Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE ODSZKODOWANIE DLA OFIAR PRZESTĘPSTW

Ofiara przestępstwa zyskuje nowe prawa - może już starać się od Państwa o odszkodowanie za utracone zdrowie, zarobki, udokumentowane straty z tytułu napadu, gwałtu, czy pobicia.

Nowe przepisy wymusiła dyrektywa Rady Europy, która ma ulżyć ofiarom na terenie całej Unii Europejskiej.

Polskie Prawo Karne jest tak skonstruowane, że dzisiaj przestępca ma dużo więcej praw, niż ofiara. 
Jest takie powiedzenie: Czytasz kodeks od początku - jest winny, od końca - niewinny
Dwuznaczność wielu przepisów prawnych często jest wykorzystywana przez aferzystów, daje szerokie pole do mataczenia nieetycznym sędziom i adwokatom, a tych ostatnio nie brakuje.
Wiadomo, biednemu wiatr w oczy wieje...
Do tej pory ofiary przestępstw mogły dochodzić odszkodowania jedynie od sprawców w procesie karnym, bądĽ cywilnym. Ci zaś wiadomo - często wymigiwali się od tego. Albo przestępca nic nie miał, a poszkodowany tylko ponosił dodatkowe koszta, lub przeciwnie - stać go było na adwokata i ofiara sprawę często przegrywała mimo udokumentowanych faktów przestępstwa.  W dodatku takie sprawy ciągną się latami, a w tym czasie ofiary przestępców często nie mają pieniędzy na leczenie, na porady prawne, nawet normalne życie. W naszym skorumpowanym wymiarze sprawiedliwości naprawdę wszystko jest możliwe.

Teraz ofiary rozbojów, napadów, gwałtów oraz rodziny zabitych mają tylko kilka tygodni czekać na odszkodowanie. Maksymalną kwotę jaką możemy otrzymać to 12 tys. zł. Pieniądze będą wypłacać sądy rejonowe i zgodnie z wytycznymi będą się starać, żeby to były minimalne kwoty. Wnioski można składać w sądach od pierwszego stycznia. 
Jednak, co ważne wniosek o kompensatę nie wyklucza złożenia dodatkowego pozwu o odszkodowanie od sprawcy. Tylko, czy to nie będzie takie obiecanki, jak prawo do odszkodowania za przewlekłość prowadzenia spraw w sądach? 

Zgodnie z ustawą o „Państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych” z lipca 2005 r., ofiary przestępstw mogą zażądać od skarbu państwa odszkodowania za: 
* utracone zarobki, 
* leczenie 
* koszty pogrzebu. 
O odszkodowanie można wystąpić zaraz zgłoszeniu przestępstwa i wszczęciu postępowania karnego przez policję, nawet jeśli nie uda się wykryć bandytów.
Wniosek o rekompensatę składa się do właściwego sądu rejonowego na terenie którego doszło do przestępstwa.

Żeby jednak dostać kompensatę muszę być spełnione podstawowe warunki: 
* przestępstwo musi być umyślne, z użyciem przemocy i musi wywołać poważne uszkodzenie ciała skutkujące ponad siedmiodniowym pobytem w szpitalu (czyli za lekkie podbicie oka pieniędzy nie dostaniemy, ale już za kalectwo tak), 
* ofiara nie uzyskała żadnej rekompensaty od sprawcy, firmy ubezpieczeniowej czy też z pomocy społecznej, * wydatki i straty muszą być udokumentowane, 
* przestępstwo popełniono po 20 września 2005r, czyli po dniu wejścia w życie części przepisów.

Należy też brać pod uwagę, że w przypadku uniewinnienia sprawcy lub umorzenia sprawy karnej odszkodowanie trzeba zwrócić - a nasz wymiar (nie)sprawiedliwości naprawdę jest nieobliczalny.


W tym roku na odszkodowania Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało 70 mln zł. Resort wyliczył bowiem, że wystąpi o nie ok. 13 tys. ofiar. 

Odszkodowanie ma być dostępne zarówno w kontekście krajowym, jak i transgranicznym, tj. bez względu na państwo, w którym znajduje się miejsce zamieszkania ofiary, oraz bez względu na to, w którym Państwie Członkowskim popełniono przestępstwo.
Określenie wysokości odszkodowania, jakie należy wypłacić każdej ofierze, pozostawia się Państwom Członkowskim do ich własnego uznania, pod warunkiem że odszkodowanie to będzie sprawiedliwe i odpowiednie. 
Informacji i pomocy w uzyskaniu kompensaty mają udzielać też  prokuratury i tam można pobrać gotowe formularze wniosków. 
Wzór wniosku o przyznanie kompensaty został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości www.ms.gov.pl  z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty (Dz.U. Nr 177, poz. 1476).

Podstawa prawna:

Artykuły interwencyjne:
Pozew o odszkodowanie za przewlekłość postępowania sądowego - z cyklu "patologie systemy sądownictwa"
BYSTRZANOWASKI JANUSZ - oszustwo adwokata z Tarnowa - spacjalista w okradaniu staruszków?
Pozew o odszkodowanie za przewlekłość postępowania sądowego
TARNÓW - Jak ukryć fałszerstwa w księgach wieczystych? - tylko NIEKOMPETENCJA SĘDZIÓW?
Z cyklu "patologia systemu sądownictwa" - KOLEJNY DOWÓD NIEETYKI SĘDZIÓW KROŚNIEŃSKICH: niby etycznego należącego do śmiesznej kliki wzajemnej adoracji IUSTITIA? przewodniczącego wydz. karnego ARKADIUSZA TROJANOWSKIEGO
Na przejściu dla pieszych pierwszeństwo ma samochód!!! - takie rewelacje prawa w ruchu drogowym "ustanowili" sędziowie z Sanoka ...
KIM JEST RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH PROF. ANDRZEJ ZOLL? CZY INSTYTUCJA RZECZNIKA MA KORUPCYJNY CHARAKTER?
i wiele innych w kolejnych działach wydawnictwa:  SˇDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników
 ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia

 Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ...
tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Roman11
31-03-2013 / 12:54
Dziękuję za podpowiedz, teraz muszę dokładnie czytać i myśleć co dalej robić. Z wyrazami szacunku Roman Nietresta