Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA KORUPCJA W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Jak Ministerstwo Sprawiedliwości walczy z korupcją we własnych szeregach?

Czyli o kolejnym „kwiatku do kożucha” dla zmylenia instytucji międzynarodowych i nieświadomych fikcji obywateli

"„...Korupcja zagraża praworządności, demokracji, prawom człowieka, narusza zasady uczciwości społecznej, spowalnia rozwój gospodarczy i zagraża stabilności instytucji demokratycznych, i moralnym podstawom społeczeństwa...”
(Preambuła prawno-karnej konwencji o korupcji podpisanej przez Polskę w Strasburgu dnia 27.01.1998 r.)

    Korupcja to nadużycie władzy publicznej przez funkcjonariuszy publicznych i członków organów samorządowych oraz przez osoby zatrudnione w instytucjach dysponujących środkami publicznymi.
    ze strony:
    antykorupcja@ms.gov.pl./

Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie http://www.ms.gov.pl/ ministerstwo/szj.php informuje o wdrożeniu Systemu zarządzania jakością spełniającym wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz Systemu odpowiedzialności społecznej i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, opartym na wymaganiach opracowanych przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Systemem jest objętych 11 komórek organizacyjnych Ministerstwa, w tym Biuro Ministra.

Ministerstwo z dumą informuje, że wdrożyło system antykorupcyjny jako pierwsza instytucja w Polsce. Podkreśla, że system odpowiedzialności społecznej i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym ma na celu zwiększenie zaufania do funkcjonowania Ministerstwa w zakresie rzetelności i bezstronności podejmowanych przez nie decyzji.

Informuje też, że:
Wszelkie informacje na temat działań o charakterze korupcyjnym dotyczące pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości można przesyłać pocztą elektroniczną na adres
antykorupcja@ms.gov.pl.

Przygotowując się do protestu w dniu 4 listopada 2008 r. pod Ministerstwem Sprawiedliwości przeciwko fałszywemu oskarżeniu mojego brata Janusza Górzyńskiego, bezpodstawnego wydania nakazu aresztowania go i ścigania listem gończym, co akceptują z rażącą obrazą przepisów prawa pracownicy Ministerstwa – wbrew obowiązkom nadzoru nałożonym na Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego ustawą o ustroju sądów powszechnych i ustawą o prokuraturze - przesłałam na adres antykorupcja@ms.gov.pl list o następującej treści:

Wydrukowane ze stron: poczta.wp.pl
Data: Piątek, 31 Października 2008 08:58
Od: Krystyna Górzyńska <krystynagorzynska@ wp.pl>
Do: <antykorupcja@ms.gov.pl>
Temat: Protest pod Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie pana Janusza Górzyńskiego
Załączniki: Zał. Nr 1.1. oświadczenie senatora Ryszki.doc (38,32 kB) USUŃ
Zał. Nr 2. 2. Oświadczenie złożone przez Senatora.doc (31,48 kB) USUŃ
Zał. Nr 3. 3. oświadczenie Senatora.doc (58,16 kB) USUŃ
Zał. Nr 4. Czwarte oświadczenie senatora Czesława Ryszki.doc (56,11 kB) USUŃ
Zał. Nr 5. Skarga na Prokuratora Krajowego.doc (125,9 kB) USUŃ
Pismo do Pana Ministra Ćwiąkalskiego.doc (31,48 kB) USUŃ
Krystyna Górzyńska Warszawa, 31 października 2008 r.

tel. 692 263 992


PROTEST W ZWIĄZKU Z FAŁSZYWYM OSKARŻENIEM
JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO, BEZPODSTAWNYM NAKAZEM ARESZTOWANIA ORAZ LISTEM
GOŃCZYM


SZ. PAN
PROF. ZBIGNIEW ĆWIĄKALSKI
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
PROKURATOR GENERALNY
______________________________ ______


Dotyczy: sygn. akt BM-III-051-293(6)/08/PR BM-I-0700-59(3)/08 oraz pisma
wcześniejsze

Szanowny Panie Ministrze,
uprzejmie informuję -
w związku z brakiem praworządnego działania
Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prokuratury Krajowej w sprawie Pana
Janusza Górzyńskiego, fałszywie oskarżonego oraz ściganego listem
gończym na podstawie Postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, wydanego
bez podstaw faktycznych z rażącym naruszeniem przepisów prawa,

że w dniu 4 listopada 2008 r w godzinach 10.00-15.00 odbędzie się przed
Ministerstwem Sprawiedliwości publiczny protest grupy osób w obronie
konstytucyjnych praw Janusza Górzyńskiego.
W celu uniknięcia eskalacji konfliktu na tle błędnego lub
być może nawet
przestępczego działania najwyższych urzędników Ministerstwa
Sprawiedliwości
i Prokuratury Krajowej,
uprzejmie proszę Pana Ministra o rozmowę nt. okoliczności tej sprawy i
jej rozwiązania dla dobra wymiaru sprawiedliwości.
Proszę o rozmowę w godzinach 10-11.30 lub 13.30-15.00.

Z poważaniem

Krystyna Górzyńska

Załączniki: 4 oświadczenia senatora Czesława Ryszki oraz skarga na
Prokuratora Krajowego

List tej samej treści został przesłany bezpośrednio do Ministra Zbigniewa Ćwiąkalskiego – za pośrednictwem Gabinetu Politycznego Ministra – oraz do Departamentu Kadr. Gabinet Polityczny Ministra i Departament Kadr potwierdziły elektronicznie odbiór pisma.

Natomiast w dniu 19 listopada 2008 r. , czyli po trzech tygodniach otrzymałam z Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości /gdzie ulokowana jest – zdaje się – obsługa adresu e-mail antykorupcja@ms.gov.pl./ informację elektroniczną, że pismo z zawiadomieniem o mającej miejsce korupcji nie zostało przeczytane oraz zostało skasowane
/was deleted without being read on Wed, 19 Nov 2008 15:01:34 +0100/.

Poniżej wydruk ze strony wp.pl:

Data: Środa, 19 Listopada 2008 15:01
Od: Piwowarska Grażyna (BDG) <Piwowarska@ms.gov.pl>
Temat: Nie przeczytano: Protest pod Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie pana Janusza Górzyńskiego
Załączniki: bezNazwy1 (0,00 kB) USUŃ
Your message

To: ANTYKORUPCJA (MS)
Cc:
Subject: Protest pod Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie pana
Janusza Górzyńskiego
Sent: Fri, 31 Oct 2008 08:58:57 +0100

was deleted without being read on Wed, 19 Nov 2008 15:01:34 +0100

A więc tak właśnie wygląda walka z korupcją pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości przy pomocy nowoczesnego, certyfikowanego systemu odpowiedzialności społecznej i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

O korupcji nie przeczytano, list e-mail skasowany, a więc korupcji NIE MA. Nie trzeba wdrożyć żadnej procedury wyjaśniającej.
Serdecznie gratuluję Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Sprawiedliwości prostoty pomysłu. Genialne.
W swojej prostolinijności nigdy bym na to nie wpadła.

Czytelników Afer Prawa najserdeczniej pozdrawiam.
I nie wysyłajcie listów na adres
antykorupcja@ms.gov.pl. To całkowicie fasadowa instytucja. Kolejna do mydlenia ludziom oczu.

Krystyna Górzyńska

Prawo sitwy – z organizatorką protestu przed Ministerstwem Sprawiedliwości - Krystyną Górzyńską rozmawia Bogdan Goczyński, dziennikarz AP.

Więcej o poszkodowanym Januszu Górzyńskim:

Protest w dniu 4.11.2008 r. przeciwko fałszywemu oskarżeniu Janusza Górzyńskiego, bezpodstawnemu wydaniu nakazu aresztowania i listu gończego.

Inicjatywa Przeciwko Niesprawiedliwości oraz Stowarzyszenie przeciwko Bezprawiu pod patronatem prasowym „Afer Prawa” przeciwko fałszywemu oskarżeniu Janusza Górzyńskiego

Protest przeciwko fałszywemu oskarżeniu Janusza Górzyńskiego i bezpodstawnemu wydaniu nakazu aresztowania i listu gończego

Górzyński - informacja nt. bezprawnych, brutalnych działań Prokuratury i Policji w stosunku do rodziny Górzyńskich i Tomanków w dniu 12.01.2007 r.

Janusz Górzyński - Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości - przez stronniczość funkcjonariuszy sądowo - prokuratorskich stracił wszystko - z cyklu jak urzędnicy władz niszczą polskie firmy...

Górzyński Janusz - dziennikarz AP jest ciężko chory... Interpolacja senacka w jego sprawie. 06.05.2008r - Akcja protestacyjna w Warszawie przeciwko bezprawiu w sądach.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. Dariusz Karasiński i jego asesorzy: Leszek Wietchy i Sebastian Żurek - dowody oszustw komorniczych.

Górzyński - funkcjonariusze policji i (bez)prawa, czyli polskojęzyczne "gestapo" bije nawet dzieci i kobiety, zamyka ludzi, łamie prawo obywateli...

Górzyński - Do wiadomości: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości - Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu - Paweł Korbal

Górzyński W cieniu "psychuszek" - Inicjatywa Przeciwko Niesprawiedliwości

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości. Zawiadomienie o rażącej obrazie przepisów prawa przez SSR Urszulę Mroczkowską ze Środy Wlkp.

Górzyński - Historia „błędów” rozliczenia jednej egzekucji, czyli co nie jest zdaniem sędziów poznańskich działalnością bezprawną...

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.