Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 13-12-2018

Zażalenie pokrzywdzonego w aferze finansowo-procesowej na prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Leszka Jaworskiego

Tychy, dnia 12 grudnia 2018 r.

Pan Zbigniew Ziobro 
Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny RP
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

Za pośrednictwem: Prokuratura Okręgowego w Kielcach

Dotyczy: akt Prokuratury Okręgowej w Kielcach, sygn. akt PO II Ds 24.2017 i sygn. akt PO II Ds 46.2018

Pokrzywdzony: Jan Jączek, 43-100 Tychy, 
e-mail:
jan.jaczek@gmail.com

Zażalenie pokrzywdzonego w aferze finansowo-procesowej na NIEZGODNE CZYNNOŚCI Z PRAWEM prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Leszka Jaworskiego oraz jego popleczników

I. Na podstawie art. 10 § 1 i 2 KPK w związku z art. 467 § 1 KPK wnoszę zażalenie na NIEZGODNE CZYNNOŚCI Z PRAWEM prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Leszka Jaworskiego, którego oskarżam o UKRYWANIE AFERY FINANSOWEJ na kwotę ponad MILIARDA PLN, OSZUSTWA PROCESOWE na kwotę znacznej wartości z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 KK, DZIAŁANIE W GANGU prokuratorsko-sądowym, to jest o czyn z art. 258 § 1 KK, który przez PONAD DZIESIĘĆ LAT uniemożliwia mi odzyskanie środków pieniężnych znacznej wartości, bezprawnie przejętych przez Getin Bank SA.

Dowód: akta Prokuratury Okręgowej w Kielcach, sygn. akt PO II Ds 24.2017 i sygn. akt PO II Ds 46.2018 oraz ponad STO INNYCH akt prokuratorskich sklonowanych mi przez MAFIĘ PROKURATORSKĄ.

II. Jako dowód PATOLOGICZNEGO STOSOWANIA PRAWA przez prokuraturę i sądy wobec pokrzywdzonych przez bank – adekwatnego do mojej sprawy – a ujawnionego przez Telewizję Polską SA, przedstawiam fragment rozmowy miliardera Leszka Czarneckiego z nieznaną osobą z Getin Banku SA, cytuję:

Rozmawiałem z Giertychem w sprawie reprezentowania nas w sporze zbiorowym. Gwarantuje nam, że przez 5 lat nie będzie w tej sprawie rozstrzygnięcia (śmiech) absolutnie może taką umowę podpisać (śmiech).”

Wyniku nie może zagwarantować, to zawsze zależy od sądu, ale może zagwarantować, że wyroku długo nie będzie.

No postaramy się pomiędzy 7 a 10 lat, ale przez 5 lat na pewno nie będzie. To mogę zagwarantować”. Poza tym, ale to też kwestia, że ja muszę podpisać umowę (...)”.

Źródło: TVP INFO, 26 listopada 2018 r. i inne media.

W nawiązaniu do powyższej treści, na podstawie art. 304 § 1 KPK zawiadamiam, że MAFIA PROKURATORSKO-SĄDOWA przez PONAD DZIESIĘĆ LAT uniemożliwia mi odzyskanie środków pieniężnych znacznej wartości, bezprawnie przejętych przez Getin Bank SA, co poniżej wskazuję i uzasadniam.

UZASADNIENIE

I. Na podstawie art. 304 § 1 KPK w związku z art. 19 § 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016 poz. 177 z późn. zm.) oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2016 poz. 508 z późn. zm.), KOLEJNY RAZ zawiadamiam, że od dnia 28 listopada 2008 roku (data złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez przedstawicieli Getin Banku SA) – DO DZIŚ to jest przez PONAD DZIESIĘĆ LAT grupa skorumpowanych prokuratorów i ich poplecznicy BEZPRAWNIE uniemożliwiają mi odzyskanie środków pieniężnych znacznej wartości, przejętych przez Getin Bank SA - z naruszeniem ustawy Prawo Bankowe i innych przepisów, wydając orzeczenia rażąco sprzeczne z materiałem dowodowym sprawy, z przepisami prawa, prawidłowym rozumowaniem i orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Patrz: mechanizm oszustwa szczegółowo przedstawiony jest w załączniku nr 1 – zapytanie poselskie nr 2396 oraz w załączniku nr 2 – Gazeta Finansowa.


II. Na podstawie art. 304 § 1 KPK zawiadamiam, że dnia 13 czerwca 2017 r. (będąc w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach), poinformowałem osobiście prokuratora Ewę Nowak (w jej gabinecie) o UKRYWANIU AFERY FINANSOWEJ przez gang prokuratorsko-sądowy, uniemożliwiający mi przez WIELE LAT odzyskanie środków pieniężnych znacznej wartości, bezprawnie przejętych przez Getin Bank SA.

Zastępca Prokuratora Okręgowego w Kielcach Ewa Nowak od dnia 13 czerwca 2017 r. do dziś NIC NIE ZROBIŁA W TEJ SPRAWIE, by pomóc mi odzyskać utracone pieniądze w aferze, a przeciwnie podejmuje działania rażąco sprzeczne z materiałem dowodowym sprawy, przepisami prawa i rozumem.

Dowód: akta Prokuratury Okręgowej w Kielcach, sygn. akt PO II Ds 24.2017 i sygn. akt PO II Ds 46.2018.

III. Obecnie tak zwane „śledztwo” jest JEDYNIE PROWADZONE DLA POZORU przez prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Leszka Jaworskiego, który na podstawie art. 47 § 1 KPK w związku z art. 40 § 1 punkt 6 KPK JEST WYŁĄCZONY Z MOCY USTAWY od czynności w tej sprawie, ponieważ brał udział w wydaniu zaskarżonego postanowienia.

Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2018 roku, sygn. akt III Kp 340/17, który UCHYLIŁ ZASKARŻONE PRZEZE MNIE postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prokuratorów, wydane przez prokuratora Leszka Jaworskiego z Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 30 czerwca 2017 r., sygn. akt PO II Ds.24.2017.

Nadto dnia 10 sierpnia 2017 r. złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Leszka Jaworskiego na moją szkodę, zaadresowane do Naczelnika Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Piotra Krupińskiego.

Dowód: Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Leszka Jaworskiego z Prokuratury Okręgowej w Kielcach – Naczelnika Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej i jego popleczników na szkodę Jana Jączka pokrzywdzonego w aferze finansowej.

Kuriozalny jest fakt, że prokurator Prokuratury Okręgowej w Kielcach Leszk Jaworski DO DZIŚ JEST SKUTECZNIE CHRONIONY przed odpowiedzialnością karną i dyscyplinarną, jak również jego poplecznicy Zastępca Prokuratora Okręgowego w Kielcach Ewa Nowak i inni, mimo że, popełniają oszustwa procesowe na kwotę znacznej wartości z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 KK i inne przestępstwa na moją szkodę.

Do niniejszego zażalenia dołączam pisma Naczelnika Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Piotra Krupińskiego, do którego zwracałem się o pomoc w tej sprawie, patrz: załączniki nr 3 do nr 8.

Z treści powyższych pism jednoznacznie wynika, w których wskazano podstawę prawną patrz: załączniki nr 3 do nr 8 że śledztwo w tej sprawie POWINNO BYĆ PROWADZONE przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

IV. Dnia 31 lipca 2017 r. złożyłem zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prokuratorów, wydane przez prokuratora Leszka Jaworskiego z Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 30 czerwca 2017 roku, sygn. akt PO II Ds. 24.2017, zaadresowane do Sądu Okręgowego w Kielcach, cytuję:

I. Dnia 18 czerwca 2007 roku podpisałem umowę kredytową z Getin Bankiem S.A. (obecna nazwa Getin Noble Bank S.A.) na kwotę 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) z przeznaczeniem na zakup akcji LC Corp S.A. na rynku pierwotnym. W późniejszym czasie UMOWA TA OKAZAŁA SIĘ WIELKIM OSZUSTWEM – AFERĄ – PIRAMIDĄ FINANSOWĄ, w wyniku której śp. moja matka Michalina Jączek straciła wszystkie środki pieniężne – kwotę znacznej wartości – a dodatkowo sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Arleta Miszczyk zrobiła Jej zadłużenie na KWOTĘ 40.000.000 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych) na rzecz Getin Banku SA.

Bezpośrednio w wyniku tych nieludzkich – przestępczych działań – moja mama Michalina Jączek przeżywała ogromne cierpienie i ból psychiczny, co doprowadziło Ją do udaru mózgu i śmierci.

Przez ponad dziesięć lat zorganizowana grupa przestępcza prokuratorów i sędziów, NIE TYLKO chroni przed odpowiedzialnością karną i cywilną aferzystów finansowych, uniemożliwiając mi odzyskanie w całości zagrabionych pieniędzy, lecz również działa systemowo, zaprzecza oczywistym faktom, podaje nieprawdę do dokumentów mających znaczenie prawne i dowodowe, wydaje orzeczenia sprzeczne z prawem, prawidłowym rozumowaniem, orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a nadto próbowano mnie fizycznie zlikwidować, etc. Jest to wyjątkowo toksyczna, przestępcza grupa o charakterze mafijnym, której struktury przestępcze są silniejsze od władzy Państwa Polskiego.

W związku z powyższym, na podstawie art. 306 § 1 KPK w związku z art. 25 § 1 pkt 2 KPK wnoszę zażalenie do Sądu Okręgowego w Kielcach na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, które było jedynie pozorowane i „prowadzone” niezgodnie z prawem PRZECIWKO ZORGANIZOWANEJ GRUPIE PRZESTĘPCZEJ PROKURATORÓW i innym funkcjonariuszom przez prokuratora Leszka Jaworskiego z Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 30 czerwca 2017 r., sygn. akt PO II Ds. 24.2017, ZAMIAST BYĆ PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM w Wydziale Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej lub Departamencie Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji właściwej prokuratury.

Podkreślić należy, że ustalenia prokuratora Leszka Jaworskiego SĄ SPRZECZNE z postanowieniem Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 28 stycznia 2017 r., sygn. akt II Kp 19/17 w tych samych kwestiach, które on „rozpoznawał”, jak również są rażąco sprzeczne z materiałem dowodowym sprawy, dlatego wnoszę o uwzględnienie tego zażalenia przez Sąd i nakazanie prokuraturze przeprowadzenie rzetelnego i skutecznego śledztwa, dotyczącego opisanej afery finansowej i procesowej.

II. Prokuratorowi Prokuratury Okręgowej w Kielcach Leszkowi Jaworskiemu zarzucam:

1. Pozorowanie śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prokuratorów, w tym przeciwko Prokuratorowi Regionalnemu w Katowicach Tomaszowi Janeczkowi i jego poplecznikom z Prokuratury Krajowej i innym wysokim przedstawicielom Państwa Polskiego, mimo że, na podstawie art. 19 § 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016 poz. 177 z późn. zm.) oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2016 poz. 508 z późn. zm.), POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE PRZESTĘPSTW POPEŁNIONYCH PRZEZ PROKURATORÓW I SĘDZIÓW, powinno być prowadzone przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Dodać należy, że w zapytaniu poselskim nr 2396 złożonym przez Posłów na Sejm Pana Janusza Sanockiego i Pana Jerzego Jachnika – Członków Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, wskazano i udowodniono zaniechania i bezczynność najwyższych władz prokuratorskich w tej sprawie.

Odpowiedzi” na powyższe zapytanie poselskie udzielił Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Sierak, który m.in. BEZPRAWNIE UMORZYŁ ŚLEDZTWO w sprawie zabójstwa Huberta Mojsiejew, a sposób stosowania prawa przez władze prokuratorskie w tym śledztwie został zakwestionowany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 24 marca 2009 roku Mojsiejew przeciwko Polsce nr 118/18/02 (m.in. brak skutecznego śledztwa) i Państwo Polskie zmuszone było rodzinie wypłacić zadośćuczynienie w kwocie dwadzieścia tysięcy euro, a następnie Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził dodatkowo rodzinie jeszcze kwotę ponad osiemdziesiąt tysięcy złotych.

Nadto prokurator Krzysztof Sierak pełniąc funkcje Dyrektora Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej, a następnie będąc prokuratorem Prokuratury Generalnej MIMO OBOWIĄZKU USTAWOWEGO pomocy pokrzywdzonym w tej aferze, do dziś nic nie zrobił, poza DZIAŁANIAMI DLA POZORU.

W związku z powyższym, należy ustalić, jaki wpływ miał na niniejsze irracjonalne pozorowane „śledztwo” prokuratorskie Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Sierak ?

2. Prokuratorowi Leszkowi Jaworskiemu zarzucam umyślne zaniechanie rozpoznania treści PROTOKOŁU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO - GENERALNEGO INSPEKTORATU NADZORU BANKOWEGO, Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 ROKU, kluczowego dowodu w sprawie, w którym zespół funkcjonariuszy o najwyższym statusie i kwalifikacjach zawodowych, stwierdził świadome i zawinione naruszenia przez Getin Bank SA (obecnie Getin Noble Bank SA) szeregu przepisów prawa bankowego, na szkodę klientów.

3. Prokuratorowi Leszkowi Jaworskiemu zarzucam umyślne zaniechanie rozpoznania istotnego dowodu z dokumentu umowy zawartej pomiędzy pokrzywdzonym Janem Jączkiem a Getin Noble Bankiem SA, na okoliczność wypłacenia mi części środków pieniężnych (kwoty znacznej wartości), BEZPRAWNIE PRZEJĘTYCH PRZEZ BANK, CO W OCZYWISTY SPOSÓB JEST PRZYZNANIEM SIĘ DO WINY PRZEZ BANK.

4. Prokuratorowi Leszkowi Jaworskiemu zarzucam umyślne nierozpoznanie istotnego dowodu, iż poplecznicy prokuratora Krzysztofa Jarzyny - pełniący kierownicze funkcje we władzach prokuratorskich, bezprawnie wyznaczyli go do POWTÓRNEGO prowadzenia śledztwa przeciwko przedstawicielom Getin Banku SA mimo, że na podstawie 47 §1 KPK w związku z art. 40 §1 ust. 6 KPK prokurator Krzysztof Jarzyna PODLEGAŁ WYŁĄCZENIU Z MOCY PRAWA OD UDZIAŁU W TEJ SPRAWIE.

5. Prokuratorowi Leszkowi Jaworskiemu zarzucam umyślne zaniechanie rozpoznania notatki urzędowej prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach Mariusza Gózda z dnia 4 maca 2015 r., w której wskazał i przyznał, że śledztwo dotyczące tej afery NIE POWINNO być prowadzone w prokuraturze rejonowej (przez prokuratora Krzysztofa Jarzynę).

6. Nadto prokuratorowi Leszkowi Jaworskiemu zarzucam umyślne podawanie nieprawdy do dokumentu mającego znaczenie prawne i dowodowe (...)”.

Dowód: Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prokuratorów, wydane przez prokuratora Leszka Jaworskiego z Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 30 czerwca 2017 roku, sygn. akt PO II Ds. 24.2017, zaadresowane do Sądu Okręgowego w Kielcach.

V. Dnia 27 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach postanowieniem o sygnaturze akt III Kp 340/17 UCHYLIŁ ZASKARŻONE PRZEZE MNIE postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prokuratorów, wydane przez prokuratora Leszka Jaworskiego z Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 30 czerwca 2017 r., sygn. akt PO II Ds.24.2017, którego fragment cytuję:

(…) Rozpoznając zażalenia skarżącego Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach postanowieniem z dnia 8 maja 2012 r. o sygn. akt IV Kp 241/12 uchylił zaskarżone postanowienie, wskazując, iż z zawiadomienia Jana Jączka wynika, że w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zarzucił on prokuratorom i sędziom apelacji katowickiej popełnienie przestępstw z art. 258 § 1 k.k. w zw. z art. 231 § 2 k.k. na szkodę pokrzywdzonych w aferze finansowej Getin Banku S.A. (t. XII, k. 4323-4324). Proceder ten miał się odbywać za wiedzą i przyzwoleniem Prokuratora Generalnego RP, któremu zarzucił rażące zaniechanie obowiązków służbowych. Zarzut ten został również skierowany wobec funkcjonariuszy publicznych chroniących przed odpowiedzialnością sędziów: Jolantę Kurzawińską-Pasek, Elżbietę Ozga-Świetlik oraz Sławomira Kaczanowskiego, którzy procedowali w sprawie o sygn. akt VI Cz 504/09. Tymczasem analiza akt postępowania wskazuje, iż jego przedmiotem było jedynie kierowanie gróźb wobec Michaliny Jączek, a prowadzący postępowanie nie odniósł się do szeroko opisanych przez skarżącego pozostałych czynów, które opisał w zawiadomieniu. W tej sytuacji Sąd zwrócił uwagę, iż konieczne jest wyszczególnienie poszczególnych czynów zabronionych, co do których Jan Jączek złożył zawiadomienie oraz sporządzenie dokładnego ich opisu, co ma istotne znaczenie, przy uwzględnieniu faktu, iż zawiadamiający dotychczas złożył już wiele zawiadomień o podobnych przedmiotowo okolicznościach faktycznych, a prawidłowe wyodrębnienie konkretnych zarzucanych przestępstw może mieć znaczenie dla oceny tożsamości prowadzonych spraw (przedostatni akapit postanowienia).

Postępowanie w sprawie m.in. brania udziału przez skorumpowanych sędziów i prokuratorów z okręgu Sądu Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem jest ukrywanie przestępstw przedstawicieli Getin Bank S.A. tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k. w zw. z art 231 § 2 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. zostało wszczęte w dniu 22 sierpnia 2012 r. pod sygn. akt 1 Ds. 593/12 (t. XXIII, k. 4432)… .”

Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2018 r., sygn. akt III Kp 340/17.

VI. Tymczasem w postanowieniu Zastępca Prokuratora Okręgowego w Kielcach Ewa Nowak z dnia 24 września 2018 r., sygn. akt PO II Ds 46.2018, Z PEŁNĄ PREMEDYTACJĄ KŁAMIE PODAJĄC NIEPRAWDĘ DO DOKUMENTU mającego znaczenie prawne i dowodowe, cytuję:

(…) W sprawie będącej przedmiotem niniejszego postępowania brak jest jakichkolwiek przesłanek wskazujących na stronnicze, niezgodne z prawem lub nieobiektywne działanie prokuratora.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.”

Dowód: postanowienie Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Kielcach Ewy Nowak z dnia 24 września 2018 r., sygn. akt PO II Ds 46.2018.

VII. Do niniejszego zażalenia załączam dokumenty, które mają istotne znaczenie w tej sprawie oraz stanowią uzupełnienie materiału dowodowego na okoliczność istnienia gangu prokuratorsko-sądowego w wymiarze sprawiedliwości:

Załącznik nr 1 – Zapytanie poselskie nr 2396 złożone przez Posłów na Sejm RP Pana Jerzego Jachnika i Pana Janusza Sanockiego, zaadresowane do Ministra Sprawiedliwości RP.

Załącznik nr 2 – Gazeta Finansowa, artykuł „Złapani przez Getin Bank SA.”

Załącznik nr 3 – Pismo Naczelnika Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Piotra Krupińskiego, z dnia 26 czerwca 2017 r., zaadresowane do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

Załącznik nr 4Pismo Naczelnika Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Piotra Krupińskiego, z dnia 5 lipca 2017 r., zaadresowane do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

Załącznik nr 5 – Pismo Naczelnika Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Piotra Krupińskiego, z dnia 7 lipca 2017 r., zaadresowane do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

Załącznik nr 6 Pismo Naczelnika Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Piotra Krupińskiego, z dnia 26 lipca 2017 r., zaadresowane do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

Załącznik nr 7 – Pismo Naczelnika Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Piotra Krupińskiego, z dnia 21 sierpnia 2017 r., zaadresowane do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

Załącznik nr 8 Pismo Naczelnika Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Piotra Krupińskiego, z dnia 25 sierpnia 2017 r., zaadresowane do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

WNIOSKI KOŃCOWE

VIII. Reasumując powyższe, jako spadkobierca mojej matki śp. Michaliny Jączek pokrzywdzonej w aferze finansowej, kombatanta, osoby odznaczonej przez Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego, a zamęczonej na śmierć przez skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru (NIE)sprawiedliwości, Państwo Polskie ZOBOWIĄZANE JEST MI POMÓC odzyskać środki pieniężne znacznej wartości utracone w wyniku afery – piramidy kredytowej Getin Banku SA, a nie wykonywać działania DLA POZORU, ZASTRASZAĆ i DRĘCZYĆ MNIE PSYCHICZNIE, itd., aby wymusić na mnie rezygnację ze słusznie należnych mi pieniędzy.

Dnia 11 grudnia 2018 r. w godzinach rannych zadzwoniłem do Prokuratury Okręgowej w Kielcach, by zawiadomić prokuratora Leszka Jaworskiego, iż ze względu na stan zdrowia nie przyjadę w tym dniu do tak zwanej prokuratury w Kielcach. Prokurator Leszek Jaworski nie chciał ze mną rozmawiać i mimo, że dwukrotnie chciałem z nim rozmawiać, to wyłączył dwukrotnie telefon. ŻĄDAM zabezpieczenia bilingu na okoliczność złej woli tego „prokuratora”.

W związku z powyższym zadzwoniłem do sekretariatu Prokuratora Okręgowego w Kielcach Dariusz Dryjasa z którym odmówiono mi połączenia, mimo że, chciałem by wyznaczono mi termin kolejnego przesłuchania.

XI. Jak zdecydowana większość Polaków popieram obecny Rząd i reformy naprawy Państwa Polskiego, które są już widoczne w wymiarze politycznym, społecznym i gospodarczym. Jednak z przykrością i rozgoryczeniem informuję, że tak jak większość pokrzywdzonych przez wymiar (NIE)sprawiedliwości nie widzimy żadnych pozytywnych zmian w prokuraturze i sądach.

DOŚĆ BEZKARNOŚCI MAFII PROKURATORSKO-SĄDOWEJ W POLSCE.

Żądam ścigania karnego prokuratora Leszka Jaworskiego i jego popleczników, którzy w sposób oczywisty i rażący naruszyli przepisy prawa i urząd prokuratora.

X. Niniejsze zażalenie wysyłam za pośrednictwem Poczty Polskiej do tak zwanej Prokuratury Okręgowej w Kielcach i drogą mailową do najwyższych przedstawicieli Państwa Polskiego z prośbą o interwencję i pomoc w opisanej sprawie.

Apeluję również do dziennikarzy, blogerów, działaczy społecznych i ludzi dobrej woli w nagłośnieniu AFERY FINANSOWEJ UKRYWANEJ PRZEZ PONAD DZIESIĘĆ LAT przez prokuraturę, sądy i inne służby.

Pokrzywdzony Jan Jączek


Więcej o sprawach Jana Jączka

Kielce Zażalenie pokrzywdzonego w aferze finansowo-procesowej Getinbank Jan Jączek
RZECZNIK PRASOWY SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH S.S.O. Jacek Krawczyk - interwencja Redakcji w sprawach oszukanego przez Getin Bank Jana Jączka
Zawezwany Skarb Państwa – Prokurator Okręgowy i Rejonowy w Katowicach w związku z aferą GETINBANK. Jan Jączek
Getinbank okradajacy klientów !?!
Protestowali przeciwko rządowi ….. i Getin Bankowi
Czy to bankowcy, czy „finansowi łowcy skór”? Oszustwa Getin(para)banku...
Getin Bank przestaje wypłacać pieniądze klientom
KATOWICE 22.08.2013r. PIKIETA W OBRONIE POKRZYWDZONYCH PRZEZ GETIN BANK SA
Oszukani przez Getin Bank i Czarneckiego
Klienci pokrzywdzeni przez Getin Bank protestują przed jego siedzibą
Zawiadomienie Prezydent Miasta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o zgromadzeniu publicznym 24.07.2013r.przed Zarządem Getin Banku –Getin Noble Banku SA
Katowice - wniosek pokrzywdzonego w aferze Getin Gangu Jana Jączka do SO Magdaleny Jagiełło
Warszawa - pikieta osób poszkodowanych przed siedzibą Getin Noble BANK 24 lipca 2013 r. Wniosek do SO Magdaleny Jagiełło
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO PRZEZ GETIN GANG DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI MARKA BIERNACKIEGO
KATOWICE SĄD OKRĘGOWY ROZPRAWA W SPRAWIE AFERY GETIN (PARA) BANKU SA 21.06.2013r. godz.9 
Jan Jączek walczący z Getin Bankiem o ukradzione rodzinie pieniądze zatrzymany z art. 212 kk
Wniosek o ściganie karne prokuratora Małgorzaty Kaczmarczyk-Sucham skrywającą aferę finansową Getin Banku SA Jan Jączek
Afera Getin Banku setki razy większa od Amber Gold? Jan Jączek
Interpelacja Poseł Marii Nowak - OSZUSTWA BANKU i KORUPCJA NA SZCZYTACH WŁADZY na przykładzie Getin parabanku Jan Jączek
Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego - Sąd Okręgowy w Katowicach VII Wydział Karny 8 maja 2013 r. o g. 11,10 odbędzie się rozpoznanie skargi Jana Jończyka  na bezczynność i zaniechania prokuratury w sprawie oszustw Getin Banku
ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ 17 KWIETNIA W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - KATOWICE godz. 9.20 
WNIOSEK POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO PRZECIWKO PREZESOWI SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH JACKOWI GĘSIAKOWI
Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA
KATOWICE - ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - 25 LUTY
WNIOSEK O BEZPOŚREDNI NADZÓR PROKURATORA APELACYJNEGO W WARSZAWIE NAD ŚLEDZTWEM DOT. OSZUSTW GETIN BANKU SA Jan Jączek
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA DO WICEPREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO ZBADANIA AFERY GETIN BANKU SA 
Zawiadomienie SN Izby Karnej przez poszkodowanego w aferze finansowej Getin Banku SA Jana Jączka o przestępstwach funkcjonariuszy władzy.
Nie tylko w Polsce banki oszukują - w USA banki wypłacą odszkodowania za nieprawidłowe zajęcie nieruchomości, a kiedy zapłaci Getin Bank itp. parabanki ?
Zapraszamy publiczność na rozprawę Jączek przeciwko Getin Noble Bank SA - Sąd Okręgowy Katowice 7 styczeń 2013
Ryszard Kalisz  Poseł na Sejm RP  Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka - czy spełni obowiązki do których został wybrany i nagłośni oszustwa Getin Banku SA ?
Prokuratura w Katowicach i kolejny asesor Maciej Rusiński który miernotą wkupuje się do tego grona sitwy ukrywając oszustwa GETIN BANKU SA Jan Jączek
Wniosek pokrzywdzonego Jana Jączka o odwołanie z funkcji Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta ukrywającego przestępstwa finansowe Getin Banku
Jan Jączek - chcą mi zamknąć usta, w sprawie afery finansowej Getin Banku SA ukrywanej przez skorumpowanych prokuratorów i sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
Katowice Sąd Okręgowy - zaproszenie na rozpatrzenie skargi Jana Jączka na przewlekłość postępowania sędziego Marcina Szymczaka w sprawie Getin Banku
Majordomus do zwolnienia, czyli jak służby olewają Tuska i kryją aferzystów Getin Noble Banku

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.eu
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.