Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
26 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA w sądzie najwyższym iwona koper

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez sędzię Sądu Najwyższego Iwonę Koper.

Warszawa, 24 listopada 2008 r.

Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny
Prezes Sądu Najwyższego
Krajowa Rada Sądownictwa

Zawiadomienie
o popełnieniu przestępstwa
przez sędzię Sądu Najwyższego:
Iwona Koper,

która w wystawionym przez siebie Postanowieniu z dnia 30 stycznia 2008 r.,
sygn. akt: I CNP 122/07, – z zamiarem bezpośrednim

dopuściła się:

– celowego poświadczania nieprawdy w wystawionym przez siebie dokumencie-wyroku (art. 271 k.k.),

a tym samym,

– działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego (art. 231 k.k.).

UZASADNIENIE

Pełnomocnik pozwanego Janusza B. Kępki wniosła do Sądu Najwyższego skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z dnia 21 października 2005 r., wydanego w sprawie sygn. akt: VI ACa 245/04.

W dniu 30 stycznia 2008 r. sędzia Sądu Najwyższego Iwona Koper wydała Postanowienie (sygn. akt: I CNP 122/07) o odrzuceniu wskazanej wyżej skargi.

W uzasadnieniu tego Postanowienia, SSN Iwona Koper przedstawia – (dosłownie) cytuję:

„Wniesiona skarga nie spełnia wymania określonego w art. 4245 § 1 pkt 3 k.p.c.

Jej brak w tym zakresie ma charakter nieusuwalny.

Z tej przyczyny, jako niedopuszczalna, skarga podlegała odrzuceniu, o czym orzeczono na podstawie art. 4248 § 1 k.p.c.”, koniec cytatu.

Powoływany wyżej przez SSN Iwonę Koper przepis prawny jest następującej treści:

Art. 4245 § 1. Skarga powinna zawierać:

3) wskazanie przepisu prawa, z którym zaskarżone orzeczenie jest niezgodne.

Jednak, zgodnie z powyższym przepisem prawnym, pełnomocnik adw. Lidia Ignatowska przedstawia w przedłożonej skardze (str. 2 od góry):

„Na podstawie art. 4244 k.p.c. jako podstawę skargi wskazuję naruszenie prawa materialnego:

1. art. 229 § 1 w zw. z art. 226 § 1 i § 2 Ustawy prawo spółdzielcze (Dz.U. z dnia

26 maja 1995 r. Nr 54 z późn. zm.);

2. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”, koniec cytatu.

Następnie, w uzasadnieniu złożonej skargi szczegółowo wskazywane są niezgodności skarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego:

a) ze wskazanym prawem spółdzielczym;

b) ze wskazanym Statutem powodowej S.M. „Służew nad Dolinką”;

c) z cytowanym (!) orzecznictwem Sądu Najwyższego.

Powyższe, wprost dowodzi z dokumentu:

skarga w całości spełnia wymagania określone w art. 4245 § 21 pkt k.p.c.

A to oznacza, że sędzia Sądu Najwyższego Iwona Koper celowo i z premedytacją dopuściła się czynów przestępczych wskazanych we wstępie niniejszego zawiadomienia o przestępstwie.

Należy tu zaznaczyć, że działanie Iwony Koper jest działaniem szczególnie ohydnym: jest to działanie przestępcze sędzi Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwzględniając powyższe, wnoszę o wszczęcie postępowania karnego (dyscyplinarnego) przeciwko sędzi Sądu Najwyższego Iwonie Koper, w zakresie wskazanych wyżej i udowodnionych z dokumentów czynów przestępczych.

Pragnę jednocześnie wskazać, że obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

Art. 32.

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Na podstawie powyższego, sędzia Sądu Najwyższego

Iwona Koper

powinna być pociągnięta do odpowiedzialności karnej za swe przestępcze czyny, identycznie jak każdy inny obywatel/obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako mafijno‑przestępcze należy określić ewentualne tłumaczenia, że przestępców (często już skrajnie zwyrodniałych!) chroni toga sędziowska.

„Tłumaczenia” takie byłyby też potwierdzeniem opinii Rzecznika Praw Obywatelskich, Janusza Kochanowskiego, który w wywiadzie (FAKT, 4 kwietnia 2008 r.), przedstawia, że III Rzeczpospolita Polska „To nie jest państwo prawa”, koniec cytatu.

Ja jednak mam nadzieję, że Rzeczpospolita Polska to (ponoć) nie jest Folwark Zwierzęcy, w którym są „równi i równiejsi” oraz w kraju tym (rzekomo) nie jest tak, że Rzeczą-pospolitą są rządy świń nad baranami.

bezpośrednio pokrzywdzony przestępczymi działaniami
wskazanej wyżej SSN Iwony Koper

Janusz B. Kępka

Warszawa, 24 listopada 2008 r.

Uwaga: przedstawione wyżej przestępstwa wskazanej SSN Iwony Koper wcześniej dosyć szczegółowo opisane zostały na stronach czasopisma internetowego www.aferyprawa.com
Polecam: Afera S.M. „Służew nad Dolinką” w Warszawie Cz. III. „Mafia sędziowska” w akcjach przestępczych. dr Janusz B. Kępka

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Jalene
04-01-2015 / 17:16
This makes evetyrhing so completely painless. lojyow.com [url=ebyamwtnecd.com]ebyamwtnecd[/url] [link=muhbjxtti.com]muhbjxtti[/link]
~Nano
24-12-2014 / 05:57
pisze:Po pierwszym biegu" rel="nofollow">psbqlknr.com"> walkunf3w mamy rozliczyć sie ze zdjęć i był problem jak je podpisywać oto moja propozycja jak to robić:366-01-AC366-02-AC366-03-AC366 numer widoczy zawodnika01-02-03 kolejne ujęcia tego zawodnikaAC inicjały fotografa gdzie na pierwszym miejscu jest imię.Gdy sie pojawią tysiące zdjęć dla osoby wprowadzającej na serwer problemem bedą tylko kolejne ujęcia zawodnika do recznej zmiany a nie tysiące zmian nazwy zdjęcia.To jest tylko moja propzycja !!!Prosze o komentarze i działanie nad zdjęciami Mirek prosił
~Stand
20-12-2014 / 12:31
Kacper pisze:Słuchajcie, zrf3bcie to tak:Przejedźcie IrfanView wszystkie pliki i poienmiiajcze nazwy plikf3w na: INICJAŁY NUMERZDJECIA, czyli np. KP001. Potem stwf3rzcie w Excelu arkusz kalkulacyjny i w pierwszej kolumnie wprowadzajcie numer zdjecia z 00 itp. a w drugiej numery zawodnikf3w oddzielone przecinkiem, czyli w plainie wygląda to tak:001 | 37,98,123,153002 | 76,33,11,22dla plikf3w KP001.jpg, KP002.jpg i takich numerf3w zawodnikf3w. Oddajcie arkusz kalkulacyjny + zdjęcia, ja to potem przejadę skryptem i wszystko się pozmienia na formę: 37 98 123 153 KP itp. Jeżeli komuś pasuje druga forma, czyli ta, o ktf3rej mf3wiono wcześniej to możecie tak zrobić. Wasz wybf3r, ktf3rą wy uznacie za wygodniejszą. Do you understand? : )