Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 21-06-2013

Katowice - zażalenie na postanowienie prokuratora Sergiusza Skorek - kolejny togowy paranoik ?

 Tychy, dnia 19 czerwca 2013 r.

 

                                                                         Sąd  Rejonowy w Katowicach
                                                                         Wydział Karny

Za pośrednictwem:         Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach
                                                                         ul. Pocztowa 8
                                                                         40-002 Katowice
 

Dotyczy: akt sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 88/13

Skarżący: pokrzywdzony Jan Jączek

Zażalenie

na postanowienie Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach z dnia 12 czerwca 2013 r., sygn. akt 1 Ds. 88/13 o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Jana Jączka do Komendy Miejskiej Policji w Katowicach

 

Na podstawie art. 247 §2 KPK w związku z art. 246 § 1KPK i art. 425 § 1-3 KPK 

I. Zaskarżam powyższe postanowienie w całości.

II. Postanowieniu temu zarzucam rażącą obrazę przepisów postępowania, która miała wpływ na jego treść, a mianowicie art. 75 §2 KPK, przez zarządzenie zatrzymania Jana Jączka i jego przymusowego doprowadzenia do Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, mimo że:

1. Od ponad czterech lat zorganizowana grupa przestępcza działająca w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, chroni oszustwa finansowe Getin Gangu i z pokrzywdzonego Jana Jączka usiłuje zrobić przestępcę, natomiast ze skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych – pokrzywdzonych, co jest naruszeniem podpisanych Konwencji przez Polskę.

2. Swoje niestawiennictwo na wezwanie w dniu 11 czerwca 2013 r. Jan Jączek usprawiedliwił, poprzez złożenie wniosku w dniu 11 czerwca 2013 r. o godzinie 847, na Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach (patrz: uzasadnienie w załączniku nr 1).

3. Pokrzywdzony w aferze finansowej Getin Banku - Jan Jączek, złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Małgorzatę Kaczmarczyk-Suchan, w dniu 30 czerwca 2012 r., która prowadziła mistyfikację śledztwa przeciwko sędziom Sądu Okręgowego i sędziom Sądu Apelacyjnego w Katowicach, mimo że z mocy prawa prokuratorzy są wyłączeni z czynności procesowych w okręgu, w którym sędzia pracuje i jest podejrzany o popełnienie przestępstwa (patrz: uzasadnienie w załączniku nr 2).

4. Pokrzywdzony w aferze finansowej Getin Banku - Jan Jączek, złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Małgorzatę Kaczmarczyk-Suchan, w dniu 10 czerwca 2013 r.( zaadresowane do Komendanta Głównego Policji, Prokuratora Generalnego i Szefa CBA), w którym wskazał, że prokurator ta,  na zamówienie znęca się psychicznie nad moją osobą, wykorzystując dyspozycyjnych funkcjonariuszy Policji do zadawania mi ogromnego bólu i cierpienia psychicznego oraz silnego stresu (patrz: uzasadnienie w załączniku nr 3, 4, 5).

III. Istotny jest fakt, że prokuratorzy w okręgu apelacji katowickiej, działając wspólnie i w porozumieniu, od dnia 28 listopada 2008 r. (data złożenia przeze mnie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Getin Bank SA) do dziś, NIE ROZPOZNALI RAŻĄCYCH NARUSZEŃ PRAWA, popełnionych przez Getin Bank SA,  wskazanych przez Komisję z Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z datą 20 grudnia 2007 r., czym naruszyli art. art. 231 §2 KK w związku z art. 258 § 1KK i inne. 

Prokuratorzy w osobach: Małgorzata Kaczmarczyk-Suchan oraz Sergiusz Skorek, działając w zmowie przestępczej, bezprawnie wykorzystali  Urząd Prokuratora do osobistej zemsty na mojej osobie, co poniżej uzasadniam.

IV. Podnosząc powyższe zarzuty, wnoszę o uznanie bezzasadności i nielegalności zatrzymania Jana Jączka. 

UZASADNIENIE 

1. Dnia 12 czerwca 2013 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach Sergiusz Skorek zarządził zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie mnie do Komendy Policji Miejskiej w Katowicach, z tego powodu, że rzekomo w dniu 11 czerwca 2013 r. nie stawiłem się na godzinę 900 w KMP w Katowicach w pokoju 547, jako podejrzany w sprawie znieważenia sędziego Waldemara Szmidta i innych, to jest o czyn z art. 212 § 1 KK.

2. Tymczasem rzeczywisty stan faktyczny jest następujący. Jestem pokrzywdzonym, jak wiele innych osób w wyniku dużej afery finansowej Getin Banku SA, w której właściciel tego banku Leszek Czarnecki bezprawnie przejął środki pieniężne swoich klientów w kwocie 689 mln PLN, w tym kwotę ponad 326 tysięcy PLN oszczędności mojej matki Michaliny Jączek. Mechanizm oszustwa finansowego i oszustwa procesowego opisany jest szczegółowo na wielu portalach internetowych, podaję linki:

3. Podkreślam, że od dnia 28 listopada 2008 r. (data złożenia przeze mnie zawiadomienia o przestępstwie) DO DZIŚ zorganizowana grupa przestępcza prokuratorów i niektórzy skorumpowani sędziowie zajmujący się tą sprawą, chronią oszustów z banku przed odpowiedzialnością karną i cywilną.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, sygn. akt 1 Ds.88/13, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 718/12 i inne.

Zwracam uwagę na istotny fakt, że w walce o odzyskanie zagrabionego majątku znacznej wartości, przez ponad cztery lata, wielokrotnie wskazywałem na istnienie sitwy prokuratorsko-sędziowskiej w okręgu apelacji katowickiej. Tymczasem prokurator Małgorzata Kaczmarczyk-Suchan, na którą już wcześniej składałem zawiadomienia o przestępstwie w dniu 30 czerwca 2012 r. i w dniu 10 czerwca 2013 r., bezprawnie nie rozpoznała czynów karalnych sędziego Waldemara Szmidta i innych sędziów, popełnione na moją szkodę a nadto podjęła przeciwko mnie działania represyjne, co polega na tym, że:

  1. Sędzia Waldemar Szmidt i inni sędziowie stwierdzili, że okres dwudziestu miesięcy bezczynności i zaniechań prokuratury w sprawie afery Getin Banku nie jest przewlekłością postępowania, co jest sprzeczne z utrwalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak również sprzeczne z orzecznictwem sądów krajowych oraz z zasadami prawidłowego rozumowania.
  2. Na złożone przeze mnie zawiadomienie o przestępstwie, m. in. na sędziego Waldemara Szmidta, władze prokuratorskie ani władze sądownicze nie podejmowały żadnych działań.

Nadto skargę dotyczącą  przewlekłości postępowania prokuratury w tej sprawie, rozpoznawał sędzia Waldemar Szmidt, który zgodnie z treścią art.40 §1 pkt 1  KPK był z mocy prawa wyłączony, ponieważ sprawa dotyczyła jego bezpośrednio.

C.     Reasumując powyższe,  prokuratorzy w osobach: Małgorzata Kaczmarczyk-Suchan oraz Sergiusz Skorek, działając w zmowie przestępczej, bezprawnie wykorzystali  Urząd Prokuratora do osobistej zemsty na mojej osobie, ponieważ NIE ROZPOZNALI POWYŻSZYCH ZARZUTÓW PRZECIWKO SKORUMPOWANYM SĘDZIOM, a posłużyli się dyspozycyjnymi funkcjonariuszami Policji, do zadawania mi bólu i cierpienia psychicznego oraz wymuszenia na mnie, bym „zamknął usta” na matactwa i korupcyjne działania sitwy prokuratorsko-sędziowskiej z Katowic. 

4. Nadto informuję, że dnia 11 czerwca 2013 r. o godzinie 847, złożyłem wniosek na Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach (patrz: załącznik nr 1), w którym na podstawie art. 6 ust. 3 pkt c Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wnoszę o wyznaczenie mi adwokata z urzędu oraz na podstawie art.. 6 ust. 3 pkt b Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wnoszę o zapewnienie mi odpowiedniego czasu i możliwości przeprowadzenia konsultacji z wyznaczonym adwokatem z urzędu, na okoliczność ogromnej korupcji  w okręgu apelacji katowickiej, uniemożliwiającej mi odzyskanie zagrabionych pieniędzy oraz  ustalenie prawdy i sprawiedliwości.

 

5. Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności, postanowienie o zatrzymaniu Jana Jączka jest niesłuszne, gdyż zostało wydane, w celu „zamknięcia mi ust” co jest rażąco sprzeczne z art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,  jak również mimo oczywistego braku ustawowych przesłanek do zatrzymania. 

Zgodnie z treścią art. 247 § 1 KPK – prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie podejrzanego. Z art. 75 § 2 KPK wynika, że może to nastąpić wówczas, gdy podejrzany bez usprawiedliwienia nie stawi się na wezwanie. Tymczasem Jan Jączek wezwanie do osobistego stawiennictwa otrzymał w dniu 7 czerwca 2013 r. (w piątek w godzinach popołudniowych) i w dniu 11 czerwca 2013 r, o godzinie 847, złożył osobiście wniosek na Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach o wyznaczenie adwokata z urzędu i umożliwienie mi przeprowadzenia konsultacji z tym adwokatem.

Tymczasem bez rozpoznania moich wniosków i bez zapewnienia mi możliwości obrony prokurator wydaje w dniu 12 czerwca 2013 r. zarządzenie o moim zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu na Policję. Tam zmuszany jestem do brania udziału w czynności procesowej, bez możliwości skorzystania z pomocy prawnej adwokata. Jednocześnie dyspozycyjny policjant młod.asp. Konrad Maniecki prowokuje mnie do niewłaściwego zachowania, przez wiele godzin znęca się nade mną psychicznie, zarzucając mnie, m.in. że go pobiję. W związku z ciągłymi intrygami skorumpowanego policjanta Konrada Manieckiego wobec mojej osoby zmuszony  byłem prosić o kontakt z jego przełożonym.

W końcu do pokoju w którym byłem przetrzymywany, przyszedł Policjant, który przedstawił się jako nadkomisarz Adam Kmiecik. Po wysłuchaniu mnie, nadkomisarz stwierdził, że nie ma możliwości nagrywania  dźwięku niniejszego przesłuchania, natomiast uwzględnił drugi mój wniosek i wyznaczył drugiego Policjanta w charakterze obserwatora.

 

 W związku z powyższym, zadaję fundamentalne pytanie,  Jak w demokratycznym państwie prawnym można nazywać utrudnianiem postępowania, poprzez domaganie się respektowania przysługujących mi podstawowych praw???

 

Należy również zwrócić uwagę, że zarządzenie o moim zatrzymaniu wydaje prokurator Sergiusz Skorek z tej samej prokuratury, w której pracuje prokurator Małgorzata Kaczmarczyk-Suchan a co do której postępowania złożyłem wniosek o jej wyłączenie. Takie postępowanie nosi znamiona odwetu na mojej osobie. Prokurator jako funkcjonariusz publiczny w zakresie swojego działania jest zobligowany do działania w granicach obowiązującego prawa i na jego podstawie. W tej konkretnej sytuacji ten wymóg nie został spełniony. Nie jest prawdą, że bez usprawiedliwienia nie stawiłem się na przesłuchanie, albowiem przed terminem jego przeprowadzenia złożyłem wnioski o udzielenie mi pomocy prawnej, bez której przeprowadzenie czynności procesowej byłoby jaskrawym nadużyciem prawa do obrony. Tak jednak się stało.

 

Jestem pokrzywdzonym takim działaniem prokuratury, która pozbawiła mnie elementarnych praw przysługujących na mocy międzynarodowej konwencji, której stroną jest Polska i zobowiązała się do jej respektowania. 

W związku z powyższym, nie można było zarządzić zatrzymania i przymusowego doprowadzenia Jana Jączka na Komendę Miejską Policji w Katowicach, dlatego też zatrzymanie należy uznać za bezzasadne i nielegalne.
 

Pokrzywdzony w aferze finansowej Getin Gangu, Jan Jączek

 Więcej o oszustwach Czarneckiego i jego parabanku Getin:

KATOWICE SĄD OKRĘGOWY ROZPRAWA W SPRAWIE AFERY GETIN (PARA) BANKU SA 21.06.2013r. godz.9 
Jan Jączek walczący z Getin Bankiem o ukradzione rodzinie pieniądze zatrzymany z art. 212 kk
Wniosek o ściganie karne prokuratora Małgorzaty Kaczmarczyk-Sucham skrywającą aferę finansową Getin Banku SA Jan Jączek
Afera Getin Banku setki razy większa od Amber Gold? Jan Jączek
Interpelacja Poseł Marii Nowak - OSZUSTWA BANKU i KORUPCJA NA SZCZYTACH WŁADZY na przykładzie Getin parabanku Jan Jączek
Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego - Sąd Okręgowy w Katowicach VII Wydział Karny 8 maja 2013 r. o g. 11,10 odbędzie się rozpoznanie skargi Jana Jończyka  na bezczynność i zaniechania prokuratury w sprawie oszustw Getin Banku
ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ 17 KWIETNIA W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - KATOWICE godz. 9.20 
WNIOSEK POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO PRZECIWKO PREZESOWI SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH JACKOWI GĘSIAKOWI
Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA
KATOWICE - ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - 25 LUTY
WNIOSEK O BEZPOŚREDNI NADZÓR PROKURATORA APELACYJNEGO W WARSZAWIE NAD ŚLEDZTWEM DOT. OSZUSTW GETIN BANKU SA Jan Jączek
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA DO WICEPREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO ZBADANIA AFERY GETIN BANKU SA 
Zawiadomienie SN Izby Karnej przez poszkodowanego w aferze finansowej Getin Banku SA Jana Jączka o przestępstwach funkcjonariuszy władzy.
Nie tylko w Polsce banki oszukują - w USA banki wypłacą odszkodowania za nieprawidłowe zajęcie nieruchomości, a kiedy zapłaci Getin Bank itp. parabanki ?
Zapraszamy publiczność na rozprawę Jączek przeciwko Getin Noble Bank SA - Sąd Okręgowy Katowice 7 styczeń 2013
Ryszard Kalisz  Poseł na Sejm RP  Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka - czy spełni obowiązki do których został wybrany i nagłośni oszustwa Getin Banku SA ?
Prokuratura w Katowicach i kolejny asesor Maciej Rusiński który miernotą wkupuje się do tego grona sitwy ukrywając oszustwa GETIN BANKU SA Jan Jączek
Wniosek pokrzywdzonego Jana Jączka o odwołanie z funkcji Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta ukrywającego przestępstwa finansowe Getin Banku
Jan Jączek - chcą mi zamknąć usta, w sprawie afery finansowej Getin Banku SA ukrywanej przez skorumpowanych prokuratorów i sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
Katowice Sąd Okręgowy - zaproszenie na rozpatrzenie skargi Jana Jączka na przewlekłość postępowania sędziego Marcina Szymczaka w sprawie Getin Banku
Majordomus do zwolnienia, czyli jak służby olewają Tuska i kryją aferzystów Getin Noble Banku
Poseł i radny zawsze bezradny... przykład niekompetencji Posła PO Borysa Budka. Wniosek o powołanie Sejmowej Komisji do zbadania afery finansowej Getin Banku SA
SĘDZIOWIE I PROKURATORZY ŁAMALI PRAWO nie tylko w sprawie parabanków typu amber gold czy geting banku ! Michał Ziębiński   
Zapraszamy 22.08.2012r. (środa) godz. 9 w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, przy Al. Korfantego 117 odbędzie się rozpoznanie „Skargi Jana Jączka na bezczynność prokuratury w sprawie oszustw parabanku zwanego Getinbankiem...
Przekręty Getin Banku - z zainwestowanych 30 tys. zł po sześciu miesiącach zostało niecałe 20 tys. zł.
List otwarty Jana Jączka do Premiera Donalda Tuska w sprawie oszustwa Getin Banku SA i miliardera Leszka Czarneckiego.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~DearWist
10-03-2017 / 00:53
wistspiffbuyleWist buylevitramrx.com>buy levitra stirlbcwleWist cheap" rel="nofollow">buylevitramrx.com">cheap levitra online
~Joshuawef
07-03-2017 / 13:18
~Williamfluro
06-03-2017 / 07:38
~Williamfluro
06-03-2017 / 05:30
doxycycline cheap 100mgdoxycyclinehyclate.bid/ doxycycline monohydrate 100mg buy" rel="nofollow">100mgdoxycyclinehyclate.bid/">buy doxycycline can you buy doxycycline over the counter 100mgdoxycyclinehyclate.bid/>buy doxycycline doxycycline online no prescription
~hello
23-09-2015 / 02:16
~tibidfvu
21-09-2015 / 19:53
cscbtch
~Janais
05-01-2015 / 06:25
Umm, are you really just giving this info out for notghni? hzhuloyvmbi.com [url=epwfqdcsyh.com]epwfqdcsyh[/url] [link=ksfszn.com]ksfszn[/link]
~Ferdinand
25-12-2014 / 08:33
Estan buenos los" rel="nofollow">gvykeibbw.com"> voeids pero para ver como no debes de hacer los ejercicios y para aprender a daf1ar las articulaciones, eres bien farol y ni cargas bien jaja
~teresa kawiak
23-06-2013 / 19:15
Panie Jączek współczujemy bardzo , życzymy wytrwałości i odwagi. To się musi w końcu pozytywnie zakończyć !!