Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
9 grudnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 10-03-2013

Miliony polskich ofiar wymiaru niesprawiedliwości

Ile jest ofiar wymiaru niesprawiedliwości w Polsce? Trzy miliony? Sześć? Dziewięć? Dla tych milionów ludzi - obecne państwo to źródło zła 

Wg A. Seremeta, w Polsce skazuje się 98,25% oskarżonych. Liczba ta nie wygląda wiarygodnie; niestety - lecz potwierdziły ją źródła niezależne. Tymczasem do 1939 r. w Polsce niepodległej - a dla przestępców miała rękę choć sprawiedliwą, to i ciężką - współczynnik ten wynosił ok. 70%. Jeśli od 1939 nie nastąpiła skokowa poprawa jakości orzeczeń, ponad 28% skazanych w Polsce współczesnej byłoby uniewinnionych przez sądy Polski Niepodległej (do 1939 r.) Niemal co trzeci.

W 2010 r. w Polsce odnotowano niemal pół miliona spraw karnych (i drugie tyle o wykroczenia). Przyjmując, że liczba ta nie zmieniła się w ciągu 22 lat (1991-2013), w okresie tym było 11 milionów spraw karnych - i drugie tyle spraw „wykroczeniowych”. Również liczba 11 milionów spraw nie wygląda wiarygodnie; prócz samych procesów może ona obejmować postępowania uboczne (tzw. „wpadkowe”), pod innymi sygnaturami by poprawić statystyki; często też bywa, że sprawy karne dotyczą tych samych osób (powrót do przestępstwa, itd.) Jeden z pierwszych czytelników tego artykułu (dziękuję za uwagi!) zauważył, że w statystyka o 11 milionach spraw karnych (bez "wykroczeniowych") może być "grubo naciągana". Słusznie: znam sprawy karne, w których było po kilka wniosków o uchylenie aresztu; potem zażaleń na odmowy uchylenia aresztu; skarg na przewlekłość postępowania. W ten sposób uzbiera się np. 20 sygnatur, które w rzeczywistości odnoszą się do jednej i tej samej sprawy jednego i wciąż tego samego człowieka, z jednej przyczyny przynajmniej "wyjściowej". Takich spraw 20-sygnaturowych może być więcej, a ustalenie faktów bardzo trudne. Zakładając jednak, że liczba 11 milionów spraw jest rzetelna – w Polsce w okresie 1991-2013 skazano ok. 3 miliony osób, które w Polsce niepodległej byłyby uniewinnione.

3 miliony ofiar.

Liczba 3 milionów ofiar opiera się na ważnym założeniu: iż poziom orzeczeń (ich rzetelność, uczciwość, kompetencje policjantów, oskarżycieli, adwokatów i sędziów) obecnie jest taki sam, jak w Polsce niepodległej (1918-1939). Jednak np. całe współczesne wojsko dla Polski warte jest mniej niż jedna Grupa Operacyjna Kawalerii we Wrześniu 1939 - a więc i poziom orzeczeń niewątpliwie nie będzie nawet zbliżony. Jeśli jakość obecna stanowi połowę poziomu z okresu Polski Niepodległej - liczbę 3 milionów poszkodowanych należy stosownie pomnożyć. 6 milionów? A co jeśli 9?

Uwzględnienie wykroczeń (to drugie pół miliona spraw rocznie) może podwoić liczbę poszkodowanych.

Sprawy cywilne też powodują szkody... Najbardziej łajdackie orzeczenia ostatnich lat - konkurencja w tej dziedzinie jest zażarta; wspomnijmy tylko wyrok w sprawie K. Wyszkowskiego i Lecha Wałęsy (TW SB "Bolek") - to skądinąd wyroki w sprawach cywilnych. Jednak dla uproszczenia pomińmy tu sprawy cywilne.

Idźmy dalej. W Polsce jest ok. 10 tys. sędziów. Niewielu z nich działa od 22 lat. Lecz zakładając okres 22 lat i liczbę poszkodowanych w tym okresie na „tylko” 3 miliony, statystyczny sędzia w tym okresie skazał 300 osób w rzeczywistości niewinnych.

Ale 10 tysięcy sędziów to nie wyłącznie sędziowie wydziałów karnych - lecz i cywilnych, sądów pracy, itd. Do bezpośredniego wyniszczenia ludności Polski skierowano tylko część z 10 tysięcy sędziów. Lecz przyjmując optymistycznie, że w sprawach karnych orzeka aż połowa sędziów, to w okresie 22 lat statystyczny sędzia wydziału karnego odpowiada za 600 polskich ofiar.

Chciałbym się mylić... Zachęcam do sprawdzenia powyższych wyliczeń i zgłaszania ewentualnych sprostowań.

Mówimy o milionach ludzkich istnień - zmiażdżonych przez tutejsze zbrodnicze antypolskie pseudopaństwo i jego wymiar niesprawiedliwości.

Nie wiem jaki może być dla Polski problem większy. Wejście czy niewejście do strefy euro? Autostrady? Bardziej czy mniej niedorzeczny budżet? Proszę nie kpić. Nie ma problemu większego niż miliony ludzi, dla których to państwo jest źródłem zła. Miliony tych których zdradzono o świcie, miliony obalonych w proch, którzy liczyli na swoje prawa, na jakieś minimalne, również fizyczne bezpieczeństwo, na ochronę.M. Cysewski

* * *

4 marca 2013 r. odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego w Piekarach Śląskich pod przewodem pana Artura Obcowskiego a z udziałem Mariusza Cysewskiego, redaktora pisma „Wolny Czyn” KPN Obszaru V. Pan A. Obcowski jest stroną trwającego procesu o ochronę dóbr osobistych z udziałem tegoż M. Cysewskiego, a nadto świadkiem oskarżenia w procesie M. Cysewskiego i grupy opozycjonistów w gestii prokuratury w Zabrzu, o czym już informowaliśmy; jednak fakty te – jak widać – nie przeszkadzają by rozpoznawał On sprawę z udziałem tegoż M. Cysewskiego. Na filmach: M. Cysewski składa wniosek o przekazanie sprawy ławie przysięgłych. Wniosek ten – co widzimy w 2 i 3 części relacji filmowej (przepraszamy za jakość) – 7 marca 2013 odrzuca pani Katarzyna Grabałowska z tegoż sądu. K. Grabałowska też jest stroną (pozwaną) trwającego procesu cywilnego z powództwa M. Cysewskiego i też jest świadkiem oskarżenia we wspomnianej sprawie karnej; i też nie przeszkadza jej być zarazem sędzią M. Cysewskiego w sprawie karnej. 

Standardy prawne przyjęte w Europie zakazują łączenia funkcji; i tak, sędzia nie może być jednocześnie i świadkiem, i pozwanym, itp. tak jak tu. Dlatego w sprawie posiedzenia Sądu Rejonowego w Piekarach Śląskich 7 marca 2013 r. M. Cysewski złożył w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez sędziego-referenta.

Co więcej, posiedzenie w tej sprawie K. Grabałowska postanowiła przeprowadzić niejawnie. Obecność kamery okazała się niepożądana nie tylko na posiedzeniu, lecz i podczas ogłaszania postanowienia.

* * *

Kontakt z redakcją:

tel. 511 060 559

http://wolnyczyn.nowyekran.pl/

https://sites.google.com/site/wolnyczyn/

ppraworzadnosc@gmail.com

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~marek
27-01-2015 / 15:00
~Powstaniec. tak patrzę i stwierdzam,że całe te łajdactwo wymiaru sprawiedliwości, czy organów ścigania osoby pańskiego pokroju będą, jeszcze ze sto lat,a może nawet więcej będą to zwalać na karby PRL.Przypominam II RP i sfingowany tzw. proces brzeski . Trochę rozumu i pokory!
~marek777
30-03-2013 / 14:59
patrz : http :// youtu.be/T7rrKNRuCas
~joseph
15-03-2013 / 17:02
29 maja przed płockim sądem rozpocznie się proces dwóch policjantów pracujących w latach 2001-2004 przy sprawie porwania Krzysztofa Olewnika. Są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków, skutkujące narażeniem Olewnika na utratę życia. Jak poinformował przewodniczący II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Płocku sędzia Dariusz Wysocki, Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku uzupełniła w dużej mierze akt oskarżenia, o co sąd zwrócił się na początku lutego. – Chodzi przede wszystkim o to, by zakreślić te części obszernych zeznań świadków, które dotyczą wyłącznie zarzutów stawianych policjantom w akcie oskarżenia. To jest nadal uszczegóławiane – wyjaśnił sędzia. Dodał, że w procesie policjantów wyznaczono 35 terminów rozpraw – do połowy października – i ponad 79 świadków do przesłuchania, ale ich liczba jeszcze się zwiększy. – Będą jeszcze dodatkowe osoby spoza tej listy – zastrzegł sędzia. W grudniu 2012 r. Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku oskarżyła policjantów – Remigiusza M. i Macieja L. – o niedopełnienie obowiązków, skutkujące narażeniem Krzysztofa Olewnika na utratę życia. Grozi za to kara do trzech lat pozbawienia wolności. W trakcie śledztwa obaj policjanci nie przyznali się do winy. Stawiane policjantom zarzuty przedawniają się w sierpniu 2014 r. Na początku lutego Sąd Okręgowy w Płocku uznał, że dla sprawnego przeprowadzenia procesu konieczne jest uzupełnienie uzasadnienia aktu oskarżenia m.in. przez wskazanie faktów i okoliczności, którym zaprzeczają policjanci w swojej obronie, a także wskazanie świadków zaprzeczających wyjaśnieniom oskarżonych oraz świadków potwierdzających tezy obrony. Sąd zwrócił m.in. uwagę, że tezy oskarżenia wobec policjantów opierają się na porównaniu i ocenie odpisów i oryginałów dokumentów. Nie wiadomo natomiast, jaką „przydatność dowodową” mają zeznania „licznie powołanych świadków”, gdy dotyczy to ustalenia, „czy uchybienia postępowania obciążają oskarżonych i jaki jest charakter prawny tych uchybień”. W sprawie w sumie prokuratura przesłuchała około 700 świadków. Remigiusz M. to szef grupy operacyjno-dochodzeniowej z mazowieckiej komendy policji w Radomiu, która od października 2001 r. do sierpnia 2004 r. badała sprawę porwania K. Olewnika. Maciej L. to funkcjonariusz policji, który pracował w tej samej grupie. Śledczy oskarżyli obu policjantów m.in. o liczne zaniedbania, w tym o to, iż w lipcu 2003 r. w Warszawie nienależycie zabezpieczyli miejsce przekazania porywaczom okupu za K. Olewnika. Śledczy zarzucili też funkcjonariuszom, że przedwcześnie i bezzasadnie odstąpili od obserwacji miejsca przekazania okupu, a później nie przeprowadzili natychmiastowych jego oględzin, co „mogło doprowadzić do utraty śladów kryminalistycznych”. Policjantom zarzucono także, że w 2001 r. nie przesłuchali osoby mogącej pomóc sporządzić portret pamięciowy szefa grupy porywaczy – Wojciecha Franiewskiego – który kupił telefon komórkowy służący potem porywaczom do kontaktu z rodziną Olewników. Policjanci mieli też zbyt późno i niedokładnie zbadać połączenia telefoniczne wykonane w lipcu 2003 r. z aparatu używanego przez porywaczy do kontaktu z rodziną Olewnika: rzetelnie przeprowadzona analiza mogła doprowadzić policję m.in. do Franiewskiego. Śledczy zarzucili też funkcjonariuszom pochopne zniszczenie nagrań rozmów telefonicznych wykonanych z podsłuchów założonych w czasie śledztwa. Były to rozmowy ze sprawcami porwania prowadzone przez rodzinę Olewników oraz ówczesnego przyjaciela K. Olewnika – Jacka K. Akt oskarżenia wobec dwóch policjantów został skierowany w grudniu 2012 r. do Sądu Rejonowego w Płocku. Na jego wniosek Sąd Apelacyjny w Warszawie, m.in. z uwagi na wagę i zawiłość sprawy, przekazał ją do rozpatrzenia do Sądu Okręgowego w Płock
~Bogumił
13-03-2013 / 12:57
Obywatel są ,, bezpieczni,, mamy służby co nas okradną i cieszmy się .Artykuł z W.p. Milionowe łapówki za przetargi dot. systemów bezpieczeństwa państwa TVN | aktualizacja (09:25) A A A (fot. Jupiterimages) Warszawa. Miliony złotych łapówek w gotówce, wycieczki na Sri Lankę i Malediwy, samochód i motocykl. Takie łapówki miał otrzymywać jeden z wysokich urzędników byłego MSWiA w zamian za ustawianie przetargów na najważniejsze systemy informatyczne w kraju – informuje „Superwizjer" TVN. Śledztwo w sprawie od dwóch lat prowadzą Prokuratura Apelacyjna w Warszawie i Centralne Biuro Antykorupcyjne. - To największa i najpoważniejsza sprawa prowadzona przez Centralne Biuro Antykorupcyjne – informuje Jacek Dobrzyński, rzecznik CBA. TVN/x-news Bezpieczeństwo państwa i obywateli Chodzi o przetargi prowadzone w Komendzie Głównej Policji i byłym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, między innymi na takie systemy jak ePUAP (platforma umożliwiająca obywatelom załatwianie spraw urzędowych przez internet), OST112 (Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112), PESEL2 (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności), pl.ID (elektroniczny dowód osobisty) czy e-usługi dla policji. Wszystkie te projekty w większości były lub nadal są finansowane z pieniędzy Unii Europejskiej. Łączna wartość przetargów badanych przez prokuraturę to około półtora miliarda złotych. Chodzi o około 140 przetargów. TVN/x-news Dyrektorzy z globalnych koncernów Głównym podejrzanym jest Andrzej M., były wysoki funkcjonariusz policji. W sumie miał przyjąć około pięciu milionów złotych łapówek. Przez kilka lat był szefem Biura Łączności i Informatyki w Komendzie Głównej Policji, a następnie szefem rządowego Centrum Projektów Informatycznych działającego w ramach ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jako szef centrum odpowiadał za przetargi na najważniejsze systemy informatyczne w państwie. Podejrzanymi o wręczanie milionowych łapówek jemu i innym urzędnikom są byli dyrektorzy sprzedaży polskich oddziałów IBM oraz HP, a także były wiceprezes polskiej spółki informatycznej Netline. Byli menadżerowie mieli wręczyć Andrzejowi M. kilka milionów złotych łapówek w gotówce, a ponadto wyposażyć i sfinansować roboty wykończeniowe dwóch mieszkań należących do członków rodziny Andrzeja M. Mieli mu także kupić samochód nissan qashqai, motocykl bmw, opłacić egzotyczne wakacje na Sri Lance i Malediwach oraz przekazywać sprzęt elektroniczny. Korporacje nie komentują Polskie oddziały HP oraz IBM przekazały „Superwizjerowi" TVN krótkie oświadczenia, w których deklarują, że współpracują z właściwymi organami w celu wyjaśnienia sprawy i ze względu na toczące się śledztwo nie chcą jej komentować. Amerykańskie firmy notowane na giełdzie nowojorskiej o toczących się śledztwach korupcyjnych powinny powiadamiać amerykańską komisję giełdową oraz departament sprawiedliwości, a także swoich akcjonariuszy. Zgodnie z amerykańskim prawem, spółki które łamią przepisy antykorupcyjne mogą zostać ukarane milionowymi karami. Zarówno IBM jak i HP w ostatnich latach informowały o toczących się postępowaniach korupcyjnych z udziałem ich pracowników. HP w raporcie rocznym za 2011 rok ujawniła, że niemiecka prokuratura prowadzi śledztwo, w którym istnieje podejrzenie, że pracownicy niemieckiego oddziału HP wręczali łapówki rosyjskim urzędnikom za przyznanie HP kontraktu o wartości 35 milionów euro na dostawę sprzętu i oprogramowania dla Prokuratury Generalnej w Rosji. Z kolei IBM w swoim raporcie rocznym za 2011 rok ujawniła, że zawarła ugodę z rządem Stanów Zjednoczonych i zgodziła się zapłacić w sumie 10 milionów dolarów odszkodowania wobec podejrzeń złamania ustawy antykorupcyjnej przez pracowników IBM w Chinach i Korei Południowej. „Superwizjer" TVN próbował ustalić czy HP oraz IBM powiadomiły amerykańskie władze o polskim śledztwie. Obie firmy nie odpowiedziały na to pytanie. Także amerykańska komisja giełdowa i departament sprawiedliwości nie chciały potwierdzić, czy zostały poinformowane o śledztwie oraz czy w związku z tym prowadzą jakieś postępowania.
~Prawda
13-03-2013 / 09:53
Bajka uczy co ich czeka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Paweł i Gaweł Fredro Aleksander Paweł i Gaweł w jednym stali domu, Paweł na górze, a Gaweł na dole; Paweł, spokojny, nie wadził nikomu, Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Ciągle polował po swoim pokoju: To pies, to zając - między stoły, stołki Gonił, uciekał, wywracał koziołki, Strzelał i trąbił, i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł, nareszcie nie może; Schodzi do Gawła i prosi w pokorze: - Zmiłuj się waćpan, poluj ciszej nieco, Bo mi na górze szyby z okien lecą. - A na to Gaweł: - Wolnoć, Tomku, W swoim domku. - Cóż byłe mówić? Paweł ani pisnął, Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie, A tu z powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Sztuk! puki - Zamknięto. Spogląda przez dziurę I widzi... Cóż tam? cały pokój w wodzie, A Paweł z wędką miedzi na komodzie. - Co waćpan robisz? - Ryby sobie łowię. - Ależ, mośpanie, mnie kapie po głowie! A Paweł na to: - Wolnoć, Tomku, W swoim domku. - Z tej to powiastki moral w tym sposobie: Jak ty komu, tak on tobie.
~Demaskator
13-03-2013 / 01:41
~Powstaniec
11-03-2013 / 21:53
Nękajcie niewinnych dalej , nękajcie i oczekujcie godnej nagrody od ludu. Grecja, Bułgaria ,Rumunia niczego miernot nie nauczyła. Sracie na Togi bo się wam ich podnieść nie chce. Prokuratorzy dbają o wyroki niezawisłych sądów ,lub inaczej skazywalni w imię idei Stalina z werwą faszystowskiego Gestapo. Niech Bóg osądzi sędziów i prokuratorów i uczyni odpowiednie narzędzia swego sądu.
~IWAN
10-03-2013 / 22:08
PALIKOT oraz RP - NIE są moimi idolami. Twoja propozycja wyjścia na ulicę z ludźmi jest mrzonką. KUREWSTWO w SEJMIE, Urzędzie Prezesa Rady Ministrów, u Komorowskiego i jego gwardii pałacowej, w ministerstwach – jeden wielki SYF i … bandyci w policyjnych mundurach ... itd Oferta Komitetu Obywatelskiego z Koszalina jest najprawdopodobniej satyrą. SATYRA ... to chyba NIE są puste słowa ... Poprzednicy - do 1989r posiadali w KC PZPR taki sobie NIEPOZORNY wydział, który prowadził sondaż nastrojów społecznych przy pomocy SATYRY. CBOS dzisiaj wysiada ... OPINIE CBOS – u i INNYCH opierają się na opiniach kolesiów i towarzyskich ploteczkach. Służą do wytwarzania psychozy gebelsowską metodą. ~Obywatelu prawa - na ludzi którzy wyjdą na ulice będzie gaz , pały i kule gumowe ... itd. Aktualnie w SEJMIE przygotowują TAJNE ustawy. Osobnicy w kominiarkach metodą ŚWIETEJ INKWIZYCJI będą likwidować co bardziej aktywnych. Koszalin jest tego przykładem – TO REPUBLIKA Stanisława GAWŁOWSKIEGO (b. V-ce Prezydent UM Koszalin) – żołnierz PO PS. DYZMA. Właściciel pralni pieniędzy przez Szwajcarię. Bracia Polacy przegwizdali swoje prawa ... Wolność, Niepodległość i DEMOKRACJĘ. PRO PUBLICO BONO.
~komitet obywatelski
10-03-2013 / 22:04
Komitet Obywatelski ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie Ogłasza PRZETARG nieograniczony na wyprowadzenie Korupcji i KONFABULACJI insynuacją urojeń własnych magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY bezkarności NIE zawisłości prokuratorów i sędziów z koszalińskiego wymiaru (NIE)sprawiedliwości. Parametry techniczne i założenia technologiczne patrz : www.aferyparawa.eu. Celem przetargu jest : 1. Doprowadzenie w REANIMACJI procedur postępowań i czynności procesowych dla osiągnięcia STANDARDU NORM na poziomie gwarantowanym RACJĄ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 2.Wyeleminowanie aktualnie funkcjonującej NAZISTOWSKIEJ doktryny stosowanej do OFIAR PRZEMOCY prokuratorów i sędziów cit. „ …kurator, prokurator, sędzia może mówić, robić i pisać co chce ...” PRAWDA, HONOR, WOLNOŚĆ i Rodzina – Komitet Obywatelski „Jeszcze Polska NIE zginęła póki my żyjemy …” POLSKĄ FIKCJĄ JEST B E Z P I E C Z E Ń S T W O. *** S T O P dla PATOLOGII w PAŃSTWOWOŚCI ***
~marek777
10-03-2013 / 22:03
F I K C J A F I K C J I TYDZIEŃ POMOCY Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 25-02-2013 - 02-03-2013r w Ministerstwie (NIE)SPRAWIEDLIWOŚCI opanowanym epidemią syfilisu schizofrenii paranoidalnej pod okupacją dziczy magistrów prawa Przez LATA w Koszalinie trwa awanturnicze MATACTWO procesowe - NAZIZM - z Konfabulacji insynuacją urojeń własnych przy braku zasad etyczno - moralnych i logiki rozumowania z NIEpoczytalności umysłowej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w Immunitety bezkarności z NIEZAWISŁOŚCI. Szumnie zwących się prokuratorami i sędziami. By przez 7dni perfumować gówno procesowe w trybie kuglarskich sztuczek charakterystycznych dla ruchów frykcyjnych polskiej państwowości godnych wyświechtanej polskiej demokracji. PRAWDA MATERIALNA istota dochodzenia i dowodzenia jej w postępowaniach procesowych. Niekonstytucyjna interpretacja prawa przez sędziów i prokuratorów - bezprawny immunitet funkcjonariuszy władzy. D O W Ó D : wprowadzenie w błąd i wykorzystanie błędu celem osiągnięcia korzyści materialnych w K o s z a l i n i e wg. PPR K. KRET & as. PR M. Wilczopolska & T. BODO & B. Wysocka vel NIEDEK cit. “ … NIE JEST to czyn zabroniony …”zaskarżone przez pełnomocnika : otrzymały wymiar wg SSR Anna WALENCIAK cit. “... brak interesu społecznego ...”- 1 Ds. 975/11; II Kp.252/ 12: II Kp. 557/12: II K. 343/12 i I N N E - od roku 2000. Zaskarżone ponownie. Uzbrojone Wnioskiem Dowodowym - zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w trybie art. 231 § 1 i 2 kk przez funkcjonariuszy publicznych uzbrojonych w IMMUNITETY prokuratorów i sędziów z Koszalina. Otrzymują w Ministerstwie (NIE)Sprawiedliwości przy pomocy GENIUSZY zespołu 3 x R (Rydzak & Resiak & Rewa) a w Prokuraturze Genetralnej przy pomocy Antonina SUWAŁA NAKAZ administracyjny - POWRÓT – do miejsca wyprodukowania procesowego GNOJU pod IMMUNITETEM. JAK WEKSEL - wraca koszaliński OBORNIK - dokumenty procesowego awanturnictwa do K O S Z A L I N A zgodnie z NAZISTOWSKĄ doktryną OBOWIĄZUJĄCĄ w Koszalinie : cit. “... Swobodna ocena dowodów ..” - PPO B. KONDEK & J. OŻÓG i I N N I oraz cit. „ … kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce ...” - SSR M. WIŚNIEWSKA obecnie PREZES SR Koszalin & J. SROCZYŃSKI & J. C. STEBELSKI & B. LEWANDOWSKI i I N N I. Jak nakazuje warszawka - załatwić we własnym zakresie. DWA magistra prawa z IMMUNITETAMI : PPR Tomasz BODO & SSR Jarosław SROCZYŃSKI w POROZUMIENIU solidarnością zawodową sitwy ZARZĄDZAJĄ badania psychiatryczne Zarządzają badania psychiatryczne pełnomocnika. PROKURATOR Tomasz BODO - NIE odróżniający amputacji kutasa u SPRAWCY ponad 30-letniej PRZEMOCY w Rodzinie : Jerzy BYLICKI – nałogowy alkoholik (ALK> 16/96 SR Koszalin) z objawami schizofrenii maniakalnej, kryminalista od roku 1964, seksualny zboczeniec (zoo i pedofil) od kupionego zatoru płucnego. POSIADA NIEDOSYT – sporządza do spółki z PPR Beata WYSOCKA vel NIEDEK - Wniosek do prezydenta miasta Koszalina - Piotr JEDLIŃSKI ***Pa -165/12/TB & BW vel NIEDEK.- Cit. „Pełnomocnik jest psychicznie chory i zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym.” Itd itp. KOMU ? przeszkadza *** PRAWDA Niszczenie pracy i dóbr osobistych dziennikarzy i współpracowników – z POMOCĄ pospolitego PRZESTĘPSTWA. NISZCZĄC dokumentowanie PRAWDY przez jej ujawnianie i identyfikowanie spełniając od roku 2000 Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku Pomocy OFIAROM PRZEMOCY na podstawie *** RACJI STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Co ze S Ł U Ż E B N O Ś C I Ą ?! Dziennikarze oraz sędziowie mają obowiązek*** służenia społeczeństwu - *** DEMOKRACJA POLEGA NA WOLNOŚCI SŁOWA i WYPOWIEDZI - NIE TYLKO dla sędziów. Aby TO zrozumieć trzeba rozpocząć analizę od konstytucji jako najwyższego aktu prawnego w kraju. Młodym ludziom startującym w DOROSŁE życie wydaje się, że JEST TO tylko *** „jakiś tam” akt prawny. JAK się nad tym Głęboko zastanowić i uważnie go przeanalizować. TO zaczyna się wyłaniać fundament konstrukcji stanowiącej PODSTAWĘ *** istoty funkcjonowania PAŃSTWOWOŚCI. Pojawia się pytanie. Dlaczego w Polsce tak często zmieniano konstytucję ? Szczególnie po roku 1980 ?! Jeżeli się zmienia *** konstytucję TO musi tego być jakiś POWÓD ? Albo *** kryje się za tym jakiś P O D S T Ę P ? Podstęp *** jaki został wprowadzony przez polityków szczególnie po 1997r. odebrał władzę społeczeństwu i doprowadził do obecnego B A J Z L U (NIE mylić z burdelem. TAM wbrew porzekadłu jest porządek. Tam się łóżek NIE przestawia). W systemie prawnym, w sądownictwie (władza sędziów) DEMOKRACJA *** w prawie już była za komuny. Tylko, że społeczeństwo jej NIE realizowało. ***Władza realizowała swoje widzimisię *** OSZUKUJĄC społeczeństwo. Obecnie demokracja została *** zlikwidowana prawnie. NIE TRZEBA NICZEGO oszukiwać bo władza jest w rękach partyjnych CWANIACZKÓW. Obowiązuje *** ponad 1000LETNIA *** staropolska doktryna : „ …każdy wuj na swój strój …” ponad czasowe polskie NIECHLUJSTWO, ślizgawka, cwaniactwo … żulia … Bez armat i czołgów zachód wziął braci Polaków jak … chłopa w sądzie … Zamienił stryjek … siekierkę na … kijek .. ***Za komuny społeczeństwo miało władzę nad władzą. patrz : Konstytucja PRL 1952r – 7lat po II Wojnie Światowej.