Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:





Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 18-04-2021

Zawiadomienie Tomasza Szafrańskiego Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej dot. przestępstwa Ireneusza Szeląga z PR Warszawa-Śródmieście. Jan Jączek

Tychy, dnia 7 kwietnia 2021 r.

Pokrzywdzony w ukrywanej aferze finansowej Jan Jączek
ul. Elfów 63/79
43-100 Tychy

Pan Tomasz Szafrański
Dyrektor Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej

ul. Postępu 3
02-676 Warszawa

Za pośrednictwem:
Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie
ul. Krucza 38/42 00-512 Warszawa

Do wiadomości z wnioskiem i prośbą o podjęcie skutecznych działań:

Wszystkie Wydziały Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej

Dotyczy: akt Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie, sygn. akt PR 1 Ds. 140.2021.IS i PONAD STU innych akt UKRYWANIA PRZEZ PONAD 13 LAT AFERY NA PONAD MILIARD PLN przez dyspozycyjnych i skorumpowanych prokuratorów oraz sędziów, za przyzwoleniem i przy poplecznictwie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

przez Ireneusza Szeląga (Szeląg) prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie, którego oskarżam o UKRYWANIE AFERY NA PONAD MILIARD PLN, oszustwa procesowe spenalizowane w art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 § 1 KK, działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem jest ukrywanie afery finansowo - procesowej, to jest o czyn z art. 258 § 1 KK i inne poważne przestępstwa, popełnione na moją szkodę

I. Dnia 29 marca 2021 r. wysłałem mailem Zażalenie pokrzywdzonego w ukrywanej aferze finansowej na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa BEZPRAWNIE WYDANE przez Ireneusza Szeląg prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie z datą 26 lutego 2021 r., sygn. akt PR 1 Ds. 140.2021.IS (…)”, zaadresowane do Tomasza Szafrańskiego Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej, cytuję:

„(…) Na podstawie art. 304 § 1 KPK zawiadamiam, że Ireneusz Szeląg zatrudniony w charakterze prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie wykorzystuje urząd prokuratora do UKRYWANIA AFERY NA PONAD MILIARD PLN, w której jestem pokrzywdzony, bierze udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem jest ukrywanie afery finansowo - procesowej, to jest o czyn z art. 258 § 1 KK, popełnia oszustwa procesowe spenalizowane w art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 § 1 KK i inne poważne przestępstwa, na moją szkodę.

Ireneusz Szeląg zatrudniony w charakterze prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie KOMPROMITUJE URZĄD PROKURATORA, a nadto, by UTRZYMAĆ SIĘ PRZY „KORYCIE” - na  zamówienie wypisuje różne brednie  a rozumowanie  i  sposób stosowania prawa doprowadził do niedorzeczności – ad absurdum, co poniżej uzasadniam.

Wbrew kłamstwom, wymysłom i skrajnej manipulacji materiałem dowodowym przez prokuratora Ireneusza Szeląga (Szeląg) STAN FAKTYCZNY i PRAWNY niniejszej sprawy jest zupełnie inny.

Po pierwsze: Na podstawie art. 304 § 1 KPK KOLEJNY RAZ zawiadamiam, że bezpośrednio w wyniku oszustwa Getin Bank SA przywłaszczył kwotę ponad 326 tysięcy złotych mojej mamy śp. Michaliny Jączek, a dodatkowo bezprawnie zrobiono mojej mamie 40 milionów złotych zadłużenia na rzecz tego banku. Komornik sądowy BEZPRAWNIE OGRABIAŁ moją mamę z Jej emerytury zadając ogromny ból i cierpienie psychiczne, co doprowadziło Ją do udaru mózgu i śmierci.

OD PONAD 13 LAT SKORUMPOWANI prokuratorzy i SKORUMPOWANI sędziowie, przy poplecznictwie prokuratora generalnego z pełną premedytacją i w sposób nieludzki popełniają na moją szkodę oszustwa procesowe spenalizowane w art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 § 1 KK i inne poważne przestępstwa. Zgodnie z treścią art. 101 § 1 pkt 2a KK karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 15 lat.

Zatem, wbrew kłamstwom, wymysłom i skrajnej manipulacji materiałem dowodowym przez prokuratora Ireneusza Szeląga (Szeląg) NIE MA PRZEDAWNIENIA.

Po drugie: Na podstawie art. 304 § 1 KPK zawiadamiam, że przez ponad 13 lat dyspozycyjni i skorumpowani prokuratorzy NIE ROZPOZNALI KLUCZOWYCH DOWODÓW patrz: powyżej punkty III.1 do III.4 i przez 13 lat nie rozpoznali meritum sprawy, co trwa do chwili obecnej.

Ten PRZESTĘPCZY PROCEDER odbywa się za przyzwoleniem i przy poplecznictwie wszystkich Departamentów do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej, a także przy poplecznictwie skorumpowanego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro i innych funkcjonariuszy.

OD PONAD 13 LAT SKORUMPOWANI prokuratorzy i SKORUMPOWANI sędziowie, przy poplecznictwie prokuratora generalnego z pełną premedytacją UKRYWAJĄ AFERĘ NA PONAD MILIARD PLN, w której jestem pokrzywdzony i czerpią z tego tytułu nieznane mi dokładnie korzyści materialne lub osobiste (a być może jedno i drugie), czym popełniają czyn karalny z art. 231 § 2 KK, a NIE z art. 231 § 1 KK, jak kłamliwie twierdzi prokurator Ireneusz Szeląg. Zgodnie z treścią art. 101 § 1 pkt 2a KK karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 15 lat.

Zatem, wbrew kłamstwom, wymysłom i skrajnej manipulacji materiałem dowodowym przez prokuratora Ireneusza Szeląga (Szeląg) NIE MA PRZEDAWNIENIA.

Po trzecie: Na podstawie art. 304 § 1 KPK zawiadamiam, że Ireneusz Szeląg zatrudniony w charakterze prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie BYŁ i JEST Z MOCY PRAWA WYŁĄCZONY z tego postępowania.

Patrz: Notatka urzędowa z dnia 4 marca 2015 r. prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach Mariusza Gózda, obecnie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Katowicach, cytuję:

„Wobec faktu, iż w tym zakresie postępowanie musi być kontynuowane, stający wnosi o przekazanie sprawy innej jednostce i doświadczonemu prokuratorowi. Tym bardziej, iż chce on przedstawić nowe wnioski dowodowe, do przeprowadzenia w sprawie, tym bardziej, iż kwota, o jaką chodzi, jest kwotą znacznej wartości (pkt 3 postanowienia), a wobec zmiany przepisów, sprawa nie powinna być prowadzona w prokuraturze rejonowej (…)”.

Podkreślić należy, że prokuratorzy Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie z mocy prawa - ustawy o prokuraturze BYLI i SĄ WYŁĄCZENI z tego postępowania, ponieważ sprawa dotyczy kwoty wielkiej wartości - UKRYWANIA PRZEZ PONAD 13 LAT AFERY NA PONAD MILIARD PLN przez dyspozycyjnych i skorumpowanych prokuratorów oraz sędziów, za przyzwoleniem i przy poplecznictwie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro.

Zgodnie z treścią art. 19 § 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016 poz. 177 z późn. zm.) oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2016 poz. 508 z późn. Zm, to Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, powinien przeprowadzić rzetelne i skuteczne śledztwo w opisanej sprawie, a NIE dyspozycyjny i skorumpowany prokurator Ireneusz Szeląg.

Po czwarte: Na podstawie art. 304 § 1 KPK zawiadamiam, że prokuratorzy Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie, na podstawie ustawy o prokuraturze BYLI i SĄ WYŁĄCZENI z tego postępowania, ponieważ NIE PROWADZI SIĘ ŚLEDZTWA przeciwko sędziemu lub sędziom w okręgu, w którym jest lub są zatrudnieni sędziowie. Tą elementarną wiedzę posiadają już studenci Wydziału Prawa. Bulwersuje fakt, że NIE MA TAK PODSTAWOWEJ WIEDZY prokurator Ireneusz Szeląg, co dyskwalifikuje go do pełnienia funkcji prokuratora (...)”

Dowód: Zażalenie pokrzywdzonego w ukrywanej aferze finansowej na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa BEZPRAWNIE WYDANE przez Ireneusza Szeląg prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie z datą 26 lutego 2021 r., sygn. akt PR 1 Ds. 140.2021.IS (…), zaadresowane do Tomasza Szafrańskiego Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej patrz: załącznik nr 9.

II. Do zadań Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej należy m.in., cytuję:

  • wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego i Zastępcy Prokuratora Krajowego niezastrzeżonych do właściwości innych komórek organizacyjnych Prokuratury Krajowej;
  • przygotowywanie informacji o charakterze ogólnym dla Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministrów i innych organów w zakresie działania prokuratury, z wykorzystaniem materiałów przedstawionych przez inne komórki organizacyjne;
  • opracowywanie programów dotyczących podstawowych kierunków działania prokuratury oraz rozwiązań organizacyjnych określających funkcjonowanie jednostek;
  • wykonywanie czynności dotyczących realizacji kompetencji Prokuratora Generalnego w zakresie kontroli operacyjnej i innych czynności operacyjno-rozpoznawczych wykonywanych przez uprawnione organy;
  • koordynowanie działań zmierzających do realizacji zadań wspólnych dla komórek organizacyjnych Prokuratury Krajowej;
  • obsługa sądów dyscyplinarnych dla prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym;
  • wykonywanie zadań określonych w przepisach o odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów;
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością oraz terminowością rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących pracy i działalności jednostek;
  • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących prokuratorów, urzędników i innych pracowników wykonujących obowiązki w Prokuraturze Krajowej oraz odnoszących się do pracy i działalności innych jednostek (…)”.

III. NIEPODWAŻALNE i KLUCZOWE DOWODY, że zostałem oszukany przez przedstawicieli Getin Banku SA:

1. Protokół Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego (obecnie KNF) z dnia 20 grudnia 2007 r., w którym wskazano i udowodniono szereg naruszeń prawa przez przedstawicieli Getin Banku SA, na szkodę klientów. Podkreślam, że protokół powyższy był UKRYWANY PRZEDE MNĄ do stycznia 2013 r. przez skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości „rozpoznających” moje sprawy.

2. Porozumienie ugodowe z dnia 23 września 2013 r. podpisane przez Getin Noble Bank SA z Janem Jączkiem, na mocy którego bank zwrócił mi około 50 procent zagrabionych - przywłaszczonych pieniędzy. Powyższa umowa jest bezspornym DOWODEM UZNANIA, ŻE ZOSTAŁEM OSZUKANY przez przedstawicieli Getin Banku SA (obecnie Getin Noble Banku SA).

Ta umowa jest również bezspornym dowodem BEZPRAWNEGO PRZYWŁASZCZENIA środków pieniężnych znacznej wartości (będących własnością mojej matki i mojej osoby) to jest o przestępstwo ŚCIGANE Z URZĘDU spenalizowane w art. 284 KK – DO DZIŚ UKRYWANE przez skorumpowanych prokuratorów, kierownictwo prokuratury, Biuro Prezydialne Prokuratury Krajowej, a także przez prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro oraz skorumpowanych sędziów.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Kielcach o sygn. akt PO II Ds.46.2018.S, liczące ponad 8 (osiem) tysięcy stron formatu A4, w których wskazałem i udowodniłem liczne oszustwa procesowe spenalizowane w art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 § 1 KK i inne poważne przestępstwa popełnione, na moją szkodę przez skorumpowanych prokuratorów i sędziów i PONAD STO INNYCH AKT.

3. Na podstawie powyższego porozumienia ugodowego Getin Noble Bank SA w siedmiu ratach miesięcznych przelał mi na mój rachunek bankowy kwotę 326.592, 82 PLN.

4. DOWODEM NA GIGANTYCZNĄ KORUPCJĘ w sądach są słowa samego beneficjenta tej afery finansowej – miliardera Leszka Czarneckiego, cytuję:

„Rozmawiałem z Giertychem w sprawie reprezentowania nas w sporze zbiorowym.

Gwarantuje nam, że przez 5 lat nie będzie w tej sprawie rozstrzygnięcia (śmiech) absolutnie może taką umowę podpisać (śmiech).”

„Wyniku nie może zagwarantować, to zawsze zależy od sądu, ale może zagwarantować, że wyroku długo nie będzie.

„No postaramy się pomiędzy 7 a 10 lat, ale przez 5 lat na pewno nie będzie. To mogę zagwarantować”. Poza tym, ale to też kwestia, że ja muszę podpisać umowę (...)”.

Źródło: TVP INFO, 26 listopada 2018 r. i inne media.

IV. Na podstawie art. 304 § 1 KPK KOLEJNY RAZ zawiadamiam Biuro Prezydialne Prokuratury Krajowej i wszystkie Departamenty do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, że bezpośrednio w wyniku oszustwa Getin Bank SA przywłaszczył kwotę ponad 326 tysięcy złotych mojej mamy śp. Michaliny Jączek, a dodatkowo bezprawnie zrobiono mojej mamie 40 milionów złotych zadłużenia na rzecz tego banku. Komornik sądowy BEZPRAWNIE OGRABIAŁ moją mamę z Jej emerytury zadając ogromny ból i cierpienie psychiczne, co doprowadziło Ją do udaru mózgu i śmierci.

Patrz: Raporty Poselskie z dnia 16 stycznia 2016 r., z marca 2020 r. i z sierpnia 2020 r., załączniki nr 1, 2 i 3, w których to raportach opisano moją gehennę i wielu pokrzywdzonych oraz inne dokumenty.

1. Od dnia 28 listopada 2008 r. (data złożenia przeze mnie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez przedstawicieli Getin Banku S.A.) DO DZIŚ zorganizowana grupa przestępcza prokuratorów i  sędziów, BEZPRAWNIE i UPORCZYWIE CHRONI PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ karną i cywilną aferzystów finansowych i siebie wzajemnie, uniemożliwiając mi odzyskanie przywłaszczonych - zagrabionych pieniędzy przez Getin Bank SA.

Podkreślam, że ten PRZESTĘPCZY PROCEDER odbywa się za przyzwoleniem i przy poplecznictwie skorumpowanego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, który okłamuje opinię publiczną, że reformuje prokuraturę i sądy, a w rzeczywistości dba wyłącznie o własne brudne interesy, co URĄGA POWADZE URZĘDU Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości RP .

Dowód: Raporty Poselskie z dnia 16 stycznia 2016 r., z marca 2020 r. i z sierpnia 2020 r. patrz: załączniki nr 1, 2 i 3, w których to raportach opisano moją gehennę i wielu pokrzywdzonych, co polega na tym, że bezprawnie zrobiono mojej mamie 40 milionów PLN zadłużenia na rzecz Getin Banku SA, doprowadzono Ją do udaru mózgu i śmierci, umierała w ogromnym bólu i cierpieniu, a mnie doprowadzono do życia w ubóstwie, a nawet próbowano fizycznie pozbawić życia.

2. OD PONAD 13 LAT ŻĄDAM JEDYNIE ZWROTU BEZPRAWNIE PRZYWŁASZCZONYCH MOICH PIENIĘDZY przez Getin Bank SA (obecnie Getin Noble Bank SA). Z uwagi na ten fakt, że żądam zwrotu zagrabionych mi pieniędzy oraz UJAWNIAM GIGANTYCZNĄ  KORUPCJĘ w prokuraturze, w sądach, w ministerstwie sprawiedliwości, itd., skorumpowani i skundleni prokuratorzy i działający z nimi w zmowie przestępczej sędziowie, próbują ze mnie robić awanturnika i pieniacza oraz zarzucają mi różne brednie i niedorzeczności.

3. Głównym beneficjentem tej afery finansowej jest miliarder Leszek Czarnecki patrzzałączniki nr 1 do 9, który przy pomocy bezwzględnych przestępców zatrudnionych w charakterze prokuratorów i sędziów ZAŁATWIA SOBIE BEZKARNOŚĆ w sądach patrz: uzasadnienie w punkcie III.4 „Rozmawiałem z Giertychem w sprawie reprezentowania nas w sporze zbiorowym. Gwarantuje nam, że przez 5 lat nie będzie w tej sprawie rozstrzygnięcia (…)”.

V. Dzisiejszy sędzia, prokurator, coraz częściej utożsamiany jest, jako jeden z przedstawicieli mafijnego systemu, zalewającego nasz kraj, TYPOWY MAFIOSO.

Państwo nie gwarantuje dziś sprawiedliwości, wymiar sprawiedliwości daleki jest od uczciwości. Skala krzywd, z jakimi się stykam, jest ogromna patrz: uzasadnienie w punkcie XI.1.

1. Na podstawie art. 304 § 1 KPK zawiadamiam, że dyspozycyjni i skorumpowani prokuratorzy w jednostkach Prokuratur Rejonowych (z różnych miast Polski) przez PONAD 13 LAT podejmują jedynie działania pozorne, zmierzając do z góry powziętego zamiaru odmowy wszczęcia śledztwa lub umorzenia wszczętego, mimo że, z mocy prawa - ustawy o prokuraturze, prokuratorzy rejonowi SĄ WYŁĄCZENI z tego postępowania - patrz: notatka urzędowa z dnia 4 marca 2015 r. prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach Mariusza Gózda, obecnie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Katowicach, cytuję:

„Wobec faktu, iż w tym zakresie postępowanie musi być kontynuowane, stający wnosi o przekazanie sprawy innej jednostce i doświadczonemu prokuratorowi. Tym bardziej, iż chce on przedstawić nowe wnioski dowodowe, do przeprowadzenia w sprawie, tym bardziej, iż kwota, o jaką chodzi, jest kwotą znacznej wartości (pkt 3 postanowienia), a wobec zmiany przepisów, sprawa nie powinna być prowadzona w prokuraturze rejonowej (…)”.

2. Prawie wszystkie postępowania były prowadzone przez prokuratorów z mocy prawa wyłączonych od udziału w sprawie lub też prowadzono je niezgodnie z właściwością rzeczową prokuratury. Albo jedno i drugie, jak jest w niniejszej sprawie.

Przez ponad 13 lat prokuratorzy w POZOROWANYCH ŚLEDZTWACH w sposób ciągły popełniają na moją szkodę OSZUSTWA PROCESOWE spenalizowane w art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 § 1 KK i inne poważne przestępstwa, a nawet prowadzili śledztwa przeciwko sobie, we własnej sprawie, cytuję postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach:

Sąd zważył, co następuje:

Zażalenie zasługiwało na uwzględnienie, zaś decyzja prowadzącego postępowanie przygotowawcze jako przedwczesna musiała zostać uchylona. Analiza zgromadzonego w aktach sprawy materiału nie pozwala w ocenie Sądu podzielić stanowiska prowadzącego postępowanie zarówno, co do rzetelności, jak i poprawności ustaleń, które legły u podstaw zaskarżonej decyzji.

Na wstępie zważyć jednak przyjdzie, iż zaskarżona decyzja została wydana przez funkcjonariusza - prokuratora Katarzynę Napora-Brodowy, która jest podmiotem złożonego przez Jana Jączka zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, a co w odbiorze skarżącego i przy uwzględnieniu argumentacji, którą podniósł w zażaleniu, może budzić jego uzasadnione wątpliwości co do bezstronności i rzetelności w rozpoznaniu niniejszej sprawy (…)”.

Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 8 maja 2012 r., sygn. akt IV Kp 241/11.

VI. Obecnie mam 63 lata, z wykształcenia jestem inżynierem górnikiem, przepracowałem w bardzo niebezpiecznych i ciężkich warunkach około 20 lat pod ziemią w kopalniach węglach kamiennego w Polsce. Nadto pracowałem w USA i w Niemczech na budowach. Prowadziłem również działalność gospodarczą płacąc ogromne podatki na utrzymanie, m.in. prokuratorów i sędziów, przez których obecnie w sposób nieludzki jestem krzywdzony.

1. Nigdy w swoim życiu NIE SPOTKAŁEM tak bezwzględnych, psychopatycznych kłamców i oszustów procesowych, którzy z pełną premedytacją i w sposób nieludzki, wykorzystują urząd publiczny do bezprawnego ograbiania pokrzywdzonych z ich majątków, rujnują im zdrowie i życie, a nawet doprowadzają do ciężkich chorób lub samobójczej śmierci patrz: załączniki nr 1, 2 i 3, w których to raportach opisano moją gehennę i wielu pokrzywdzonych.

2. Na podstawie art. 304 § 1 KPK zawiadamiam, że bezwzględni przestępcy zatrudnieni w  charakterze prokuratorów i  sędziów BEZPRAWNIE ZADAWALI mojej mamie śp. Michalinie Jączek ogromny ból i cierpienie psychiczne, poprzez ukrywanie afery, w której była pokrzywdzona oraz chronili przestępców, którzy nielegalnie zrobili Jej 40 (czterdzieści) milionów złotych zadłużenia, co trwało aż do Jej śmierci.

Podkreślam, że moja mama Michalina Jączek była kombatantem, odznaczona została Krzyżem Zesłańców Sybiru przez Pana Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP i zgodnie z treścią art. 19 Konstytucji RP powinna być otoczona specjalną opieką. Tymczasem bezwzględni przestępcy zatrudnieni w  charakterze prokuratorów i  sędziów „BĘDĄCY NA SŁUŻBIE” miliardera – głównego beneficjenta tej afery, bezprawnie i nielegalnie przy pomocy komornika ograbiali moją mamę z  emerytury na rzecz Getin Banku SA, zadając Jej ogromny ból, cierpienie psychiczne, a także długotrwały i ciągły stres, co doprowadziło Ją do udaru mózgu i śmierci.

3. Na podstawie art. 304 § 1 KPK zawiadamiam, że bezwzględni przestępcy zatrudnieni w  charakterze prokuratorów i  sędziów BEZPRAWNIE DOPROWADZILI moich kolegów do samobójczej śmierci, m.in. sztygara zmianowego śp. Adama Lewczuka i górnika śp. Stanisława Modrzejewskiego, mimo że, byli pokrzywdzonymi w sprawie.

4. Na podstawie art. 304 § 1 KPK zawiadamiam, że bezwzględni przestępcy zatrudnieni w  charakterze prokuratorów i  sędziów BEZPRAWNIE DOPROWADZILI mojego znajomego Stanisława Majerza (pokrzywdzonego w innej ukrywanej aferze) do choroby nowotworowej i innych poważnych chorób, m.in. zawału serca.

Jak twierdzi pokrzywdzony Stanisław Majerz na skutek długotrwałego stresu BEZPRAWNIE  ZADAWANEGO mu i jego żonie przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, bezpośrednio z tego powodu on i jego żona zachorowali na nowotwór.

VII. Największym nieszczęściem dla Państwa Polskiego i tragedią dla wielu Polaków jest zatrudnienie Zbigniewa Ziobro w charakterze Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości RP patrz: załączniki  nr 1, 2 i 3, w których to raportach opisano moją gehennę i wielu pokrzywdzonych.

Zbigniew Ziobro pod pretekstem naprawy wymiaru sprawiedliwości i rzekomych reform ZAWŁASZCZYŁ PROKURATURĘ i SĄDY, czyniąc z nich własny prywatny folwark. Za PIENIĄDZE PUBLICZNE STWORZYŁ SYNEKURY – „KORYTA” dla swoich kolesi - bezwzględnych przestępców w togach prokuratorskich i sędziowskich – patrz: Raporty Poselskie z dnia 16 stycznia 2016 r., z dnia 25 czerwca 2016 r., z marca 2020 r. i sierpnia 2020 r., gdzie przedstawiono przestępstwa prokuratorów i sędziów popełniane NA MASOWĄ SKALĘ, którzy zatracili człowieczeństwo i zapewnili sobie całkowitą bezkarność, przy poplecznictwie skorumpowanego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro.

Dzisiejszy sędzia, prokurator, coraz częściej utożsamiany jest, jako jeden z przedstawicieli mafijnego systemu, zalewającego nasz kraj, TYPOWY MAFIOSO. Państwo nie gwarantuje dziś sprawiedliwości, wymiar sprawiedliwości daleki jest od uczciwości. Skala krzywd, z jakimi się stykam, jest ogromna (…), o czym pisze znany i lubiany prawnik, polityk, sędzia, były Prezes Najwyższej Izby Kontroli, itd., obecnie komisarz UE ds. rolnictwa Pan Janusz Wojciechowski, w 2014 r. w artykule "Wojciechowski: bezmiar bezprawia. Wymiar (nie) sprawiedliwości" – patrz: Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Ireneusza Szeląga (Szeląg) prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie (…), zaadresowane do Tomasza Szafrańskiego Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej z dnia 7 kwietnia 2021 r., pkt XI.1.

NIEDOPUSZCZALNE Z MOCY PRAWA JEST wykorzystywanie urzędu Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego do ukrywania afer i chronienia przestępców, gdyż nawet w krajach afrykańskich NIE MA tak głębokiej korupcji i patologii w prokuraturze i w sądach oraz rozkładu struktur państwa.

Zbigniew Ziobro od czerwca 2007 r. (od początku afery, gdy był ministrem i prokuratorem generalnym) do dziś MA PEŁNĄ WIEDZĘ O UKRYWANEJ AFERZE i UPORCZYWIE MILCZY, a nadto przy pomocy dyspozycyjnych i skorumpowanych prokuratorów i sędziów, uniemożliwia mi odzyskanie przywłaszczonych – zagrabionych pieniędzy przez Getin Noble Bank SA i wielu innym pokrzywdzonym. Zapewnienie bezkarności miliarderowi Leszkowi Czarneckiemu i przedstawicielom Getin Banku SA przez Zbigniewa Ziobro i jego koterię, DAŁO PRZYZWOLENIE DO POPEŁNIANIA KOLEJNYCH AFER: afera frankowa, afera z polis-lokatami, afera GetBack SA, afera condohotele, afera z ziemią, itd.

Wobec powyższego, wnoszę o powołanie SEJMOWEJ KOMISJI ŚLEDCZEJ do zbadania przestępczego - korupcyjnego wykorzystywania urzędu Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego przez Zbigniewa Ziobro.

VIII. Do niniejszego zawiadomienia załączam dokumenty, które mają istotne znaczenie w tej sprawie oraz stanowią materiał dowodowy na okoliczność istnienia gangu prokuratorsko-sądowego w wymiarze sprawiedliwości:

Załącznik nr 1 – Raport Poselski z dnia 16 stycznia 2016 r., w którym upubliczniono moją gehennę.

Załącznik nr 2 – Raport Poselski z marca 2020 r., w którym upubliczniono moją gehennę.

Załącznik nr 3 – Raport Poselski z sierpnia 2020 r., w którym upubliczniono moją gehennę.

Załącznik nr 4 – Skarga pokrzywdzonych na bezczynność, zaniechania i przewlekłość postępowania w sprawach prowadzonych przez prokuraturę, a opisanych w Raportach Poselskich z dnia 16 stycznia 2016 r., z dnia 25 czerwca 2016 r., z marca 2020 r. i z sierpnia 2020 r.

Załącznik nr 5 – Zapytanie poselskie nr 2396 złożone przez Posłów na Sejm VIII kadencji Pana Jerzego Jachnika i Pana Janusza Sanockiego, zaadresowane do Ministra Sprawiedliwości RP.

Załącznik nr 6  Zapytanie poselskie nr 8186 Pana Mirosława Suchonia Posła na Sejm RP, zaadresowane do Prezesa Rady Ministrów.

Załącznik nr 7 – Gazeta Finansowa „Złapani przez Getin Bank”.

Załącznik nr 8  Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa BEZPRAWNIE WYDANE przez Ireneusza Szeląga (Szeląg) prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie z datą 26 lutego 2021 r., sygn. akt PR 1 Ds. 140.2021.IS, doręczone mi 22 marca 2021 r.

Załącznik nr 9  Zażalenie pokrzywdzonego w ukrywanej aferze finansowej na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa BEZPRAWNIE WYDANE przez Ireneusza Szeląg prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie z datą 26 lutego 2021 r., sygn. akt PR 1 Ds. 140.2021.IS (…), zaadresowane do Tomasza Szafrańskiego Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej.

PODSUMOWANIE

IX. Reasumując powyższe, jak to jest możliwe, że TEN BEZPRAWNY i UPORCZYWY PRZESTĘPCZY PROCEDER odbywa się za przyzwoleniem i przy poplecznictwie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, kierownictwa Prokuratury RP, wszystkich Wydziałów Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, skorumpowanych sędziów i innych służb.

X. Należy podkreślić, że prokuratorzy i sędziowie w Polsce od 1945 r. do 1989 r. w sposób BEZPRAWNY i SYSTEMOWY służyli okupantowi i komunistycznym władzom PRL-u, działając na szkodę Narodu Polskiego – patrz: 45 zasad zniewolenia Narodu Polskiego, podaję link:

https://niezaleznemediapodlasia.pl/45-zasad-zniewolenia-narodu-polskiegotajne-przemowienie-jakuba-bermana/

Do dziś wiele komunistycznych zbrodni i afer z udziałem przestępców w togach prokuratorskich i w togach sędziowskich NIE SĄ ROZLICZONE, a wręcz przeciwnie tak jak zabójstwo mojego brata Ryszarda Jączek - dokonane ze szczególnym okrucieństwem, bezprawnie i z pełną premedytacją zostało doprowadzone w czerwcu 2018 r. do przedawnienia, przy poplecznictwie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro.

Od 1989 r. do dziś w prokuraturze i w sądach NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO, TOTALNIE SKORUMPOWANE i UPOLITYCZNIONE, NA MASOWĄ SKALĘ KRZYWDZĄ POLAKÓW patrz: Raporty Poselskie z dnia 16 stycznia 2016 r., z dnia 25 czerwca 2016 r., z marca 2020 r. i z sierpnia 2020 r., gdzie przedstawiono przestępstwa prokuratorów i sędziów POPEŁNIANE NA MASOWĄ SKALĘ, którzy zatracili człowieczeństwo i zapewnili sobie całkowitą bezkarność, przy poplecznictwie skorumpowanego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro.

XI. Na potwierdzenie bezmiaru bezprawia, jaki w coraz szerszym zakresie ogarnia nasz kraj, przytaczam poglądy znanych, lubianych i powszechnie szanowanych obywateli.

1. Znany i lubiany prawnik, polityk, sędzia, były Prezes Najwyższej Izby Kontroli, itd., obecnie komisarz UE ds. rolnictwa Pan Janusz Wojciechowski, w 2014 r. w artykule "Wojciechowski: bezmiar bezprawia. Wymiar (nie) sprawiedliwości", pisze:

„(…) uczciwi dziennikarze w mediach ukazują nam bezmiar bezprawia, jaki w coraz szerszym zakresie ogarnia nasz kraj. Odnosimy wrażenie, jakby to wszystko zostało skrzętnie, z premedytacją zaplanowane. Dzisiejszy sędzia, prokurator, coraz częściej utożsamiany jest, jako jeden z przedstawicieli mafijnego systemy, zalewającego nasz kraj. Typowy mafioso, który obłożony stosem kodeksów i wymuszonych na władzy przepisów, arogancko i bezwzględnie realizuje własne i władzy interesy. Obszar i zakres bezprawności przyjął już tak wielkie rozmiary, że bezsilni wobec tego zjawiska stają się również przedstawiciele parlamentu (…)”,

„(…) Państwo nie gwarantuje dziś sprawiedliwości, wymiar sprawiedliwości daleki jest od uczciwości. Skala krzywd, z jakimi się stykam, jest ogromna. (…) Jak można skazać człowieka na dożywocie za podwójne zabójstwo w sytuacji, gdy sędzia w uzasadnieniu nie wskazuje żadnych, ale to żadnych dowodów? Jak można skazać kogoś na 25 lat bez dowodów za udział w zbrodni? Albo na siedem wyłącznie na podstawie pomówienia, zresztą odwołanego? A z drugiej strony ewidentne zbrodnie uchodzą bez kary. (…) Najgorsze jest to, że nie ma dziś w polskim wymiarze sprawiedliwości skutecznych klap bezpieczeństwa, które pozwalałyby interweniować w przypadkach ewidentnie złych, niesprawiedliwych, lecz prawomocnych już wyroków. (…)”.

W nawiązaniu do powyższej treści, od 2014 r. do dziś, w prokuraturze i w sądach NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO - patrz: Raporty Poselskie z dnia 16 stycznia 2016 r., z dnia 25 czerwca 2016 r., z marca 2020 r. i z sierpnia 2020 r., gdzie przedstawiono przestępstwa prokuratorów i sędziów POPEŁNIANE NA MASOWĄ SKALĘ, którzy zatracili człowieczeństwo i zapewnili sobie całkowitą bezkarność, przy poplecznictwie skorumpowanego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro.

2. RAPORT Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich z działalności Komisji w okresie 11 maja 2017 r. - 10 września 2019 r., Tom I i Tom II.

W powyższym RAPORCIE przedstawiono przestępstwa prokuratorów, sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych i urzędników, którzy na MASOWĄ SKALĘ BEZPRAWNIE i UPORCZYWIE wyrządzali ogromne krzywdy poszkodowanym, przy całkowitej bierności władz prokuratorskich, sądowniczych i innych służb.

3. Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Porozumienie Katowickie 1980 oraz Zarządu Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, z dnia 27 grudnia 2019 r., zaadresowane do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, cytuję:

„(…) My opozycjoniści lat osiemdziesiątych zrzeszeni w Stowarzyszeniu Porozumienie Katowickie 1980 i w Stowarzyszeniu Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego z zażenowaniem i oburzeniem obserwujemy poczynania „nadzwyczajnej kasty sędziowskiej” w naszej Ojczyźnie.

Szkodzące Polsce w kraju i poza granicami zachowania aroganckiej i bezkarnej „Pełzającej sędziokracji” wymagają natychmiastowych działań Sejmu Rzeczypospolitej w celu ustanowienia takiego prawa, aby bezprawne zachowania sędziów rzekomo w obronie praworządności i ich niezawisłości, podlegały surowej ocenie i odpowiednim sankcjom prawnym.

Sędziowie, jako tzw. trzecia władza, nie mogą w demokratycznym kraju stanowić „nadzwyczajnej kasty”, która nie podlega weryfikacji przez swojego suwerena, jakim jest naród (…)”.

„(…) My pamiętamy, jak nadzwyczajna kasta sędziowska w PRL nie podlegając żadnej kontroli społecznej nie dbała o sprawiedliwość i nie broniła ludzi krzywdzonych, ale strzegła interesów socjalistycznej dyktatury nawet za cenę sądowych przestępstw i zbrodni. Mentalność tego zła kieruje myślami i czynami dzisiejszej kasty i jak wszyscy widzimy, bez względu na wiek jej członków (…)”.

4. Dnia 25 stycznia 2020 r. w Telewizji Polskiej SA w programie „Studio Polska” przedstawiciel Konfederacji, znany działacz polityczny i publicysta Pan Jacek Bartyzel BARDZO TRAFNIE i MERYTORYCZNIE opisał dotychczasową przez 5 lat prowadzoną reformę wymiaru sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobro, cytuję:

„(...) PiS ma rację, że dzisiejsze sądownictwo to sądownictwo postplatformerskie, działa trochę jak mafia pruszkowska – prawda – natomiast niech PiS też nam nie wmawia, że zastąpienie mafii pruszkowskiej mafią wołomińską rozwiąże problemy, Wołomin nie jest odpowiedzią (…)”,

„(...) Ani jedna mafia, ani druga mafia nie może sprawować wymiaru sprawiedliwości, bo wymiar sprawiedliwości nie może być w rękach polityków (...)”.

5. Dnia 10 października 2020 r. w Telewizji Polskiej SA w programie „Studio Polska” znany polski działacz opozycji demokratycznej i niepodległościowej, wydawca i działacz społeczny Pan Adam Borowski przedstawił pogląd na temat sądów w Polsce, cytuję:

„(...) sądy nie są wolne, te sądy są skorumpowane i pełne niesprawiedliwości, w tych sądach jednej rzeczy brakuje podstawowej – sprawiedliwości, dlatego jest tyle tysięcy pokrzywdzonych ludzi (…)”.

XII. W związku z powyższym, żądam ustalenia sprawców czynów karalnych, którzy BEZPRAWNIE PRZYWŁASZCZYLI MOJE PIENIĄDZE ZNACZNEJ WARTOŚCI patrz: załączniki nr III.1 do III.4 – kluczowe dowody oszukania mnie, a skorumpowani prokuratorzy i działający z nimi w zmowie przestępczej sędziowie, od PONAD 13 LAT UNIEMOŻLIWIAJĄ odzyskanie należnych mi pieniędzy znacznej wartości od Getin Banku SA.

1. DOŚĆ BRUDNYCH INTERESÓW miliardera Leszka Czarneckiego i DOŚĆ BRUDNYCH INTERESÓW jego poplecznika Zbigniewa Ziobro, który przy pomocy podległych mu dyspozycyjnych i skorumpowanych prokuratorów oraz dyspozycyjnych sędziów BEZPRAWNIE i UPORCZYWIE CHRONI PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ karną i cywilną aferzystów finansowych i siebie, uniemożliwiając mi i wielu pokrzywdzonym odzyskanie przywłaszczonych pieniędzy znacznej wartości przez Getin Bank SA.

2. Na podstawie art. 304 § 1 KPK zawiadamiam Centralne Biuro Antykorupcyjne i najwyższe władze Państwa Polskiego, że prokurator generalny Zbigniew Ziobro i podlegli mu funkcjonariusze BEZPRAWNIE MNIE DYSKRYMINUJĄ, co polega na tym, że  z  Funduszu Sprawiedliwości, który z założenia ma pomagać ofiarom przestępstw, PRZEZ 13 LAT NIE PRZYDZIELONO mi żadnej pomocy finansowej, mimo składania przeze mnie kilkakrotnych wniosków o niniejszą  pomoc.

Tymczasem Zbigniew Ziobro, jak ujawniła Najwyższa Izba Kontroli NIEZGODNIE Z PRAWEM przekazał pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości na dotacje dla straży pożarnej, fundację pro-life, salę gimnastyczną w Raciborzu, itd.

Przez ponad 13 lat nie otrzymałem żadnej pomocy z Funduszu Sprawiedliwości, mimo że, jestem BEZPRAWNIE i UPORCZYWIE KRZYWDZONY przez skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych, co doprowadziło mnie do trudnej sytuacji materialnej, jak również zrujnowało mi zdrowie i życie.

3. NIEDOPUSZCZALNE Z MOCY PRAWA JEST wykorzystywanie urzędu Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego do ukrywania afer i chronienia przestępców, gdyż nawet w krajach afrykańskich NIE MA tak głębokiej korupcji i patologii w prokuraturze i w sądach oraz rozkładu struktur państwa.

4. Wobec powyższego, konieczne i zasadne jest powołanie SEJMOWEJ KOMISJI ŚLEDCZEJ do zbadania przestępczego wykorzystywania urzędu Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego przez Zbigniewa Ziobro, UKRYWANIA SZEREGU AFER, w tym AFERY gdzie jestem pokrzywdzony wraz z wieloma innymi osobami patrz: Raporty Poselskie z dnia 16 stycznia 2016 r., z marca 2020 r. i z sierpnia 2020 r. załączniki nr 1 do 3.

XIII. Żadne głosowanie w Sejmie ani żadne gloryfikacyjne kłamstwa o Zbigniewie Ziobro, NIE ZMIENIĄ STANU FAKTYCZNEGO i NIE UKRYJĄ PRAWDY, że prokurator generalny Zbigniew Ziobro BEZPRAWNIE i UPORCZYWIE CHRONI PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ karną i cywilną aferzystów finansowych i siebie, uniemożliwiając mi i wielu pokrzywdzonym odzyskanie przywłaszczonych pieniędzy znacznej wartości przez Getin Bank SA patrz: uzasadnienie w załącznikach nr 1 do 9.

Najwyższy czas na dymisję i Trybunał Stanu POZORUJĄCEGO FUNKCJĘ ministra – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro za zrujnowanie życia i zdrowia wielu pokrzywdzonym patrz: Raporty Poselskie z dnia 16 stycznia 2016 r., z marca i z sierpnia 2020 r. załączniki nr 1 do 3.

XIV. Niniejsze zawiadomienie w dniu dzisiejszym wysyłam drogą elektroniczną mailem do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i najwyższych przedstawicieli Państwa Polskiego z prośbą, by podjęto skuteczne działania w sprawie gigantycznej korupcji w prokuraturze i w sądach oraz udzielono mi pomocy w odzyskaniu zagrabionych – przywłaszczonych moich pieniędzy znacznej wartości przez Getin Bank SA.

XV. OD PONAD 13 LAT ŻĄDAM JEDYNIE ZWROTU BEZPRAWNIE PRZYWŁASZCZONYCH MOICH PIENIĘDZY przez Getin Bank SA (obecnie Getin Noble Bank SA). Z uwagi na fakt, że żądam zwrotu zagrabionych mi pieniędzy oraz UJAWNIAM GIGANTYCZNĄ  KORUPCJĘ w prokuraturze, w sądach, w ministerstwie sprawiedliwości, itd., skorumpowani i skundleni prokuratorzy i działający z nimi w zmowie przestępczej sędziowie, próbują ze mnie robić awanturnika i pieniacza oraz zarzucają mi różne brednie i niedorzeczności.

XVI. W związku z tym, że OBECNIE NIE STAĆ MNIE na wynajęcie pełnomocnika z wyboru, zatem DOMAGAM SIĘ WYZNACZENIA MI UCZCIWEGO i  RZETELNEGO pełnomocnika z urzędu do reprezentowania mnie w tym postępowaniu, jak również do napisania pozwu przeciwko ministrowi sprawiedliwości i  prokuratorowi generalnemu oraz podległym mu skorumpowanym funkcjonariuszom, przez PONAD 13 LAT BEZPRAWNIE i  UPORCZYWIE RUJNUJĄCYCH MI ZDROWIE i ŻYCIE.

Na podstawie art. 304 § 1 KPK zawiadamiam, że szkody materialne na dzień dzisiejszy, przez PONAD 13 LAT BEZPRAWNIE i UPORCZYWIE wyrządzane mi przez bezwzględnych przestępców zatrudnianych w charakterze prokuratorów i sędziów wyceniam na kwotę ponad dwa miliony złotych. Żądam powołania biegłego sądowego do rzetelnej wyceny szkód materialnych i szkód niematerialnych wyrządzonych mi BEZPRAWNIE i NIELEGALNIE przez bezwzględnych przestępców zatrudnionych w charakterze prokuratorów i sędziów.

XVII. Podstawowym prawem człowieka jest prawo do Sądu i pomocy prawnej.

Biorąc pod uwagę, że obecnie żyję w ubóstwie, do którego zostałem doprowadzony przez bezwzględnych skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości przez ponad 13 LAT BEZPRAWNIE i UPORCZYWIE uniemożliwiających mi odzyskanie znacznej wartości pieniędzy przywłaszczonych przez Getin Bank SA w aferze – piramidzie kredytowej, ponownie wnoszę wyznaczenie mi pełnomocnika z urzędu do reprezentowania mnie w tym postępowaniu, jak i do napisania pozwu przeciwko Skarbowi Państwa: Ministrowi Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnemu i podległym mu skorumpowanym funkcjonariuszom publicznym.

XVIII. Dotychczas dostęp do  rzetelnego i  sprawiedliwego Sądu MAM JEDYNIE  NA PAPIERZE, tak  jak dostęp do skutecznego śledztwa i pomocy prawnej, analogicznie jak pokrzywdzeni w Raportach Poselskich z dnia 16 stycznia 2016 r., z marca 2020 r.  i z sierpnia 2020 r. patrz: załączniki nr 1 do 3, co jest rażącym naruszeniem moich podstawowych praw człowieka, zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i w Konstytucji RP.

XIX. Wobec powyższego, na podstawie art. 19 § 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016 poz. 177 z późn. zm.) oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2016 poz. 508 z późn. zm.), DOMAGAM SIĘ, by Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej przeprowadził rzetelne i skuteczne śledztwo w opisanej sprawie.

XX. Oświadczam, że przedstawione przeze mnie fakty polegają na prawdzie oraz rezygnuję z praw do ochrony danych dotyczących mojej prywatności w opisanej sprawie.

Pokrzywdzony w ukrywanej aferze - Jan Jączek

Wielokrotnie publikowaliśmy dokumenty poszkodowanego i OSZUKANEGO W AFERZE FINANSOWEJ przez przedstawicieli Getin Banku SA Jana Jączka. Okazuje się, że Ministerstwo Sprawiedliwości też unika w tej sprawie jakiejkolwiek interwencji.
Wniosek pokrzywdzonego Jana Jączka o podjęcie interwencji przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w sprawie afery finansowej Getin Bank SA
Zażalenie na przestępcze działania prokuratora Leszka Jaworskiego z PO Kielce Jan Jączek
Kielce Zażalenie pokrzywdzonego w aferze finansowo-procesowej Getinbank Jan Jączek
Sąd Okręgowy w Katowicach Zażalenie pokrzywdzonego w aferze finansowej Jan Jączek
Wniosek do ministra Mariusza Błaszczaka o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Komendantowi Miejskiemu Policji w Katowicach Pawłowi Barskiemu. Jan Jączek
Przewlekłości postępowania sądowego przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu. Jan Jączek
Zawezwany Skarb Państwa – Prokurator Okręgowy i Rejonowy w Katowicach w związku z aferą GETINBANK. Jan Jączek
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ do Prezesa Sądu Rejonowego Katowice - czy Michał Dmowski BIERZE UDZIAŁ W UKRYWANIU AFERY FINANSOWEJ ? Wnioskodawca Jan Jączek
Tychy skarga bezczynności i przewlekłości Ministra Sprawiedliwości  Z. Ziobro i podległych jemu funkcjonariuszy w sprawie interwencji poselskich i senatorskich  Jan Jączek
Zawiadomienie Szefa CBA o przestępstwie i wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Katowicach Romanowi Sugierowi Jan Jączek
Jan Jączek walczący z Getin Bankiem o ukradzione rodzinie pieniądze zatrzymany z art. 212 kk
Wniosek o ściganie karne prokuratora Małgorzaty Kaczmarczyk-Sucham skrywającą aferę finansową Getin Banku SA Jan Jączek
Afera Getin Banku setki razy większa od Amber Gold? Jan Jączek
Interpelacja Poseł Marii Nowak - OSZUSTWA BANKU i KORUPCJA NA SZCZYTACH WŁADZY na przykładzie Getin parabanku Jan Jączek

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY  PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.eu redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Obywatel prawa Poznań
26-04-2021 / 00:47
Tyle lat piekła i walki i w dalszym ciągu Pan Jan niemoże uzyskać skutecznej pomocy ze strony władz RP, które po części odpowiadają za taki stan rzeczy. Jako czynny wieloletni obserwator ogromnej niesprawiedliwości względem Pana Jana stanowczo protestuję przed dalszym skandalicznym traktowaniu Jego osoby.