Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
19 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 04-08-2012

RAK WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI Michał Ziębiński   

Pewien wysoki funkcjonariusz wymiaru sprawiedliwości powiedział mi kiedyś: „Czytając czasami akta sprawy widzę, że wyrok i jego uzasadnienie wynika z korupcji, lecz nie mam możliwości, by temu zapobiec lub ukarać nieuczciwego sędziego”! Rozbrajającą szczerość i żenująca bezradność!

O zjawisku korupcji w naszym Wymiarze Sprawiedliwości, się nie mówi, tak, jak nie mówi się o wstydliwej chorobie w rodzinie. To jednak nie znaczy, że jej nie ma. Takie milczenie powoduje, że zjawisko korupcji dalej się rozwija i coraz bardziej zagraża sprawnemu funkcjonowaniu naszego Państwa. Korupcja nie jest jedynym zagrożeniem w Wymiarze Sprawiedliwości, ale jest zagrożeniem największym.

Z sondażu z 2010 r. wynika, że Wymiar Sprawiedliwości plasuje się prawie na szczycie piramidy korupcyjnej (49.4%). Z badań na Wydziale Prawa UW z 1999 r. wynika, że 61% studentów tego wydziału w swej przyszłej pracy zawodowej akceptuje stosowanie korupcji, a 48% dopuszcza krzywoprzysięstwo! Ci studenci pracują teraz w naszych sądach i prokuraturach! Wieje grozą!

Celem naszego portalu jest wywarcie presji społecznej i zdopingowanie Rządu do podjęcia walki z rakiem toczącym Wymiar Sprawiedliwości, a więc z jego korupcją. To możliwe!

Skorumpowany sędzia wcale nie musi brać łapówki

Słowa KORUPCJA, używam w jego oryginalnym znaczeniu, które przytaczam za Władysławem Kopalińskim: korupcja – zepsucie, demoralizacja, przekupstwo, łapownictwo, sprzedajność.”  Forma nie jest ważna. Korupcja nie musi polegać na wręczaniu łapówek. Może to być również „przyjacielska” rozmowa, która powoduje, że  prokurator czy sędzia, łamie prawo. To korupcja wpływów i ta jest najgroźniejsza.   Wystarczy, że na „sugestię” przełożonego, wyda wyrok niezgodny z dowodami zawartymi w aktach, by później zapewnić sobie szybki rozwój kariery i awanse.

Przykładów korupcji w naszym  Wymiarze Sprawiedliwości jest wiele. Podam trzy:

1. Lokatorka która wcześniej, zrezygnowała z prawa pierwokupu domu, jest zagrożona eksmisją. Za „poradą” adwokata, „ten dom będzie pani, ale to będzie kosztować”, postanawia działać. Wręcza mu osiem tysięcy zł „na koszty” i ten „załatwia” sprawę tak, że sędzia Sądu Rejonowego, unieważnia umowę notarialną! Ten wyrok jest pozbawiony podstaw, jest bezprawny. Adwokat jednak okazał się skuteczny. Sąd Okręgowy unieważnia jednak wyrok Sądu Rejonowego i oddala powództwo. I na tym sprawa się kończy. A nie powinna. Nikt nie bada dlaczego sędzia pierwszej instancji wydał wyrok, wbrew dowodom. Sąd Okręgowy rozpatrując apelację, rozpatruje zasadności wyroku. Nie rozpatruje, dlaczego wydano, bezprawny wyrok, gdyż jego celem nie  jest ściganie skorumpowanych sędziów. Choć treść wyroku wskazuje na korupcję, skorumpowany sędzia pozostaje bezkarny. Nie podjęto nawet próby udowodnienia mu winy i nie wiadomo kto ma się tym zająć.

2. Prokurator prowadzi śledztwo w sprawie kradzieży mienia wielkiej wartości (ponad milion zł) w sposób nieudolny i przewlekły. Jego działania wskazują na współpracę z podejrzanym. W wyniku złożonej skargi, zostaje on z tego śledztwa wyłączony. Choć z akt sprawy niedwuznacznie wynika, że jego działania mają podłoże korupcyjne, nikt tego nie sprawdza i nie bada. W jakiś czas potem, zostaje on awansowany do Prokuratury Okręgowej  pomimo bardzo poważnych uchybień w tym śledztwie.

3. Sędzia Sądu Okręgowego wydaje wyrok nie oparty na dowodach, wręcz, wbrew tym dowodom. W uzasadnieniu wyroku, sędzia wielokrotnie kłamie. Sąd Apelacyjny, wbrew dowodom zatwierdza wyrok Sądu Okręgowego. Nikt tego nie kontroluje i nie sprawdza, choć sprawa jest dobrze znana na wszystkich szczeblach prokuratury i sądów. Prokuratura nie wnosi kasacji. Oznacza to, że Prokuratura uznaje, wieloletnią pracę ponad trzydziestu prokuratorów wszystkich szczebli jako bezpodstawną, że bezsensownie trwoniono państwowe środki.  Stanowisko Prokuratury wskazuje na rozległość układu korupcyjnego. Mimo, że obydwa wyroki mają podłoże korupcyjne, nic się nie dzieje. Ten sędzia Sądu Okręgowego wcale nie musiał brać łapówki, wystarczy, że zapewnił sobie szybki awans i rozwój kariery.

Prawo do bezprawia

Takie wyroki mogą zapadać w naszych sądach, dlatego, że działania sędziów i  prokuratorów pozostają poza jakąkolwiek realną kontrolą, a Sądy Dyscyplinarne czy stowarzyszenia zawodowe, nie spełniają roli gwaranta uczciwości ich postępowania. Ci ludzie działają ponad i poza prawem. Konieczna jest więc kontrola pracy prokuratury i sądów. To niezbędne i w żadnym wypadku nie godzi w niezawisłość tych organów. Niezawisłość nie oznacza zupełnego braku kontroli. Niezawisłość sędziego nie  wyklucza oceny i krytyki jego wyroków, zwłaszcza jeśli są rezultatem korupcji.

Nie chodzi tu, o pojedyncze przypadki korupcji, ale o całe  układy  korupcyjne, wzajemnie powiązanych osób,  które mają wpływy i działają na wszystkich szczeblach  wymiaru sprawiedliwości. Konieczne jest więc wdrożenie nowych skutecznych metod i działań zwalczania korupcji. Wiedząc o korupcji, nasz Wymiar Sprawiedliwości od ponad dwudziestu lat okazuje się wobec tej patologii bezsilny i woli ten problem przemilczeć.

Dowody korupcji w aktach spraw

Walka z korupcją jest jednak możliwa, gdyż działania korupcyjne pozostawiają ślady, w postaci, postanowień i wyroków. Te dowody korupcji mamy w aktach spraw. Czekają one na wykorzystanie przez kompetentnych i uczciwych prokuratorów i sędziów, bo tacy również są. Z analizy tych akt, można dociec, kto dopuścił się korupcji. Metoda ta pozwoli na wykrycie spraw korupcyjnych. Trzeba powołać „grupy analityczne” do prowadzenia takich analiz. 

Jeśli przez ponad dwadzieścia lat nie wyeliminowano zjawiska korupcji w Wymiarze Sprawiedliwości, od którego zależy sprawne funkcjonowanie Państwa i jego rozwój, to dlatego, że jak to wyraził jeden z profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, „nie było woli politycznej, by zlikwidować to zjawisko”. Najwyższy czas, by ta wola została wreszcie wyrażona przez Rząd, poprzez podjęcie konkretnych i skutecznych działań! 

Michał Ziębiński       

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Buffee
04-01-2015 / 14:19
~Sudip
19-12-2014 / 23:14
You know if everyone just didnt login for a few days they'd see it a lil diff i think... And not to metoinn i have hundreds of dollars invested in to my accts id personally like to trade amongst them and with others and olivia i feel is going to be trash but if u do happen to actually finish her evo... Maxed with a few skill ups i can imagine she will holdher own
~kozak
08-08-2012 / 04:42
Właśnie w tym rzecz -już policjanci dorastają z prokuratorami i sędziami na podwórku.Jako dzieci razem kradną i tak zostaje.Dlatego wystarczy policjantów ,prokuratorów,sędziów po prostu przenosić z miejsca na miejsce.Żyją z naszych podatków -niech pracują i służą nam tak jak tego chcemy.Tak ma wyglądać demokracja.Dzisiaj powstały lokalne grupy przestępcze -które po prostu powinny rozpracować i usunąć odpowiednie służby.Do policji też przyjmować po studiach,bo dzisiaj nie rozumieją co się do nich mówi.Robią sprawy tylko dlatego że mogą ,bez zastanowienia.Prokurator powinien być rozliczanym -tak jak sędzia z nieprawidłowości.Osąd a bezprawie to rozdzielne tematy.Dzisiaj jest tylko bezprawie.Brak demokracji-ludowładztwo nie sędziowładztwo ,prokuraturowładztwo.
~obserwator
05-08-2012 / 23:39
"Złodzieje dobra prywatnego żywot spędzają w kajdanach, złodzieje dobra publicznego - w złocie i purpurze"
~marek777
05-08-2012 / 21:11
„Z A D U C H szmaba” wg działalności ministra Krzysztofa KWIATKOWSKI- ego. cd. do Rafała Krzyształowskiego ze Szczecinka – OFIARA koszalińskich szarlatanów Niepospolitych kryminalnych przestępców w T O G A C H. ***S A M O G W A Ł T - Anny W A L E N C I A K*** w dniu 18-07-2012r - sala Nr 3 Sądu Rejonowego w Koszalinie. **SSR A. Walenciak do spółki, w POROZUMIENIU z **PPR I. Paczkowska - Łabędź został poprzedzony w dniu 17-04-2012r i 27-04-2012r II Kp.787/11/AW Grą w DURNIA z Zygmuntem Cąkała – OFIARA przestępczości zorganizowanej na przesłankach kryminalno - politycznych w której TE pierwsze skrzypce „grał” wójt gminy ŚWIESZYNO mgr inż. Franciszek SZCZEPANIK** oraz jego wspólnik OSZUST do potęgi N-tej - S K R Z Y P E K**. Całość OPERACJI okradania Z. CĄKAŁY z hektarów, kredytów i awanturnictwa matactwem odsetek KONTROLOWAŁA koszalińska – zachodniopomorska mafijna ośmiornica koordynowana przez : Stanisława GAWŁOWSKIEGO – poseł Platformy Obywatelskiej. W dniu 18-07-2012r Sądowe SZAMBO PROCESOWE – kontynuuje tradycje koszalińskiej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY „widzimisię” pozbawionych logiki rozumowania jako E R Z A T Z P R A WA z insynuacji urojeń własnych prokuratorów i sędziów – od ponad 12 lat. D O W Ó D : O F I A R A NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWCÓW podpartych M i n i s t e r s t w e m S P R A W I E D L I W O Ś C I w autoryzacji : RYDZAK & REWA & RESIAK z MS oraz Antonina S U W A Ł A od sędziego A. S E R E M E T PG. Robią WAŁA ciągłością tradycji ministerialnych DURNI z obecnego pryncypała – prof. J. G O W I N. Był Kalwas, Ziobro, Ćwiąkalski i Czuma – pośrednik Pana Boga. Zrobili własne interesy i … poszli dalej „usprawniać” RESORT S P R A W I E D L I W O Ś C I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-07-2012r - Marek Krasnopolski – emerytowany oficer policji państwowej, ekspert kryminalistyki. Spełniający od roku 2000 Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku POMOCY OFIAROM PRZEMOCY w Rodzinie. W stanie NARUSZENIA ***Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej *** sprowadzonych do poziomu rolki papieru toaletowego przez : ***SSR Anna W A L E N C I A K*** rozpoczęła GRĘ w Durnia ze swoją ofiarą. NIEPOCZYTALNOŚĆ umysłowa ? psychiczna choroba sędziego ?! czy polityczno - kryminalna działalność " GOSPODARCZA " koszalińskiej prokuratorsko-sędziowskiej dziczy magistrów prawa jak przystało na prywatny folwark pod szyldem Ministerstwa Sprawiedliwości wg wytycznych jakie A S Krzysztof K W I A T K O W S K I pozostawił po „USPRAWNIANIU” Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI - patrz dz. „FAKT” z dnia 16-10-2009r . WYTYCZNE : Udaremniać OFIAROM PRZEMOCY czynności procesowe. Zgodnie z zastosowaną koszalińską technologią sądową. SSR A. WALENCIAK rozpoczęła przewód sądowy „powtórką SZWINDLU” przez użycie „sprawdzonego” scenariusza sprawy VIII K. 945/03/KK SR K-lin, gdzie OFIARĘ napadu trójki pijanych bandytów : Jerzy Bylicki & Elżbieta Bartkowska vel Bylicka & Agnieszka KOZIOROWSKA – córka Elżbiety Bartkowskiej – konkubiny nałogowego alkoholika (ALK. 16/96 SR K-lin) z objawami schizofrenii maniakalnej -seksualnego zboczeńca (zoo i pedofil) – przerabiano na sprawcę napadu - M. KRASNOPOLSKI. Na wyżyny Niepoczytalności umysłowej w tamtym czasie WYSZEDŁ V Wydział Karny Odwoławczy (SO K-lin PREZES SSO J. SKIBICKI) pod przewodniczącym** felczer I. Jóźwiak. awansowany na - śledczego **UB-e, następnie awansowany* na SSO. Jego wspólnikami w procesowym SZWINDLU GRĄ w DURNIA byli : SSO A. Jaracz, M. Mazur, G. Polewiak, B. Lewandowski, R. Rzepecka - Gawrysiak i I N N I. SSR A.WALENCIAK tą samą metodą usiłowała przygotować swoją „procesową ślizgawkę” pod nieobecność prokuratora. Tak jak w sprawie VIII K. 945/03/KK SSR Katarzyna Krystowczyk udaremniała nagrywanie rozprawy. Tak też ślizgacz SSR A. WALENCIAK usiłowała poprowadzić przedmiotowy SZWINDEL procesowy bez rejestracji na taśmie audio – video. N I E wyraziła zgody na rejestracje przewodu sądowego przy udziale dziennikarza śledczego aferyprawa.eu. Zgodnie z oczekiwaniami SSR A. WALENCIAK przy udziale protokolanta sfałszowała protokół sądowy sprawy II K. 343/12/AW z dnia 18-07-2012r. Co sobie ubzdurała SSR A. Walenciak i jej wspólnicy : SSR J. Sroczyński & PPR T. BODO, SSR S. Wróbel, G. RUDY, M. Wiśniewska, K. Krystowczyk i cała reszta sędziowsko - prokuratorskiej przestępczej zgrai. Taki przebieg SZWINDLU jaki się odbył w dniu 18-07-2012r miał zapewnić wiarygodność wystawionej przez B. Bretner opinii psychiatrycznej. Stary oszust (wiadome od roku 2002) – Ofiara ponad 30-letniej Przemocy w Rodzinie – sprawca Jerzy BYLICKI - NA ZLECENIE SUPER DURNIA SSR T. KRZEMIANOWSKI - przerobiona przez lekarskiego matołka Barbara BRETNER na osobnika z zespołem paranoidalnym – Jedyny ŻYWICIEL RODZINY - Matka samotnie wychowująca dzieci – patrz operacja „TOYOTA”. SSR A. WALENCIAK dokonała SAMOGWAŁTU na samej SOBIE. Procesowo obnażyła się jako pospolity cwaniaczek. GÓWNIARZ z IMMUNITETEM, który w miejsce SZTUKI .PRAWA i Jego zasad. Logiki rozumowania. Dochodzenia i dowodzenia prawdy materialnej. Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz zwykłej ludzkiej rzetelności i uczciwości U D O W O D N I Ł, że jest osobą bez honoru i godności. WALENCIAK J E S T B E Z T W A R Z Y. *PRAWDA * HONOR * WOLNOŚĆ * Pozostaję wierny przysiędze służyć Polsce, Narodowi i Ludziom Mimo przeciwnego wiatru kierunku NIE zmienię. KTO otarł się o śmierć NIE boi się żyć. Marek Krasnopolski.
~Bogdan
05-08-2012 / 07:07
Nie zawsze sędzia bierze łapówkę ,czy prokurator.Często jest to zwykłe kumoterstwo.To tak jak policja zna się z miejscową prokuraturą jak łyse konie.Czyli pamiętają dobre komunistyczne czasy ,gdzie bili i kopali i przy tym się śmiali.Więc dalej są od siebie zależni ,zbyt dużo wiedzą o swoich grzechach.Do całej szopki dochodzą sędziowie-oczywiście jako starzy znajomi tychże organów niesprawiedliwości.Oczywiście wszystko jest prawomocne czyli obywatel może pisać odwołanie do Pana Boga.Rzeczni praw obywatelskich to fikcja ,oni nawet nie czytają tego co ludzie piszą wraz z materiałem dowodowym.W tym kraju łamane są podstawowe prawa człowieka przez tych którzy powinni ich strzec.Tak naprawdę już kodeks pracy mówi ze za źle wykonaną pracę nie należy się zaplata.Nie mówiąc o ich awansowaniu za bezprawie.
~Demaskator
04-08-2012 / 23:46