Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA SYSTEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH W IRLANDII

System ławy przysięgłych w Irlandii.

Ze względu na ewidentne wynaturzenie polskiego wymiaru sprawiedliwości pomyśleliśmy, że warto przyjrzeć się rozwiązaniom zakresie sądownictwa w innych krajach. Ponieważ Afery Prawa są zarejestrowane w Irlandii, nasz wybór padł na ten kraj.

W Irlandii, tak jak w innych krajach o spuściźnie brytyjskiej, zasadniczą rolę w procesach kryminalnych odgrywa ława przysięgłych. Jest to gwarantowane przez konstytucję irlandzką, która narzuca obowiązek ławy przysięgłych w sprawach karnych (art. 38.5). Ławnicy decydują o winie lub niewinności oskarżonego, podczas gdy sędzia wyznacza karę. Ława przysięgłych liczy 12 osób i na każdy proces jest wybierana oddzielnie. Oskarżony może być uznany za winnego głosami co najmniej 10 ławników.

Dzięki takiemu podejściu wyroki sądów odzwierciedlają poczucie sprawiedliwości ogółu społeczeństwa. Duża liczba ławników ma zapewnić maksymalną słuszność werdyktu. Dodatkowym aspektem jest uniemożliwienie monopolizacji władzy sądowniczej przez warstwę społeczną będącą już u władzy z innych względów, lub zorganizowaną przestępczość, tak jak to ma miejsce w Polsce. Ze względu na ilość ławników, utrudniona jest manipulacja procesem. (W Polsce sędzia podejmuje decyzję zazwyczaj jednoosobowo i dlatego łatwo jest sprawę ustawić).

W ławie przysięgłych zasiadać mogą obywatele w wieku od 18 do 70 lat (od 2009r. nie będzie górnej granicy wieku), z wyjątkiem osób związanych w jakikolwiek sposób z wymiarem sprawiedliwości. Do tej kategorii należą min. prezydent, prokurator generalny, policjanci, członkowie sił zbrojnych, strażnicy więzienni, adwokaci i inni urzędnicy wymiaru sprawiedliwości.

Z obowiązku zasiadania w ławie przysięgłych zwolnione są osoby, które nie mogą wypełniać tego obowiązku ze względów zdrowotnych lub innych np. niemożność czytania. Jest też kategoria osób mająca prawo odmowy członkostwa w ławie przysięgłych ze względu na wiek (powyżej 65 lat) lub zajmowane stanowiska państwowe, n.p. członkowie parlamentu irlandzkiego.

Obowiązek zasiadania w ławie przysięgłych jest świadczony nieodpłatnie a dla osób zatrudnionych jest traktowany jako normalny czas pracy na koszt pracodawcy.

Aby mieć prawo ubiegania się o urząd sędziego wymagane jest co najmniej 10 lat pracy w sądzie jako radca lub adwokat, w praktyce zaś kandydaci mają znacznie większe doświadczenie. Sędziów w Irlandii mianuje, podobnie jak w Polsce, prezydent, na wniosek Rady Nominacji Sędziowskich.

Polski wymiar sprawiedliwości jest obecnie kompletnie zdegenerowany, przejęty przez zorganizowaną przestępczość i wymaga gruntownych zmian. Dlatego zachęcamy naszych czytelników do dyskusji nad propozycjami reform.

Redakcja Afer Prawa

How a Jury Trial in Ireland is Conducted

Eligibility for Jury Service

Jury trial in Republic of Ireland

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.