Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

tekst skasowano

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Evelyn
24-12-2014 / 10:20
Ad TS:Ano, vzpomedne1š si dobře. Zdeněk Koudelka je take9 bfdvalfd advoke1t, poslanec za ČSSD, poracde" rel="nofollow">epiwugg.com">poracde ministra zdravotnictved Fišera (nede1vno ho grilovali u Moravce ohledně jeho zajedmave9ho zapojened v cause Diag Human), kandide1t na ředitele Justičned akademie a nyned ne1městek Nejvyššed ste1tned ze1stupkyně. Pamatuji-li se dobře, pracovnu na PrF sdedlel společně s doc. Šimedčkem. Take9 spolu napsali zajedmavfd fastavněpre1vned čle1nek, kterfd pokud si vpomedne1m poněkud popedral fyzike1lned vlastnosti času (doufe1m, že si to pamatuji dobře, nerad bych je poškodil).
~Nemanja
20-12-2014 / 17:00
Z toho si nic, Petře, nedělejte. Taky Ve1s bych re1d pozdravil, ale nevedm kam - zda jste zonvra ve Velke9m jablku či jinde.Plně s Ve1mi souhlasedm. Tou větou o Praze nepředliš předjemne9 k životu jsem vyje1dřil sve9 osobned, niterne9 pocity, pramenedced patrně z mfdch občasnfdch přenocove1ned v Praze, když kouke1m z oken obvykle toho stejne9ho hotelu na nočned město, ktere9 mi přijde cized. A to v kontrastu s tedm, když přijedždedm po de9 jedničce do Brna a za předslušnfdm kopečkem už videdm bohunicke9 seddliště a me1m pocit domova.Byť se považuji za loke1lnedho patriota, nehodle1m svou le1sku k rodne9mu městu transformovat v nene1vist ke všem ostatnedm.Řekl bych to takto: Do Prahy jezdedm re1d a ještě raději se z ned vracedm. Nic vedc, nic medň.Xenofobned postoje některfdch Brňaků vůči Praže1kům mi přijdou stejně hloupe9 a odsouzenedhodne9, jako obdobne9 postoje některfdch Praže1ků vůči všem mimopražskfdm.
~przewodniczacy komitetu
15-10-2010 / 00:00
Portal nie posiada zgody na publikację treści projektów ustaw
~opinia
25-05-2010 / 00:00
Tak dół ciemny