Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
17 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA ATAK PROKURATORSKI NA NARODOWE ODRODZENIE POLSKI

Żydowska akcja MAGEN Papież św. Pius V postawiony przed sądem w Hrubieszowie? - atak na Narodowe Odrodzenie Polski.

Czy to kolejny etap prześladowania i wykorzystywania Polaków przez Żydów?

Chodzi o fakt, że polscy Żydzi uruchomili program „Magen” (hebr. tarcza) polegający na zbieraniu informacji o pogróżkach kierowanych pod ich adresem. 
Mianowicie
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP zaczął zbierać informacje o pogróżkach kierowanych pod adresem Żydów. Podobno nigdy wcześniej polscy Żydzi nie byli zastraszani na taką skalę – alarmują przedstawiciele związku GWŻ. 

Cały ten żydowski program wyraźnie ma celu zniesienia i tak ograniczonych swobód demokratycznych w Polsce, o czym niejednokrotnie przekonał się dziennikarz i redaktor czasopisma "AFERY PRAWA" Zdzisław Raczkowski. 
Z naruszeniem Konstytucji różne "wpływowe osobistości" dążą do zniesienia wolności słowa, swobody wypowiedzi i poglądów dziennikarzy i obywateli.

Bez wątpienia mamy kolejny dowód ataku na wolność informacji, którego koordynatorem jest Żyd  Malka Kafka ze Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. 
Wymusił on już reakcje na na władzach RP uznania za poszkodowanych działaczy żydowskich, których telefony i adresy e-mailowe krążą po internecie i znalazły się na stronach internetowych organizacji neofaszystowskiej Blood & Honour, a która prowadzi znowu odwrotną do żydowskiej akcję - Red Watch, polegającą na upowszechnianiu wizerunków „wrogów rasy”.

Co dzieje się ze zgłoszeniami, które trafiają na adres internetowy związku? 
– Anonimowe zachowujemy w naszym archiwum w celach dokumentacyjnych. Te podpisane imieniem i nazwiskiem są przekazywane policji – wyjaśnia Kafka.
Piotr Kadlcik, przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, przyznaje, że do kwestii monitoringu działań antysemickich przygotowywali się od dawna wcześniej, a teraz czas najwyższy żeby zacząć działać.  
Policja w całej Polsce jest zasypywana wnioskami żydowskiej organizacji o incydentach. Jak dotąd aresztowano dwie osoby, ośmiu postawiono zarzuty, kilkanaście kolejnych zatrzymano, uprzedzając o możliwości postawienia zarzutów. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby związane z organizacją neofaszystowską Blood & Honour. Zabezpieczono też kilkanaście komputerów – wylicza podinsp. Paweł Biedziak z Komendy Głównej Policji.
– W związku z narastającym antysemityzmem komendant główny policji Marek Bieńkowski powołał też specjalny zespół, koordynujący pracę komend wojewódzkich – dodaje Paweł Biedziak.

Zdaniem Marcina Kornaka, przewodniczącego Stowarzyszenia Antyfaszystowskiego "Nigdy Więcej", sprawy, którymi zajmuje się policja, to jednak tylko wierzchołek góry lodowej. – Obecnie do incydentu o charakterze rasistowskim dochodzi niemal codziennie. W ciągu ostatniego roku zanotowaliśmy ok. 250 takich przypadków. Często inspirują je osoby związane z będącą obecnie u władzy Ligą Polskich Rodzin, dlatego   sprawę przejął też poseł Eugeniusz Czykwin z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przewodniczący Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 

Sami Żydzi też nie próżnują. Tworzą bank informacji o antysemityzmie w Polsce i publikują antypolskie artykułu w gazetach zachodnich i amerykańskich.
Ich zdaniem, antysemityzm narasta stale w Polsce. 
– Były telefony z pogróżkami pod adresem członków naszej społeczności, próbowano zastraszyć byłego doradcę premiera Ryszarda Schnepfa, zaatakowano też naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha – wylicza Piotr Kadlcik, przewodniczący Związku Wyznaniowych Gmin Żydowskich w RP.

Czy Polacy powinni obawiać się radykałów żydowskich w swoim własnym kraju?

Przedstawiamy tu kolejne dowody żydowskiej akcji MAGAN i śmieszne oskarżenia, a raczej dowody prześladowania działalności partii "Narodowe Odrodzenie Polski" oraz jej oświadczenie. 

Oświadczenie Rady Wykonawczej
Narodowego Odrodzenia Polski
z dn. 11.05.2006 r.
 

W komunistycznym Związku sowieckim przed sądami proletariackimi stawiano Pana Boga. Demokratyczna III RP szybko podąża w tym samym kierunku: w tych dniach prokuratura w Hrubieszowie (woj. lubelskie) skierowała do sądu sprawę przeciwko zmarłemu przed wiekami Wielkiemu Świętemu Kościoła, papieżowi Piusowi V (sygn akt. prokuratury DS 69/06/Sp). 

Św. Pius V naraził się hrubieszowskiej prokuraturze swoją Modlitwą wielkopiątkową, w której zwraca się do Boga o to, by nawróciwszy wiarołomnych żydów z ich drogi błędnej wiary przyjął ich do Królestwa Bożego. Tekst owej Modlitwy Narodowe Odrodzenie Polski, partia narodowa i katolicka, upowszechnia w ramach prowadzonej od lat swej akcji misyjnej. 

Działalność hrubieszowskiej prokuratury i prowadzącego sprawę prokuratura Jacka Miściora jest konsekwencją – co w mediach publicznych (m.in. w reportażach emitowanych przez regionalną TVP 3) niedwuznacznie przyznali hrubieszowscy notable – zaspokojenia oczekiwań „byłych mieszkańców Hrubieszowa, obecnie obywateli Izraela”. 

Jasnym jest, że działalność hrubieszowskich prokuratorów sprzeczna jest z obowiązującym w Polsce prawem, jest przestępstwem definiowanym w kodeksie karnym w: art. 190 par. 1, art. 194, art. 195 par. 1 oraz art. 257. Jest również naruszeniem orzeczenia Europejskiej Komisji Praw Człowieka z dn. 30.06.1997 r. Dlatego też Narodowe Odrodzenie Polski skierowało w dn. 26.01.2006 r. do Prokuratora Generalnego, Zbigniewa Ziobro, wniosek o wszczęcie postępowania karnego przeciwko funkcjonariuszowi hrubieszowskiej prokuratury, który zapomniał, że Hrubieszów wciąż znajduje się na terytorium Polski a nie Izraela, i że wciąż obowiązuje tu prawo polskie a nie rabiniczne. 

Zbliżający się proces przeciwko katolickiemu nauczaniu nie odstraszy oczywiście Narodowego Odrodzenia Polski od prowadzonych w tym temacie działań. Były one kontynuowane w trakcie prowadzonego śledztwa i będą nadal realizowane. Także w Hrubieszowie. 

Za zgodność:
Adam Gmurczyk
prezes NOP

 

Podobne tematy znajdziesz w dziale: 
 ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia
i wiele innych w kolejnych działach czasopisma "AFERY PRAWA":
   SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe 
www.aferyprawa.com  
Redaktor Naczelny:
mgr inż.  ZDZISŁAW RACZKOWSKI

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.