Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
28 września 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

PRIMUM NON NOCERE - POSZKODOWANI PRZEZ LEKARZY

Dane statystyczne dotyczące skarg poszkodowanych pacjentów 
opracowane przez Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere  

Przyjmuje się, iż w Polsce każdego roku wydarza się 20 – 30 tys. błędów i wypadków medycznych.
W Polsce nie przeprowadzano badań tego problemu. Szacowaną liczbę 20 – 30 tys. błędów w Polsce przyjmuje się, jako wynik przeniesienia na populację 40 mln. danych z innych państw ( np. USA - Harvard Medical Practice Study ). Do teraz władze naszego państwa nie podjęły działań by zmniejszać skalę problemu czy pomagać poszkodowanym, którzy przeżyli błąd. Zamiast tego obowiązuje prawo, które ma zniechęcić poszkodowanych do wnoszenia pozwów i ułatwia oddalanie ich roszczeń by „ zamieść problem pod dywan ”.

Analiza skarg poszkodowanych wskazuje, iż skargi w:
- 37% dotyczą porodu i tego, co stało się z matką lub dzieckiem;
- 24% dotyczą zakażeń wewnątrzszpitalnych, które czasem doprowadzają do sepsy
- 9% dotyczy zbagatelizowanie objawów rozpoczynającego się zawału mięśnia sercowego;
- 8% dotyczy operacji tarczycy i uszkodzenia nerwów krtaniowych, a czasem przytarczyc

- 5% dotyczy pozostawienia obcego ciała przy zabiegu chirurgicznym
- 4% dotyczy
uszkodzenia stawów żuchwowo skroniowych przy protetyce stomatologicznej
itd...

Wymienione powyżej 6 kategorii zdarzeń obejmuje aż 87% skarg. Wynika z tego, że poprawa jakości świadczeń w tych sześciu dziedzinach pozwoliłaby na ograniczenie skali nieszczęść o cały rząd wielkości.

W Polsce nie ma publicznego programu leczenia schorzeń jatrogennych. Za to poszkodowanych, którzy domagają się pomocy, odsyła się do sądów by tam dowodzili popełnienia błędu lekarskiego. Często jest to tzw. „wsadzanie na minę”.

Ponieważ nie ma lex specjalis dotyczącego błędów i wypadków medycznych, obowiązują ogólne zasady prawa cywilnego. Na poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia szpitalowi czy lekarzowi, że powstanie szkody jest zawinione. Niezależnie od tego, że szkoda istnieje, wszelkie wątpliwości dotyczące jej powstania są interpretowane na korzyść pozwanego, zgodnie z zasadą „niewinny póki winy mu się nie udowodni”.

Dla sądu dowodami są: dokumentacja medyczna w znacznej części sporządzona przez sprawcę, zeznania świadków najczęściej lekarzy z tego samego szpitala i opinia biegłych, kolegów po fachu sprawcy.

Przy obowiązujących zasadach dowodzenia, po postępowaniach sądowych trwających wiele lat, pozwy są często oddalane przez sądy, bo: „ … mimo istnienia szkody powodowi nie udało się udowodnić związku przyczynowego jej powstania z niewłaściwym leczeniem …. „ ( lub b. podobnie). W takim postanowieniu sąd często obciąża pacjenta kosztami sądowymi i zobowiązuje do zwrotu kosztów poniesionych przez pozwanego ( koszta pełnomocnika).

Od ogólnych zasad dowodzenia prawa cywilnego, w wielu innych dziedzinach życia wprowadzane są odstępstwa przez tzw. lex specialis. I tak np:

- Prawo prasowe powoduje, że to nie poszkodowany przez publikację ma „dowodzić, iż nie jest słoniem”, lecz redakcja ma dowieść, że publikacja jest pomówieniem ( ciężar dowodu przeniesiony na sprawcę );

- Prawo pracy powoduje że to nie mniej zarabiająca kobieta ma dowodzić ze ma takie same prawa i kwalifikacje jak mężczyzna, lecz pracodawca powinien dowieść jej niższych kwalifikacji ( ciężar dowodu przeniesiony na sprawcę );

Takie umiejscowienie obowiązku przeprowadzania dowodu winy za spowodowanie szkody wynika z norm współżycia społecznego.

Stowarzyszenie Primum Non Nocere uważa, że podobnie jak istnieje prawo pracy czy prawo prasowe, należy wprowadzić odrębne przepisy prawa ( lex specialis ) dotyczące błędów i wypadków medycznych:

Ponieważ leczenie ma prowadzić do poprawy stanu zdrowia to w wypadku pojawienia się szkody w trakcie leczenia należy ciężar udowodnienia winy za to co się stało rozłożyć na obie strony.

Apelujemy o wprowadzenie zmian w postępowaniu sądowym, które spowodują, iż:

1. Po udowodnieniu przez poszkodowanego pojawienia się szkody:
- pacjent powinien udowodnić, iż naruszono procedury medyczne, co stanowi błąd;
- pozwany lekarz lub szpital powinni starać się udowodnić, iż nie naruszono procedur medycznych, co znaczy, że szkoda wynika z komplikacji;

Wydając wyrok, sąd powinien starać się ustalić czy nastąpiło naruszenie procedur i popełniono błąd, czy też procedur nie naruszono i szkoda jest wynikiem niezawinionej komplikacji.

2. W wypadku oddalenia pozwu, obciążać powoda kosztami sądowymi można byłoby tylko wtedy, gdy zostanie udowodnione, iż błąd nie został popełniony zaś pozew jest pomówieniem. Jeśli pozew zostaje oddalony, bo nie udaje się rozstrzygnąć czy szkoda wynika z błędu czy z komplikacji koszta sądowe nie powinny być zasądzane.

-------------------------------------------------------------------------

Przedstawiamy wyniki analizy kilkuset ( ok. 650 ) skarg poszkodowanych, wybranych losowo ze skarg ludzi zgłaszających się do naszego stowarzyszenia. Po odrzuceniu ok. 23 % spraw które po wstępnej analizie okazały się niewiarygodne, skargi podzielono na kategorie wedle typów zgłaszanych zdarzeń :

1. Porody ---37% skarg w tym:

a/ nie podjęcie w porę decyzji o cesarskim cięciu i w efekcie porażenie mózgowe lub uraz splotu ramiennego - 68% skarg

b/ nie włyzyeczkowanie macicy gdzie pozostała część łożyska - sepsa 13% skarg

c/ 19% inne ...

2. Zakażenia wewnątrzszpitalne + ewentualnie sepsa ---24 % skarg w tym

a/ WZW - 39% skarg;

b/ gronkowiec złocisty 32% skarg

c/ pałeczka ropy błękitnej 11% skarg

d/ escherichia coli 4 % skarg

e/ grzyby 4% skarg

f/ inne w tym jednoczesne zakażenia wieloma bakteriami 10% skarg

3. Zbagatelizowanie objawów rozpoczynającego się zawału mięśnia sercowego i odesłanie pacjenta z przychodni czy izby przyjęć szpitala do domu, lub nie zabranie go przez wezwane pogotowie --- 9% skarg

4. uszkodzenia nerwów krtaniowych wstecznych +czasem tężyczka po operacji tarczycy --- 8%skarg

5. Pozostawienie ciała obcego po zabiegu chirurgicznym ---5% skarg

6. Uszkodzenia stawów żuchwowo skroniowych w wyniku złej protetyki stom. ---4% skarg

Wymienione typy sześciu najczęstszych niekorzystnych zdarzeń obejmują aż 87% skarg. Podjęcie radykalnych działań dla poprawy bezpieczeństwa świadczeń medycznych, tylko w tych sześciu dziedzinach może zmniejszyć o rząd wielkości cały problem.

Sądzimy iż co najmniej 30% grupie poszkodowanych można było pomóc, już po błędzie, gdyby istniały programy zdrowotne ukierunkowane na szybkie podjęcie najwłaściwszych działań naprawczych w sytuacji schorzeń jatrogennych ( spowodowanych przez złe leczenie ).

Skala problemu jest ogromna, zaś koszta społeczne nie udzielania szybkiej pomocy są wielkie i nie udzielenie w porę pomocy później obciąża w sposób kolosalny fundusze rentowe czy środki na zapomogi socjalne.

Konieczne jest:

1/ systematyczne analizowanie skarg wnoszonych prze obywateli;

2/ podjęcie radykalnych działań dla poprawy jakości i bezpieczeństwa świadczeń przeznaczając najwięcej środków na te obszary zagrożeń które wskazuje statystyka zgłaszanych skarg;

3/ uruchomienie programu natychmiastowej pomocy medycznej dla osób które ucierpiały na skutek błędów i wypadków medycznych;

dr Adam Sandauer
przewodniczący Stowarzyszenia

 
  Stowarzyszenie Pacjentów  

01-813 Warszawa Primum Non Nocere http//:www.sppnn.org.pl

ul. Marymoncka 105 p.8 pnn@poczta.neostrada.pl

tel.kom.0601546347

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Sybirak
30-07-2013 / 14:21
Także biegli sądowi z dziedziny medycyny w swoich pokrętnych opiniach zdrowotnych łamią składaną przysięgę zawodową i podstawowe normy ludzkie.