Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 16-03-2015

Czy SN zamienił siekierkę na kijek? Wznowienie sprawy J. Wacha błędnie skazanego za zabójstwo - cyklu mity i kity III RP

Sąd Najwyższy 11 marca 2015r. orzekł, iż sprawa wznowienia Jacka Wacha skazanego 12 lat temu za zabójstwo Tomasza S, odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Przypomnę, iż  ciało znalezione w jeziorze pod Olsztynem,  jak ustaliła prokuratura i sądy wszystkich instancji ż na podstawie sfałszowanych i zmanipulowanych opinii identyfikacyjnych z autopsji, DNA i dwóch opinii antropologicznych - był to Tomasza S.  Po 15 latach do zabójstwa przyznał się Wiesław S. i wskazał miejsce ukrycia zwłok.  Prokuratura w Olsztynie  ustaliła na podstawie DNA, iż  to drugie ciało jest też ciałem Tomasza S. wpe2.jpg

Sąd Najwyższy uchylił wyrok dożywocia Jacka Wacha i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Sądowi Okręgowemu w Suwałkach, gdzie zapadł pierwszy wyrok.  Wszyscy sędziowie SO w Suwałkach wyłączyli się z orzekania i zwrócili się do SN o przekazanie sprawy do rozpatrzenia innemu sądowi, ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości. 

Jacek Wach i jego rodzina uważają, iż zasada prawa rzymskiego - nikt nie powinien być sędzią we własnej sprawie - jest jak najbardziej aktualna w tym przypadku. Sąd Okręgowy w Olsztynie nie rozstrzygał wprawdzie sprawy udziału w zabójstwie Jacka Wacha i dwóch innych oskarżonych 12 lat temu, natomiast wydał dwa orzeczenia dotyczące dwóch innych oskarżonych o zabójstwo Tomasza Sadowskiego  - Wiesława S. i Damiana D. Sąd Okręgowy w Olsztynie  w dwóch oddzielnych postępowaniach,  uznał Wiesława S. i Damiana D. za niezdolnych do odpowiadania karnie za ich udział w zabójstwie Tomasza Sadowskiego ze względu na niepoczytalność ww. 

Orzekając  w tych sprawach, Sąd ten poczynił ustalenia co do winy Damiana D. i Wiesława S. w zabójstwie i podobnie jak uczynił Sąd Okręgowy w Suwałkach, przeprowadzając postępowanie dowodowe uznał błędnie m.in.,  iż ofiara znaleziona w jeziorze Pluszne to jest Tomasz Sadowski. Innymi słowy popełnił te same błędy jak SO w Suwałkach. 

Ponadto Sąd ten  pełnił kontrolę nad śledztwem w tej sprawie, w kluczowym okresie  -  od 24 sierpnia 1999r do lipca 2000r Olsztynie. 

Stąd domniemanie braku ewentualnej bezstronności Sądu Okręgowego w Olsztynie jest uzasadnione, nie tylko subiektywnymi odczuciami Jacka Wacha, czy jego rodziny, ale oczywistym związkiem z  odbiorem publicznym przyszłego orzeczenia tego Sądu, który jest wyrażony w doktrynie  "sprawiedliwość nie może być jedynie dokonana, ale  musi być postrzegana (widziana) jako dokonana", a w kontekście niniejszej sprawy może być sparafrazowana  jako "sąd nie tylko musi być bezstronny, ale również musi być postrzegany jako bezstronny". 

W opinii części społeczeństwa, sprawa ta  kładzie się cieniem na wizerunku organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Nie tylko fakt sfałszowania identyfikacji ciała znalezionego w jeziorze Pluszne 15 lat temu i kwestie dowodów winy wszystkich oskarżonych w tej sprawie,  ale też chociażby ujawniony ostatnio fakt, iż ekshumowane parę miesięcy temu w Suwałkach szczątki osoby znalezionej w jeziorze Pluszne, okazały się być ciałem tej znalezionej 15 lat temu osoby, a zupełnie innej - trzeciej osoby! Co się stało, ze szczątkami uważanymi przez 15 lat za Tomasza Sadowskiego nie wiadomo! Nie wiadomo też czyje szczątki pochowano w Suwałkach. Nawet najdalej idąca wyrozumiałość dla ułomności natury ludzkiej w popełnianiu błędów, nie może zaakceptować tych nadwyżek niezidentyfikowanych i znikających szczątków Tomasza Sadowskiego w Olsztynie, jako błędy.

image" lang="EN-US">Nie podlega dyskusji, że organy ścigania i wymiar sprawiedliwości ogólnie –  a w kontekście znalezienia trzech ciał Tomasza S. + szczególnie w Olsztynie, mają sporo za uszami i coś jest z tymi instytucjami państwa nie tak.  Miały owe instytucje udział w tej tragicznej farsie i  zawiodły na całej linii  zaufanie publiczne co do przestrzegania zasad prawa, a tym samym te działania co najmniej sprawiają wrażenie zmowy w  tolerancji dla bezprawia w tej sprawie. Zasadnym jest  więc pytanie - jakie ma gwarancje Jacek Wach i dobro wymiaru sprawiedliwości, iż te działania nie będą kontynuowane? 

Trybunał w Strasbourgu uznaje, iż w celu ustalenia, czy sąd może być uważany za bezstronny zgodnie z art 6 § 1 Konwencji Praw Człowieka, zachowanie pozorów ma również znaczenie. Stawką bowiem jest zaufanie, które sądy w demokratycznym społeczeństwie powinny budzić w społeczeństwie, a przede wszystkim w uczestnikach procesu sądowego.

Tak więc, gdzie odbędzie się proces wznowieniowy w sprawie Jacka Wacha ma kolosalne znaczenie nie tylko dla Konstytucyjnych gwarancji sprawiedliwego procesu J.Wacha, których był przez 12 lat pozbawiony, czyli dla bezpośrednio zainteresowanego postępowaniem, mającym uzasadnione prawo do obaw, co do braku bezstronności Sądu, ale te obawy są  uzasadnione również dla obiektywnych obserwatorów - co najmniej części społeczeństwa. 

Dodać trzeba, iż tak SO w Olsztynie jak i SO w Suwałkach podlegają Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku, który to Sąd rozpatrywał apelacje J.Wacha w tej sprawie dwukrotnie i nie uznał zrzutów dotyczących sfałszowania i zmanipulowania opinii biegłych co do identyfikacji. A  rozpatrując tę sprawę ponownie po  uchyleniu przez SN pierwszego wyroku tego Sądu, nie zastosował się ten Sąd do  zapatrywań prawnych i zaleceń SN co do dalszego procedowania w kwestii   uznanych przez SN zarzutów kasacji. Dotyczyły one  nie identyfikacji ciała,  a dowodów winy J.Wacha co do udziału w zabójstwie jak:

„... Błędna ocena eksperymentu procesowego stanowi rażące naruszenie art.211 Kpk w zw. z art. 7 Kpk, które mogło mieć istotny wpływ na treść wyroku, gdyż dowód z omawianych wyjaśnień Jarosława R. został oceniony przez Sądy I i II instancji jako w pełni wiarygodny i stanowił podstawę ustaleń faktycznych w zakresie odpowiedzialności... Jacka W. (...) Trafny jest również zarzut rażącej obrazy art. 457 &  3 kpk. Apelacje... kwestionowały wiarygodność dowodów obwiniających skazanych, w tym głównie podstawowego z wyjaśnień Jarosława R. ..Sąd Apelacyjny wbrew wywodom apelacji uznał te wyjaśnienia za w pełni wiarygodne... stwierdzając, że o winie Jacka W świadczą głównie zeznania Jarosława R. Przedstawiony fragment uzasadnienia dowodzi powierzchownej kontroli apelacyjnej i to nie tylko z uwagi na błędną ocenę eksperymentu (…)Sąd Apelacyjny  zgodnie z art. 433 & 2 kpk w zw z art. 457 & 3 kpk winien ponownie ocenić zarzuty apelacji kwestionujące wiarygodność pozostałych dowodów obciążających skazanych, mianowicie zeznań świadków...”

i tutaj Sąd Najwyższy wymienił nazwiska 12  głównych  świadków oskarżenia, które były podstawą fundamentalnych ustaleń o winie i sprawstwie oskarżonych - w tym Jacka Wacha.

SA w Białymstoku rozpatrywał również dziesiątki zażaleń, skarg i wniosków dowodowych oskarżonych w trakcie postępowania tak przygotowawczego jak i sądowego przez 6 lat.

Stąd nie tylko ponowne rozpatrzenie tej sprawy w SO w Olsztynie, ale i pozostawienie jej rozpatrywania w  Apelacji białostockiej, wywołuje uzasadnione obawy co do bezstronności także tego sądu i jego decyzji w przyszłości w tej sprawie.

Więcej:

Każde społeczeństwo ma tyle praw i wolności, ile sobie wywalczy i tyle bezprawia i zamordyzmu na ile pozwoli - z art. 226 k.k. - z cyklu mity i hity III RP
Wyroki Strasburga i nie nadawanie biegu interpelacji poselskiej - z cyklu mity i hity III RP
Biegli sądowi to kasta nietykalnych??? z cyklu mity i hity III RP
Refleksje nad "pomyłkami?" prokuratorów... z cyklu mity i hity III RP
Demokratyczne mechanizmy korygowania "pomyłek" sądowych z cyklu mity i hity III RP
Każdy Polak płaci za kiepskie, często stronnicze usługi sądowe 27 zł miesięcznie z cyklu mity i hity III RP
PROCEDER CZY PRECEDENS? OFIARA ZABÓJSTWA MIAŁA DWA CIAŁA - USTALILI OLSZTYŃSCY ŚLEDCZY... z cyklu mity i hity III RP
Jednowymiarowy świat sędziów - z cyklu mity i hity III RP
Wprost z Belką w oku?... Latkowski, Belka, Sikorski, Sienkiewicz, Sumliński, Rostowski, nielegalne nagrania, niezależność prokuratury ? hity i mity III RP
Zabijanie niewinnych - jak ważne jest dla Amerykanów posiadanie broni - z cyklu fakty i mity o Ameryce
Kpk i Ameryka w polskich sądach, czyli poprawki kodeksu postępowania karnego z cykli mity i hity III RP
Ekstradycja E. Mazura i dowody miernoty prokuratorskiej w sprawie zabójstwa generała Papały - hity i mity II RP  
Szacunek dla sędziego – nagroda czy obowiązek? z cyklu mity i hity III RP
Czym skorupka za młodu... czyli sędziowska mentalność... z cyklu hity i mity III RP
Sprawiedliwość na niby osiąga punkt krytyczny - cyklu mity i hity III RP
 Nasz cyrk, nasze małpy…czyli kto, kiedy i dlaczego będzie strzelał - Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego z cyklu mity i hity III RP
Mayday ! Rząd upadł na głowę, lecimy bez pilota... z cyklu mity i hity III RP.
Ameryka w polskich sądach - uwagi do nowelizacji kpk min. Gowina - z cyklu mity i hity III RP
Do decydentów i wszystkich funkcyjnych organów ścigania i wymiaru niesprawiedliwości - z cyklu mity i hity III RP
Milczenie wobec bezprawia delegowania sędziów - z cyklu mity i hity III RP
Tragiczna nicość i śmiech olbrzymi…Krajowa Rada Sądownicza w akcji... mity i hity III RP
 Minister Gowin zagrożeniem państwa prawa ? - z cyklu mity i hity III RP
Ilu mamy sędziów Milewskich w sądach? - z cyklu mity i hity III władzy...
Różnica pomiędzy opinią biegłych, a opinią naukowców – przyczyny śmierci Madzi z cyklu mity i hity III władzy
Reformy Gowina a totalitaryzm prokuratury polskiej - z cyklu mity i hity III władzy...
CZUCIE WARTOŚCI DEMOKRATYCZNYCH  - Kongres ani sąd nie może ograniczać wolności słowa i prasy, z cyklu fakty i mity o Ameryce
USA v. Richard Nixon, Prezydent US sygnatura 418 U.S. 683/1974 - z cyklu fakty i mity o Ameryce...
Polonia amerykańska usuwa szkodników - z cyklu fakty i mity o Ameryce...
Zasady procesowe - nierzetelna, swobodna niekontrolowana ocena dowodów przez sędziów - z cyklu mity i hity III władzy...
 Niezawisłość czy zawisłość sędziowska? - praktyka z serii MITY I HITY III WŁADZY 
MITY I HITY TRZECIEJ WŁADZY – Ławnik = atrapa udziału obywateli w procesie sądowym. 
Niezawisłość sędziowska - teoria a praktyka - z serii MITY I HITY III WŁADZY
Święta Wielkanocne dla nas chrześcijan symbolizują zwycięstwo życia nad śmiercią.... Refleksje Stanisława Sas z cyklu fakty i mity nie tylko o Ameryce
ciekawy komentarz na temat zabójstwa Kennedyego i władzy sekretarza skarbu USA bez woli prezydenta USA - z cyklu fakty i mity o Ameryce
KIM SĄ ARCHITEKCI FINANSOWEGO ZAŁAMANIA? - z cyklu fakty i mity o Ameryce
USA: WOJNA PRZECIWKO AMERYKANOM OFICJALNIE ZATWIERDZONA, z cyklu fakty i mity o Ameryce...
LEKCJA HISTORII - dla przypomnienia, relaksu i odreagowania, nie dla prymitywnych :-)
Gaz łupkowy – Szokujące Fakty i Mity na YouTube: PRZEKAZUJĄC GAZ FIRMOM ZAGRANICZNYM PAŃSTWO POLSKIE ODDAŁO KONTROLĘ NAD DYSTRYBUCJĄ GAZU FIRMOM KOMERCYJNYM
URUCHOMIONO SPISEK ZNISZCZENIA STANÓW ZJEDNOCZONYCH - Teraz Pakistan - z cyklu fakty i mity o Ameryce.
ZAPRASZAMY NA LUBELSKI PROCES O ANTYSEMITYZM  GRZEGORZA WYSOKA 19 grudnia 2011, o godz. 8.30, w sali XIV w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód Władysław Gauza  
LUBLIN - 21 listopada 2011, o godz. 10 w sali XIV w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód rozprawa w procesie przeciwko Grzegorzowi Wysokowi fałszywie oskarżonemu o antysemityzm ZA PISANIE PRAWDY.
Lublin - proces polityczny o antysemityzm Redaktora Grzegorza Wysok -17 lutego 2011 o godz.13.00 w sali IX Sądu Rejonowego Lublin-Zachód 
Prawo oskarżonego do odwoływania się do sądu wyższej instancji - z cyklu Mity i hity : Trzecia władza i państwo niby prawne? - część III
Semici antysemici. Wojciech Właźliński - cyklu fakty i mity o Ameryce...
Mity i hity : państwo prawne i Trzecia władza - Walka z Sądem to kopanie się z koniem, lepiej odczekać, aż nadejdzie taki czas, że sędziów będą sądzić na ulicach i wtedy trzeba się do tłumu przyłączyć...

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Niezłomny
02-04-2015 / 21:36
Do "Obywatela prawa" dopóki Polacy będą wybierać na prezydenta takich kandydatów jak Duda czy Komorowski który mówi "politycy muszą mieć siłę żeby stać po stronie wymiaru sprawiedliwości" nie nadejdzie taki dzień w którym sędziowie za swoje błędy będą surowo karani. Zresztą w mojej ocenie sędziowie nie popełniają takich błędów to jest świadome działanie.
~Obywatel prawa
21-03-2015 / 20:12
Ta sprawa jest bardziej niż bulwersująca! Musi nadejść dzień w którym sędziowie za swoje błędy będą surowo karani, nie ma miejsca na błędy w sytuacji w której decyduje się o czyimś życiu... Jeśli pojawiają się one to należy dążyć do eliminacji tych błędów. Należy też szerzej zastanowić się nad procedurą karną czy tak zwane ławy przysięgłych nie rozwiązałyby w większości problematyki niesłusznych skazań w Polsce?
~szef sadu
17-03-2015 / 18:34
możecie nas moknąć wytępimy wszystkie chwasty mamy ochronny immu. Niemcy na chwasty przygotowali super środki