Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AKTUALNA DYSKUSJA 
RACZKOWSKI - RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

SKARGA                                                           Sanok 24.01.03r

RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH
Aleja Solidarności 77
 00-090 WARSZAWA

 PISMO 0 INTERWENCJE

      W związku z bezprawiem które mnie spotkało, naruszaniem procedury sądowej, itp. wysłałem do Pana Rzecznika pismo z dnia 07.08.02r. opisując moja sytuację. Jednocześnie opublikowałem dokumenty na prowadzonych informacyjno-dyskusyjnych stronach internetowych: www.afery.prx.pl  . Przez pół roku nie został rozpoznany ani jeden opublikowany zarzut naruszenia prawa. Nie doprowadzono do żadnej konfrontacji, nie wyjaśniono nieproceduralnego postępowania sędziego, czy prokuratora. Efektem, było nie tylko naruszenie mojego dobra materialnego, ale i osobiste prześladowanie z naruszeniem obowiązującego prawa.   Na takie postępowanie prokuratora strzyżowskiego J. Złotka złożyłem Zażalenie do Prokuratury Krajowej z dnia 09.10.02r. [zał.1]. Przesyłane „drogą w dół” ►Prokuratura Apelacyjna►Prokuratura Okręgowa►Prokuratura Rejonowa w Strzyzowie►zażalenie  w końcu trafiło do sędziego Z. Stója, który wyznaczył termin na dzień 29.11.02r. W tym dniu miały by też rozpatrzone 3 sprawy: Sygn. akt.:  Ko1 45/02 - zawiadomienie o przestępstwie prokuratora J. Złotka ,do którego doszło zażalenie skierowane do Prokuratury Krajowej   Ko1 47/02- zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez komornika sądowego,   i jak się na miejscu okazało na miejscu Ko1 49/02 -w odwecie, wniosek prokuratora J. Złotka o skierowanie mnie na badania w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Ponieważ na rozprawy nie przybył mój adwokat, a sędzia zaczynając rozpatrywać moje zawiadomienie - "pomylił się" i mnie potraktował jako oskarżonego, gdzie faktycznie był nim prokurator, na taką stronniczą działalność sędziego złożyłem wniosek o dobrowolne wyłączenie się sędziów z Sądu Rejonowego w Strzyżowie.  Sędziowie razem z prokuratorami urzędują na jednym piętrze, razem imprezują, miałem wcześniejsze dowody nieproceduralnego wydawania postanowień,  Takie postępowanie jest dowodem kwalifikującym do" iudicis suspectus" – art. 41 § 1 KPK, czyli wyłączenie sędziego podejrzanego o stronniczość na wniosek stron. Ponadto, został złożony wniosek o przyznanie nowego adwokata, ponieważ adwokat Gerard Wójcik sam złożył taki wniosek, jak i powołania świadków [zał.2]. Bez rozpatrzenia tych wniesionych wcześniej wniosków - istotne błędy proceduralne, pomimo braku na rozprawie strony i adwokata, bez rozpoznania spraw i przesłuchania stron jak i świadków,  w dniu 10.01.03r sędzia Zbigniew Stój wydaje postanowienia we wszystkich trzech sprawach. [ zał. 3, 4, 5, ], jednocześnie uznając, że tak wydane postanowienia z naruszeniem prawa, nie podlegają zażaleniu. Z uwagi na szybkość z jaką je wydano - już w dniu rozprawy - [z czymś takim jeszcze się nie spotkałem, normalnie miesiącami się czeka na postanowienia] , uważam, że nawet były gotowe przed posiedzeniem sądu? Jest to rażące naruszenie przepisów postępowania sądowego i procedury sądowe. Wyjątkowa stronniczość i osobiste zaangażowanie sędziego.

W wydaniu postanowienia Sygn. akt.:  Ko1 45/02 - zawiadomienie o przestępstwie prokuratora J. Złotka [zał.3]

I - na posiedzeniu brak adwokata, jak i strony [sąd prawidłowo zawiadomiony pismem z dnia 09.01.03r] - jest to pozbawieniem konstytucyjnych praw do obrony, naruszeniem procedury sądowej - fakt ten unieważnia wydane już przez sędziego postanowienie.

II - brak ustosunkowania się sądu do wniosku o powołanie świadków - fakt ten unieważnia wydane już postanowienie.

III - wyznaczenie adwokata dopiero na posiedzenie i brak czasu na jego zapoznanie się z aktami sprawy -fakt ten unieważnia wydania postanowienia w tym dniu.

IV - nie rozpatrzenie wcześniej złożonego wniosku o wyłączenie sędziego - fakt ten unieważnia wydane przez sędziego  postanowienie.

V - nie udostępnienie dokumentów sprawy wniesiony przez stronę dużo wcześniej [pismem z dnia 02.12.02r] - fakt ten uniemożliwia wydania postanowienia.

VI - brak uzasadnienia prokuratora, dlaczego zgodnie z procedurą nie wysłał stronie drugiego wezwania, lub nie dostarczył je przez policję - błąd formalny decyzji.

VII - brak w uzasadnieniu postanowieniu, dlaczego prokurator musiał wydąć  decyzję o zatrzymaniu w święto, w okresie kampanii wyborczej, naruszając opinię, dobro osobiste kandydata, prawo wyborcze. 

VIII - brak uzasadnionych zarzutów wydania decyzji przez prokuratora [oparte na sugestiach].

IX - Naiwne jest wytłumaczenie działania prokuratora przez sędziego w dniu 05.06.02r z  uwagi na:
       1- w tym czasie sąd i prokuratura rozpatrywała prawidłowość postępowania  prokuratora i zgodnie   z  prawem nie miał możliwości decyzyjnych, a  zresztą nadal nie ma z uwagi na zaskarżenie następnych nieproceduralnych działań. 
       2 - będąc opiekunem małoletnich dzieci w wieku 9 i 12 lat, nie mogłem zostawić je bez opieki, a prokurator nie raczył wcześniej zawiadomić mnie o swoich decyzjach - przynosili je policjanci w dniu decyzji, nie zapewniając jednocześnie zastępczej opieki.

X - z uwagi nie niekaralność, pozytywną opinię środowiskową, brak uzasadnienie decyzji prokuratora, [ani ja, ani nikt w rodzinie nie przechodził żadnej choroby psychicznej], jedynym rozsądnych motywem takiej decyzji jest chęć ukrycia przestępstw popełnionych na mnie, osobiste zaangażowanie w tym nieproceduralnym postępowaniu sędziów. 

XI - W dniu wydania postanowienia tj. 10.01.03r sędzia zarządza przyznanie adwokata Jana Bańdura z Kancelarii Adwokackiej w Strzyżowie [ brak adresu nr telefonu, wg informacji telefonicznej nie istnieje] Jak i kiedy adwokat ma się zapoznać z dokumentacją tej sprawy, ok. setki dokumentów?  Do dnia dzisiejszego nie udało mi się z nim skontaktować.

Następna sprawa to Ko1 47/02- zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez komornika sądowego. [zał.4]

I - proceduralnie posiedzenie musi być  jawne - brak adwokata, jak i strony [sąd został prawidłowo zawiadomiony pismem z dnia 09.01.03r]  - jest pozbawieniem konstytucyjnych praw do obrony, naruszeniem procedury sądowej - fakt ten unieważnia wydane już postanowienie.

II - brak zeznań świadków - fakt ten unieważnia wydane już postanowienie.

III - wyznaczenie adwokata dopiero na posiedzenie i brak czasu na jego zapoznanie się z aktami sprawy -fakt ten unieważnia wydania postanowienia w tym dniu.

IV - nie rozpatrzenie wcześniej złożonego wniosku o wyłączenie sędziego - fakt ten unieważnia wydane przez sędziego  postanowienie.

V - nie przekazano dokumentów sprawy [faktur] i innych dowodów - fakt ten uniemożliwia wydania postanowienia.

VI - brak dochodzenia, co stało się z przywłaszczonymi towarami handlowymi, oraz wyposażeniem firmy - z majątku ponad 120.000zł komornik "wygospodarował" nieco ponad 6.000zł.???

VII - powoływanie się komornika na prawomocnie zniesione zajęcie z 1998r., sprzedaż wyposażenia osób trzecich [depozytów komisowych], wystawianie faktur nie zgodnych z przepisami Ministra Finansów itp.

VIII - okradanie wierzycieli przez komorników to wcale nie taka rzadka cecha, brak nadzoru ze strony sądów - podobnie. A "zniknięcie" mienia na kwotę 100.000zł to na tyle duża wartość, ze sąd i prokuratura mają obowiązek z urzędu wszcząć dochodzenie, a nie ukrywać przestępstwo, podobnie jak to czyniono nie rozpatrując skarg na przemyskiego komornika Baczę...

IX - Oczywiście że czynnościom komornika towarzyszyło "animus rem sibi habendi", czyli przywłaszczenie mienia dla siebie i innej osoby, m.in. dla J. Zająca. Dodatkowo jeszcze składanie fałszywych oświadczeń dla sądu i zablokowanie działalności gospodarczej, a to wszystko to przestępstwa karane z "Kodeksu karnego".  

W zażalenie na Postanowienie Sądu Rejonowego w Strzyżowie z dnia 10.01.03r sygn. Ko1 49/02 otrzymane dnia 18.01.03r - sprawa z wniosku prokuratora J. Złotka.

 Zaskarżam  powyższe postanowienie  w całości z powodu istotnych błędów proceduralnych  i formalnych prowadzącego sędziego Zbigniewa Stoja, jak i nie zachowania procedury sądowej.

  Zarzucam:  wprowadzenie w błąd wymiar sprawiedliwości, poprzez oparcie wniosku prokuratorskiego na sfabrykowanej opinii biegłych lekarzy.

 Oświadczam, że uczestniczyłem w żadnych badaniach.

WNOSZĘ

 1/ o odrzucenie wniosku prokuratorskiego
2/ przeprowadzenia śledztwa w sprawie sfabrykowanej opinii lekarskiej
3/ powołanie na świadka: Aleksandry Raczkowskiej
-

UZASADNIENIE

Bez rozpatrzenia wniesionych wcześniej wniosków:

1/ o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Strzyżowie z dnia 15.11.02r [zał.1]
2/ o wydanie kserokopii opinii biegłych lekarzy psychiatrów z dnia  09.09.2002r  

3/ o wydanie  wniosku prokuratora J. Złotka z dnia 17.09.02r o skierowanie na badania w zamkniętym oddziale psychiatrycznym - pismo z dnia 15.12.02r [zał.2]

4/ o wyznaczenie adwokata w związku z rezygnacją z funkcji G. Wójcika [zał.3]

      bez wysłuchania stron w dniu 10.01.03r sędzia Zbigniew Stój wydaje postanowienie zgodne z wnioskiem prokuratora. Z uwagi na szybkość z jaką je wydano, uważam że osądzono mnie jeszcze przed posiedzeniem sądu. Jest to rażące naruszenie przepisów postępowania sądowego, wyjątkowa stronniczość i osobiste zaangażowanie sędziego. Dlatego uważam, że sędzia Zbigniew Stój wydając postanowienie naruszył procedurę sądową, a tym samym godność sędziego.

 I - na posiedzeniu, tryb jawny, brak adwokata, jak i strony [sąd prawidłowo zawiadomiony pismem z dnia 09.01.03r] jest to pozbawienie konstytucyjnych praw do obrony, naruszeniem procedury sądowej - fakt ten unieważnia wydane już postanowienie.

II - brak zaleceń zastosowania badania  - jestem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a aktualnie uzupełniam wykształcenie na studiach podyplomowych w Krakowskiej Szkole Finansów w kierunku "wycena nieruchomości - rzeczoznawca majątkowy". Po studiach pracowałem jako nauczycie. Od 1982r prowadzę własne przedsiębiorstwo. Ponadto wykształcenie swoje uzupełniałem na kursach księgowości i marketingu itp. Prowadzenie dyskusyjnych stron internetowych wymaga szerokiej wiedzy z dziedzin informatyki, oraz dużych umiejętności logicznych i praktycznych.

III - wyznaczenie adwokata dopiero na posiedzeniu? - nie miał możliwości zapoznania się z klientem, aktami sprawy i uzgodnienia linii obrony - błąd proceduralny, unieważnia wydane w tym samym dniu postanowienia.

IV - nie rozpatrzenie wcześniej złożonego wniosku o wyłączenie sędziego - ten błąd proceduralny unieważnia „z urzędu” wydane przez sędziego  postanowienie.

V - nie udostępnienie dokumentów sprawy dla strony, pomimo wniosku z dnia 02.12.02r] - sam fakt ten uniemożliwia wydania postanowienia.

VI - brak jasnego, klarownego uzasadnienia prokuratora, brak śledztwa w sprawie wniesionych przestępstw, brak dowodów winy, udokumentowanych zeznań świadków, co doprowadza do wniosku, ze jest to osobista zemsta z wykorzystaniem stanowiska służbowego z naruszeniem obowiązującego prawa.

VII - Oświadczam, ze nie zgodziłem się na żadne badania i nie przeprowadzono je. Rozmawiałem parę minut tylko z jednym lekarzem, przyznał mi rację, ze bez mojej zgody nic nie może zrobić, po czym opuściłem przychodnię. Takie orzeczenie nie może być podstawą wniosku prokuratorskiego, ani podstawą wydania postanowienia sądowego.

VIII - z uwagi na sfabrykowania opinii dla celów sądowych - wnoszę o konfrontację z lekarzami i powołanie na świadka obecnej przy rozmowie Aleksandry Raczkowskiej.

Załączniki:
1/ o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Strzyżowie z dnia 15.11.02r
2/ pismo sądowe z dnia 02.12.02r  
3/ wnioski z dnia z dnia  09.01.2003r

Te afery zostały opublikowana na prowadzonych stronach: www.afery.prx.pl , nieproceduralne postępowanie sędziego Z. Stoja pod adresem: www.afery.prx.pl/raczkowski-stoj-index.html , a sprawa biegłych lekarzy: www.afery.prx.pl/etyka_lekarska.html 

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej: 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI - JAKI PREZYDENT, TAKIE PAŃSTWO
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
Jedwabne tylko dla Żydów? i witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

Tym samym dochodzimy do setna sprawy, czy "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji w ukrywaniu durnowatych kantów... 
wierzcie mi, że prawda zawsze na wierzch wypłynie...., zresztą już ja się o to postaram... 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~pdviloj
24-08-2012 / 14:52
~qcmslixbr
22-08-2012 / 08:03
~yisifhxsuqg
21-08-2012 / 19:00
~yrkaocp
20-08-2012 / 11:57
~Berat
19-08-2012 / 23:13
W Księdze Przeznaczenia zostało najwyraźniej zainpase, że prawybory ma wygrać Komorowski. Na nic wobec takiego zrządzenia Opatrzności (hm, niekoniecznie może w tym przypadku Bożej) zdadzą się wysiłki Sikorskiego - niech czeka, aż Los wskaże kiedyś, być może, kto wie, na niego. I niech się stara.