Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:





Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA 24-GODZINNY SĄD DLA CHULIGANÓW I PIJANYCH

Sądy 24-godzinne  dla chuliganów już latem - najważniejsze zmiany w prawie karnym wobec sprawców przestępstw ujętych "na gorącym uczynku" i pijanych.

Ekspresowe sądy dla chuliganów powstaną w ciągu trzech miesięcy od daty uchwalenia odpowiednich zmian w kodeksie karnym. Rząd odstąpił jednak od obligatoryjnych dyżurów nocnych, jakie miały być prowadzone w największych sądach.

Zamiast proponowanych nocnych dyżurów obligatoryjnych zostaną wprowadzone dyżury fakultatywne w takim wymiarze godzin, jaki wynikać będzie z wielkości wpływu spraw. Wprowadzone zostaną za to stałe dyżury w godzinach 8–20 (sądy powyżej 35 sędziów) oraz w godzinach 8–16 (pozostałe sądy). 
– Problemem polskiego sądownictwa jest nadmierny formalizm – diagnozuje minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dlatego rząd chce wprowadzić przyspieszone postępowanie karne wobec sprawców przestępstw ujętych na gorącym uczynku.

Tryb przyspieszony będzie stosowany, wówczas gdy sprawca czynu zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności zostanie ujęty na gorącym uczynku (lub bezpośrednio potem), a następnie przekazany do dyspozycji sądu w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przez policję.

Sądy te miałyby zajmować się sprawami dotyczącymi chuligaństwa oraz innymi drobnymi sprawami, jak chociażby kierowcami zatrzymanymi na prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu. Wiceminister sprawiedliwości Andrzej Kryże poinformował, że w sumie w kodeksie karnym jest około 50 przestępstw, które kwalifikują się do trybu 24-godzinnego.

Jednocześnie Premier Kazimierz Marcinkiewicz zapowiedział, że chce, aby nowelizacja prawa karnego, wprowadzająca 24-godzinne sądy, weszła w życie jak najszybciej. – Jesteśmy w stanie wystartować w ciągu trzech miesięcy od decyzji parlamentu i podpisu prezydenta – zapewniał na naszych łamach wiceminister sprawiedliwości Andrzej Kryże.

Minister Zbigniew Ziobro przedstawił ostateczne założenia projektu. – Ponieważ sprawca zostanie ujęty na gorącym uczynku, nie powinno być trudności ze zdobyciem dowodów jego winy, zatem możliwe będzie prawidłowe osądzenie go w ciągu kolejnych 24 godzin. W razie potrzeby sąd może ogłosić przerwę w procesie trwającą do 14 dni – podkreśla Z. Ziobro.

Dla zagwarantowania prawa do obrony, każdy oskarżony otrzyma obrońcę z urzędu, jeżeli sam nie wybierze sobie obrońcy. W postępowaniu przyspieszonym sąd nie może orzec kary pozbawienia wolności przekraczającej 2 lata. Od wyroku przysługuje apelacja, ale z krótszymi terminami na jej złożenie i rozpoznanie.

Sprawne rozpoznanie spraw w postępowaniu przyspieszonym wymaga zmian w organizacji sądów. Wprowadzone zostaną dyżury adwokatów, sędziów i prokuratorów. Dyżury pełnione będą przez cały tydzień, z tym że w dni świąteczne sędzia będzie mógł dyżurować w sądzie, tylko w razie potrzeby. Jeśli będzie to konieczne, sądy będą pełniły dyżury także w innych godzinach, w tym w nocy – nawet w ciągu 24 godzin.

Do polskiego prawodawstwa ponownie wprowadzone zostanie pojęcie przestępstwa o charakterze chuligańskim.
Chodzi o przestępstwa popełnione publicznie i z lekceważeniem porządku publicznego, np. wandalizm. Karę pozbawienia wolności za takie przestępstwo będzie można warunkowo zawiesić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wykonania innych kar nie będzie można zawiesić. W przypadku skazania za przestępstwo o charakterze chuligańskim, sąd obligatoryjnie orzeknie nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego lub organizacji społecznej.

Ministerstwo zapewnia, że do powstania ekspresowych sądów nie będą potrzebne duże pieniądze. Pieniądze, które zostały zabezpieczone na rozruch, czyli około 2 miliony złotych, zostaną skonsumowane głównie przez adwokatów na opłacenie obrony z urzędu. – Jeżeli chodzi o etaty sędziowskie, to potrzeba tu minimalnego doinwestowania w sądach największych, gdzie dyżury będą funkcjonowały 24 godziny na dobę.

Ale też tylko w pierwszym okresie – objaśnia A. Kryże. I dodaje: – Liczymy na to, że w dalszej perspektywie, i to wcale nie tak odległej, funkcjonowanie tych sądów spowoduje uwolnienie pewnych środków! I to zarówno w policji, w prokuraturze, jak i w sądach. Dlatego że sprawy, które się toczą przez miesiące, czasem lata, które wymagają setek tysięcy czynności, choćby wysyłania korespondencji, zbierania papierów, będą załatwione w kilkadziesiąt godzin.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

• do definicji występku o charakterze chuligańskim wprowadzono wiele nowych elementów, znacznie ograniczających jej zakres, np. pojęcie zamachu na ściśle określone dobra chronione prawem,
• przed skierowaniem wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym wprowadzono obowiązek przesłuchania osoby podejrzanej (podejrzanego) przez prokuratora, nawet wtedy gdy dochodzenia się nie przeprowadza,
• termin jednorazowej przerwy przedłużono do 14 dni,
• wprowadzono możliwość wyznaczenia obrońcy z urzędu spośród adwokatów niepełniących dyżuru.

za Gazeta Prawna - dziennik o gospodarce i prawie

 ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia
i wiele innych w kolejnych działach wydawnictwa: 
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

Niezależne Czasopismo Internetowe 
Redaktor: mgr inż.  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.