Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA WITOLD DUCHIEWICZ EUROFARM OSZUSTWO KANCELARII NOTARIALNEJ ELŻBIETA SZPUNT PLESZÓW

KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA SZPUNT PLESZEW oraz Marii Demskiej – Gnat z Wałbrzycha - każde oszustwo trzeba uprawomocnić. Dlatego trzeba skorumpować sędziego, albo notariusza. Jak się ma kasę ze złodziejstwa to żaden problem.

JOLANTA DUCHIEWICZ STOLEC 03.03.2007 R.

STOLEC 1A
57-200 ZĄBKOWICE ŚL.

KANCELARIA NOTARIALNA
ELŻBIETA SZPUNT
RYNEK 11
63-300 PLESZEW

DO PANI:
1.NOTARIUSZ ELŻBIETY SZPUNT,
2.NOTARIUSZ EWELINY SZPUNT-URBANIAK,

SPRAWA DOTYCZY ODMOWY Z DN.28.02.2007 R. WYDANIA DLA MNIE KSEROKOPII AKTU NOTARIALNEGO Z ZAŁĄCZNIKIEM Z 30.09.20005 R., A DOTYCZĄCEGO BEZPRAWNEGO WYPROWADZENIA MAJĄTKU TJ. CAŁOŚCI OBIEKTU ELEWATORA ZBOŻOWEGO PLESZEW ZE SPÓŁKI PZZ SA PLESZEW Z/S W PLESZEWIE DO PZZ DYSTRYBUCJA SP.Z O.O. Z/S TEŻ W PLESZEWIE.:

WG NASZYCH USTALEŃ, UDZIAŁ W WYPROWADZENIU MAJĄTKU WZIĘŁY OSOBY Z OBECNYCH I BYŁYCH ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH FIRM:

A)PZZ DYSTRYBUCJA SP.Z O.O.
UL.WYSPIAŃSKIEGO 8
63-300 PLESZEW
KRS 0000236188

ORAZ

B)PZZ SA PLESZEW
Z/S W PLESZEWIE
UL.WYSPIAŃSKIEGO 8
KRS 0000144753,

KTÓREJ NAZWĘ ZMIENIONO NA TOLEDO SA I SIEDZIBĘ ZMIENIONO NA WARSZAWĘ, A NASTĘPNIE DWUKROTNIE W WARSZAWIE, OBECNY ADRES: 04-011 WARSZAWA, UL. SUCHODOLSKA NR 2 A LOK. 40,

SZANOWNE PANIE NOTARIUSZ.

Informuję, że jako akcjonariusz PZZ SA PLESZEW, a obecnie TOLEDO SA; na dowód czego przedstawiłam już ksero posiadanych akcji nie zgadzam się z waszą odmową na wydanie aktu notarialnego z załącznikiem, który jest dowodem popełnienia przestępstwa wobec firmy PZZ SA PLESZEW, a obecnie TOLEDO SA i jej głównych akcjonariuszy, którym ja też jestem.

Otóż notariusz ewidentnie łamią przepisy o notariacie i to dokładnie te na, które powołujecie się uzasadniając odmowę.

Jestem zmuszona wobec powyższego poinformować korporację do której należycie oraz władze sądownicze o pomocnictwie w popełnieniu przestępstwa w wyprowadzeniu ogromnego majątku ze spółki PZZ SA pleszew do spółki PZZ dystrybucja sp. z o.o..

Uzasadniając swoje twierdzenie dotyczące odmowy wydania kserokopii aktu notarialnego z załącznikiem bezpodstawnie umniejszają panie moją rolę jako znaczącego akcjonariusza spółki PZZ SA PLESZEW, a tym samym podważacie kodeks spółek handlowych, który podkreśla rolę szczególnych uprawnień właścicielskich akcjonariuszy spółek akcyjnych.

Jest to dla mnie tym bardziej dziwne, że wasza kancelaria była przez wiele lat tzw. etatową do prowadzenia walnych zgromadzeń akcjonariuszy i innych czynności spółki PZZ SA PLESZEW, do których niezbędny jest udział notariusza.

Tak to się niestety składa, że Panie widząc iż będzie ogromne zamieszanie i postępowania karne i cywilne wobec obecnych i byłych członków rad nadzorczych i członków zarządów spółek PZZ SA pleszew obecnie TOLEDO SA I PZZ Dystrybucja

sp. z o.o. postanowiły stanąć po stronie swoich klientów tak wybiórczo interpretując przepisy, aby mieć podkładkę. Ponieważ Panie już wybrały uczestnictwo w obronie klientów ewidentnie popełniających szereg przestępstw w sposób ciągły to stając po ich stronie, będziecie też niestety jednymi z podmiotów i osób, na które składamy zawiadomienie przestępstwie.

Przypominam paniom również, że zarządy PZZ SA PLESZEW, pomimo obowiązku wynikającego z KSH nie złożyły tego dokumentu w ogóle do sądu KRS Warszawie, a PZZ DYSTYBUCJA sp. z o.o. złożyły w sposób niepełny tj. bez załącznika w postaci przedmiotowej uchwały Rady Nadzorczej, która posłużyła do popełnienia przestępstwa w postaci wyprowadzenia elewatora Pleszew ze stanu majątku PZZ SA PLESZEW przez co moje akcje w ilości 500 tys szt. o nominale wartości łącznej 4.950 tys zł. zmieniły się w kawałek bezwartościowego papierka.

Panie notariusz broniąc osoby działające niezgodnie z prawem czynnie ich sankcjonują swoim urzędem i autorytetem wiec jestem zmuszona podjąć stosowne czynności prawne w tym także informuję waszych przełożonych w korporacji i sądzie.

Pismo wysyłam faxem i listem pol. z pol. odbioru.

Z POWAŻANIEM

JOLANTA DUCHIEWICZ

DO WIADOMOŚCI:
1.PREZES SĄDU REJONOWEGO KRS W POZNANIU,
2.PREZES SADU REJONOWEGO KRS W WARSZAWIE,
3.MECENAS SŁAWOMIR KRZEŚ WROCŁAW,
4.MECENAS GERARD MODES WROCŁAW,
5.PREZES SĄDU APELACYJNEGO W POZNANIU,
6.KRAJOWA RADA NOTARIALNA,
7.BIURO IZBY NOTARIALNEJ W POZNANIU,

Jolanta i Witold Duchiewicz Stolec 28.05.2007 r.
Stolec 1A
57-200 Ząbkowice Śl.

RADA IZBY NOTARIALNEJ
WE WROCŁAWIU,
UL. ŚW. ANTONIEGO 31,
50-073 WROCŁAW,

SKARGA NA NEPOTYZM I NIEETYCZNE DZIAŁANIA NOTARIUSZA.

Niniejszym składamy skargę o łamanie etyki notariusza oraz uczestnictwo w nepotyzmie na Panią Notariusz Marię Demską- Gnat, prowadzącą Kancelarię Notarialną 58-300 Wałbrzych, ul. M. Konopnickiej 4.

Otóż od lipca 2004 r. mąż Pani Notariusz, Adwokat Stanisław Gnat prowadzący Kancelarię Adwokacką 57-200 Ząbkowice Śl. Al. Niepodległości 7, jest pełnomocnikiem prawnym Włodzimierza Bernackiego Syndyka Masy Upadłości BHU EuroFarm Witold Duchiewicz z/s w Stolcu 1 A k. Ząbkowic Śl.

W 2005 r. łamiąc etykę adwokacką, stosując nepotyzm Adwokat Stanisław Gnat załatwił u tego Samego Syndyka, także pracę swojej żonie Notariusz Pani Marii Demskiej – Gnat prowadzącą Kancelarię Notarialną w Wałbrzychu przy ul. Konopnickiej 4.

Rolą Pani Notariusz jest przyjmowanie wszystkich ofert przetargowych dotyczących sprzedaży przez Syndyka Włodzimierza Bernackiego ogromnego majątku firmy BHU EuroFarm o wartości kilkudziesięciu milionów złotych.

Ponieważ Notariusz pełni funkcję szczególnego zaufania publicznego, Syndyk aż do przetargu nie powinien mieć jakiejkolwiek informacji o ofertach, a tutaj zaistniał szczególny przykład łamania zasady bezstronności i poufności, ponieważ żona notariusz mężowi adwokatowi wszystko w domu opowie, a adwokat syndykowi i koło się zamyka.

Można wręcz taki przypadek podawać jako książkowy przykład rażącego łamania zasad etyki notarialnej i adwokackiej i wymaga on zastosowania postępowania dyscyplinarnego przez władze korporacyjne notariuszy i adwokatów wobec małżeństwa Państwa Gnat.

Ponadto zaistniał tutaj szczególny rodzaj nepotyzmu bo oto mąż znany doświadczony adwokat wiedząc, że pomimo iż jest to naruszenie prawa, załatwia swojej żonie notariuszowi bardzo dochodową umowę z Syndykiem, którego sam kompleksowo obsługuje zarabiając sam bardzo duże pieniądze, czyli zadziałała żądza pieniądza.

Z kolei żona adwokata także wiedząc, że łamie w ten sposób prawo i wszelkie zasady etyki ten fakt nepotyzmu konsumuje najprawdopodobniej również z chytrości na pieniądze.

Informujemy dopiero teraz o tym fakcie ponieważ nie wiedzieliśmy o tym, że adwokat i notariusz są małżeństwem i nigdy nie przypuszczaliśmy, że osoby pełniące takie funkcje zaufania publicznego mogą być, aż tak bezczelne we współpracy z syndykiem Włodzimierzem Bernackim, że łamią rażąco prawo, które właśnie oni w szczególności powinni przestrzegać.

Chcemy dodać, że w Prokuraturze Rejonowej w Dzierżoniowie oraz Prokuraturze Apelacyjnej oraz CBA, toczą się postępowania karne dotyczące Syndyka Włodzimierza Bernackiego, a dotyczące min. ustawiania przetargów, przekroczenia uprawnień, działania na szkodę wierzycieli, naszą oraz majątku BHU EuroFarm ,wielokrotnego poświadczania nieprawdy, składania fałszywych zeznań oraz ogromnej korupcji.

Tak się składa, że posiadamy od postronnych osób wiedzę iż ustawianie przetargów, o które oskarżamy Syndyka i jego współpracowników jest możliwe zawsze przy bliskiej współpracy z Notariuszem, który przyjmuje oferty, więc nasz zarzut o tzw. małżeńskich przeciekach pomiędzy notariuszem i adwokatem ma mocne merytoryczne uzasadnienie.

Wnosimy o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Pani Notariusz Marii Demskiej-Gnat oraz spowodowanie zawieszenia przez nią obsługi Notarialnej Syndyka Włodzimierza Bernackiego, do czasu jego prawomocnego zakończenia.

Z poważaniem
Jolanta i Witold Duchiewicz

Do wiadomości;


  1. Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny- Pan Zbigniew Ziobro,
  2. Krajowa Rada Notarialna w Warszawie,

Pismo przesyłamy e mailem, faxem i pocztą listem poleconym

JOLANTA I WITOLD DUCHIEWICZ STOLEC 01.06.2007 R.

SYG. AKT VI GU 37/04 ORAZ VI GUP37/04.

SĄD REJONOWY
58-300 WAŁBRZYCH
UL. SŁOWACKIEGO 11

1.SSR PANI BOŻENA PYSZEL
PRZEWODNICZĄCĄ
VI WYDZ. GOSPODARCZEGO

2. SĘDZIA KOMISARZ
SSR PAN JAROSŁAW IWANEK

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Z URZĘDU:

DOTYCZY:
Wniosku o unieważnienie umów oraz wszelkich czynności prawnych i notarialnych :a)kompleksowej obsługi prawnej przez adwokata Stanisława Gnata, 57-200 Ząbkowice, śl.
Oraz
b) jego żony notariusza Marii Demskiej Gnat 58-300 Wałbrzych ul. Konopnickiej 4. osoby te świadczyły jednocześnie swoje usługi syndykowi Włodzimierzowi Bernackiemu w związku z czym wspólnie złamali zasady etyki adwokackiej oraz notarialnej, także poprzez stosowanie nepotyzmu, a tym samym powodując nadużycie uprawnień i szereg rażących nieprawidłowości przez syndyka trakcie prowadzenia postępowania upadłościowego firmy BHU EUROFARM

JAKO WSPÓŁWŁAŚCICIELE WSZELKICH NIERUCHOMOŚCI BHU EUROFARM WYSTĘPUJEMY Z MERYTORYCZNYM I ISTOTNYM WNIOSKIEM W SPRAWIE NADUŻYCIA UPRAWNIEŃ PRZEZ SYNDYKA WŁODZIMIERZA BERNACKIEGO, DOTYCZĄCEGO NIEPRAWIDŁOWOŚCI PROWADZENIA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO I WYRZĄDZENIA FIRMIE BHU EUROFARM ORAZ WIERZYCIELOM, A TAKŻE NASZYM OSOBOM ZNACZNEJ SZKODY PRAWNEJ I MATERIALNEJ POPRZEZ POSIADANIE ZAWARTYCH UMÓW NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ I NOTARIALNĄ Z MAŁŻEŃSTWEM CZYLI ADWOKATEM STANISŁAWEM GNATEM I JEGO ŻONĄ NOTARIUSZ MARIĄ DEMSKĄ GNAT.

Te właśnie w/w osoby będące małżeństwem stosując nepotyzm złamali zasady etyki adwokackiej i notarialnej oraz spowodowali nieważność wszelkich czynności prawnych i notarialnych ze swoim udziałem w obsłudze syndyka BHU EUROFARM WŁODZIMIERZA BERNACKIEGO.

PROSIMY SĄD O NATYCHMIASTOWE WSTRZYMANIE OBSŁUGI PRAWNEJ I NOTARIALNEJ PRZEZ MAŁŻEŃSTWO PAŃSTWA GNAT SYNDYKA WŁODZIMIERZA BERNACKIEGO ORAZ WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA UNIEWAŻNIENIA PRZEZ SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH I NOTARIALNYCH Z UDZIAŁEM TEGO MAŁŻEŃSTWA JAKO ADWOKATA I NOTARIUSZA ORAZ SYNDYKA WŁODZIMIERZA BERNACKIEGO, A DOTYCZĄCYCH CAŁOŚCI POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO BHU EUROFARM, SYG. AKT VI GUP 09/04.

1.DOTYCZY TO W SPOSÓB OCZYWISTY MIN. PRZYJMOWANIA OFERT PRZETARGOWYCH ORAZ ZAWIERANIA UMÓW I OŚWIADCZEŃ, A NASTĘPNIE AKTÓW NOTARIALNYCH SPRZEDAŻY ZWIĄZANYCH Z NIERUCHOMOŚCIAMI BHU EUROFARM.

2.DOTYCZY RÓWNIEŻ CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH PEŁNOMOCNICTWA PRZEZ SĄDAMI I INNYMI INSTYTUCJAMI UDZIELONYMI PRZEZ SYNDYKA WŁODZIMIERZA BERNACKIEGO DLA ADWOKATA STANISŁAWA GNATA.

Załączamy także:

-skargę do Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu na nepotyzm i złamanie etyki adwokackiej przez adwokata Stanisława Gnata,

-skargę do Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu na nepotyzm i złamanie etyki notariusza przez notariusz Marię Demską-Gnat.

JOLANTA I WITOLD DUCHIEWICZ

DO WIADOMOŚCI:

  1. MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI I PROK. GEN. PAN ZBIGNIEW ZIOBRO,
  2. KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA,
  3. PREZES SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU,
  4. PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W ŚWIDNICY,

PISMO WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI WYSYŁA SIĘ E MAILEM, FAXEM I LISTEM POLECONYM ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU,

Przypominamy co ciekawsze publikacje:
AFERA EUROFARMU - bezprawie a PRAWO?
BEZPRAWIE SĄDU REJ. W WAŁBRZYCHU WOBEC EUROFARMU!
Pisze i mówi się o Polsce jako o państwie aferzystów, złodziei, skorumpowanych urzędników rządzących za pomocą organów niesprawiedliwości... kolejny raz przedstawiamy dowody...
A sporo innych artykułów znajdziemy po prosty wrzucając do wyszukiwarki na naszej głównej stronie hasło: eurofarm

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.