Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 31-07-2012

Polskie prawo jest chore

Polskie prawo jest chore, gdyż nie  karze za kłamstwa w sądzie. Michał Ziębiński   

W POLSKIM SĄDZIE MOŻNA BEZKARNIE KŁAMAĆ!!!

Co mówi nasze prawo i Sąd Najwyższy.

„Składając wyjaśnienia, oskarżony nie jest zobowiązany do mówienia prawdy. Ma w zasadzie możliwość mówienia wszystkiego, co może prowadzić do jego uniewinnienia. Nie oznacza to, że oskarżony ma prawo do kłamstwa, może jednak nie obawiać się odpowiedzialności karnej za fałszywe wyjaśnienia.” To zaskakująca kazuistyka naszych prawników. Czyli „jestem za, a nawet przeciw”!!! Natomiast Sąd Najwyższy stwierdza:

„należy przyjąć, że oskarżony nie ponosi żadnej odpowiedzialności karnej za treści wynikające ze swoich fałszywych wyjaśnień, dopóki wyjaśnienia te służą realizowaniu jego obrony” (Uchwała SN z dnia 11stycznia 2006 r., sygn. I KZP 49/05)."

Bezkarne kłamstwa w sądzie

Podstawowym czynnikiem decydującym o kształtowaniu prawa powinno być nasze sumienie, gdyż tylko ono potrafi uwzględnić wszystkie uwarunkowania społeczne, gospodarcze i historyczne jakie wpływają na stanowienie prawa. Nie zawsze tak jest bo sumienia mamy różne. Stąd nasze prawo pozwala bezkarnie oskarżonym kłamać w sądzie! Zdumiewające jest to, że ta fundamentalna zasada prawna nie jest podana wprost, a trzeba ją dopiero wywieść z zawiłych komentarzy i uchwał Sądu Najwyższego. To świadczy o niskiej jakości naszego prawa.

To prawo jest niemoralne, nieracjonalne, łamie konstytucyjną zasadę równości obywateli wobec prawa, sprzyja łamaniu prawa i jest nielogiczne, a poza tym ogromnie wydłuża śledztwa i procesy i zwiększa wielokrotnie ich koszty. To prawo stoi w sprzeczności z podstawowym celem procesu jakim jest dojście do prawdy i wydanie sprawiedliwego wyroku. Obecnie stosowane „prawo do kłamstwa” powinno być jak najszybciej zmienione.

Zdumionym czytelnikom wyjaśniam, że w/g naszego prawa, oskarżony może kłamać w swych „wyjaśnieniach” zarówno w śledztwie jak i w trakcie przesłuchań przed sądem i nie spotka go za to żadna kara, gdyż nasze prawo nie karze oskarżonych o przestępstwa, za składanie fałszywych „wyjaśnień”. Prawo karania za kłamstwo w sądzie czy prokuraturze jest zarezerwowane jedynie dla świadków czy pokrzywdzonych którzy „zeznają”. Takie „przyzwolenia na kłamstwo” w sądzie, jako prawo do obrony, niestety nie wytrzymuje krytyki. Przecież wystarczy, że oskarżony ma prawo do odmowy składania „wyjaśnień”. To w pełni wystarcza, dla ochrony jego praw obywatelskich. Przecież nie będzie łamany kołem by wyznał prawdę.

Prawo do kłamstwa jest chore

Podstawowe zarzuty jakie należy postawić aktualnemu „prawu do kłamstwa” można ująć co najmniej w sześciu punktach. I tak, aktualne prawo:

1. Jest niemoralne. Kiedy się o tym „prawie do kłamstwa” niedawno dowiedziałem, byłem kompletnie zaskoczony i zbulwersowany. Otóż przed Polskim sądem można kłamać w majestacie prawa. To, że do tej pory nikt nie zwrócił na to uwagi i nie wystąpił o zmianę tego absurdalnego, niemoralnego i złego przepisu jest zdumiewające.

2. Łamie konstytucyjne prawa każdego obywatela do równości wobec prawa, gdyż dzieli obywateli na „gorszych”, którzy za fałszywe zeznania są karani i zupełnie słusznie, oraz na „lepszych”, którymi są oskarżeni przestępcy, których karać nie można

3. Obrona obecnego „prawa do kłamstwa”, tym, iż jest ono oparte na prawie rzymskim, nie wytrzymuje krytyki. Prawo anglosaskie, choć nie tylko, każe oskarżonego za składanie fałszywych zeznań . Jakiś czas temu media doniosły, że we Włoszech, kobieta oskarżona o zamordowanie współlokatorki, w końcu została uniewinniona, jednak sąd w trakcie procesu skazał ją na dwa lata więzienia, za składanie fałszywych zeznań. Wyrok wykonano. Jak widać sami współcześni rzymianie nie naśladują wiernie swoich przodków.

4. Fałszywe „wyjaśnienia mogą być później wykorzystane do ferowania niesprawiedliwych, łamiących prawo wyroków, opartych na tych fałszywych „wyjaśnienia”. Co bulwersujące, takie fałszywe wyjaśnienia są używane do uzasadnień błędnych postanowień Sądu Najwyższego!  To powoduje łamanie prawa i korupcję.

5. Przyzwolenie na kłamstwo oskarżonych w „wyjaśnieniach” jako element prawa do obrony, jest po prostu nielogiczne i wewnętrznie sprzeczne, gdyż może prowadzić do uniewinniania przestępców. Jeśli oskarżony kłamie, a sędzia uzna to za prawdę i na tej podstawie wyda wyrok uniewinniający, to prawo to, powoduje, że wynik takiego procesu, jest zaprzeczeniem jego podstawowego celu to znaczy wydania sprawiedliwego wyroku. Przecież nie można się zgodzić by prawo służyło jego zaprzeczeniu. Nie można prawem sankcjonować kłamstwa i to przed sądem.

6. Przyzwolenie na kłamstwo powoduje ogromne wydłużenie procesów i zwiększenie ich kosztów. Przyzwolenie sądu na kłamstwo wydłuża zeznania, czas na ich protokołowanie a potem odpowiedzi strony przeciwnej i analizę tych zeznań przez sąd. W praktyce, takie „odkłamanie” zabiera wielokrotnie więcej czasu niż samo kłamstwo. Proces się wydłuża, a koszty rosną.

Uznając zasadność przytoczonych argumentów należy stwierdzić, że aktualne prawo, pozwalające na kłamstwa oskarżonych na sali sądowej,  działa na szkodę wymiaru sprawiedliwości, jest niemoralne, społecznie szkodliwe i należy je niezwłocznie zmienić.

Za kłamstwo w sądzie karani powinni być wszyscy.

Wprowadzenie do polskiego prawa, zasady karania za fałszywe zeznania, wszystkich uczestników procesu, znacznie je ograniczy, gdyż obawiając się kar i wiedząc, że będą one konsekwentnie egzekwowane, oskarżeni będą raczej odmawiali zeznań, niż „zamulali” akta sprawy kłamstwami, które i tak nie mogą służyć uczciwej obronie. Niestety kłamstwo jest obecnie przez prokuratorów i sędziów bagatelizowane, gdyż nie reagują oni na kłamstwa, choć powinni to robić z urzędu. Tak więc, nie tylko należy zmienić prawo, lecz również niedopuszczalne praktyki funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, które sprawiają, że karanie za fałszywe zeznania jest prawem martwym.

Oczywiście walka z kłamstwem w sądzie musi dotyczyć wszystkich uczestników procesu a więc także sędziów, prokuratorów i adwokatów. Sędzia czy prokurator, to nie jest zwykły urzędnik, to przedstawiciel „trzeciej władzy” i powinien być traktowany w sposób specjalny. Kłamstwo popełniane przez sędziów, prokuratorów i adwokatów musi być karane bardziej surowo i powinno być to jasno określone w kodeksie karnym. 

W tekście tym, wyrazy „zeznawać” i „wyjaśniać” ujęte są w cudzysłów by podkreślić niestosowność tych rozróżnień w sądownictwie. Otóż świadkowie „zeznają” a oskarżeni „wyjaśniają”. Za fałszywe „zeznanie” grozi kara do trzech lat więzienia, natomiast za fałszywe „wyjaśnienia”, nie. W języku potocznym używa się w obu przypadkach słowa zeznawać.

W słowniku języka polskiego słowo „zeznawać” oznacza „przedstawiać, wyjawiać posiadane wiadomości w toczącym się procesie sądowym, w śledztwie”, natomiast słowo „wyjaśniać” oznacza „1. Czynić coś jaśniejszym, bardziej zrozumiałym, objaśniać, tłumaczyć, 2. Podawać powody, motywy, uzasadniać, usprawiedliwiać, także ujawniać sekretne tło wydarzeń.”   Słowo zeznawać odnosi się głównie do wymiaru sprawiedliwości natomiast, słowo wyjaśniać, ma szersze znaczenie i zostało przez prawników wprowadzone w sposób sztuczny. W praktyce, zarówno świadek jak i oskarżony, wypowiadając się przed sądem zarówno „zeznają” jak i „wyjaśniają” i trudno jest te rzeczy niekiedy oddzielić.

W konsekwencji należy uznać, że zarówno świadkowie jak i oskarżeni, „zeznają”  i są jednakowo karani za składanie fałszywych zeznań. Należy  zatem usunąć z kodeksów słowo „wyjaśniać”. Przedstawione propozycje są oparte na negatywnych doświadczeniach, dotyczących działania Wymiaru Sprawiedliwości w tym zakresie.

Ta jedna, prosta i łatwa do przeprowadzenia zmiana, ma kapitalne znaczenie dla naprawy funkcjonowania naszego Wymiaru Sprawiedliwości. Ta zmiana znacznie usprawni jego działanie, przyspieszy wydawanie sprawiedliwych wyroków i zmniejszy koszty procesów. Sprawi,  że nasze prawo stanie się jasne, zrozumiałe i zgodne z powszechnym odczuciem moralnym. Zero tolerancji dla kłamstwa w sądach! 

Michał Ziębiński         

!

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Oburzony
15-02-2013 / 17:04
To że oskarżony może klamać jest rzeczą dyskusyjną,ale dam przykład adwokatów z Pruszkowa,występują w sprawie jako powodowie i żeby w sprawie osobiście nie kłamać biorą na swojego pełnomocnika swojego ojca też adwokata i on w każdym piśmie procesowym bezkarnie kłamie,interpretuje sdutuacje według własnego upodobania,mając na celu córki interesy,sędzia zaś nie bierzę pod uwagę wskazanych przezemnie faktów.Fakty i dowody przeciwko gołosłowiu.Ponadto Sędzia odmawia mi przysługującego prawem pomocy prawnej z urzędu.T.J. Nie równego Traktowania Wobec prawa.Rażące naryszenie Konstytucji R.P. Ale w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Maz. jest to nagminne. Jestem pokrzywdzony w sprawie.Jeżeli ktoś mógł by mi pomódz to proszę o kontakt telefoniczny.514 113 386.Jestem emerytem 70 lat i wobec prawa w dzisiejszej sprawiedliwości jestem bezsilny.
~Obserwator
15-08-2012 / 20:11
Niestety, prelengent też nie przygotował się merytorycznie do spotkania. Owszem, sędziowie nie zapoznają się z aktami tuż przed rozprawami - zapoznają się z nimi dzień wcześniej... A gdyby rozprawy wyznaczać tak często, jak życzy sobie redaktor naczelny, poczta, nawet gdyby działała sprawniej, niż działa nie miałaby szans dostarczyć informacji o terminie wszystkim uczestnikom i stronom. Wtedy dopiero byłyby lamenty...
~Bogdan
07-08-2012 / 03:22
Poprzedni ustrój był zły ,ale ,,gówno po nim dalej śmierdzi,, Są to często sędziowie prokuratorzy ,policjanci itd.Najgorsze szumowiny i oprawcy poprzedniego okresu.Nie mówiąc o prawie które jest praktycznie archaiczne.Jednak służy nękaniu obywateli. Obecnie mamy więźniów politycznych w wyniku represji pseudo prawa.
~Bogdan
07-08-2012 / 03:15
Już Biblia mówi że szatan jest jest kłamcą i zwolennikiem kłamstwa.Z RELIGIJNEGO PUNKTU WIDZENIA -SZATAN RZĄDZI W SĄDACH I PROKURATURACH,ORAZ CZĘSTO NA POLICJIi.td To nienormalne prawo,należy je zmienić od podstaw.Przecież są anomalie które nie powinny mieć miejsca w kodeksach.To tak jakby powiedzieć że zabicie sędziów prokuratorów ma uzasadnienie ponieważ zachodzą ku temu rzeczywiście ważne przesłanki wynikające z K.K Jedną z nich jest immunitet.Czyli brak odpowiedzialności ludzi którzy powinni ponosić największą odpowiedzialność.Działają świadomie.Niejawność rozpraw,brak obowiązku nagrywania.To matactwa sądów.
~marek777
05-08-2012 / 21:20
„Z A D U C H szmaba” wg działalności ministra Krzysztofa KWIATKOWSKI- ego. cd. do Rafała Krzyształowskiego ze Szczecinka – OFIARA koszalińskich szarlatanów Niepospolitych kryminalnych przestępców w T O G A C H. ***S A M O G W A Ł T - Anny W A L E N C I A K*** w dniu 18-07-2012r - sala Nr 3 Sądu Rejonowego w Koszalinie. **SSR A. Walenciak do spółki, w POROZUMIENIU z **PPR I. Paczkowska - Łabędź został poprzedzony w dniu 17-04-2012r i 27-04-2012r II Kp.787/11/AW Grą w DURNIA z Zygmuntem Cąkała – OFIARA przestępczości zorganizowanej na przesłankach kryminalno - politycznych w której TE pierwsze skrzypce „grał” wójt gminy ŚWIESZYNO mgr inż. Franciszek SZCZEPANIK** oraz jego wspólnik OSZUST do potęgi N-tej - S K R Z Y P E K**. Całość OPERACJI okradania Z. CĄKAŁY z hektarów, kredytów i awanturnictwa matactwem odsetek KONTROLOWAŁA koszalińska – zachodniopomorska mafijna ośmiornica koordynowana przez : Stanisława GAWŁOWSKIEGO – poseł Platformy Obywatelskiej. W dniu 18-07-2012r Sądowe SZAMBO PROCESOWE – kontynuuje tradycje koszalińskiej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY „widzimisię” pozbawionych logiki rozumowania jako E R Z A T Z P R A WA z insynuacji urojeń własnych prokuratorów i sędziów – od ponad 12 lat. D O W Ó D : O F I A R A NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWCÓW podpartych M i n i s t e r s t w e m S P R A W I E D L I W O Ś C I w autoryzacji : RYDZAK & REWA & RESIAK z MS oraz Antonina S U W A Ł A od sędziego A. S E R E M E T PG. Robią WAŁA ciągłością tradycji ministerialnych DURNI z obecnego pryncypała – prof. J. G O W I N. Był Kalwas, Ziobro, Ćwiąkalski i Czuma – pośrednik Pana Boga. Zrobili własne interesy i … poszli dalej „usprawniać” RESORT S P R A W I E D L I W O Ś C I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-07-2012r - Marek Krasnopolski – emerytowany oficer policji państwowej, ekspert kryminalistyki. Spełniający od roku 2000 Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku POMOCY OFIAROM PRZEMOCY w Rodzinie. W stanie NARUSZENIA ***Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej *** sprowadzonych do poziomu rolki papieru toaletowego przez : ***SSR Anna W A L E N C I A K*** rozpoczęła GRĘ w Durnia ze swoją ofiarą. NIEPOCZYTALNOŚĆ umysłowa ? psychiczna choroba sędziego ?! czy polityczno - kryminalna działalność " GOSPODARCZA " koszalińskiej prokuratorsko-sędziowskiej dziczy magistrów prawa jak przystało na prywatny folwark pod szyldem Ministerstwa Sprawiedliwości wg wytycznych jakie A S Krzysztof K W I A T K O W S K I pozostawił po „USPRAWNIANIU” Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI - patrz dz. „FAKT” z dnia 16-10-2009r . WYTYCZNE : Udaremniać OFIAROM PRZEMOCY czynności procesowe. Zgodnie z zastosowaną koszalińską technologią sądową. SSR A. WALENCIAK rozpoczęła przewód sądowy „powtórką SZWINDLU” przez użycie „sprawdzonego” scenariusza sprawy VIII K. 945/03/KK SR K-lin, gdzie OFIARĘ napadu trójki pijanych bandytów : Jerzy Bylicki & Elżbieta Bartkowska vel Bylicka & Agnieszka KOZIOROWSKA – córka Elżbiety Bartkowskiej – konkubiny nałogowego alkoholika (ALK. 16/96 SR K-lin) z objawami schizofrenii maniakalnej -seksualnego zboczeńca (zoo i pedofil) – przerabiano na sprawcę napadu - M. KRASNOPOLSKI. Na wyżyny Niepoczytalności umysłowej w tamtym czasie WYSZEDŁ V Wydział Karny Odwoławczy (SO K-lin PREZES SSO J. SKIBICKI) pod przewodniczącym** felczer I. Jóźwiak. awansowany na - śledczego **UB-e, następnie awansowany* na SSO. Jego wspólnikami w procesowym SZWINDLU GRĄ w DURNIA byli : SSO A. Jaracz, M. Mazur, G. Polewiak, B. Lewandowski, R. Rzepecka - Gawrysiak i I N N I. SSR A.WALENCIAK tą samą metodą usiłowała przygotować swoją „procesową ślizgawkę” pod nieobecność prokuratora. Tak jak w sprawie VIII K. 945/03/KK SSR Katarzyna Krystowczyk udaremniała nagrywanie rozprawy. Tak też ślizgacz SSR A. WALENCIAK usiłowała poprowadzić przedmiotowy SZWINDEL procesowy bez rejestracji na taśmie audio – video. N I E wyraziła zgody na rejestracje przewodu sądowego przy udziale dziennikarza śledczego aferyprawa.eu. Zgodnie z oczekiwaniami SSR A. WALENCIAK przy udziale protokolanta sfałszowała protokół sądowy sprawy II K. 343/12/AW z dnia 18-07-2012r. Co sobie ubzdurała SSR A. Walenciak i jej wspólnicy : SSR J. Sroczyński & PPR T. BODO, SSR S. Wróbel, G. RUDY, M. Wiśniewska, K. Krystowczyk i cała reszta sędziowsko - prokuratorskiej przestępczej zgrai. Taki przebieg SZWINDLU jaki się odbył w dniu 18-07-2012r miał zapewnić wiarygodność wystawionej przez B. Bretner opinii psychiatrycznej. Stary oszust (wiadome od roku 2002) – Ofiara ponad 30-letniej Przemocy w Rodzinie – sprawca Jerzy BYLICKI - NA ZLECENIE SUPER DURNIA SSR T. KRZEMIANOWSKI - przerobiona przez lekarskiego matołka Barbara BRETNER na osobnika z zespołem paranoidalnym – Jedyny ŻYWICIEL RODZINY - Matka samotnie wychowująca dzieci – patrz operacja „TOYOTA”. SSR A. WALENCIAK dokonała SAMOGWAŁTU na samej SOBIE. Procesowo obnażyła się jako pospolity cwaniaczek. GÓWNIARZ z IMMUNITETEM, który w miejsce SZTUKI .PRAWA i Jego zasad. Logiki rozumowania. Dochodzenia i dowodzenia prawdy materialnej. Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz zwykłej ludzkiej rzetelności i uczciwości U D O W O D N I Ł, że jest osobą bez honoru i godności. WALENCIAK J E S T B E Z T W A R Z Y. *PRAWDA * HONOR * WOLNOŚĆ * Pozostaję wierny przysiędze służyć Polsce, Narodowi i Ludziom Mimo przeciwnego wiatru kierunku NIE zmienię. KTO otarł się o śmierć NIE boi się żyć. Marek Krasnopolski.
~msciciel
31-07-2012 / 16:25
paczcie tutaj www.notaroja.mundonarco.com/2012/01/video-en-donde-tortura-al-herman jak patrjoci mexykanscy zalatwiaja togofca! Piszcie jak siepodobalo koniecznie! Niedlugo tak unas jak razem pujdziemy obsondzac klike!