bank SA, które do dziś władze prokuratorskie NIE TYLKO NIE CHCĄ ROZPOZNAĆ, ale utrudniają dojście do prawdy, mataczą, poprzez podawanie oczywistych kłamstw i bredni do dokumentów mających znaczenie dowodowe i prawne.  

II. Jakie korzyści materialne lub osobiste czerpią skorumpowani prokuratorzy i sędziowie  z okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, działający w dużej zorganizowanej grupie przestępczej, której celem jest ukrywanie przestępstw właściciela Getin Banku Leszka Czarneckiego i jego pracowników oraz chronienie siebie nawzajem. Ta okrutna, przestępcza grupa osób, działając wspólnie i w porozumieniu doprowadziła moją mamę Michalinę Jączek do udaru mózgu i śmierci, a nade mną -  od ponad czterech lat -  znęca się psychicznie, zadając ogromny ból, cierpienie psychiczne i silny stres, by wymusić na mnie rezygnację ze słusznych roszczeń pieniężnych wobec Getin Banku SA. Dodać należy, że ta  grupa funkcjonariuszy doprowadziła mojego przyjaciela Adama Lewczuka do samobójstwa.
Dowód: liczne i obszerne akta sprawy dotyczące Michaliny i Jana Jączek  pokrzywdzonych przez Getin Bank SA, znajdujące się w prokuraturze i sądach apelacji katowickiej i inne akta.  

III. Domagam się wyjaśnienia dlaczego Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach Roman Sugier, Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach Monika Śliwińska i Rzecznicy Dyscyplinarni Sądów z Katowic oraz Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Marek Hibner, NIE ROZPOZNAJĄ MOICH ISTOTNYCH ZARZUTÓW, przeciwko skorumpowanym sędziom z okręgu apelacji katowickiej, którzy wypisują oczywiste kłamstwa i brednie do dokumentów mających znaczenie dowodowe i prawne, w celu chronienia siebie nawzajem oraz aferzystów z Getin Banku SA. Listę przestępstw popełnionych przez sędziów i prokuratorów , na moją szkodę, wskazałem i udowodniłem, m.in. we wniosku pokrzywdzonego, z dnia 18 maja 2012 r., zaadresowanego do Prokuratury Generalnej RP.  W okresie ostatnich czterech lat,  takich podobnych pism , złożyłem do powyższych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, co najmniej pięćdziesiąt, które do dziś nie zostały merytorycznie rozpoznane.
Dowód:  akta sprawy dotyczące Michaliny i Jana Jączek  pokrzywdzonych przez Getin Bank SA, znajdujące się u Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, w Prokuraturze Generalnej RP i w podległych jej jednostkach.  

IV. Na czyje polecenie ukrywano przede mną - przez ponad cztery lata - Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach przez funkcjonariuszy Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 r., liczący 120 stron formatu A4,  w którym stwierdzono szereg naruszeń prawa przez Getin Bank SA, które to błędy do dziś władze prokuratorskie NIE CHCĄ ROZPOZNAĆ, a przeciwnie wszystko robią aby je ukryć.  

BIORĄC POD UWAGĘ POWYŻSZE, POWOŁANIE PRZEZ WICEPREMIERA RZĄDU POLSKIEGO KOMISJI W NINIEJSZEJ SPRAWIE JEST KONIECZNE I  ZASADNE, PONIEWAŻ POKAŻE GIGANTYCZNĄ KORUPCJĘ W PROKURATURZE I SĄDACH,  TOTALNY ROZKŁAD STRUKTUR PAŃSTWA POLSKIEGO ZA RZĄDÓW TUSKA,  JAK RÓWNIEŻ CAŁKOWITĄ BEZKARNOŚĆ OSZUSTA FINANSOWEGO LESZKA CZARNECKIEGO, BYŁEGO AGENTA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA, A OBECNIE WŁAŚCICIELA GETIN NOBLE BANKU SA.   

UZASADNIENIE

Dnia 13 czerwca 2007 r., działając w dobrej wierze w imieniu mojej matki Michaliny Jączek, której jedynym źródłem utrzymania była emerytura, wówczas w kwocie około tysiąc siedemset PLN, pod wpływem przedstawicieli Getin Banku S.A. i Domu Maklerskiego IDM S.A. podpisałem umowę kredytu z Getin Bank S.A, na kwotę dwadzieścia milionów PLN. Umowę podpisał na skutek oszustwa finansowego zaplanowanego podstępnie i z premedytacją przez Leszka Czarneckiego i jego pracowników z Getin Banku S.A., z którymi w zmowie przestępczej działali przedstawiciele Domu Maklerskiego IDM S.A.  

Oszustwo finansowe polegało na tym, że Leszek Czarnecki chcąc sprzedać swoje akcje LC Corp S.A. na GPW w Warszawie po jak najwyższym kursie, wykorzystał Getin Bank S.A., którego jest właścicielem (większościowym akcjonariuszem) do udzielenia klientom tego banku kredytów w sposób sprzeczny z Ustawą Prawo Bankowe - co jest przestępstwem - by sztucznie wygenerować popyt, następnie dokonać redukcji kupna sprzedanych przez niego akcji i w konsekwencji podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. (osiągnięto w ten sposób maksymalną cenę 6,50 PLN za sztukę).

Istotny w tej sprawie jest fakt, że klienci (kredytobiorcy) zostali wprowadzeni w błąd przez przedstawicieli Getin Banku S.A. i przedstawicieli Domu Maklerskiego IDM S.A., co do rzeczywistej wartości ceny emisyjnej, po której mieli nabyć akcje LC Corp S.A. Polegało to na tym, że w momencie podpisywania umowy kredytowej, kredytobiorcy nie znali ceny emisyjnej akcji LC Corp S.A. W Getin Banku S.A., w Domu Maklerskim IDM S.A. i w mediach podawano informacje, że będzie to cena nieco ponad 5 PLN za akcję LC Corp S.A., /cytat/ „(…) Oznacza to, że przy tym poziomie wpływów i maksymalnej liczbie oferowanych papierów cena emisyjna wynosiłaby nieco ponad 5 złotych za walor (…)”. /Gazeta Parkiet, z dnia 9-10 czerwca 2007 r., w artykule „Czy LC Corp powtórzy niedawny sukces Noble Banku”/.  

Właścicielem (większościowym akcjonariuszem) Getin Banku S.A. jest Leszek Czarnecki, który w tym czasie sprzedawał swoje akcje LC Corp S.A., udzielając na ten cel kredytów z jego banku w kwocie minimalnej od 4 950 000,00 PLN do 40 000 000,00 PLN, by sztucznie wywołać ogromną przewagę popytu do ilości akcji LC Corp S.A. oferowanej do sprzedaży.  

Leszek Czarnecki jako właściciel Getin Banku S.A. wykorzystał swoich pracowników, by udzielali klientom kredytów w wysokości nawet dziewięćdziesiąt dziewięć razy większej niż  środki własne klientów, na zakup jego akcji, mimo że zdecydowana większość klientów nie miała zdolności kredytowej, co jest działaniem niezgodnym z art. 70 ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe.  

Getin Bank S.A. udzielił klientom tego banku pustych kredytów” za OKOŁO DZIESIĘĆ MILIARDÓW PLN na zakup od Leszka Czarneckiego akcji LC Corp S.A. Podkreślam, że były to kredyty udzielone „tylko na papierze”, bowiem Getin Bank S.A. nie posiadał środków finansowych w wysokości dziesięć miliardów PLN. Dodać należy, że Getin Bank S.A. za udzielenie klientom „kredytów na papierze” osiągnął bezprawnie wielomilionowe korzyści finansowe, w tym od Michaliny Jączek potrącił na swoją rzecz kwotę około 49 tysięcy PLN.
Dowód: Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach przez funkcjonariuszy Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku,  cytuję:  

"Proces kredytowania tych akcji oceniono jako mało ostrożnościowy i budzący wątpliwości na tle obowiązujących przepisów prawa.

Uwagi budziły w szczególności:

- obowiązujące zasady wyliczania zdolności kredytowej, niezgodne z postanowieniami art. 70 ust. 1 ustawy Prawo bankowe,

- przejściowa zmiana wewnętrznych limitów koncentracji wierzytelności w okresie kredytowania zakupu akcji,

- naruszenie przez Bank postanowień art. 79a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo bankowe,

- brak środków pieniężnych na finansowanie przez Bank akcji kredytowej, związanej z udzieleniem kredytów na zakup akcji LC Corp,

- przejściowe obniżenie współczynnika wypłacalności poniżej normy ostrożnościowej, określonej przepisami art. 128 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe (...),

"Wątpliwości inspekcji budzi prawidłowość działania Banku przy udzieleniu w czerwcu 2007 r. kredytów na zakup akcji firmy LC Corp. SA i uzyskania z tego tytułu dochodu. Dla potrzeb inspekcji oszacowano, że w okresie od uruchomienia kredytów do dnia debiutu spółki na GPW, Bank osiągnął przychody od kredytobiorców w łącznej wartości 23 436 tys. zł (...)".   

Reasumując:  Getin Bank S.A. w dacie udzielania kredytów na zakup akcji LC Corp S.A. nie posiadał środków finansowych na realizację zawartych umów kredytowych. Getin Bank S.A. udzielił na około 10 miliardów PLN „pustych” kredytów świadomie i celowo, aby „nadmuchać” popyt na akcje, następnie dokonać redukcji zleceń kupna o 98,12 procent i w konsekwencji sztucznie podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. do 6,50 PLN za sztukę.

Następnie pieniądze wirtualne "kredyt w kwocie 20 milionów PLN", z rachunku mojej mamy Michaliny Jączek wróciły do Getin Banku SA. Na rachunku maklerskim Michaliny Jączek  dodatkowo został zapisany kredyt w kwocie 99 370 PLN, udzielony przez Getin Bank SA, za który dodatkowo przydzielono mamie śmieciowe akcje LC Corp.SA po 6,50 za sztukę. Według oszustów z Getin Banku SA, skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów,  powyższe działanie Getin Banku SA było zgodne z prawem, ponieważ ryzyko było zapisane w prospekcie emisyjnym LC Corp. SA.  

Z CAŁĄ MOCĄ PODKREŚLAM, ŻE JEST TO PERFIDNE KŁAMSTWO, PONIEWAŻ W PROSPEKCIE EMISYJNYM LC CORP. SA, NIE MA ZAPISU, ŻE GETIN BANK SA BĘDZIE UDZIELAŁ KREDYTÓW W SPOSÓB SPRZECZNY Z PRAWEM,  ŁAMIĄC WSZELKIE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA RYNKU KAPITAŁOWYM.   

Po wejściu LC Corp.SA na GPW w Warszawie wartość akcji LC Corp. SA zaczęła gwałtownie spadać. Przez około 1,5 roku płaciłem odsetki od kredytu udzielonego w kwocie 99 370 PLN, po około 800 PLN miesięcznie. Po tym okresie wezwano mnie do Getin Banku SA i Domu Maklerskiego IDM i próbowano mnie nakłonić, abym podpisał aneks do umowy, gdzie miesięcznie raty od tego kredytu miały wynosić 3000 PLN miesięcznie, w sytuacji gdy emerytura- renta wynosiła około 1700 PLN. Umowy żadnej już nie podpisałem, gdyż nie miałem żadnej wątpliwości, że jestem pokrzywdzonym w dużej aferze finansowej.   

Dnia 28 listopada 2008 r. złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez przedstawicieli Getin Banku SA i Leszka Czarneckiego w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach,  a nadto wysłałem do Prokuratury Krajowej w Warszawie (nie było wówczas Prokuratury Generalnej). Dnia 15 grudnia 2008 r. moja mama złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Katowicach  przeciwko Getin Bankowi SA o unieważnienie umowy i zwrot zagrabionych pieniędzy.  

DO DZIŚ ZORGANIZOWANA GRUPA PRZESTĘPCZA PROKURATORÓW I SĘDZIÓW SKUTECZNIE CHRONI PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSZUSTÓW Z GETIN BANKU SA, ŁAMIĄC WSZELKIE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W PAŃSTWACH DEMOKRATYCZNYCH.  

Po  złożeniu powyższego zawiadomienia o przestępstwie do prokuratury i pozwu do Sądu, Getin Bank SA  za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM SA sprzedał akcje LC Corp. SA, rzekomo, aby spłacić kredyt. Akcje zostały sprzedane po najniższej cenie – 59 groszy za walor. Za wszystko uzyskano ponad 34 tysiące PLN. Pieniądze zostały przejęte przez Getin Bank SA na spłatę rzekomego kredytu. Dodatkowo zrobiono mojej mamie zadłużenie około 100 tys. PLN, załatwiono orzeczenie sądowe niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 §1 pkt 2 KPC na mocy którego komornik ograbiał ją z emerytury na rzecz Getin Banku SA.  

PODKREŚLAM, ŻE MOJA MAMA MICHALINA JĄCZEK DNIA 30 SIERPNIA 2011R. BEZPOŚREDNIO NA SKUTEK ZADAWANIA JEJ OGROMNEGO BÓLU, CIERPIENIA PSYCHICZNEGO I SILNEGO STRESU PRZEZ PRZESTĘPCÓW REPREZENTUJĄCYCH WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI DOZNAŁA UDARU MÓZGU I ZMARŁA, NIE DOCZEKAWSZY NAJDROBNIEJSZYCH OZNAK SPRAWIEDLIWOŚCI.  

Po jej śmierci, przeprowadziłem postępowanie spadkowe, zostając w całości Jej spadkobiercą i realizuję wolę mojej matki Michaliny Jączek, kombatanta i osoby represjonowanej przez NKWD, którą nie zniszczyli sowieccy i nazistowscy okupanci, lecz psychopaci z tak zwanego wymiaru sprawiedliwości w Polsce, mimo że zgodnie z art. 19 Konstytucji RP Państwo Polskie powinno otoczyć Ją specjalną opieką.  

Więcej na temat mechanizmu oszustwa finansowego i oszustwa procesowego, proszę przeczytać w Internecie, podaję linki:
·             http://wpolityce.pl/dzienniki/dziennik-jerzego-bielewicza/39592-protest-glodowy-obywateli-pokrzywdzonych-przez-organa-panstwa-sylwetki-uczestnikow-jan-jaczek
·             http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/56579,prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena,
·             http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/59731,dawid-i-goliat,
·             http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/60137,kwadratura-kola,
·             http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/60960,polskie-swiete-krowy,
·             http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/62606,moze-nie-wszystko-stracone,
·             http://aferyprawa.eu/Afery/Mataczenie-akcjami-prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena-Leszka-Czarneckiego,
·             http://aferyprawa.eu/Sady/Wniosek-o-wszczecie-postepowania-dyscyplinarnego-przeciwko-sedziom-Sadu-Apelacyjnego-w-Katowicach-
w-osobach-Piotr-Mirek-Robert-Kirejew-Miroslaw-Ziaja-i-sedziom-Sadu-Okregowego-w-Katowicach-w-osobach-Jacek-Krawczyk-i-Damian-Owczarek
,
·             http://aferyprawa.eu/Afery/Zawiadomienie-Wiceprzewodniczacego-PE-Pana-Jacka-Protasiewicza-o-grupie-skorumpowanych-prokuratorow
-i-przekupnych-sedziow-bedacych-na-sluzbie-u-miliardera-Leszka-Czarneckiego-wlasciciela-Getin-Banku-SA

·             oraz filmy na Youtube.com z moim udziałem.  

Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności, uprzejmie proszę o powołanie Komisji do zbadania gigantycznej afery Getin Banku SA, od ponad czterech lat ukrywanej przez ZORGANIZOWANĄ GRUPĘ PRZESTĘPCZĄ PROKURATORÓW, niektórych sędziów i innych wysokich przedstawicieli Państwa Polskiego, będących na służbie u oszusta finansowego Leszka Czarneckiego, byłego agenta Służby Bezpieczeństwa PRL a obecnie właściciela Getin Banku SA.

Łączę wyrazy szacunku
Jan Jączek

Jan Jączek opisuje swój spór z Leszkiem Czarneckim z Getin Banku, którego posądza o bezprawne przejęcie 689 mln PLN z kont ...

Miniatura21:01

20120822 Sąd Apelacyjny Katowice - Jan Jączek

22 sierpnia 2012 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach przeprowadził posiedzenie w sprawie skargi na przewlekłość postępowania ...

Miniatura15:12

Jan Jączek przed Sądem Najwyższym

Sprawa dotyczy nałożenia kary grzywny w kwocie 500 PLN, pod pretekstem niewłaściwego zachowania, w celu zamknięcia mi ust, w ...

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~czarny
04-02-2013 / 07:59
Oj nie przesadzajcie. To że GET in jest z Wrocławia to jednozna3nie przesądza o niewinności. POtraktujta to, że weszliście go gry w ruletkę w której daliśta się ograć i tyle. ;-(,) a może POwinniście się udać na pielgrzymkę do Zieleńca?