Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 12-08-2016

Jak zreformować sądownictwo? Bogdan Goczyński

Tekst poniższy napisałem do wystąpienia na konferencji w sprawie wymiaru sprawiedliwości, w Sejmie 25 czerwca br. Ze względu na ograniczenia czasowe byłem przygotowany do wygłoszenia go w skróconej formie. Ponieważ dla mnie czasu zabrakło w ogóle, a sprawy poruszane uważam za bardzo ważne, zamieszczam go Internecie.

Moje doświadczenie

Od jedenastu lat jestem w Polsce ciągany po sądach. Na podstawie jawnie fałszywych oskarżeń byłem czterokrotnie zamykany w więzieniu. Wcześniej wiele lat mieszkałem w Australii i w sądzie byłem tam raz przez 5 minut na sprawie rozwodowej, bo tyle trwała. Mam więc niezłe porównanie systemu ludzi normalnych i psychopatycznego państwa.

Zorganizowana przestępczość w aparacie władzy

Mamy do czynienia ze zorganizowaną przestępczością w aparacie władzy. Te tzw. pomyłki sądowe doprowadzające do upadłości firm, rabunku majątków czy rozbijania rodzin, to nie są pomyłki lecz świadome działania.

Początkowo dotknięty oszustwami, tak jak wiele innych osób, myślałem że są to pojedyncze przypadki. Zawiadamiałem prokuraturę o fałszywych zeznaniach, spreparowanych opiniach biegłych i ustawianiu spraw. Kolejni ministrowie byli informowani przeze mnie w szczegółach, o tym co się dzieje w sądach. Bez najmniejszego skutku. Na tej sali są osoby dobrze wiedzące o czym mówię. Natomiast tak zwane władze, nie ważne z której opcji politycznej, udają, że nie wiedzą o co chodzi.

Na moim blogu są udokumentowane przykłady otwartych rabunków za pomocą lewych wyroków sądowych, wraz z nazwiskami sędziów stojących za oszustwami. Pokazuję jak ordynarnie fabrykuje się oskarżenia, żeby później mieć podstaw do egzekucji komorniczych, jak niewygodnych politycznie ludzi zamyka się w więzieniu. Jest to przedstawione czarno na białym. Ze statystyk internetowych wiem, że rzeczy te zostały przeczytane przez setki tysięcy osób. Jedynymi, którzy wydają się nie rozumieć problemu są przedstawiciele establishmentu RP.

Geneza zdegenerowanej sitwy

W miejsce rzeczywistego uzdrawiania funkcjonowania społeczeństwa, obecny rząd ogranicza się do reform ekonomicznych, próbując zdobyć poparcie społeczne programami typu 500+. O poważnej reformie sądownictwa nie mówi się, próbując poprawić sytuację taką, czy inną zmianą przepisów. Według mnie nawet przy obecnych kodeksach, które pozostawiają wiele do życzenia, sądy mogłyby działać całkiem dobrze, gdyby tylko byli tam normalni ludzie. A takich nie ma. Podstawą rzetelnego sądownictwa jest bowiem psychika normalnego człowieka z jego emocjonalnością, empatią i zdolnością do współżycia społecznego. Z obserwacji warstwy urzędniczej i mediów w Polsce odnoszę wrażenie, że jednostki tam funkcjonujące to nie ludzie, lecz zdegenerowane istoty człekokształtne pasożytujące na społeczeństwie. Cechy osobowości są dziedziczne a sędziowie są często z rodzin prawniczych z czasów PRL. I to tłumaczy ich zachowanie.

Cały personel sądowy do wymiany

Poważna reforma sądownictwa musi objąć wymianę całego personelu sądowego. Żadne kolejne zmiany przepisów nie sprawią, że ludzie, którzy w całym swoim życiu manipulowali i oszukiwali nagle staną się ostojami zdrowego rozsądku. I nie ma znaczenia, że ten czy ów sędzia zachował się w pewnej sprawie uczciwie. Sędzia nie musi być przypisany na stałe do urzędu. Jest tyle innych zajęć. Samo sprawowanie stanowiska sędziego przez lata musiało doprowadzić do deprawacji i zaburzeń osobowości. Prawdopodobnie dlatego sędziowie kierują na badania psychiatryczne osoby cechujące się czysto ludzkimi emocjami. Przykładem są ojcowie chcący mieć prawo do wychowywania swoich dzieci. W miejsce tego naturalnego prawa daje się im kontakty pod nadzorem kuratora raz na jakiś czas. Postanowienia bywają przy tym formułowane pokrętnie, tak aby nie można ich było zrealizować. Tak wygląda przestrzeganie przez sądy konstytucyjnych gwarancji równouprawnienia płci. Poza tym na badania psychiatryczne wysyła się też osoby uparcie dowodzące swojej niewinności wbrew wierze sędziego, że jest inaczej. Sądy w Polsce są używane do gnębienia osób postrzeganych jako zagrożenie dla psychopatycznego państwa. Tak był w przypadku seksafery Samoobrony, tak było ze mną, gdy usiłowałem zorganizować niezależny sąd obywatelski.

Logika normalnego człowieka a logika sędziów

Typowy polski sędzia nie jest w stanie posługiwać się logiką oczywistą dla normalnego człowieka. Do porządku dziennego należą manipulacje prawem i wydawanie arbitralnych wyroków, w tym skazywanie ludzi na więzienie nie tylko bez dowodów winy ale nawet wbrew dowodom niewinności. Poziom inteligencji polskich sędziów sięga przy tym gruntu. Ja sam jestem ciągany po sądach przez ostanie kilkanaście lat z oskarżenia osoby, u której ostatecznie zdiagnozowano psychopatyczne zaburzenie osobowości ze skłonnością do kłamstw i manipulacji. Kobieta ta wielokrotnie składała fałszywe zeznania, ostentacyjnie fałszowała dokumenty sądowe i podżegała do pobicia. Cały czas jest w tym wspierana przez prokuraturę i sądy, które odmawiają wszczęcia postępowania przeciwko niej. Mimo, że opinia sądowo-psychologiczna w jej sprawie została sporządzona już trzy lata temu, wciąż jestem nękany przez sąd z jej oskarżenia.

Przypuszczam, że przeciętny sołtys byłby w stanie wydawać lepsze wyroki niż wybrańcy Krajowej Rady Sądownictwa. Przepraszam przy tym sołtysów za porównanie ich z sędziami.

Skandaliczne zachowanie się Trybunału Konstytucyjnego

Takim najbardziej znanym przykładem skandalicznego zachowania jest Trybunał Konstytucyjny, który otwarcie wydaje wyroki wbrew obowiązującemu prawu. Pokrętnej logiki Trybunału doświadczyłem sam, gdy posunięto się do ordynarnych manipulacji, aby nie dopuścić do rozpatrzenia mojej skargi konstytucyjnej na usunięcie ławników ze spraw karnych. Dodajmy ławników usunięto wbrew artykułowi 182 Konstytucji, a także wbrew wcześniejszemu orzeczeniu samego Trybunału. Podobnie zachował się Trybunał, gdy złożyłem skargę na arbitralne pozbawianie rodziców władzy rodzicielskiej. I ci sędziowie mają czelność nazywania się strażnikami praworządności.

Zaburzenie osobowości sędziów

Psychologia zna ten pokrętny, manipulacyjny typ osobowości a przy dokładnym przyjrzeniu się widać, że sędziowie zwykle spełniają kryteria zdefiniowane w amerykańskim podręczniku do diagnozy zaburzeń psychicznych DSM5. Kryteria te znane są także pod nazwą psychopathy checklist czyli kwestionariusza do diagnozy psychopatii.

Brak zrozumienia znaczenia rzetelnego procesu

Widać wyraźnie, że osoby stojące na czele państwa nie mają bladego pojęcia lub udają, że nie wiedzą, jak powinno działać sprawne i uczciwe sądownictwo. Przyczyną tego stanu rzeczy jest być może fakt, że nigdy nie żyli w normalnym społeczeństwie. W Polsce nie ma elit rozumiejących znaczenie rzetelnego sądownictwa, a w każdym razie nie widać tego w debacie publicznej. Wszelkie uwagi na temat sądownictwa, nawet ze strony ministra czy wiceministra sprawiedliwości, sprowadzają się do narzekań i ogólników bez jasnej wizji naprawy systemu.

W miejsce zasady rzetelnego procesu funkcjonuje pojęcie przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości a to jest olbrzymia różnica. Pojęcie rzetelnego procesu kładzie nacisk na procedurę sądową dla osiągnięcia sprawiedliwego werdyktu. Przepisy odnośnie przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości dotyczą zaś naruszeń prawa przez osoby spoza systemu sitwy państwowej. Poza tym, są to przepisy w praktyce martwe.

Tolerowanie i zachęcanie do krzywoprzysięstwa

Najnowsza wersja kodeksu karnego zaostrza sankcje do ośmiu lat pozbawienia wolności za fałszywe zeznania. Obawiam się, że jest to tworzenie kolejnej fikcji. Dotychczas konsekwencje za fałszywe zeznania wyciągano wyjątkowo rzadko, zwykle wówczas, gdy ktoś był celem ataku sitwy. W moim przypadku w jednym z wielu procesów jakie mi wytoczono, zostałem ostatecznie po ośmiu latach uniewinniony, po tym jak w końcu udało się poddać wspomnianą wcześniej oskarżycielkę obserwacji biegłej psycholog. Wykazałem przy tym szereg fałszywych zeznań z jej strony. Sąd odmówił jednak złożenia w jej sprawie zawiadomienia do prokuratury. Ja natomiast z jej inicjatywy byłem wielokrotnie ciągany po sądach, zamykany w więzieniu, nękany prze policję i zamykany w psychiatryku. Nie była to pomyłka jednego sędziego, gdyż w mojej sprawie zaangażowanych było w sumie kilkudziesięciu sędziów wraz z Trybunałem Konstytucyjnym. Żaden z nich nie dopatrzył się żadnych naruszeń praworządności. Nie wyobrażam sobie żeby nagle ci sami sędziowie stali się wzorami Inteligencji, cnoty i zdrowego rozsądku. Wszyscy oni powinni zostać usunięci jako zagrożenie dla porządku publicznego.

Mentalność rewolucjonistów

Zachowanie się polskiego wymiaru sprawiedliwości kojarzy się nieodparcie z mentalnością NKWD. Państwo polskie jest bardzo sprawne żeby człowieka ukarać za jakiekolwiek, nawet wyimaginowane przewinienie, natomiast jest dziwnie bezradne jeśli chodzi o naprawienie wyrządzonych przez nie szkód.

Gra pozorów

Działania na rzecz naprawy sytuacji są grą pozorów. Powiedziałbym nawet, że dzieją się rzeczy wprost odwrotne. Za poprzedniej kadencji obecnego ministra sprawiedliwości w 2007r. usunięto ławników ze spraw karnych, bez żadnej dyskusji publicznej i z jawnym pogwałceniem Konstytucji.

Jednak żaden z posłów nawet nie zająknie się na ten temat. A właśnie to, czyli brak kontroli społecznej, jest główną przyczyną patologii wymiaru sprawiedliwości. Sądy ławnicze można by wprowadzić z powrotem stosunkowo szybko, jednak tego się nie robi, mamiąc ludzi w zamian wywiadami przedstawicieli ministerstwa ubolewających nad stanem polskiego sądownictwa.

Obłęd tworzenia ustaw – duch Talmudu

Trudno oprzeć się wrażeniu, że wśród tzw. elit władzy ma miejsce obłęd tworzenia ustaw na każdą okoliczność. Przy całym obecnym konserwatyzmie i odwoływaniu się do tradycji narodowej widać w tym ducha Talmudu. Przykładem takiego obłędu jest chociażby ustawa zabraniająca zabierania dzieci ze względu na biedę rodziców. W tej sprawie wystarczyłby zdrowy rozsądek. Czy istnieje przepis zabraniający kradzieży czy morderstw? Nie, bo są to podstawowe zasady moralne, których nie ma potrzeby definiować. Tak samo jest z prawem rodziców do wychowywania dzieci. Sędziom, którzy w sposób arbitralny zabierają rodzicom dzieci bez bardzo ważnych przyczyn, potrzebny jest psychiatra dla sprawdzenia czy mają dobrze pod sklepieniem. Żaden nowy przepis nie spowoduje, że tępy dewiant stanie się geniuszem intelektu i przykładem zdrowego rozsądku. A niestety wśród sędziów takich zdegenerowanych osobników jest bez liku.

Sprawne służby?

Na moim blogu opisuję jak rzekomo sprawne służby nie nie mogą sobie poradzić z prymitywną psychopatką, która wodzi za nos instytucje państwowe od jedenastu lat pozorując ofiarę przemocy w rodzinie. Stawia to pod znakiem zapytania sens funkcjonowania tych służb i ich zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom podczas masowych imprez. Z moich obserwacji celem służb nie jest zapewnianie bezpieczeństwa obywatelom, lecz zmuszanie tych obywateli do niewolniczej uległości wobec kryminalnych elit. Reszta jest propagandą.

Ława przysięgłych

Gwarancją orzekania zgodnie ze społecznym poczuciem sprawiedliwości jest sądownictwo obywatelskie. W krajach, gdzie funkcjonują ławy przysięgłych nie spotyka się krytyki sądów. Losowy wybór obywatelskiego składu sądu z szerokiej populacji będzie gwarancją bezstronności, uczciwości i zdrowego rozsądku. Uniemożliwi się też w ten sposób procesy polityczne, gdyż rządzące elity nie będą miały wpływu na sąd. Ława przysięgłych powinna być zapisana w Konstytucji.

Dobór sędziów

Przy wszelkich zaletach ławy przysięgłych potrzebny jest sprawny aparat sądowniczy, chociaż nie tak liczny jak obecnie. Sędziowie powinni zostać poddani ostrym wymogom doboru, włącznie z testami inteligencji oraz odporności na stres i manipulację. Sędziowie powinni też odznaczać się dużą dozą zdrowego rozsądku, odpowiedzialności i poczucia sprawiedliwości zgodnego z normami społecznymi. Do tego należałoby dodać badania psychologiczno-psychiatryczne dla wykluczenia zaburzeń osobowości, które są zjawiskiem pospolitym w obecnych polskich sądach.

Zwołać Obywatelski Sąd Przysięgłych

Dla nabrania doświadczenia proponuję zwołanie przykładowego sądu przysięgłych dla osądzenia jakiejś kontrowersyjnej sprawy. Formuła takiego sądu była określona w kodeksie postępowania karnego sprzed wojny i jest dostępna w Internecie. Proszę na przykład wpisać w wyszukiwarkę Akt Powołania Sądu Obywatelskiego. Oczywiście taki sąd powinien działać poza jakąkolwiek kontrolą istniejących obecnie władz.

Wprowadzić świadectwa własności

Poza sprawnym sądownictwem, nowa konstytucja musi gwarantować prawo własności w postaci świadectw własności w posiadaniu właściciela, tak aby skorumpowany urzędnik nie mógł nam arbitralnie zabrać majątku poprzez zmianę zapisów w księdze wieczystej czy w rejestrze firm. Należy też oddzielić rejestr tytułów własności od sądów. Sądy nie są do administrowania krajem i nie widzę powodu dla którego urzędnik zajmujący się księgami wieczystymi miałby mieć immunitet. Taki system tytułów własności dobrze funkcjonuje w krajach anglosaskich. Mieszkając przez lata w Australii nie spotkałem się z jego krytyką.

Prawdziwi przestępcy

Prawo polskie staje się coraz bardziej represyjne, do tego stopnia, że na każdego można znaleźć paragraf. Ostentacyjnie ma to na celu zwalczanie przestępczości. Jednak za represyjnością prawa nie nie idzie dbałość o rzetelność procesu sądowego. Efekt jest taki, że skazuje się często osoby niewinne a z przestępców robi się ofiary. Największym przestępcami są jednak wspomniani osobnicy w togach, odpowiadający za ustawianie spraw, skazywanie niewinnych ludzi i ostentacyjne rabunki w glorii prawa. Osoby te wymieniałem wielokrotnie z imienia i nazwiska na moim blogu, jednak nie spotkałem się z wyciągnięciem konsekwencji w stosunku do kogokolwiek z nich. Tłumaczenie, że nie pozwala na to konstytucja jest kpiną.

Konieczne rozwiązanie problemu psychopatii

Działania aparatu państwa zamiast wspierać harmonijny rozwój społeczeństwa, prowadzą do chaosu, skłócania ludzi i olbrzymiego nakładu energii społecznej na działania dla ochrony przez urzędniczymi dewiantami. Przykładem jest chociażby dzisiejsza konferencja i konferencje wcześniejsze, których w ogóle nie powinno być gdyby sądownictwo działało prawidłowo a ministerstwo wypełniało swoje obowiązki.

Bez naprawy funkcjonowania społeczeństwa wszelkie reformy, jak plan Morawieckiego, pozostaną mrzonkami na papierze. Do reformy gospodarki kraju potrzebna jest inicjatywa i energia społeczna. Psychopatyczna sitwa zniszczy każdą inicjatywę, odbierając ją jako zagrożenie dla swojej pozycji. Mimo szumnych zapowiedzi uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości, sędziowie, którzy dali się poznać jako notoryczni oszuści, orzekają nadal, z błogosławieństwem kolejnych ministrów, chociaż powinni spędzać resztę życia za kratami.

Dlatego konieczne jest rozwiązanie kwestii psychopatycznych osobników w strukturach władzy. Konieczna jest też zmiana sposobu myślenia w kierunku przywrócenia harmonii społecznej. Bez tego, wszelkie reformy będą jedynie stratą czasu.

Bogdan Goczyński

WIĘCEJ:
Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~mario
22-02-2017 / 11:48
Ujawnijmy prawdę o układzie w Magdalence i zaprzedaniu Polski przez kolejne rządy. Proszę o zamieszczanie dowodów - podpisu Grażyny Milik. szefowej Kancelarii Głównej w Ministerstwie Sprawiedliwości - w sprawie przestępstw Zbigniewa Ziobry - https://plus.google.com/u/0/106804368098902392269
~odcisk
21-08-2016 / 11:53
Panie redaktorze Raczkowski, czyż nie ma sposobu by usunąć wpisy, które nie są komentarzami do artykułu, a tylko zaśmiecają internet ?