Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 05-08-2011

z cyklu jak banki światowe upozorowały i utrzymują lichwiarki kryzys.

Zaproszenie dla poszkodowanych przez banki, dziennikarzy oraz TV media

W dniu 9 sierpnia 2011r. (wtorek) o godzinie 10:30 w Sądzie Okręgowym w Katowicach, przy ulicy Francuskiej 38, sala nr B 2.46, odbędzie się sprawa Michaliny Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej przeciwko Getin Bank S.A.

Niniejsza sprawa dotyczy afery finansowej wywołanej przez oszustów z Getin Banku S.A. w wyniku której były agent Służby Bezpieczeństwa PRL-u a obecnie właściciel Getin Banku S.A. bezprawnie przejął majątek wielkiej wartości od swoich klientów w kwocie 689 milionów PLN w tym cały dorobek życia Michaliny Jączek – kombatanta RP w kwocie ponad 326 tysięcy PLN a dodatkowo oszuści z banku zrobili Jej zadłużenie obecnie około 100 tysięcy PLN.

Tymczasem władze prokuratorskie i władze sądownicze mataczą i wspierają działania przestępcze aferzystów z tego banku, by chronić ich przed odpowiedzialnością karną i cywilną.

Proszę uprzejmie o wsparcie w walce z quasi-mafijną władzą działającą przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Pełnomocnik powódki
Jan Jączek

Tychy, dnia 2 sierpnia 2011r.

Sąd Okręgowy w Katowicach
Wydział Karny

Za pośrednictwem: Prokuratury Okręgowej w Katowicach
Wydział V Śledczy
ul. Wita Stwosza 31
40-042 Katowice

Dotyczy: akt sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11.

Skarżący: pokrzywdzona Michalina Jączek – obecnie 81 letnia osoba nieporadna, na podstawie art. 51 §3 Kodeksu Postępowania Karnego reprezentowana przez syna Jana Jączek oraz pokrzywdzony Jan Jączek, adres do korespondencji; ul. Elfów 63/79, 43-100 Tychy, tel. kom. 692-327-961.

Zażalenie pokrzywdzonych

na postanowienie Prokuratury Okręgowej w Katowicach, z dnia 7 lipca 2011r., sygn. akt V Ds. 35/11, doręczone mi dnia 26 lipca 2011r.

Zawiadomienie o przestępstwie,

to jest o przystąpieniu prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafał Nagrodzki do związku przestępczego o charakterze korupcyjnym, działającego od ponad dwóch lat w polskim wymiarze sprawiedliwości, którego bezprawne praktyki zagrażają szerszemu otoczeniu społeczeństwa, w tym funkcjonowaniu Państwa Polskiego.

Na podstawie art. 25 §1 pkt 2 KPK wnoszę o przekazanie niniejszej sprawy do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Katowicach, jako Sądowi pierwszej instancji, z uwagi na popełnione przestępstwa z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 §1 KK oraz art. 258 §1 KK i inne.

I. Działając w imieniu mojej matki Michaliny Jączek i własnym, na podstawie art. 306 §1 KPK i art. 465 §2 KPK zaskarżam w całości postanowienie Prokuratury Okręgowej w Katowicach, z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie o sygn. akt V Ds. 35/11, o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze korupcyjnym, działającej w polskim wymiarze sprawiedliwości i wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości oraz przekazanie sprawy do Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji właściwej prokuratury, celem przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w opisanej sprawie.

II. Postanowieniu powyższemu wydanemu przez prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafał Nagrodzki zarzucam:

A. Brak dobrej woli w ustaleniu prawdy w tej sprawie.

B. Umyślne i celowe łamanie procedury, co polega na tym, że prokurator Rafał Nagrodzki prowadził mistyfikację śledztwa przeciwko sędziom Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz prokuratorom Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, mimo że zgodnie z procedurą śledztwo powinno być prowadzone poza okręgiem w którym sędzia jest podejrzany o popełnienie przestępstwa.

Natomiast bezprawne tworzenie fikcji śledztwa przeciwko prokuratorom Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach przez podległego prokuratora Rafała Nagrodzkiego, jest niezgodne z prawem oraz jest bezdusznym łamaniem praw człowieka na szkodę pokrzywdzonych, przez instytucję nazywaną Prokuraturą Okręgową w Katowicach, która znalazła się w rękach prywatnej koterii.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

III. Nadto prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafał Nagrodzki oskarżam o przystąpienie do związku przestępczego o charakterze korupcyjnym, działającego od ponad dwóch lat w polskim wymiarze sprawiedliwości, w tym rażącą obrazę przepisów postępowania karnego, co miało bezpośredni wpływ na jego treść, a mianowicie:

A. Umyślne nieuwzględnienie złamania przez przedstawicieli z Getin Banku S.A. art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), na szkodę Michaliny Jączek, Jana Jączek i wielu pokrzywdzonych przez ten bank.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, sygn. akt V Kp 95/11 i inne.

B. Umyślne nieuwzględnienie złamania przez przedstawicieli z Getin Banku S.A. art. 183 §1 w związku z art. 39 §1 i §2 pkt 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z 23 września 2005r.), na szkodę Michaliny Jączek, Jana Jączek i wielu pokrzywdzonych przez ten bank.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, sygn. akt V Kp 95/11 i inne.

C. Umyślne i świadome nieuwzględnienie złamania przez sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobach: Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik i Sławomir Kaczanowski artykułu 379 pkt 3 KPC w związku z art 199 § 1 pkt 2 KPC, przy wydawaniu postanowienia SO w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, na szkodę Michaliny Jączek, na mocy którego komornik sądowy bezprawnie ograbia 81 letnią staruszkę z jej emerytury.

Dodać należy, że Michalina Jączek – obecnie 81 letnia osoba nieporadna i pokrzywdzona przez Getin Bank S.A. jest kombatantem i odznaczoną przez Prezydenta RP Krzyżem Zesłańców Sybiru. W związku z tym ma zastosowanie artykuł 19 Konstytucji RP, cytuję: „Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych”.

Tymczasem prawo to jest tylko na papierze, bowiem siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne.

IV. Należy podkreślić, że pokrzywdzony Jan Jączek reprezentujący interesy swojej matki Michaliny Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej i osoby nieporadnej oraz własne, od ponad dwóch i pół roku demaskuje przestępstwa aferzystów z Getin Banku S.A. wspieranych praktykami skorumpowanych prokuratorów, skorumpo­wanych sędziów i administracji rządowej, które zagrażają funkcjonowaniu struktur Państwa Polskiego. Vide: www.aferyprawa.eu , „Skarga Michaliny Jączek na bezczynność i zaniechania Ministra Sprawiedliwości RP i podległych mu funkcjonariuszy publicznych w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez sędzię SR Arletę Miszczyk, sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobach: Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Sławomir Kaczanowski (...)”, zaadresowana z datą 13 czerwca 2011r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne.

V. Skala i ogromna ilość nieprawidłowości, nieuczciwości i przestępczych działań, które popełnili funkcjonariusze publiczni zajmujący się niniejszą sprawą wymaga, by Posłowie na Sejm RP powołali Sejmową Komisję Śledczą do zbadania genezy powstania afery finansowej, w wyniku której pracownicy - oszuści z Getin Banku S.A. doprowadzili bezprawnie do przejęcia mienia od swoich klientów na rzecz Leszka Czarneckiego w kwocie 689 milionów PLN a władze prokuratorskie i władze sądownicze mataczą i wspierają działania przestępcze aferzystów z Getin Banku S.A. by chronić ich przed odpowiedzialnością karną i cywilną.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne.

Uzasadnienie

1. Zawiadamiam, że dnia 13 czerwca 2007r., działając w dobrej wierze w imieniu mojej matki Michaliny Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej i osoby nieporadnej, której jedynym źródłem utrzymania była i jest emerytura, wówczas w kwocie około tysiąc siedemset PLN, pod wpływem przedstawicieli Getin Banku S.A. i IDM S.A. podpisałem umowę kredytu z Getin Bank S.A, na kwotę dwadzieścia milionów PLN.

Umowę podpisałem na skutek podstępnie i przebiegle zaplanowanego oszustwa finansowego przez Leszka Czarneckiego i jego pracowników „żołnierzy” z Getin Banku S.A., z którymi w zmowie przestępczej działali przedstawiciele Domu Maklerskiego IDM S.A.

Oszustwo finansowe polega na tym, że Leszek Czarnecki chcąc sprzedać swoje akcje LC Corp S.A. na GPW w Warszawie po jak najwyższym kursie, wykorzystał Getin Bank S.A., którego jest właścicielem (większościowym akcjonariuszem) do udzielenia klientom tego banku kredytów w sposób sprzeczny z Ustawą Prawo Bankowe – co jest przestępstwem - by sztucznie wygenerować popyt, następnie dokonać redukcji kupna sprzedanych przez niego akcji i w konsekwencji podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. po maksymalnej cenie 6,50 PLN za sztukę.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód w Katowicach, sygn. akt 1Ds 198/09, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sygn. akt VI Ds. 123/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt II Kar – 0112-86/11 oraz inne akta i dokumenty.

Poniżej przedstawiam stan faktyczny jaki miał miejsce w niniejszej sprawie.

A) Istotny merytorycznie jest fakt, że klienci (kredytobiorcy) zostali wprowadzeni w błąd przez przedstawicieli Getin Banku S.A. i przedstawicieli Domu Maklerskiego IDM S.A., co do rzeczywistej wartości ceny emisyjnej, po której mieli nabyć akcje LC Corp S.A. Polega to na tym, że w momencie podpisywania umowy kredytowej, kredytobiorcy nie znali ceny emisyjnej akcji LC Corp S.A. Podawano informacje w Getin Banku S.A., w Domu Maklerskim IDM S.A. i w mediach, że będzie to cena nieco ponad 5 PLN za akcję LC Corp S.A., cytuję: „(…) Oznacza to, że przy tym poziomie wpływów i maksymalnej liczbie oferowanych papierów cena emisyjna wynosiłaby nieco ponad 5 złotych za walor (…)”. Dowód: Gazeta Parkiet, z dnia 9-10 czerwca 2007r., w artykule „Czy LC Corp powtórzy niedawny sukces Noble Banku”, vide: zeznania czterech świadków złożone w dniu 1 marca 2011r. przed Sądem Okręgowym w Katowicach w sprawie o sygn. II C 597/08/2, łącznie jedenaście stron formatu A4.

B) Faktem bezspornym jest to, że właścicielem (większościowym akcjonariuszem) Getin Banku S.A. jest Leszek Czarnecki, który w tym czasie sprzedawał swoje akcje LC Corp S.A., udzielając na ten cel kredytów z jego banku w kwocie minimalnej od 4 950 000,00 PLN do 40 000 000,00 PLN, by sztucznie wywołać ogromną przewagę popytu do ilości akcji LC Corp S.A. oferowanej do sprzedaży.

C) Istotny jest również bezsporny fakt, że Leszek Czarnecki jako właściciel Getin Banku S.A. wykorzystał pracowników tego banku, by udzielali klientom kredytów w wysokości dziewięćdziesiątdziewięć razy środki własne klientów, na zakup jego akcji, mimo że zdecydowana większość klientów nie miała zdolności kredytowej, co jest działaniem niezgodnym z art. 70 ust. 1 Prawo Bankowe.

D) Kolejnym faktem bezspornym jest to, że Getin Bank S.A. udzielił za ponad dziesięć miliardów PLN „pustych” kredytów - klientom tego banku – na zakup od Leszka Czarneckiego akcji LC Corp S.A., podkreślić należy, że były to kredyty udzielone „tylko na papierze”, bowiem Getin Bank S.A. nie posiadał środków finansowych w wysokości dziesięć miliardów PLN. Dodać należy, że Getin Bank S.A. za udzielenie klientom „kredytów na papierzeosiągnął bezprawnie wielomilionowe korzyści finansowe, w tym bezprawnie od Michaliny Jączek potrącił na swoją rzecz kwotę około 49 tysięcy PLN.

Dowód:. dokumentacja dotycząca Michaliny Jączek znajdująca się w Getin Banku S.A.

Reasumując powyższe okoliczności faktyczne i prawne, Getin Bank S.A. w dacie udzielania kredytów na zakup akcji LC Corp S.A. nie posiadał środków finansowych na realizację zawartych umów kredytowych.

Getin Bank S.A. udzielił na ponad 10 miliardów PLN „pustych” kredytów świadomie i celowo, aby „nadmuchać” popyt na akcje, następnie dokonać redukcji zleceń kupna 98,12 procent i w konsekwencji sztucznie podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. do 6,50 PLN za sztukę.

Doszło więc do zaplanowanej i umyślnej manipulacji kursem akcji - co jest przestępstwem- z mocy art. 183 §1 w związku z art. 39 §1 i §2 pkt 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z 23 września 2005r.) w związku z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) i inne.

Zakładając, że redukcja zleceń kupna byłaby 50 procent, zamiast 98,12 procent to większość kredytobiorców otrzymałaby wielomilionowe kredyty przekraczające ich zdolność kredytową. W sytuacji mojej matki byłby to kredyt 10 milionów PLN, absolutnie niemożliwy do spłaty z renty w kwocie około 1700 PLN. Zakładając nawet wyższą stopę redukcji około 80 procent, sytuacja kredytobiorców również w sposób istotny przekroczyłaby ich zdolność kredytową, w sytuacji mojej matki byłby to kredyt 4 miliony PLN.

Dowód: dokumentacja dotycząca Michaliny Jączek znajdująca się w Getin Banku S.A., akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód w Katowicach, sygn. akt 1Ds 198/09, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sygn. akt VI Ds. 123/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt II Kar – 0112-86/11 oraz inne akta i dokumenty.

2. W wyniku tej afery finansowej właściciel Getin Banku S.A. zagrabił majątek wielu swoich klientów w kwocie 689 milionów PLN, a Michalina Jączek wraz z synem Janem Jączkiem stracili dorobek całego życia w kwocie 326 592,82 PLN. Ponadto oszuści z Getin Banku S.A. bezprawnie doprowadzili do powstania zadłużenia na rachunku Michaliny Jączek obecnie w kwocie około 100 000,00 PLN.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód w Katowicach, sygn. akt 1Ds 198/09, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sygn. akt VI Ds. 123/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt II Kar – 0112-86/11 oraz inne akta i dokumenty.

3. Należy podkreślić, że debet-zadłużenie na rachunku Michaliny Jączek w kwocie 67 317,09 PLN powstał z powodu celowego i zaplanowanego z góry działania Getin Banku S.A.

Działanie powyższe polegało na tym, że mimo spadającego kursu akcji LC Corp S.A. poniżej zabezpieczenia kredytu, bank nie dokonał żadnych czynności, w celu zabezpieczenia interesu klienta, aby nie powstał debet po sprzedaży akcji. W związku z powyższym Getin Bank S.A. złamał warunki umowy kredytowej nr 73393 §2 punkt 5, ponieważ nie sprzedał akcji gdy były warte 110 procent udzielonego kredytu.

Dowód: dokumentacja dotycząca Michaliny Jączek znajdująca się w Getin Banku S.A. oraz umowa kredytowa nr 73393 zawarta pomiędzy Getin Bankiem S.A. i Michaliną Jączek.

Getin Bank S.A. umyślnie zaniechał sprzedaży akcji LC Corp S.A., po to, aby w przyszłości wymusić na pokrzywdzonej Michalinie Jączek podpisanie kredytu konsolidacyjnego. Takie działanie jest rażąco sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i przepisami prawa, to jest z art. 486 §2 Kodeksu Cywilnego, który stanowi, cytuję:

"Wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione, bądź oświadcza dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie".

Natomiast art. 486 §1 Kodeksu Cywilnego stanowi, cytuję: „w razie zwłoki wierzyciela dłużnik może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody (...)”.

Nawiązując do powyższej treści, według ogólnie przyjętych standardów jest zasada, że gdy wartość zabezpieczenie kredytu spada poniżej kwoty stanowiącej minimum 110 procent udzielonego kredytu, bank sprzedaje akcje będące zabezpieczeniem kredytu. Tymczasem Getin Bank S.A. nie sprzedał Michalinie Jączek akcji, gdy były warte 300 tysięcy PLN, 200 tysięcy PLN, 110 tysięcy PLN, lecz w momencie, gdy kurs akcji był najniższy w historii po 59 groszy a wartość akcji wynosiła około 35 tysięcy PLN.

Takie działanie pracowników banku jest niewątpliwie działaniem sprzecznym z art. 486 §2 Kodeksu Cywilnego, z zasadami współżycia społecznego i z zasadami prawidłowego rozumowania. Nadto w październiku 2008 r. pracownicy Getin Banku S.A. nakłaniali pełnomocnika pokrzywdzonej Jana Jączek do podpisania kredytu konsolidacyjnego, którego spłata miesięcznie miała wynosić około trzech tysięcy PLN, w sytuacji gdy cała miesięczna emerytura Michaliny Jączek wynosiła około 1700 PLN i stanowiła jedyne źródło utrzymania Michaliny Jączek, co jest sprzeczne z art. 70 ust. 1 Ustawy-Prawo Bankowe.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 198/09, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sygn. akt VI Ds. 123/11 i inne akta oraz dokumenty.

Tymczasem sędziowie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobach: Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Sławomir Kaczanowski, umyślnie i celowo pominęli powyższe istotne okoliczności i w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wydali postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art 199 § 1 pkt 2 KPC na mocy którego co miesiąc komornik sądowy ograbia moją matkę z Jej emerytury.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 95/11 i inne akta oraz dokumenty.

4. W nawiązaniu do powyższej treści, jest to jedna z największych afer finansowych w Polsce a władze prokuratorskie i władze sądownicze nie chcą się tą aferą zająć.

Biorąc pod uwagę, ogromną ilość zaniechań, matactwa i pozornych działań funkcjonariuszy publicznych w tej sprawie, uważamy że, mamy do czynienia z dwiema zorganizowanymi grupami przestępczymi.

l Pierwsza grupa przestępcza to część pracowników z Getin Banku S.A., którzy łamiąc m.in. przepisy Prawa Bankowego doprowadzili bezprawnie do przejęcia mienia od swoich klientów na kwotę 689 milionów PLN na rzecz Leszka Czarneckiego – właściciela Getin Banku S.A. kosztem setek osób klientów tego banku, w tym oszukali Michalinę Jączek i Jan Jączek na kwotę ponad 326 tysięcy PLN. Jednocześnie oszuści z Getin Banku SA dodatkowo zrobili zadłużenie Michalinie Jączek w kwocie obecnie około 100 tysięcy PLN.

l Druga grupa przestępcza to przekupni prokuratorzy, przekupni sędziowie i inni funkcjonariusze publiczni, którzy „stworzyli” związek przestępczy o charakterze korupcyjnym, tj. MAFIĘ SĄDOWO – PROKURATORSKĄ i chronią przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z Getin Banku S.A., łamiąc prawa człowieka na szkodę pokrzywdzonych przez Getin Bank S.A. irracjonalnie i dowolnie stosują przepisy prawa, usuwają ważne dokumenty z akt sprawy, umyślnie pomijają istotne dowody w sprawie itd. co uwłacza godności Urzędu Sędziego i Urzędu Prokuratora.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sygn. akt VI Ds. 123/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, sygn. akt V Kp 95/11 oraz inne akta i dokumenty.

5. W nawiązaniu do powyższej treści, informuję, że dnia 28 listopada 2008r. Jan Jączek złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na szkodę Michaliny Jączek i jego osoby, przez przedstawicieli Getin Banku S.A. i Leszka Czarneckiego, zaadresowane z datą 28 listopada 2008r. do byłej Prokuratury Krajowej, Wydział Przestępczości Zorganizowanej.

Podkreślić należy, że od dnia 28 listopada 2008r. do chwili obecnej władze prokuratorskie nie chcą przesłuchać Leszka Czarneckiego, jednego z najbardziej wpływowych oligarchów finansowych w Polsce, którego majątek szacuje się na około 6 miliardów PLN mimo, że z premedytacją łamiąc szereg ustaw ‑co jest oczywistym przestępstwem – przejął bezprawnie majątek wielkiej wartości klientów Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sygn. akt VI Ds. 123/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, sygn. akt V Kp 95/11 i inne akta.

Poniżej przedstawiam fakty obrazujące irracjonalny i karykaturalny sposób stosowania prawa przez władze prokuratorskie i władze sądownicze zajmujące się niniejszą sprawą.

Przykłady

Po pięciu miesiącach od złożenia powyższego zawiadomienia o przestępstwie, prokurator Mariola Musiał z Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód w Katowicach, wydała postanowienie z dnia 29 kwietnia 2009r., sygn. akt 1 Ds. 198/09/Z, odmawiające wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Podkreślić należy, że prokurator Mariola Musiał, jak również jej przełożeni prokuratorzy nie przeprowadzili żadnych czynności wnioskowanych przez pokrzywdzonych przeciwko sprawcom oszustwa z Getin Banku S.A. i odmówili wszczęcia śledztwa w tej sprawie.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 198/09 i inne akta oraz dokumenty.

Podkreślam, że błędny sposób stosowania prawa w tej sprawie przez prokuratorów różnych szczebli narusza szereg przepisów prawa, m.in.:

A. Art. 307 § 1 KPK stanowi: „Jeżeli zachodzi potrzeba, można zażądać uzupełnienia w wyznaczonym terminie danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie lub dokonać sprawdzenia faktów w tym zakresie. W tym wypadku postanowienie o wszczęciu śledztwa albo o odmowie wszczęcia należy wydać najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia.”

W tej sprawie postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa wydano PO PIĘCIU MIESIĄCACH, od złożenia przez Jana Jączek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa a śledztwo wszczęto dnia 5 sierpnia 2010r., tj. PO DWUDZIESTU MIESIĄCACH od daty złożenia zawiadomienia o przestępstwie.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 198/09 i inne akta oraz dokumenty.

Tymczasem zgodnie z procedurą karną organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia a śledztwo powinno być ukończone w ciągu 3 miesięcy-vide: art. 10 § 1 KPK i art. 310 § 1 KPK, cytuję:

B. Art. 10 § 1 KPK stanowi: „Organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia - o czyn ścigany z urzędu.”

C. Art. 310 § 1 KPK stanowi: Śledztwo powinno być ukończone w ciągu 3 miesięcy”.

W powyższej sprawie zostały złamane procedury i zasady obowiązujące w państwach demokratycznych, ponieważ prokuratorzy zajmujący się tą sprawą nie chcą ustalić prawdy i ścigać sprawców przestępstwa z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 §1 KK oraz art. 258 §1 KK i inne, mimo że mają taki obowiązek służbowy wynikający z powyżej wskazanej ustawy.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 198/09, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sygn. akt VI Ds. 123/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11 i inne akta oraz dokumenty.

6. Podkreślić należy, że sędzia SO Damian Owczarek rozpoznając zażalenie na postanowienie Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, z dnia 5 listopada 2010r. sygn. akt 1Ds 388/10, bezprawnie uniemożliwił pokrzywdzonym (poza Janem Jączkiem) i publiczności wzięcia udziału w posiedzeniu Sądu, jak również zaniechał rozpoznania istotnych i poważnych zarzutów przeciwko pracownikom Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt V Kp 95/11 oraz kilkunastu świadków.

Prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy zostało zagwarantowane w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP i w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jak również w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które to polskie sądy muszą stosować. Jawność postępowania oznacza, że rozpoznanie sprawy sądowej jest ogólnie dostępne dla publiczności i co do zasady każdy ma prawo wstępu na salę sądową. Obecność publiczności podczas postępowania ma zapewnić społeczną kontrolę sposobu procedowania i prawidłowość orzeczeń wydanych przez Sąd.

Jawność postępowania może być wyłączona tylko ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Sędzia SO Damian Owczarek mimo posiadania powyższej wiedzy, z premedytacją na wstępie rozpoznawania sprawy złamał obowiązujące przepisy prawa uniemożliwiając pokrzywdzonym - oszukanym przez Getin Bank S.A. i przybyłej publiczności wzięcie udziału w posiedzeniu Sądu.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt V Kp 95/11 i kilkunastu świadków.

Dodać należy, że zgodnie z treścią art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanowione tylko w ustawie. Źródłem naruszenia praw jednostki nie może stać się tym bardziej samowola sędziego SO Damiana Owczarka, który bezprawnie ograniczył jawność rozpatrzenia sprawy pokrzywdzonym przez Getin Bank S.A. i przybyłej publiczności do Sądu. Podkreślić należy , że wniosek Jan Jączka o wyłączenie zdeprawowanego sędziego SO Damiana Owczarka nie odniósł żadnego skutku prawnego.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt V Kp 95/11 i kilkunastu świadków.

Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. dla sędziego SO Damiana Owczarka była silniejsza od przepisów prawa, godności i powagi Urzędu Sędziego.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt V Kp 95/11 i kilkunastu świadków.

7. W postanowieniu Prokuratury Okręgowej w Warszawie, z dnia 2 czerwca 2011r., sygn. akt VI Ds. 123/11, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów Joanna Chojnowska pisze:

„(…) Decyzja ta została zaskarżona. Po rozpoznaniu zażalenia Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział V Karny postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2011r. utrzymał w mocy postanowienie z dnia 5 listopada 2010r. o umorzeniu śledztwa. Tym samym postanowienie to zyskało walor prawomocności.

Kopie materiałów opisanego wyżej postanowienia zostały przesłane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdyż dotychczas nie została rozstrzygnięta, podnoszona w zawiadomieniu o przestępstwie i innych pismach procesowych Jana Jączka, kwestia manipulacji akcjami spółki LC Corp S.A. i nieujawnienia istotnych danych w prospekcie emisyjnym tej spółki (…)”.vide: str. 1 i 2 powyższego postanowienia.

W związku z powyższym należy zadać fundamentalne pytanie:

Dlaczego Sąd Okręgowy w Katowicach – sędzia SO Damian Owczarek umorzył śledztwo w niniejszej sprawie, mimo powyższej wiedzy, cytuję: „nie została rozstrzygnięta, podnoszona w zawiadomieniu o przestępstwie i innych pismach procesowych Jana Jączka, kwestia manipulacji akcjami spółki LC Corp S.A. i nieujawnienia istotnych danych w prospekcie emisyjnym tej spółki”?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest oczywista, zażalenie rozpoznawał sędzia SO Damian Owczarek, dla którego poczucie bezkarności, arogancja władzy i siła brudnych pieniędzy oszustów z Getin Banku S.A. jest ważniejsza od przepisów prawa, godności Urzędu Sędziego i powagi Instytucji Sądu.

Dlatego też sędzia Damian Owczarek uniemożliwił osobom pokrzywdzonym wejście na salę sądową, gdzie pozorował rozpoznanie powyższego zażalenia na bezprawne umorzenie śledztwa przez prokuratora - oszusta procesowego Katarzynę Napora-Brodowy. Sędzia SO Damian Owczarek krzykiem, agresją i zastraszaniem wymusił na publiczności i pokrzywdzonych przez Getin Bank S.A. opuszczenie sali sądowej, bowiem na każdą osobę znajdującą się na sali sądowej (poza Janem Jączkiem) chciał nałożyć karę grzywny w kwocie 2 tysiące PLN a po chwili 5 tysięcy PLN, czym naruszył art. 231 §2 KK w związku z art. 258 §1 KK i inne.

Dowód: świadkowie Jan Jączek, Tadeusz Pruszyński, Edward Dobosz i inni.

Nie ma żadnych wątpliwości, że sędzia SO Damian Owczarek swoim przestępczym działaniem uwłacza godności urzędu sędziego i naruszył powagę instytucji Sądu, mimo że jest utrzymywany z publicznych pieniędzy.

Sposób stosowania prawa przez tego sędziego uniemożliwia ustalenie prawdy, dochodzenia sprawiedliwości, blokuje możliwość odzyskania zagrabionych środków pieniężnych wielkiej wartości przejętych bezprawnie przez oszustów z Getin Banku S.A., na szkodę pokrzywdzonych.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt V Kp 95/11 oraz świadkowie, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 198/09, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sygn. akt VI Ds. 123/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11 i inne akta oraz dokumenty.

8. Istotny jest również fakt, że od dnia 15 grudnia 2008r. do chwili obecnej przed Sądem Okręgowym w Katowicach z powództwa Michaliny Jączek przeciwko Getin Bankowi S.A. toczy się proces, by na podstawie art. 58 §1 i §2 Kodeksu Cywilnego, Sąd unieważnił umowę kredytową zawartą pomiędzy Michaliną Jączek i Getin Bank S.A. i dokonał zwrotu powódce bezprawnie przejętego majątku przez oszustów z Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08.

Skandalem jest bezsporny fakt, że sędziowie Sądu Okręgowego w Katowicach pozorujący rozpoznanie niniejszej sprawy przez ponad dwa lata umyślnie i celowo nie rozpoznali istotnych wniosków dowodowych, złożonych przez nieżyjącego już adwokata Leszka Piotrowskiego, który był pełnomocnikiem Michaliny Jączek, jak również nie rozpoznali przez ponad dwa lata wniosków złożonych przez pełnomocnika Jana Jączek.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08.

Ilość i skala nieprawidłowości popełnionych przez sędziów, którzy rozpoznawali powyższą sprawę z powództwa Michaliny Jączek przeciwko Getin Bankowi S.A. jest tak ogromna, co wskazałem i udowodniłem na kilkuset stronach formatu A4, że mamy do czynienia nie z instytucją Sądu, ale ze związkiem przestępczym w togach sędziowskich, pozbawionym jakichkolwiek zasad.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, dokumentacja znajdująca się w Ministerstwie Sprawiedliwości RP i w Prokuraturze Generalnej RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek oraz petycja – podpisana przez 51 osób, z dnia 12 stycznia 2011r. złożona do Pana Jerzego Buzka Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Obecnie proces pozoruje-prowadzi sędzia SO Izabella Knych, która łamiąc art. 61 §4 i art. 61 §5 Kodeksu Postępowania Cywilnego na szkodę powódki, uniemożliwiła wstąpienie do niniejszego postępowania sądowego organizacji społecznej „Bona Fides” w Katowicach.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08.

Dodać należy, że sędzia SO Izabella Knych w swoim bezprawnym działaniu ma oparcie w skorumpowanych sędziach Sądu Apelacyjnego w Katowicach, którzy są „ślepi i głusi” na jej przestępcze działania wobec powódki Michaliny Jączek.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08.

Dla sędzi SO Izabelli Knych i działających z nią w zmowie przestępczej sędziów Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Katowicach siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa, godności Urzędu Sędziego i powagi Instytucji Sądu.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, na kilkuset stronach formatu A4 Jan Jączek wskazał szereg czynów karalnych popełnionych przez sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Apelacyjnego w Katowicach, na szkodę powódki, do dziś bez żadnego skutku prawnego.

9. Dnia 16 maja 2011r. Jan Jaczek działając w imieniu matki Michaliny Jaczek obecnie 81 letniej pokrzywdzonej i osoby nieporadnej, wysłał listem poleconym priorytetem do Prokuratora Generalnego RP pismo o treści: „Skarga Michaliny Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej na bezczynność i zaniechania Prokuratora Generalnego RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez sędzię SR Arletę Miszczyk, sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobach: Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Sławomir Kaczanowski i działającego z nimi w zmowie przestępczej komornika sądowego Roberta Hańskiego, na szkodę Michaliny Jączek, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 KK w związku z art. 231 § 2 KK i inne”, zaadresowana z datą 16 maja 2011r. do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Dowód: dokumentacja znajdująca się w Prokuraturze Generalnej RP i w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie dotycząca Michaliny Jaczek.

W powyższej skardze, na ośmiu kartkach formatu A4, wskazałem i udowodniłem że Prokurator Generalny RP i podlegli mu prokuratorzy wszystkich szczebli, łamią procedurę karną i Ustawę Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych, w sytuacji gdy sędzia popełnił przestępstwo lub jest podejrzany o popełnienie przestępstwa, w celu chronienia przed odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną przestępców w togach sędziowskich w osobach: Arleta Miszczyk, Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Sławomir Kaczanowski.

Dnia 22 czerwca 2011r. otrzymałem pismo z Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z datą 10 czerwca 2011r., sygn. akt II Kar – 0112–86/11, podpisane przez Kierownika Sekcji Zażaleniowo-Wnioskowej, II Wdział Karny, sędzię SA Iwonę Konieczną o treści, cytuję

„Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny w załączeniu uprzejmie przesyła skierowane do tutejszego Wydziału przez Prokuraturę Generalną w Warszawie pisma Pana Jan Jączka z dnia 1 czerwca 2011r., sygn. PG VII Ko1 182/11 oraz z dnia 2 czerwca 2011r., sygn. PG VII G 052/34/11 wraz z załącznikami dotyczące skargi na przewlekłość postępowań toczących się w: Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze sygn. VI Cz 504/09, Sądzie Okręgowym w Katowicach sygn. II C 597/08 oraz Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim sygn. I Co 958/09 – jako omyłkowo nadesłane do Wydział Karnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie”.

Wyjaśniam, że zgodnie z treścią Ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.), obowiązkiem władz prokuratorskich jest natychmiastowe przekazanie skargi na bezczynność i zaniechanie prokuratury do Sądu, natomiast obowiązkiem władz sądowniczych jest rozpoznanie tej skargi w ciągu dwóch miesięcy.

Dowód: zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, cytuję: Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi”.

Tymczasem sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Iwona Konieczna, prymitywnie kłamie twierdząc, że na bezczynność i zaniechania Prokuratora Generalnego RP i podległych mu prokuratorów (…) nie można złożyć skargi do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Sędzia ta w sposób oczywisty i rażący łamie Ustawę z dnia 17 czerwca 2004r. (...), bowiem uniemożliwia rozpoznanie tej skargi w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, w celu chronienia skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych, którzy bezprawnie działają na rzecz oszukańczego Getin Banku S.A. łamiąc obowiązujące przepisy prawa, na szkodę 81 letniej pokrzywdzonej.

Dowód: pismo z Sądu Apelacyjnego w Warszawie, podpisane przez Kierownika Sekcji Zażaleniowo-Wnioskowej, II Wdział Karny, sędzię SA Iwonę Konieczną, z datą 10 czerwca 2011r., sygn. akt II Kar – 0112–86/11, doręczone Janowi Jączek w dniu 22 czerwca 2011r.

10. Dnia 15 lipca 2011r. otrzymałem pismo od Przewodniczącego VI Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobie Walenty Młodzianowski z datą 29 czerwca 2011r., sygn. L.dz. 78/11, który wzywa mnie, abym w terminie 7 dni odpowiedział czy wyżej wymieniona „Skarga Michaliny Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej na bezczynność i zaniechania Prokuratora Generalnego RP i podległych mu prokuratorów (…)”, z datą 16 maja 2011r.,

cytuję: „są w istocie skargami na przewlekłość postępowań (…)” w sprawach Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne.

Dowód: pismo Przewodniczącego VI Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Walentego Młodzianowskiego z datą 29 czerwca 2011r., sygn. L.dz. 78/11, zaadresowane do Jana Jączka, doręczone mi dnia 15 lipca 2011r.

Nie ma żadnych wątpliwości, iż sędzia SA Iwona Konieczna i sędzia SO Walenty Młodzianowski działają wspólnie i w porozumieniu w ramach związku przestępczego o charakterze korupcyjnym, co jednoznacznie wynika z ich absurdalnych działań sprzecznych z elementarnymi zasadami procedury postępowania, w sytuacji gdy Jan Jączek złożył do Sądu Apelacyjnego w Warszawie pismo o treści „Skarga Michaliny Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej na bezczynność i zaniechania Prokuratora Generalnego RP i podległych mu prokuratorów (…)”, z datą 16 maja 2011r.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt II Kar – 0112-86/11 oraz inne akta i dokumenty.

11. Podkreślić należy, że przestępcy kilkakrotnie używali gróźb karalnych wobec pokrzywdzonego Jana Jączek, cytuję: „skończysz w piachu”, itp. Nadto wielokrotnie urzędnicy sądów katowickich szydzili ze mnie, prowokując mnie do niewłaściwego zachowania.

Jednocześnie stosuje się wobec mojej osoby represje finansowe, w celu „zamknięcia mi ust” , co polega na tym, że bezprawnie i bezpodstawnie nałożono na mnie karę grzywny w wysokości 500 PLN, za rzekomą obrazę sądu, po złożeniu przeze mnie wniosku o wyłączenie od udziału w sprawie sędzi SR Beaty Niedziela -Bujak, która na sali sądowej bezczelnie łamała procedurę karną, celem chronienia przed odpowiedzialnością karną skorumpowanych prokuratorów w osobie Mariola Musiał i Bogdan Łabuzek.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB oraz około dziesięciu świadków, którzy byli obecni na sali sądowej.

12. W książce „POLSKA MAFIA”, autora Sylwestra Latkowskiego, wydanej przez Świat Książki, Warszawa 2011r. opisana jest grupa przestępcza o szerokich kontaktach w środowisku tak zwanego wymiaru sprawiedliwości, administracji rządowej, w środowisku polityków, etc.

Ja natomiast w niniejszym zawiadomieniu wskazałem i udowodniłem, że Leszek Czarnecki to człowiek o szerokich kontaktach w byłej Służbie Bezpieczeństwa PRL-u, a obecnie jeden z najbogatszych Polaków, jest całkowicie bezkarny mimo, że przy pomocy swoich „żołnierzy” bezprawnie ograbił na kilkaset milionów PLN klientów Getin Banku S.A., gdzie jest większościowym akcjonariuszem.

Nie ma żadnych wątpliwości, że Leszek Czarnecki zbudował swoje „imperium”-bogactwo na ogromnej krzywdzie, bólu i cierpieniu wielu pokrzywdzonych osób, łamiąc szereg przepisów prawa i korumpując zwyrodniałych funkcjonariuszy publicznych, utrzymywanych z pieniędzy podatników.

Vide: www.aferyprawa.eu, Skarga Michaliny Jączek na bezczynność i zaniechania Ministra Sprawiedliwości RP i podległych mu funkcjonariuszy publicznych w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez sędzię SR Arletę Miszczyk, sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobach: Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Sławomir Kaczanowski (...)”, zaadresowana z datą 13 czerwca 2011r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

13. Z uwagi na fakt, że przez ponad dwa i pół roku jestem oszukiwany przez przekupnych prokuratorów i przekupnych sędziów, którzy kpią i szydzą z Państwa Prawa, z mojej 81 letniej matki, mojej osoby i innych pokrzywdzonych przez ten bank, niniejsze zawiadomienie wysyłam pocztą elektroniczną do Najwyższych Przedstawicieli Państwa Polskiego, m.in.: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP, Posłów na Sejm RP, Posłów do Parlamentu Europejskiego, etc. i Przedstawicieli Mediów z uprzejmą prośbą o zbadanie wskazanych akt sprawy i zgodnie z artykułem 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka podjęcie skutecznej interwencji przeciwko mafii sądowo-prokuratorskiej bezprawnie chroniącej oszustów z Getin Banku S.A. przed odpowiedzialnością karną i cywilną.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód w Katowicach, sygn. akt 1Ds 198/09, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sygn. akt VI Ds. 123/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt II Kar – 0112-86/11 i inne akta oraz dokumenty.

14. W nawiązaniu do powyższej treści, nie ma żadnej wątpliwości, że Leszek Czarnecki jeden z najbogatszych Polaków, to człowiek o szerokich kontaktach z byłą Służbą Bezpieczeństwa PRL-u a obecnie skorumpowany z grupą przestępczą trzymającą władzę w tak zwanym wymiarze sprawiedliwości i w administracji rządowej.

Dowód: dokumentacja dotycząca Michaliny Jączek znajdująca się w Kancelarii Premiera RP, w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Prokuraturze Generalnej RP i w innych ważnych instytucjach Państwa Polskiego. Podkreślić należy, że przywołane dokumenty nie odnoszą żadnego skutku prawnego, bowiem nikt nie rozpatruje ich merytorycznie, co jest naruszeniem art. 231 §2 Kodeksu Karnego w związku z art. 258 §1 Kodeksu Karnego i inne oraz art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na szkodę 81 letniej pokrzywdzonej, kombatanta i osoby odznaczonej przez Prezydenta RP Krzyżem Zesłańców Sybiru.

W Stanach Zjednoczonych za podobne oszustwa finansowe Bernard Madoff został skazany na 150 lat więzienia, a cały proces trwał zaledwie pół roku.

Tymczasem w Polsce bezczynność i umyślne zaniechania władz prokuratorskich, władz sądowniczych i administracji rządowej zapewniają Leszkowi Czarneckiemu, że jest szarą eminencją świata przestępczego w Polsce, którego media kreują na filantropa, rzetelnego i uczciwego człowieka, gdy w rzeczywistości jest przestępcą pozbawionym cech ludzkich.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód w Katowicach, sygn. akt 1Ds 198/09, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sygn. akt VI Ds. 123/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt II Kar – 0112-86/11 i inne akta oraz dokumenty.

15. Prowadząc własne śledztwo ustaliłem, że przestępcze działania „żołnierzy” Leszka Czarneckiego bezprawnie doprowadziły wiele osób do wykluczenia społecznego, tragedii a nawet samobójstw, przy całkowitej obojętności władz prokuratorskich i władz sądowniczych w Polsce.

Podkreślić należy, że przekupni prokuratorzy i przekupni sędziowie, mimo że mają obowiązek służbowy, by zgodnie z treścią art. 19 Konstytucji RP „specjalną opieką otoczyć” Michalinę Jączek – kombatanta i osobę odznaczoną przez Prezydenta RP Krzyżem Zesłańców Sybiru, to skorumpowani funkcjonariusze publiczni bezczelnie szydzą i kpią z 81 letniej staruszki i jej syna pokrzywdzonych przez oszustów, łamią obowiązujące procedury, usuwają istotne dokumenty z akt sprawy, w sposób irracjonalny i dowolny stosują przepisy prawa, zaprzeczają oczywistym faktom, etc.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód w Katowicach, sygn. akt 1Ds 198/09, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sygn. akt VI Ds. 123/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt II Kar – 0112-86/11 i inne akta oraz dokumenty.

16. Dodać należy, że zjawiskiem powszechnym w Polsce jest arogancja sędziów i prokuratorów, co polega na tym, że wydają niesprawiedliwe orzeczenia „na zamówienie”, manipulują dowolnie procedurami, ochraniają korupcję, często są oderwani od otaczającej ich rzeczywistości, bezprawnie wyłączają jawność, etc. Dlatego też społeczeństwo polskie nie ma zaufania do sądów i prokuratury, co wyraża się tym, że przeciwko przestępcom w togach sędziowskich i przestępcom w togach prokuratorskich tworzy się ruch społeczny.

Przykład, cytuję:

„Komunikat prasowy, W sobotę 16 lipca 2011r. w Nysie spotkali się przedstawiciele stowarzyszeń walczących z bezprawiem w sądach i prokuraturze. Pięćdziesięciu przedstawicieli stowarzyszeń ze Śląska, Opolszczyzny i Dolnego Śląska podjęło inicjatywę ogólnonarodowego referendum w sprawie Przywrócenia zwierzchności Narodu nad władzą ustawodawczą i sądowniczą. W zgodnej opinii zebranych bowiem obecna sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna Polski wynika – nie tylko z rządów Platformy Obywatelskiej – ale przede wszystkim z poważnych wad ustrojowych, w wyniku których społeczeństwo nie ma wpływu na posłów – wybieranych wg partyjnej ordynacji, nie ma także żadnej kontroli nad funkcjonariuszami „wymiaru sprawiedliwości”.

Zebrani podkreślili dramatyczny rozpad „wymiaru sprawiedliwości” w Polsce. Arogancję sędziów, wydawanie niesprawiedliwych wyroków „na zamówienie”, manipulowanie procedurami, a także dyspozycyjność prokuratorów wobec każdej ekipy rządzącej, ochranianie przez prokuraturę i sądy korupcji i inne patologiczne zjawiska w polskim sądownictwie i prokuraturze (…),

W ramach fałszywie rozumianej zasady tzw. „niezawisłości” zapewniono środowisku sędziów całkowitą nieodpowiedzialność za wydawane wyroki, a także wyłączność dokooptywowania nowych członków korporacji. W ten sposób – uważają zebrani – władza sądownicza jedna z trzech podstawowych władz publicznych znalazła się w rękach prywatnej koterii. Stan ten należy zmienić poprzez wprowadzenie do polskiego systemu prawnego zasady wybieralności sędziów i prokuratorów w wyborach powszechnych, spośród osób posiadających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie (…),

Pełnomocnikiem inicjatorów referendum jest Janusz Sanocki (…).”

17. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności faktyczne i prawne, to jest bezczynność, matactwo i umyślne zaniechania władz prokuratorskich, władz sądowniczych oraz administracji rządowej niniejsze zawiadomienie jest konieczne i w pełni zasadne. Dlatego też wnoszę o wyznaczenie przez Prokuratora Generalnego RP, Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, właściwej prokuratury, celem przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w opisanej sprawie.

18. Niniejsze pismo kieruję również do wiadomości Pan Andrzeja Seremeta Prokuratora Generalnego RP i wszystkich Wydziałów do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, znajdujących się przy Prokuraturach Apelacyjnych.

Za pokrzywdzonych

Jan Jączek

Więcej:

Jelenia Góra - czyli jak załatwić policjanta "numerem na łom" pozorując włamanie do banku.
WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania afer finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku
Lichwiarze przejmują Grecję. Bankrutująca Polska grzecznie w kolejce...
Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.
PODŁE PAŃSTWO I PODŁY BANKOWY PARASOL !!!
Mafijny trójkąt Bank Śląski - prokuratura - sądy - to przekręt 2009 r.
Uwaga na Lukas bank ... czyli taki, który przehandluje Cię za grosze. Firmy windykacyjne nękają za przeterminowane wyimaginowane długi. Nie wolno dać się zastraszać.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego - to banki będą musiały dowodzić, że klient jest ich dłużnikiem.
Walka o Polskę to walka o polski system bankowy, polski bank centralny i polski pieniądz.
Prawdziwy powód bankructwa Grecji – w taki sposób zbankrutuje Polska
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.
UPADEK DOlara - WYWIAD Z BYŁYM SZWAJCARSKIM BANKIEREM cz.2 -z cyklu fakty i mity o Ameryce...
ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.
Bankructwo Polski - ZEGAR DŁUGU POLSKIEGO - POPRZYJ PETYCJE ZAKAZUJĄCA ZADŁUŻANIE PAŃSTWA POLSKIEGO !!!
WYWIAD Z BYŁYM SZWAJCARSKIM BANKIEREM, czyli jak dzisiaj tworzy się pieniądze... z cyklu fakty i mity o Ameryce
Komorowski dezinformuje. Błędy rządu PO. Polska zbankrutuje? Minął kolejny polski tydzień... Filip Stankiewicz
UPADEK DOLARA - BĘDZIE AMERO? - WYWIAD Z BYŁYM SZWAJCARSKIM BANKIEREM z cyklu fakty i mity o Ameryce...
Grecka tragedia - czyli totalna kontrola finansowa obywateli.... Tajny plan Unii i bankierów czy dojdzie do zaczipowania ludzi?
Czy BZ WBK zapłaci za grzechy Raiffeisen Banku w związku ze sprzedażą przez Raiffeisen Bank Polska S.A. obligacji spółki SEMAX S.A. w upadłości !?!
Większość bankructw w Polsce jest sfingowana- zaplanowana upadłość i wymyślony kryzys?
Władza monetarna należy do banków Jedno pociągnięcie pióra tworzy lub likwiduje pieniądze - banki kontrolują kredyt narodu, kierują polityką rządów i trzymają w swoim ręku losy ludzi...
Lichwiarstwo banków i bandycka windykacja. Bogusław Maśliński
TAJEMNICE FOZZ I BANKU HANDLOWEGO Z PERSPEKTYWY 15-tu LAT OD RABUNKU CO NAJMNIEJ 10MLD $ Z FINANSÓW PAŃSTWA POLSKIEGO PRZEZ AFERZYSTÓW TYPU BALCEROWICZ...
Katowice - Wniosek o rozpoznanie sprawy przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A. zgodnie z art. 45.1 Konstytucji R.P. Bezmyślność SSO Kariny Skowron
Bankructwa kościołów katolickich w USA - cyklu fakty i mity o Ameryce.
BIAŁYSTOK - DOWODY SKORUMPOWANIA SSR ANNY KAMIŃSKIEJ - przez niedopuszczenie do zbadania w jakim stopniu doszło do błędu w sztuce lekarskiej przez Waldemara Kuczyńskiego w jego prywatnej Klinice Leczenia Niepłodności Małżeńskiej "Kriobank"
Katowice - mobbing stosowany w ING Banku Śląskim tuszują sędziowie i prokuratorzy - z listów od czytelników.
Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji.
Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~gosc
10-02-2017 / 11:00
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku poszukuje listem gończym Damiana Chojnowskiego. Damian Chojnowski wypożycza samochody z Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku poszukuje listem gończym Damiana Chojnowskiego. Damian Chojnowski Radosław Chojnowski wypożycza samochody z wypożyczalni i nie oddaje. Wymontowuje lub zagłusza sygnał GPS. Za wskazanie miejsca pobytu lub info o przywłaszczonych samochodach wysoka nagroda. www.monki.policja.gov.pl/p10/policja-poszukuje/poszukiwani-1/36438,D
~diego
21-01-2014 / 13:41
witam ja tesz mam dosyc tego syfu w getin banku w jasle zyc mi niedaja komornicy policia a kasy to nabralam tyle ze szok narobily machloiek panie a czlowiek cierpi zobaczymy co bedzie dalei w jasle oszukanych zostalo 80 ludzi pozdrawiam
~Mirosław Gągalski
20-05-2013 / 20:52
Ja uważam, że jedna kula wyjaśni więcej, niż tysiąc słów. Dziwię się po tym, co tutaj czytam, że w Polsce jeszcze nie powstało "legalne" Murder Inkorporations (Stowarzyszenie Morderców).
~Wiesiek
11-08-2012 / 23:16
Proszę wejść na stronę aferyibezprawie.org. co potrafia zrobić banki.Jakie prawo -takie banki.
~Andrzej
19-02-2012 / 12:17
Jestem z Łodzi . Tutaj u mnie Nadzory Budowlane usiłują przejąć mi nieruchomość wraz z sąsiadem i jest podobna sytuacja . Nadzory Budowlane również mają założone konta bankowe w Getin banku . Chciałbym skontaktować się z dziennikarzem śledczym . Posiadam prawomocne wyroki Sądu Cywilnego i nie są respektowane również przez Sąd Administracyjny .
~archetyp
12-12-2011 / 19:27
Ewidentnie jak na dłoni widać że poszkodowany zasiadł do "gry" z "szulerem" który znaczył karty. W szerszym kontekście wychodzi na jaw terroryzm - ot, finansowy. A Pan/pani "MUSZAL3" swoją ignorancją i butnością podchodzi pod "pracownika" ww. banku. POZDR!
~Diabeł medialny
14-08-2011 / 12:15
Może i zaryzykował, nie zmienia to postaci rzeczy że został do tego skłoniony a prawo faktycznie zostało złamane. Inercja systemu jest jednak ogromna, koneksje oraz wpływ finansowej potęgi Czarneckiego praktycznie w 99% uniemożliwi poszkodowanemu dojście swoich praw. Jedyna szansa to jak znajdzie konkurenta GetinBanku zdeterminowanego do zagrożenia pozycji GB. W myśl idei wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Tak samopas, bez poparcia, czy chociażby zbiorowego pozwu i zawiadomienia podobnych poszkodowanych sprawa praktycznie bez szans. Jedynie może dużym plusem jest przestroga dla wielu innych ludzi aby nie wierzyli w takie "interesy życia". I trzymali się od nich z daleka, zwłaszcza od oferentów takich jak Getin Bank i spółka
~MUSZAL3
10-08-2011 / 23:57
Bełkot. Koleś zaryzykował i się przejechał. Teraz szuka winnych na całym świecie.