Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
31 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA NIEZALEZNE CZASOPISMO INTERNETOWE WALDEMAR NIEMIEC PREZES SĄDU REJONOWEGO W SANOKU KORPORACJA SĄDOWA DO NAPRAWY MAFIA W SĄDZIE

Niemiec Waldemar - Prezes Sądu Rejonowego w Sanoku - druga twarz prezesa mafijnej korporacji sądowej?

Jak dotąd współpraca redakcji AFERY PRAWA z Prezesem Sądu Rejonowego w Sanoku układała się w miarę poprawnie. Prezes Waldemar Niemiec nawet szybko odpowiadał na wniesione pisma do jego sekretariatu, chociaż oczywiście nic z nich nie wynikało - taki kit dla zbycia tematu - być może do tych spraw jeszcze wrócimy.
Logiczne, że redakcja miała donosy o jego nieetyce podobnie jak innych sędziów  tego sądu, ale w myśl zasady "nie kala się własnego gniazda" sprawy nieetyki sędziów sanockich  staraliśmy się nie nagłaśniać. W końcu to "normalne" postępowanie w polskich sądach. 

Miarka się przebrała podczas groteskowego posiedzenia prowadzonego przez "zasłużoną i wpływową" sędzi T. Stach, co opisano w artykule pt. Stach Teresa - kolejny stronniczy sędzia - Sąd Rejonowy w Sanoku - rozwód bez uznania alimentów dla dzieci?!? co wyraźnie popsuło wzajemną współpracę, ponieważ przez ponad 3 miesiące prezes W. Niemiec kombinował jak zareagować.
Zabawny (ale nie dla powoda) był fakt, że został on przez sędzi T. Stach wezwany "na dywanik", gdzie starała się go przekonać do wycofania artykułu i obmawiała Raczkowskiego - jaki to on jest feee :-)

Szalę przeważył jednak dopiero kolejny interwencyjny artykuł pt: Komornik przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzena Radziuk - komornicy jedną wierzytelność ściągają wielokrotnie - czyli jak okradane są ofiary przekrętów sądowych - gdzie zostały udokumentowane fakty przestępczej współpracy sądowo-komorniczej.
W odpowiedzi otrzymaliśmy nieproceduralne pismo podpisane przez prezesa W. Niemca.

sanok_prezes_grozba1.gif (18643 bytes) sanok_prezes_grozba2.gif (4322 bytes)

Widzimy podobnie jak w poprzednich pismach otrzymanych od sądowych urzędników, że w tej korporacji obowiązuje mafijna zasada "jeden za wszystkich - wszyscy za jednego". Kolejny prezes grozi konsekwencjami karnymi a w swoim piśmie jednocześnie daje  dowody nieznajomości PRAWA.

Prezes wcale nie odpowiada na postawione zarzuty tylko przepisuje treść "wzorcowego dokumentu" napisanego dla petentów skarżących się na sędziów i stwierdza: 
Autor posługuje się językiem niczym nie uzasadnionych pomówień. Ponadto traktując opisane przypadki bardzo jednostronnie formułuje pod adresem osób nieusprawiedliwione zarzuty, które z jednej strony nie znajdują potwierdzenia, a z drugiej podnoszone są w formie obraźliwej, a niekiedy wręcz wulgarnej. Treść przesłanej publikacji oraz forma zgłaszanych zarzutów narusza dobra osobiste wymienionych z imion i nazwisk osób, i stoją w rażącej sprzeczności z tzw. dobrym obyczajem.
- Panie prezesie, jak większość prawników bardzo się Pan myli. Przede wszystkim autor udokumentował przedstawiane fakty - wystarczyłoby wejść na stronę internetową czasopisma, oczywiście jeżeli takie zachowanie nie przerasta wiedzę i możliwości umysłowe Pana. To Pan nie potrafił niczym udokumentować swoich racji, nic nie wyjaśnił, nie sprostował, nie przestawił żadnych okoliczności dowodzących publikowanej nieprawdy, dopuszcza do naruszenia prawa w sądzie którym kieruje, pomawia autorów nie potrafiąc podać żadnych faktów, żadnej podstawy prawnej. Mamy nadzieję że już niedługo...

I czytamy dalej usprawiedliwienie własnej niekompetencji i groźbę: 
W konsekwencji opisana sytuacja uniemożliwia prowadzenie z autorem publikacji jakiegokolwiek dialogu. Jednocześnie informuję Pana, że właśnie z uwagi na obraźliwą treść pisma i formę zgłoszonych zarzutów jego odpis przekazuję do wiadomości Prokuratorowi Rejonowemu w Sanoku.
No cóż, traktując sprawę złośliwie można stwierdzić, że od dawna w czasopiśmie udowadniana jest wyższość wykształcenia technicznego nad prawniczym, stąd zapewne wynikają trudności porozumienia się prawników z ludźmi. Prawnicy "z urzędu" mają kiepskie wykształcenie, żadnej wiedzy technicznej, tak więc z czym do  fachowca w dodatku z wieloletnim doświadczeniem? 
Po drugie, Pan prezes jako prawnik powinien wiedzieć, że WYROKIEM Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt P 3/06  - Kodeks karny w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pełnienia czynności służbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji... - czyli niedopuszczalne staje się ściganie "z urzędu" z tytułu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wyłącznie w związku z jego czynnościami służbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynności. 
Tak więc niedouczonym sędziom, prokuratorom itp. pozostaje tylko wniesienie prywatnego pozwu do sądu i tam już proceduralne (jeśli są w stanie) uzasadnienie swoich racji zgodnie z obowiązującym prawem.

Tym samym kolejne zastraszanie redakcji zawiadomieniem do prokuratury jest dowodem Pana niekompetencji dla sprawowanej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji urzędniczej. Jest próbą wykorzystania swoich wpływów, stanowiska oraz pieniędzy podatnika dla swych prywatnych i korporacyjnych celów, ponieważ krytyka działania urzędników państwowych to społeczny obowiązek dziennikarski.

Tak dla Pana informacji z uwagi na skorumpowanych sędziów krośnieńskich (właściwych miejscowo choćby dla redaktora Z. Raczkowskiego) czasopismo internetowe AFERY PRAWA oficjalnie jest zarejestrowane w Dublinie.  
Ale to w końcu przecież nie nasz problem z właściwością sądu? :-)

Specjalnie dla pouczenia fragment z orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2000 r. V KKN 171/98 - Wolność prasy
Przepis art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) deklaruje zasadę wolności prasy, widząc w niej realizację prawa obywateli do rzetelnej, czyli prawdziwej, uczciwej, jasnej, nie wprowadzającej w błąd, odpowiedzialnej informacji. Wolność prasy jest pochodną wolności myśli, z której wynika wolność przekonań. Istotnym składnikiem tej wolności są prawa do: wyrażania poglądów politycznych, kultywowania tradycji narodowych i wyznawania religii. Wolność myśli i wolność przekonań mogą znaleźć uzewnętrznienie tylko w wypadku istnienia wolności wypowiedzi. Wolność wypowiedzi to wolność prezentacji poglądów i przekonań w różnej formie, w sposób widoczny dla innych (słowem, gestem, dźwiękiem, obrazem). Treścią wolności słowa - będącego pochodną wolności wypowiedzi - jest prawo nieskrępowanego wyrażania poglądów zarówno w formie mówionej, jak i do utrwalania tych słów oraz do ich publikacji w postaci pisma odręcznego, druku, zapisu dźwiękowego oraz zapisu za pomocą dźwięku i obrazu. Wolność prasy możliwa jest w pełnym zakresie tylko w razie rzeczywistego istnienia wolności: myśli, przekonań, wypowiedzi, słowa, informacji, publikacji. Właśnie w wolności prasy, wymienione pojęcia znajdują odbicie i ucieleśnienie.

Nie jest to pierwszy atak niedouczonych korporacyjnych prezesów na redaktora Z. Raczkowskiego i czasopismo AFERY PRAWA.
To w odpowiedzi na bezzasadne i bezprawne pomówienia skorumpowanego prezesa krośnieńskiego SSO Zbigniewa Dziewulskiego, który wykorzystał psów z prokuratury do prześladowania informacyjnej działalności Z. Raczkowskiego "grzeczna" witryna przekształciła się w kontrowersyjny portal, który już niedługo może stać się czasopismem Ogólnopolskiej Federacji Walki z Bezprawiem skupiającej co najmniej kilkanaście stowarzyszeń walczących z korupcją w sądach i urzędach. To nasza odpowiedz na łamania prawa i procedury sądowej w polskich sądach. Już nam nie będziecie potrzebni. 
Kolejny etap to społeczne demokratyczne i sądy doświadczonych fachowców. Czy ktoś powiedział że zawody prawnicze są niezbędne dla istnienia narodu? 
Koniec z tymi pasożytami społeczeństwa.

Obserwując pracę sędziów, nietrudno zauważyć, że młodzi prawnicy jeszcze czasami mają ideały, starają się, chociaż brak doświadczenia życiowego i ogólnej wiedzy powoduje że ich wyroki  często są wpadkami. Za to wśród starych sędziów tzw. "wypalonych" i w układach  obserwujemy często lekceważenie swoich obowiązków, bo jak traktować sędziego który dopiero podczas posiedzenia zapoznaje się z nieraz z kilkuset stronami akt i udaje że coś rozumie? 
Ale najgorsze to wtórny analfabetyzm (często wynika to z chorób umysłowych), który cechuje mianowanych prezesów sądów, sędziów Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego - chyba dlatego przenosi ich się z dalej od ludzi. Urzędnicy ci żyją, jakby w innym świecie, w innym wieku, nie uzupełniają swej wiedzy co powoduje efekt, że im kto wyżej w hierarchii korporacyjnej tym bardziej uwsteczniony umysłowo. Ten temat jeszcze poruszymy.

A Prezesowi Sądu w Sanoku tradycyjnie już polecamy Krajowe Centrum kształcenia kadr wymiaru sprawiedliwości - czyli dokształcanie i szkolenia sędziów, asesorów sądowych, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury - koniec z głupolami w sądach :-)))
Czekamy jednak ciągle na ustawę o asesurze, która z którą od roku jakoś sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie potrafią sobie dać rady, chociaż w decyzjach politycznych byli tacy szybcy - hee, coś cienko z ich mózgownicami? 

REDAKCJA WWW.AFERYPRAWA.COM 

Podobne tematy:
Prześladowanie dziennikarzy, brak możliwości wyrażania swoich poglądów. Wskaźnik wolności prasy: Polska w 2006r. na ostatnim miejscu w UE i dopiero 58. pozycja na świecie.
Pomówienia - stan prawny. Prześladowanie dziennikarza i redaktora Zdzisława Raczkowskiego przez skorumpowanych sędziów i prokuratorów podkarpackich
RAPORT O STANIE SĄDOWNICTWA POLSKIEGO 
czyli "SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH ORGANÓW SPRAWIEDLIWOŚCI"

Cenzura prewencyjna warszawskiego Sądu Okręgowego dla dziennikarza Gazety Polskiej. Tomasz Sakiewicz na zakaz pisania o Komitecie ds. Młodzieży kierowanym przez A. Kwaśniewskiego i przekrętach z udziałem Bogusława Kocura.
Kolejne strony dokumentują stale uzupełniane cykle nieodpowiedzialnego zachowania się funkcjonariuszy władzy i urzędników państwowych:
Sędziowie - oszuści. W tym dziale przedstawiamy medialne dowody łamania prawa przez sędziów - czyli oszustwa "boskich sędziów". Udowodnione naruszania procedury sądowej, zastraszania świadków, stosowania pozaproceduralnych nacisków na poszkodowanych i inne ich nieetyczne zachowania. Czas spuścić ich "z nieba na ziemię" :-)
  Prokuratorzy - czyli tzw. "odpady prawnicze", śmiecie, najczęściej nieetyczni i nie dokształceni funkcjonariusze władzy. Aktualizacja na rok 2007.
Prokuratorzy do zwolnienia od razu - ARCHIWUM - 2006r
SKORUMPOWANI SĘDZIOWIE I PROKURATORZY - czyli nie tylko pijackie wpadki
 "boskiej władzy" , którzy w końcu spadli na ziemię...:-)

Oszustwa polityków - przekręty i wpadki znanych "mniej lub więcej" polityków, czyli urzędników państwowych oszukujących i pasożytujących na narodzie - stale uzupełniany cykl: POLITYKA WłADZA PIENIąDZ
Policyjne afery 2007 - handel tajnymi informacjami ze śledztw, narkotykami, wymuszenia policyjne, pijani policjanci, policjanci terroryzujący własną rodzinę i świadków... - słowem "psie przękręty".
oszustwa komornicze - pasożytów społeczeństwa, często typowych chamów i nieuków,  którzy oszukują właścicieli firm, poszkodowanych i wierzycieli oraz w dupie mają obowiązujące PRAWO
Urzędnicy państwowi i ich matactwa 2007 - dokumentujemy tu oszustwa urzędników państwowych takich jak: polityk, wójt, starosta, burmistrz, prezydent, rzecznik - wszelkich kombinatorów na których utrzymanie pracujące całe społeczeństwo, a którzy swoje publiczne stanowisko wykorzystują dla swojej prywaty i zysku. 
UDOKUMENTOWANE  FAKTY POMYŁEK LEKARSKICH
Psychiatryczne przekręty pseudo-biegłych udających lekarzy - aktualny stale uzupełniany cykl przedstawiający typowych schizofreników, decydujących o zdrowiu i majątkach ludzi, którzy bez wiedzy za to za kasę wydają opinie niezgodne z prawdą i nie mające nic z fachowością...
  Poseł to ma klawe życie :-)

Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

A dla odreagowania sympatyczne linki dla poszkodowanych przez schorowane organy sprawiedliwości :-))
10 przykazań dla młodych adeptów prawa, czyli jak działa głupota prawników + modlitwa...
"walczący z wilkami, szeryf z Bieszczad czyli z impotentnymi organami (nie)sprawiedliwości?" takie sobie dywagacje Z. Raczkowskiego
Wilk Zygfryd - CZARNA BIESZCZADZKA RZECZYWISTOŚĆ...

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com  
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński i sympatycy SOPO

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm 
redakcja@aferyprawa.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~NBA Canotte 2016
14-05-2016 / 10:24
www.2016nbacanotte.com/ NBA Canotte 2016 www.lefenil.fr/ Chaussures NIKE www.icefandom.com/ NHL Jerseys www.06annonces.fr/ Nike Air Max pas chers www.computer-slave.fr/ Nike Air Max pas cher www.3610.fr/ Chaussures Nike Air Max 90 www.vitameen.fr Nike Air Jordan