Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA WNIOSEK DO SEJMU O ZMIANĘ PRAWO SPADKOWEGO

SEJM - WNIOSEK O ZMIANĘ PRAWA SPADKOWEGO

S E J M
R Z E C Z P O S P O L I T E J P O L S K I E J


Marszałek Sejmu R.P.
Bronisław Komorowski
Klub Parlamentarny PO
Klub Parlamentarny PSL
Klub Parlamentarny LiD

W N I O S E KNiniejszym zwracam się z wnioskiem o zmianę art.929 k.c.


Art.929 zdanie drugie k.c. powinien zostać jak najszybciej zmieniony lub skreślony ponieważ stanowi często omijany przez nieuczciwych spadkobierców i niebezpieczny zarówno dla spadkodawcy jak też współspadkobierców bubel prawny.
Powyższa regulacja prawna jest ponad to niezgodna z art.64 Konstytucji R.P., który każdemu gwarantuje prawo do dziedziczenia.

Mój wniosek i zarazem propozycja dotyczy zmiany art.929 zdanie drugie k.c. w postaci wydłużenia tego 3 letniego okresu w którym spadkobierca testamentowy może zostać uznany z niegodnego dziedziczenia - do lat 10 , licząc od chwili otwarcia spadku ( art. 925 k.c.) .
Zmiana tej regulacji prawnej nie tylko zlikwiduje zbędny i niebezpieczny bubel prawny lecz posłuży skutecznej i trwałej ochronie spadkodawcy ( akt ostatniej woli) nawet na długo po jego śmierci , znacznie zwiększy jego bezpieczeństwo za życia , zwiększy szacunek spadkobierców wobec testatora , a przede wszystkim w istotny sposób ograniczy biurokrację i może zmniejszyć ilość dodatkowych spraw w postępowaniu cywilnym (procesowym i nie procesowym) , a w konsekwencji odciążyć Sądy .
W zdecydowany sposób zapobiegnie bezkarnemu fałszowaniu testamentów oraz innych dokumentów spadkowych po upływie tego 3 letniego okresu , co jest już nagminne , nabyciu w świetle prawa nienależnego spadku , nielegalnemu pozbawianiu spadkobierców ustawowych posiadanego z mocy ustawy prawa do spadku i skutecznie wyeliminuje wszystkie te nielegalne działania .
Przede wszystkim można zobowiązać Sąd spadku aby już na pierwszej rozprawie o stwierdzenie nabycia spadku " badał z urzędu okoliczności wskazane w art.928 k.c." .

Mianowicie w art.670 k.p.c. można by dodać par.3.
W razie stwierdzenia przez Sąd spadku okoliczności o których mowa w art.928 k.c. w drastycznych i trudnych przypadkach sprawę o uznanie spadkobiercy za niegodnego Sąd spadku może skierować do postępowania w trybie procesowym. Tutaj należy zauważyć że w świetle obecnie obowiązujących regulacji prawnych Sąd spadku i tak podejmuje tylko te sprawy w których występują wątpliwości.
Ponad to należało by dać czas spadkobiercom ( testamentowym i ustawowym) już po stwierdzeniu nabycia spadku aby jeszcze mieli możność w okresie do lat 10, w razie powzięcia takiej wiedzy do jednego roku , wystąpić do Sądu o uznanie spadkobiercy za niegodnego .
W tej propozycji chodzi również o to aby spadkobiercy tak bardzo się nie spieszyli z wnioskami o stwierdzenie nabycia spadku. Należy przy tym podkreślić że z chwilą zniesienia granic Unii Europejskiej wielu naszych obywateli przez wiele lat będzie przebywało za granicą , a wobec tego powzięcie przez spadkobiercę odpowiedniej wiedzy o przyczynie niegodności jest w takiej sytuacji jeszcze bardziej utrudnione. Również w przypadku naszych spraw spadkowych miało miejsce między innymi wielokrotne fałszowanie akt spraw spadkowych, umyślne odczekanie trzech lat od chwili otwarcia spadku( art.929 k.c.) umyślne spowodowanie śmierci spadkodawcy, nielegalne ogłoszenie testamentu, nielegalne nabycie przez spadkobiercę testamentowego całości spadku itd.
Wiadomo że bezkarne fałszowanie testamentów oraz innych dokumentów po upływie tego 3 letniego okresu od chwili otwarcia spadku jest dość powszechnie znaną praktyką w sprawach spadkowych.
Dotychczasowa regulacja prawna określona w art.929 zdanie drugie k.c. po upływie 3 letniego okresu od chwili otwarcia spadku między innymi zezwala na bezkarne okradanie i rabowanie współspadkobierców ustawowych.
Wyżej wymieniony art.929 zdanie drugie k.c. stoi również w wyraźnej sprzeczności i jest niezgodny z art.58 k.c.

Powyższy wniosek i zarazem propozycja zmiany powyższej i mocno chybionej regulacji prawnej między innymi ma związek z moimi siedmioma skargami do Ministra Sprawiedliwości.

Uprzejmie proszę o szczegółowe rozważenie i przyjęcie tego bardzo istotnego dla funkcjonowania całego systemu prawnego wniosku.

Z Poważaniem - Aleksander Duda

Kolejne strony dokumentują stale uzupełniane cykle nieodpowiedzialnego zachowania się funkcjonariuszy władzy i urzędników państwowych.
Sędziowie - oszuści. W tym dziale przedstawiamy medialne dowody łamania prawa przez sędziów - czyli oszustwa "boskich sędziów". Udowodnione naruszania procedury sądowej, zastraszania świadków, stosowania pozaproceduralnych nacisków na poszkodowanych i inne ich nieetyczne zachowania. Czas spuścić ich "z nieba na ziemię" :-)
Prokuratorzy - czyli tzw. "odpady prawnicze", śmiecie, najczęściej nieetyczni i nie dokształceni funkcjonariusze władzy. Aktualizacja na rok 2008.
Adwokaci - czyli mecenasi chałtury prawniczej, a tak naprawdę to jedyni usługodawcy którzy nie ponoszą odpowiedzialności za odstawiane fuszerki typowi pasożyci społeczeństwa
Oszustwa polityków - przekręty i wpadki znanych "mniej lub więcej" polityków, czyli urzędników państwowych oszukujących i pasożytujących na narodzie - stale uzupełniany cykl: POLITYKA WŁADZA PIENIĄDZ
Policyjne afery 2008 - handel tajnymi informacjami ze śledztw, narkotykami, wymuszenia policyjne, pijani policjanci, policjanci terroryzujący własną rodzinę i świadków... - słowem "psie przękręty".
oszustwa komornicze - pasożytów społeczeństwa, często typowych chamów i nieuków, którzy oszukują właścicieli firm, poszkodowanych i wierzycieli oraz w dupie mają obowiązujące PRAWO
Urzędnicy państwowi i ich matactwa 2007 - dokumentujemy tu oszustwa urzędników państwowych takich jak: polityk, wójt, starosta, burmistrz, prezydent, rzecznik - wszelkich kombinatorów na których utrzymanie pracujące całe społeczeństwo, a którzy swoje publiczne stanowisko wykorzystują dla swojej prywaty i zysku.
UDOKUMENTOWANE FAKTY POMYŁEK LEKARSKICH
Psychiatryczne przekręty pseudo-biegłych udających lekarzy - aktualny stale uzupełniany cykl przedstawiający typowych schizofreników, decydujących o zdrowiu i majątkach ludzi, którzy bez wiedzy za to za kasę wydają opinie niezgodne z prawdą i nie mające nic z fachowością...
Aferzyści - czyli wszelkiej maści kombinatorzy grający rolę biznesmenów, politycy mający dojście do tajnych informacji i wiedzy
Media manipulują, osądzają i są sądzone - wpadki sądowe, wyroki skazujące na dziennikarzy za nierzetelność, pomówienie, wprowadzenie w błąd społeczeństwa.
Poseł to ma klawe życie :-)
Dziennikarz - to zawód podwyższonego ryzyka.

Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin
Strasburg - wyroki Trybunału - ukarana Polska i polskie sądy za wydane wyroki naruszające prawo - efekty skorumpowania polskich sędziów.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Emilia Cenacewicz, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu niejawnych sympatyków AP

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.