Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
19 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 13-03-2012

Prawem jest zbiór sprzecznych nielogicznych definicji i uregulowań służących zniewoleniu społeczeństwa...

Czym państwo różniłoby się od bandy zbójców...

                            cytat św. Augustyna

 

    Czas prawdy  

Nasze państwo jest państwem prawa?, chroni swoich obywateli zgodnie z Konstytucja?, wymiar sprawiedliwości jest iluzja ?, Biuro Rzecznika Prawa Obywatelskich - atrapą za pieniądze podatników? (czy obecnie pomaga komukolwiek, media mówią- nie). Prezydent, Premier, Marszałek Sejmu składają przysięgę na Konstytucje, iż będą dbać o dobro narodu?. – czy na pewno obywatel zwracający się o pomoc, załączając dowody, iż został poszkodowany, utracił majątek, wolność na wskutek łamania prawa, może liczyć na pomoc – odpowiedź jest zawsze taka sama – nie mamy uprawnień, legitymacji, brak przepisów, powołują się wymienione urzędy.

A więc obywatelom w naszym państwie przysługuję tylko prawo i obowiązek płacenia podatków?

Definicja Prawa;

Prawem jest zbiór logicznych definicji i uregulowań służących społeczeństwu i jego obywatelom do ochrony zdrowia, życia, egzystencji, ochrony tych wartości oraz do zdefiniowania, uregulowania egzekwowania wzajemnych obowiązków, odpowiedzialności i praw.

Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości – pozory elementarnej integralności – rozsypują się w proszek – pył. Jedną z powszechnie stosowanych przez te, instytucje czynnością, to przekazywanie skarg obywateli, do tych samych prokuratur, sądów, na które obywatele składają skargi. A wiec są  sędziami w własnej spawie, za każdym razem na skargę odpowiadają, iż było badane lub nie stwierdzono żadnych uchybień. (Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 stycznia 2002r /Dz.U.Nr 5 poz. 46 z póż. Zm. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków art. 11 tego rozporządzenia cytat;; Skarga dotyczy określonej osoby nie może być przekazana do rozpoznania tej osobie, ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej).  

( Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.10.2002r /Dz.U.Nr.187 poz.146 z póż. zm – zgodnie z par. 2 rozporządzenia MS nad działalnością sądów wykonywane jest między innymi – przeprowadzenie doraźnych wizytacji i lustracji sądów, bieżących lub okresowych kontroli toku postępowań w sprawach indywidualnych w przypadku ujawnienia okoliczności wskazujących, że są one prowadzone z naruszeniem prawa.)  

 Kilku tysięczna armia pracowników pracująca za pieniądze podatników, nie spełniając założeń powołanych instytucji do stosowania prawa, a wręcz stosuje przepisy dla pozbycia się intruza powołując się na chore, toksyczne przepisy, zapominając o definicji prawa, która kształtuje się według niepodważalnej kolejności; obowiązek, odpowiedzialność, prawo’’.  

NIKT NIE NABYWA PRAWA nie wywiązując się z obowiązku obwarowanego odpowiedzialnością.  

                Codziennie słyszymy, czytamy, że, organ ustawodawczy, politycy, funkcjonariusz wymiaru sprawiedliwości nie spełniają obowiązku obwarowanego odpowiedzialnością Konstytucyjną jako niepodważalną zasadą państwa prawa. Konstytucja jest też Ustawą Zasadniczą- próżno szukać w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zapisów Ugruntowanych Zasad Prawnych.  

Podstawowe Ugruntowane Zasady Prawne to;

- Zasady Współżycia Społecznego

- Zasada Sprawiedliwości Społecznej

- Prawo

- Zasada niezawisłego rozstrzygania sporów  

Podważyć zasadność powyższych zapisów WATROŚCI WYŻSZYCH, bo takimi faktycznie są, nie sposób.

    Na dzień dzisiejszy tylko Partia Prawo i Sprawiedliwość ustawowo zapisana decyzją Sądu okręgowego w Warszawie została jakby powołana do wymierzania prawa i sprawiedliwości, bez reakcji Sądu Najwyższego w przedmiocie uchybienia prawa, jest to bezwzględne i świadome wykorzystanie faktu głębokiej patologii systemu.

      Źródłem prawa jest przeznaczenie Państwa oznaczonego w art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, powołanego przez społeczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo jest powołane do ochrony i rozwoju społecznego i jego obywateli. Przywrócenie poczucia sprawiedliwości jest podstawowym obowiązkiem organów państwa, bowiem bez SPRAWIEDLIWOŚCI,  by odwołać się do św. Agustyna  „Czym państwo różniłby się od bandy zbójców”

        Obecnie potrzebna jest nam zbiorowa mądrość, zbiorowa odwaga, aby nasze państwo natychmiast naprawić – by spełniało swą powinność, Państwa Prawa

      Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin – potwierdził, iż w resorcie trwają prace nad nowelizacją ustawy o prokuraturze, które maja na celu doprowadzić do parlamentarnej kontroli nad prokuraturą, jest to przynajmniej coś w kierunku poprawy nadzoru nad rozregulowaną prokuraturą – jednak bardzo mało. Reformować Panie Ministrze Sprawiedliwości trzeba również Ministerstwo Sprawiedliwości, Sądy, Prokuratury- natychmiast, nie po kawałku, a w całości.  

    Panie Ministrze – zaczął Pan dobrze, Odwagi!, Odwagi !  

Społeczeństwo w ponad 70% ma złą opinie o wymiarze sprawiedliwości – są to Pańscy zwolennicy, którzy liczą na Pana odwagę i mądrość – poprą Pana, wierzą, że zrobi to Pan dobrze, jest to najważniejsza zasada jak to określił Runpert Lya - filozof, psychoanalityk i fizyk

 „Age gud agi”, czyli to, co robisz, rób całkowicie i niech nic nie będzie ważniejsze od tego, co właśnie robisz’’  

     W całym kraju powstają stowarzyszenia, i inne twory poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości, aby walczyć z patologią funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, złymi przepisami, prawem.

PRAWO ma pomagać a nie szkodzić

    POLSKIE złe prawo – wykończyło setki małych, średnich firm, ludzi doprowadziło do ubóstwa, a nawet do śmierci – jest to mechanizm do niszczenia przedsiębiorczości, to przed wszystkim łamanie elementarnych zasad prawa Lex Retro Non Agit i wykorzystanie do tego celu sądów, które tego prawa winny strzec. Jest w tej chwili największym hamulcem rozwoju gospodarczego kraju, jest przyczyną powstawania armii bezrobotnych. Tworzy nowy problem społeczny, który w powiązaniu z brakiem zaufania do rządu i jakichkolwiek perspektyw do godnego życia w Polsce powoduje nową fale emigracji zarobkowej.  

Złe i nie stabilne prawo – furtką do korupcji, złych wyroków sądowych, postanowień prokuratorskich, patologii, braku zaufania, nienawiści i chaosu.  

    Cierpi przez to WIĘKSZOŚĆ MĄDRYCH, PRAWYCH funkcjonariusz wymiaru sprawiedliwości, którzy są traktowani na równi z tym, co notorycznie łamią prawo, działają w związkach korupcyjno – towarzyskich.  

  A P E L, – aby środowiska te mądre, prawe, same eliminowały ze swoich środowisk osoby działające w związkach towarzysko – korupcyjnych, niezasługujące na zaufanie, braku predyspozycji, wiedzy do wykonywania zawodu najwyższego zaufania społecznego, jakim jest sędzia, prokurator. Tak jak to czynią grupy takich samych środowisk w wielu krajach cywilizowanych, sami eliminują patologiczne jednostki dla dobra ogółu. Tu również potrzebna jest zbiorowa mądrość, zbiorowa mądra odwaga – jest to najprostszy i najszybszy sposób na samo oczyszczenie środowiska, które jest fundamentem dla rozwoju gospodarki.  

RÓWNIEŻ sprawdzony sposób przez cywilizowane kraje, to wybieranie sędziego, prokuratora w drodze wyborów z spośród kandydatów wyłonionych, jako osoby mające wielkie poparcie wśród wyborców, ludzi doświadczonych, mądrych, cieszących się wielkim morale wśród społeczeństwa. Taki wniosek złożony wraz z podpisami ponad 2 milionów rodaków został złożony w sejmie w 2002r, aby w naszym kraju demokratycznym był stosowany – nie ujrzał on światła, bo i po co ! 

Marszałek Sejmu, Prezydent. Premier. Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości wiedza, że obecny system prawa – nie zapewnia obywatelom bezpieczeństwa, ochrony jego prawa materialnego, wolności, znany jest im chaos i bezprawie. Każdy z nich składał przysięgę służyć narodowi. Są to ludzie odpowiedzialni za ten stan rzeczy, nie czynią nic dla poprawy systemu. Tak jak w bajce Andersena,,Król jest nagi ‘’ udają, że wszystko jest dobrze, ale to udawanie odbija się na ludzkich cierpieniach, jest hamulcem rozwoju gospodarczego i moralnego naszego kraju. Za to wielkie koszty, jakie państwo ponosi płacąc coraz większe odszkodowania, a przede wszystkim wielkie marnotrawstwo pieniędzy podatników, które mogłyby być wydane na rozwój gospodarczy kraju.

    Ulica, aby nie była dla tych Panów przypomnieniem, iż najwyższy czas na zmiany dla dobra swoich rodaków, dla lepszego i sprawiedliwego życia Tu i Teraz. Zarządzanie strachem to już przeszłość, a mówienie społeczeństwu,,zapłacie nam większe podatki, a my wam przywrócimy świetlistą przyszłość- już naród nie wierzy i zaczyna głośno protestować, co widać i słychać.  

Społeczna mądra odwaga, społeczna mądrość jest motorem, którą należy wykorzystać dla prężnego rozwoju gospodarczego dla dobra naszego TU i Teraz oraz naszej przyszłości, a nie tylko na przetrwaniu pod wpływem strach, jedynie prawdziwa wolność i demokracja dają gwarancje rozwoju człowieka a po przez to państwa. Nie ma nowoczesnego państwa bez prawdziwej wolności, rozwoju człowieka.  

   Obecne przekonywanie społeczeństwa, że żyją w demokratycznym kraju jest mało znaczącym epizodem, jedynie pożywką dla propagandy i oszukujących się jednostek.  

   Nasza demokracja nie może liczyć tylko na przetrwanie. W umysłach rodaków zaszły już głębokie zmiany świadomości, a to jest kolejna cechą dla nowej demokracji i sprawiedliwości i jest pierwszą i najważniejszą zasadą współistnienia.

Demokracja; rządy ludu – ustrój, w którym źródło władzy stanowi wola obywateli. Gwarantem istnienia demokracji jest Konstytucja.

W śród najważniejszych kryteriów uznania za demokracje są ; rządy prawa i jawności prawa.

-  przestrzeganie humanistycznej idei prawa człowieka takich jak;

- wolność głoszenia swoich poglądów – nawet, jeśli nie są one w danym  momencie popularne

- wolność zrzeszania się i tworzenia politycznych grup nacisku itd.  

      Zagubiły się te cechy demokracji u naszych najważniejszych osób odpowiedzialnych za państwo, jego bezpieczeństwo, rozwój, przyszłość. Brak panowania nad rzeczywistą sprawiedliwością, wolnością, stosowaniem prawa, potwierdza to również wskaźnik najwyższy w Europie podsłuchiwanych i inwigilowanych obywateli. Nie o taką Polskę walczyliśmy, chcemy, aby nasze państwo, postawiło na rozwój nowych technologii, rozwój człowieka – jest to jedyna droga do dobrego TU i Teraz - otworzy wrota przyszłości nowoczesnej, innowacyjnej, bardziej stabilnej, odpornej na kryzysy, będzie to silnym motorem napędzającym naszą gospodarkę.

    Konfrontacja z rzeczywistością jest dla rządzących wskaźnikiem i apelem, że najważniejszym zadaniem jest doprowadzić do wypracowania ideologii, czy systemu wartości dla rodzącego się nowego potencjału innowacji, postępu, nowoczesnych technologii, tak by owoce rozwoju służyły jak największej liczbie ludzi. Społeczeństwo oczekuje od dawna stworzenia mechanizmów regulacji i innowacyjnej politycznej energii wsparcia procesów rozwoju nowoczesnego państwa, które sprzyjają rozwojowi, nadawałyby mu pożądany kierunek.  

CZAS na nową konwergencję – machina oparta na innowacjach nieustannie przyspiesza Obecny kryzys pokazał - ujawnił, że doszło do historycznej zmiany warty. Lokomotywami dalszego rozwoju, decydującymi o dynamice wzrostu gospodarki są nowe wyzwania, które tworzą nowe rynki zbytu decydujące o jego miejscu, dochodzie.
Czas to ostatni nadrobić zaległości w infrastrukturze, a przede wszystkim naprawić drogę – wymiar sprawiedliwości, bo to jest największa klęską i zaporą do postępu, do Tu i Teraz.
Lokomotywa nie ruszy nie mając zielonego światła sprawiedliwości, wolności – a wówczas pozostanie jedyną drogą powrotu do ciemności średniowiecza. Spowoduje dalszy spadek poparcia społeczeństwa dla obecnego  rządu i każdego następnego.

 c.d.n.

                                          E.W.  

Ps. W następnych z cyklu – pamiętnik poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska

aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Leszek
31-08-2012 / 05:02
Żenada w polskim sejmie w sprawie ABMER GOLD czwartek, 30 sierpnia 2012 22:08 Otóż już 19 sierpnia 2012 r. napisaliśmy o aferze AMBER -GOLD: nowo – stara sensacja w Polsce. Wielka ściema polskich polityków, prokuratury i sądów. Wszystkie służby udają, że szukają 70 mln. Dzisiejsza debata sejmowa była żenująca. Posłowie i ministrowie opowiadali bajki dla idiotów. Min. Gowin mówił o zmianach kodeksu postępowania karnego, nagrywaniu, zmianach ustawy o prokuraturze. Ale to przecież te proponowane zmiany są kolejnymi prawnymi bublami. Nagrywanie spraw to przecież dyżurny temat uzdrowienia postępowań od 2006 r., kiedy ministrem był Zbigniew Ziobro. Minęło 5 lat a posłowie nieroby nadal dyskutują a sprawy nagrywa się prawie w całej europie zachodniej i wschodniej, tylko nie w Polsce. Ba pan minister Gowin kłamie mówiąc o nagrywaniu spraw karnych, bo nagrywania nie ma nawet w propozycjach zmian kodeksu postępowania karnego, zaś sprawy cywilne nagrywa się w kilku sądach cywilnych odwoławczych czyli wtedy kiedy jest już po rzeczywistym postępowaniu dowodowym. Pan prokurator Seremet uważa, że w prokuraturze jest świetnie. Jednego co mu potrzeba to większych uprawnień. Faktem jest, że błyszczał na tle poselskiej miernoty. Otóż Panowie ministrowie i posłowie, zrozumcie w końcu, że tak długo jak długo, prokuratorzy, sędziowie i wszyscy inni funkcjonariusze publiczni nie będą ponosić odpowiedzialności dyscyplinarnej, finansowej i karnej za postępowanie niezgodne z prawem, tak długo żyć będziemy w skorumpowanym kraju. A co mówi prokurator Seremet: że był na spotkaniu u Prezydenta RP i w trakcie dyskusji profesorskiej uznano, że to delikatna materia aby prokuratorzy i sędziowie odpowiadali z art. 231 kk , a czemu ? - bo będą bali się prowadzić śledztwa i sądzić To jest po prostu błazenada naszych tzw. elit politycznych. O wystąpieniach posłów szkoda nawet mówić. Szkoda było po prostu dnia. Ci politycy nigdy w tym karju NIC nie zmienią.
~marek777
14-07-2012 / 22:08
Do Rafała – skazany „ustawami” na pastwę togowych przestępców okręgu Koszalin. Z uwagą przestudiowałem treści korespondencji wydawało by się INSTYTUCJI, które mają zagwarantować sprawny system resortu sprawiedliwości : Prawdę Materialną, Prawo i Zasady Prawa, rzetelne postępowania procesowe i INNE mające zapewnić równość stron, RACJĘ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. NIC bardziej mylnego. Treści autoryzowane : Wanda Jóźwiak - Kwaśna z Sądu Najwyższego; mgr Dominik Laska z Ministerstwa Sprawiedliwości; Halina NIEMIEC z Prokuratury Generalnej, To bełkot porównywalny do treści jakie na kilogramy produkują w formie ostemplowanego procesowego obornika na zadupiu w powiatowym Koszalinie, który jest przesyłany OFIAROM NAZISTOWSKIEJ Przemocy prokuratorów i sędziów jako Postanowienia i INNE insynuacje urojeń własnych Űbermensche z IMMUNITETAMI. Z tych treści wynika pogarda dla OFIARY. NIC więcej. Jak byś tą objętość ścisnął w garści . NIC NIE zostanie po otwarciu dłoni. Te informacje SĄ PUSTE. Zainteresowałem się jaki jest tego powód. Z informacji uzyskanych od „wiewiórek” wynika ponad wszelką wątpliwość stan następujący. Ministra Krzysztof Kwiatkowski funkcjonując jako minister i prokurator generalny podpisał obiegowe pismo- zarządzenie – dyrektywę ogólnopolską wg której personel resortu sprawiedliwości ma NIE dopuszczać a wręcz udaremniać OFIAROM wszczynanie postępowań procesowych. Włącznie z użyciem biegłych psychiatrów – serwujących zespół paranoidalny i pochodne. Gdy przyrównać te informacje z dokumentem sporządzonym przez jeszcze NIE ministra a wówczas sekretarzynę stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Krzysztof Kwiatkowski jako odpowiedź dla marszałka Krzysztofa PUTRA. Możliwa jest do przyjęcia wersja, że „gwardia pałacowa” z MS zredagowała te pisma w takiej formie by skompromitować asa K. Kwiatkowskiego. Zapoznałem się z tą odpowiedzią dla K. PUTRY. Odpowiem krótko. COŚ w tym jest. Pierwsza część treści przedmiotowego dokumentu jako Odpowiedź do mrsz.K.P. potwierdza tą wersję. Przyznaje stan, że w wyniku awanturnictwa procesowego Czesław ŚWIĄTEK z Sarbinowa został okradziony przez zorganizowaną grupę Niepospolitych przestępców - złodziei m. in. wójt urzędu gminy, prokurator, sędziowie, policjanci i INNI. „KTOŚ” kto znał zwyczaje Kwiatkowskiego, że TEN czyta tylko początek a później bezmyślnie podpisuje dokumenty, w końcowym fragmencie podjął się sporządzenia ORTOGONALNEJ treści, która była sprzeczna z częścią decyzyjną na korzyść OFIARY. Analiza tych treści wykazała, że są sprzeczne logicznie i NIE ma płynnego przejścia. Stanowią zlepek. Całość jest bzdurą. O ile podjąć się oceny wg korespondencji otrzymywanej z MS to wskazywałaby na trzy damy R. To REWA & RESIAK & Rydzak z MS; w Prokuraturze Generalnej Antonina SUWAŁA robią wała z pryncypała. Kolejnym jest prof. Jarosław GOWIN. Panie Rafale – na ten bajzel jest jedyna rada. Sądy Obywatelskie lub ekipa uzbrojona w widły, gumaki, soda kaustyczna lub wapno chlorowane i wrzątek. Tylko tak da się opróżnić stajnię augiasza z gnoju. Szambo to NIE perfumeria tak ocenił o. Rydzyk patologiczny stan krytyczny.
~czesłąw45
25-03-2012 / 05:00
Jest ponad wszelką wątpliwość WIADOME, że prokuratorzy i sędziowie są osobiście zainteresowani, by kwitło i rozwijał się bandytyzm, awanturnictwo i wszelkiego rodzaju chamstwo. By oni zawsze byli NIEZBĘDNI. Chociaż powszechnie jest wiadomym, że brak im piątej klepki a zamiast mózgów mają gówno. Ich DEWIZĄ JEST : cit. " ...kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce" Nazistowska doktryna głoszona w Koszalinie przez SSR M. Wiśniewska - do OFIAR prokuratorsko-sędziowskiej PRZEMOCY - obecnie Prezes Sądu Rejonowego. ***od 1973 roku posiadaliśmy dzierżawę działki przylegającej do naszej posesji przy ulicy Bursztynowej 5 w Sarbinowie 76-034 gm. Mielno k/ Koszalina. Do roku 1989 pies z kulawą nogą nie interesował się tą działką, aż nagle w 1995r Prokurator PPO Andrzej SIUCHTA wykazał się w imieniu swoich pociotków - awanturników : Żak & Sobejko zainteresowaniem. Z pomocą wójta : Zbigniew Choiński - były sekretarz PZPR po hitlerowsku okradli nas z dzierżawy. SPALILI nawet archiwum, aby "zniknęła" dokumentacja dzierżaw. Nas kryminalnymi metodami awanturnictwem procesowego matactwa pozbawili dzierżawy i obłożyli karami oraz grzywnami na łączną kwotę ponad 200 tys. PLN i końca NIE widać, bo dwóch złodziei radców prawnych Jagoszewski & Osoś wymuszeniem rozbójniczym dziczy magistrów prawa w awanturnictwie procesowym jeszcze chce wyłudzić 50 tys.PLN. By mnie zastraszyć - 70 letniego ciężko i przewlekle chorego człowieka wsadzono mnie do pierdla ( w Koszalinie funkcjonuje "prywatne" więzienie pod państwową przykrywką, gdzie na "leżakowaniu" prywatnych klientów robią interesy : SSO Janusz Skibicki - Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie & płk SW K. WYPYCH. Super CURIOZUM - SSO j. SKIBICKI jest moim sąsiadem w Sarbinowie - zam ul. Słoneczna 6. WCZEŚNIEJ : Psychicznie chora SSR Bogna Maria Mazur insynuacją urojeń własnych stwierdziła, że została przeze mnie pobita w toku przewodu sądowego, co NIE polega na prawdzie. Jej świadkiem rzekomego pobicia był chohsztapler Jerzy SCHWARZ - radca prawny, który w toku przewodu sądowego, gdy demonstrowałem materiały dowodowe napadł mnie fizycznie - odpychając siłą, by wytrącić mi dokumenty. Co mu się udało. Następnie przeszkadzał mi skutecznie zbierać rozrzucone dokumenty. Koleżanka w/w - SSR M. Plesiewicz solidarnością zawodową sitwy nakazała mnie wsadzić do pierdla. Tam pierdlu u Skibickiego poznałem super człowieka. Jego wsadzili do tego pierdla po to, by go wyleczyć z patriotyzmu i spełniania Konstytucyjnego Obywatelskiego Obowiązku Udzielania Obowiązku Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie. CURIOZUM - sprawca przemocy nałogowy alkoholik posiadał rodzinę w Sądzie Rejonowym. Ponieważ wraz z żoną broniliśmy swoich należnych i legalnych praw do dzierżawy awanturnicy : Żak & Sobejko wszelkimi bandyckimi metodami przy pomocy wujka - PPO A. SIUCHTA "umilali" nam życie.Łamane było i jest prawo, zasady prawa, Złamane zostały Prawa Człowieka. Solidarnością zawodową sitwy prokuratorzy, sędziowie i policjanci udowadniali, że Postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej służą im wyłącznie do podcierania sobie dupy. Grozili, niszczyli nasady drzew, ogrodzenie, wysypywali gruz, złamali nawet prawo budowlane. Wszystko odbywało się pod ochroną i w majestacie NAZISTOWSKIEGO PRAWA przy pomocy prokuratorsko-sędziowsko-policyjnej dziczy solidarnością zawodowej sitwy. Dążenia koszalińskich bandytów trwające ponad 16 LAT miały jeden CEL. LIKWIDACJA Biologiczna. MORD. Moją żonę : Jadwigę Świątek udało IM się w lipcu 2011r zamordować. NIE wytrzymała ponad 16 LAT GRY w DURNIA przeprowadzonej przez ZBRODNIARZY z Ministerstwa Sprawiedliwości. Czas Powiedzieć po IMIENIU : od dołu do góry zalega OBORNIK magistrów i profesorów prawa. Między nimi funkcjonują RYDZAK * RESIAK * REWA z MS oraz Antonina SUWAŁA z Prokuratury Generalnej. Ministerialne DAMY robią WAŁA z pryncypała. Wałem kolejnym będzie Jarosław GOWIN – filozof. * PRAWDA* HONOR * WOLNOŚĆ * K O M I T E T O B Y W A T E L S K I ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie. patrz – http\\ : www.aferyprawa.pl W Y K A Z N A Z I S T O W S K I CH Z B R O D N I A R Z Y z IMMUNITETAMI prokuratorów i sędziów. Jarosław Sroczyński, Sylwia Wróbel, Katarzyna Krystowczyk, Marian Wawrzynkowski, Iwona Jankowska, Tomasz Bodo, Marek Paluch, Robert Mąka, Małgorzata Wiśniewska, Barbara Lubner, Jacek Bytner, Małgorzata Jarecka, Beata Wysocka, Jacek Matejko, Adriana Tynebor Mąka, Jarosław Cezary Stebelski, Izabella Sobolewska, Agnieszka Karbowska Suszek, Zuzanna Ostrowska, Aneta Skupień, Grzegorz Klimowicz, Barbara Romaniuk vel Bator, Krzysztof Smoliński, Iwona Kucharczyk, Bożena Kondek, Tomasz Krzemianowski, Piotr Wedman, Grzegorz Polewiak, Janusz Skibicki, Maria Jankowska, Ewa Kosiec, Andrzej Jaracz, Zbigniew Ambroziak , Radosław Chamionek Liliana Czuchryta - sporządził : asesor Prokuratury Rejonowej Dawid Kasprzyk. Solidarnością zawodową sitwy lokalną mafię wspierają kolesie prokuratorsko - sędziowskiego NAZISTOWSKIEGO awanturnictwa i bandytyzmu : Andrzej JARACZ, Sławomir Przykucki, Danuta Sokołowska, Aleksander Nowiński, Jerzy OŻÓG, Janusz RYCHLIŃSKI, Renata Rzepecka – Gawrysiak, Małgorzata Plesiewicz, Agnieszka Trośniak, Agnieszka Bajor, Piotr Walenciak, Karolina Szymczewska, Bogna Maria Mazur, Marek Mazur, Marcin Mazur, Małgorzata Ratajska - NOWAK vel Przykucka, Czesław Podgórny, Jacek Antoniewicz, Marta Knotz, Tadeusz Szkudlarek, Dariusz Jarząbek, Zbigniew Rdesiński, Urszula Fijałkowska, Wiesława Stawczyk, Agnieszka Sołtyka, Wacław JON, Marek Ciszewski, Hanna Życka, Małgorzata Szałankiewicz Warzyńska, Przemysław Kopaczewski, Sylwia Estkowska – Machuła, Małgorzata Stachowiak, Monika Zabel – Szafer, Piotr Cichoń, Wanda Wieczorek, Beta Słomczyńska – Kuźba, Maria Ferster, Leszek Miazek, Maria Łysień, Alicja Tyka, Agnieszka Plaga, Maciej Cuber, Anna Sus, Agniszka Oleksy, Łucja Laufer, Katarzyna KRET, Ewa DIKOLENKO, Marcin Wawrzynkowski, M. Paczkowska- Łabędź i I N N I. WYKAZ NAZISTÓW DEGENERATÓW z M S - Okręgu koszalińskiego z I M M U N I T E T A M I zarejestrowany The Registrar European Council of Europe - Strasbourg MAM ŚWIADOMOŚĆ, że zostanę ZAMORDOWANY. Dlatego ujawniam działalność NAZISTOWSKICH bandytów z IMMUNITETAMI * Got mit uns * ZBRODNIARZY z resortu Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI. Mechanizm ZBRODNI zarejestrowany został w tyg. "Solidarność" Nr 47/ 2006r z dnia 24-11-2006r pt. "Temida dziwnie stronnicza" oraz pt. "Prawo nie sprawiedliwość" dz. Miasto - 2010r oraz Interpelacja poselska - dz. Miasto - 2010r MEGA HIT - sekretarzyna stanu w MS - CURIOZUM Krzysztof KWIATKOWSKI - jeszcze NIE minister - na zapytanie pisemne Marszałka SEJMU RP Krzysztof PUTRA - podpisał spreparowane w MS przez tercet : REWA * RESIAK * REWA urojenia insynuacji własnych dla kolesia SIUCHTY z Koszalina. AWANTURNICZA Działalność ministerialnego BARACHŁA NIE jest charytatywna.
~SOANTO
16-03-2012 / 14:04
No to pozostało porównać cele Ustaw do celów PRAWA! Tak zamierzonych jak i osiągniętych! MEMORIAŁ z sierpnia 2008 i MEMORIAŁ-MONIT z 3 maja 2009 roku wskazał Gnojkom z Sejmu taki obowiązek! To powołali sobie Komisję Palikota! Która to komisja nie realizując czynności oceny niepodważalnej nic w efekcie nie zrobiła! No Bo Po Co? Tyle tylko, że za Moje i Wasze pieniądze! Andrzej Tomasz Sobolewski