Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
19 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 17-08-2012

Odszkodowaniem trzeba podzielić się z sędzią - stawki za niesłuszne aresztowanie - dla "swoich" przynajmniej 300tys. zł dla uznanych przez sąd 15tys. zł, reszta poszkodowanych 0zł - won od żłobu :-)

Tym razem za 4miesiące aresztu - 30 tys. zł. a i tak jeszcze prokuratura odwołuje się.

Pracownica Urzędu Pracy w Nysie aż 3,5 miesiące spędziła niewinnie w areszcie. Sąd Okręgowy w Opolu zasądził jej tylko 35 000 zł. Prokurata uważa, że to dużo i wystarczy jej 3500 zł. !!! 

A jakie są stawki dla swoich:

1.  - 400 tys. zł. dla b. komendanta policji za 5 miesięczny areszt.  Zasądził to Sąd Apelacyjny w Lublinie i przyznał byłemu komendantowi policji w Białej Podlaskiej Władysławowi Szczeklikowi 400 tys. zł zadośćuczynienia za niesłuszne 5 miesięczne  aresztowanie. Wyrok jest prawomocny.  Kliknij całość 

2.  - 300 000 zł. dla sędzi z Suwałk za   7 miesięczne pozbawienie wolności a żądała 1 miliona.  - kliknij.

3.   - 50 000 zł. za zniesławienie ( zarzucanie rzekomej korupcji)  i zawieszenie w czynnościach,   Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej  zapłaciła - 4 sędziom z Bielska - Białej po 50 000 zł. na osobę,  a wcześniej zasądzono im nawet po 100 000 zł.

4.     - 78 000 -  za 8 dniowy areszt przyznał lekarzowi - biegłemu sądowemu z Olsztyna, Józefowi K. - Sąd Apelacyjny w Białymstoku. To kwota odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne aresztowanie i utratę zarobków. Wcześniej prokuratura postawiła mężczyźnie zarzut zabójstwa żony. Sąd apelacyjny podwyższył kwotę, jaką zasądził na rzecz lekarza Sąd Okręgowy w Olsztynie. W lutym tego roku sąd w Olsztynie przyznał lekarzowi 8 000. zł za bezzasadny areszt. Roszczenie z tytułu utraty zarobków oddalił. Z takim postanowieniem nie zgodził pełnomocnik lekarza i złożył apelację. kliknij.

5.  - 240 000 zl. za 2 lata aresztu dla byłego komendanta policji w Wyszkowie zasądził Sąd okręgowy w Warszawie. - kliknij.

6.  - 86 000 zł. za 2 miesiące aresztu domaga się katowicki policjant oskarżony o korupcję i uniewinniony - kliknij 

 A jakie są stawki dla zwykłych obywateli:

1. Kobieta była podejrzana o utopienie w Wiśle  swojego 4 letniego syna Michałka. Była nawet skazana na 25 lat więzienia a później z oskarżenia wycofała się nawet prokuratura. Ostatecznie uznana została za niewinną - Odsiedziała 20 miesięcy w więzieniu z wyrokiem 25 lat.  Po uprawomocnieniu się wyroku otrzymała 110 000 zł a żądała 400.000 zł odszkodowania.  - kliknij całość. 

2. Zaś  Janusz G. z Poznania otrzymał za 3 miesięczny niesłuszny areszt po uniewinnieniu go otrzymał tylko 14 000 zl.  

3. Milicjant za 3 miesięczne  internowanie  otrzymał 25 000 zł - czyli maksymalne jakie było możliwe, zaś inny internowany za 10 miesięczne internowanie otrzymał 17 000.

W sprawie kobiety, która z wyrokiem 25 lat przesiedziała niewinnie 20 miesięcy sędzia Jerzy Leder mówił, że przyznana kwota jest wyższa od przeciętnie zasądzanych w takich sprawach. Zaś "żądanie kolejnych 300 tys. zł  wg niego nie ma podstawy prawnej w realiach tej sprawy" 

Pytamy sędziego Jerzego Ledra, które kwoty są przeciętnie wyższe i kto przeszedł większą traumę: kobieta niewinna - skazana wcześniej na 25 lat, która odsiedziała 20 miesięcy, czy sędzia za 5 miesięczne aresztowanie, czy też może 4 sędziowie , którzy w więzieniu nie spędzili ani 1 dnia, dostali 100 % wynagrodzenie za okres zawieszenia a państwo polskie  w okresie zawieszenia płaciło im 75% wynagrodzenia.  

Nie mamy nic przeciwko płaceniu przez  Skarb Państwa wysokich odszkodowań za prokuratorów i sędziów jeśli doprowadzili kogoś do pozbawienia wolności, ale odszkodowania te muszą być równe  dla obywateli oraz policjantów, prokuratorów  i sędziów. 

A swoją drogą pytamy, czy prokuratorzy i sędziowie zapłacili choć 1 zł. za niesłuszne oskarżenie i skazanie - a zgodnie z kodeksem pracy winni zapłacić z własnej kieszeni do 3 - swoich pensji !!! 

Tymczasem nasi bogowie posłowie uchwalili kolejny bubel prawny o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych, która nie dotyczy prokuratorów i sędziów, a sama ustawa pozwala dochodzić roszczeń wyłącznie po sądowym orzeczeniu o rażącym naruszeniu prawa przez funkcjonariusza publicznego. Pytamy: który lokalny sąd wyda takie orzeczenie w stosunku do lokalnej sitwy?  

Pytamy jednak:  ile wart jest jeden dzień w komunistycznym areszcie śledczym. Czy to w ogóle można jakoś policzyć. Nie możemy jednak  zrozumieć, dlaczego dzień w komunistycznym więzieniu ma być mniej wart niż dzień w więzieniu współczesnej Rzeczpospolitej. Na tej samej Suwalszczyźnie, na którą po wyrzuceniu przez SB z Warszawy Basiewicz się wyniósł, i której porwanych w 1945 roku przez NKWD mieszkańców od dekad poszukuje, żyje sędzia suwalskiego sądu. Kilka lat temu oskarżono ją o to, że brała łapówki. Na siedem miesięcy trafiła do aresztu. 
Sąd oczyścił ją z zarzutów, nadal orzeka. Za czas spędzony za kratami dostała... 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia. 
I nikt nie apelował. 

za: http://aferyibezprawie.org/ 

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~batman
20-08-2012 / 22:36
Należy czytelnikom zwrócić uwagę, że ta sędzina dostała 300tys.zeta chociaż była winna, tylko za to, że wskutek matactw jej korupstwo przedawniło się. Taki mamy sąd - aferzystka i przestępczyni w todze dostaje premie kosztem pracy i potu pracujących ludzi - dowód typowego debilizmu sądowego.
~marek777
19-08-2012 / 11:47
ACHTUNG WEKSEL !!! *** te ~ sedzia jesteś WAŁ ? czy narodowość POLSKA ? Z uwagą przestudiowałem temat NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI dokonującej się na dr Zb. Kękusiu i zawarte treści komentarzy internatów. Rodacy proponuję zwrócić swoją uwagę na kilka pozornie ze sobą NIE związanych zagadnień. Moim zdaniem jednak istnieje sprzężenie zwrotne. Wasze treści komentarzy błądzą po peryferiach i SĄ powierzchowne (moim zdaniem). Zacznę od d u p y strony. Bezrobocie, FIKCJA Posiadania Wolności, Niepodległości i DEMOKRACJI Rzeczpospopolitej … chyba ŚWIRLANDII. Ostatnie wydarzenia świadczące, że stajemy się ustrojem NIEwolniczym !!!! ORYGINALNE zdarzenie - Młoda kobieta szukająca pracy znalazła ją wreszcie …. Wyczyn na miarę Nagrody NOBLA na powiatowym zadupiu . Bowiem wszelkie posadki znajdują się w organizacji wyłącznie rodzinnych biznesów. Wynagrodzenie najniższa krajowa. Zap … na 12 - 14godz. TU U W A G A !!! … w toku zawierania umowy pracodawca podsunął dziewczynie CURIOZUM - W E K S E L – In blanco ….? Uzasadnieniem był jego BEŁKOT. Kobieta będąc w stanie ekstazy, że znalazła pracę podpisała ten nieszczęsny weksel. Po trzech miesiącach pracy ocknęła się z letargu albowiem rachunek ekonomiczny przestawał się zgadzać z ponurą rzeczywistością. Dojazdy, mordercza praca i 2 + 2 NIE chciało być cztery. Pracodawca chyba jeszcze liczył na …Cztery literki … Kobieta zrezygnowała … z pracy. Ale jej NIE porzuciła. Poinformowała pracodawcę i w terminie ustawowym rozstali się. Szok nastąpił po trzech tygodniach gdy kobietę naszedł NAJLEGALNIEJSZY w Polsce hrabiego KOMOROWSKIEGO i TUSKA – właściciele PENSJONATU „ORZEŁ” – KOMORNIK – z egzekucją WEKSLA o wartości : … 25. 000,00 złotych polskich?! – ACHTUNG banditen !!!! Wymiar sprawiedliwości czyli dzicz magistrów prawa uzbrojona w IMMUNITETY BEZMYŚLNOŚCI w NIZAWISŁOŚCI - prokuratorzy i sędziowie oraz ich zaplecze logistyczne czyli dzicz z obsługi urzędów – w Koszalinie - H O Ł O T A. A policyjne barachło ?! ONI jeszcze żyją w S T R E F I E EUFORII EURO 2012r. Sygnalizuję, że te ***wszystkie zdarzenia i przeprowadzane czynności procesowe pozornie świadczące o braku piątej KLEPKI u dziczy z IMMUNITETAMI mają jednak **SENS !!! ONI świetnie zabezpieczyli się przed utratą wykonywania pracy. IM NIE grozi bezrobocie. TAK namieszają, nabełkocą procesowo, że do swojej zasranej śmierci mają co robić. ONI bełkocą w każdym postępowaniu procesowym. ZABEZPIECZENIE świetne. Tworzą „SCHODY do NIEBA” . I cały czas wznawiają postępowania by rozpoznawać, wyjaśniać itp., itd. ALE jak się temu przyjrzeć szczegółowo to kręcą się w błędnym kole. Jak pies za swoim ogonem do którego przywiązano pęcherz. Ku pokrzepieniu serc … Jeszcze Polska NIE zginęła … PS. Trzymałem to towarzystwo pod „kluczem” w Jaworzu. BEŁKOTALI … Po rewolucji opanowali urzędy … i bełkocą dalej …. Za swój wyczyn „Bolek” dostał Nagrodę NOBLA. Zrobił balona z 40 mln POLAKÓW. TO JEST S Z T U K A. KOMOROWSKI i TUSK. Wysiadają. Po przeciwnej stronie na Głębokim spacerował Gierek z kolesiami. Twórca systemu „pomożecie” i też bełkotał : ”towarzysze czemu wy nas tu jeszcze trzymacie. My tyle DOBREGO możemy dla POLSKI jeszcze dokonać”. Po 20 LATACH od REWOLUCJI „SOLIDARNOŚCI” wiemy o co „idzie”. AMBER Gold. Pozostało 21 pustych frazesów. Orzeł DOSTAŁ koroną ale ma gołą … SAJONARA.
~sedzia
17-08-2012 / 18:08
Kto ma władze ten ma kase, won kalecy, robole od łopaty, goje, renciści i emeryci do grobów, rząd ma pieniądze dla siebie nie dla wieśniaków i starców.