Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Zawiadomienie o przestępstwie (UBolka) Lecha Wałęsy

Oni są tam, gdzie stało ZOMO” (J. Kaczyński)

Po owocach ich poznacie(Jezus Chrystus)

  • Zawiadomienie do prokuratury przeciwko Wałęsie. Wzór do wydrukowania i wysłania

Data i miejsce..............................................

Prokuratura Rejonowa w Gdańsku
ul. Piekarnicza 10
80- 126 Gdańsk

Zawiadomienie o popełnieniu zuchwałego przestępstwa przez L. Wałęsę.

Zgodnie z Art 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa przez Lecha Wałęsę w dniu 5.05.2009 w Gdańsku polegającym na podżeganiu (art 18 § 1 kk) i publicznym nawoływaniu (Art. 255 KK) do zabójstwa (Art. 148. § 1), spowodowania lub narażenia ludzi na utratę życia lub rozstrój zdrowia (art art 156, 157, 160 kk) a w szczególności polegającym na sprowadzaniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach (165§1 pkt 5 kk) oraz publicznym znieważaniu grupy ludzi (art 216 § 1 kk) i usiłowanie (art.13 par.1) udaremniania groźbą bezprawną przeprowadzenia zgromadzenia i podżeganiu do jego rozproszenia (art. 260 kk) i wnoszę o wszczęcie śledztwa w tej sprawie i ściganie gdyż czyn tego człowieka nie tylko wypełnia znamiona wymienionych przestępstw, ale może doprowadzić do niepokojów społecznych, nadużyć i tragedii ludzkich o trudnym do przewidzenia charakterze.

Uzasadnienie

W swojej wypowiedzi publicznej, w dniu 5 maja 2009 r. były Prezydent RP Lech Wałęsa nawoływał do rozprawiania się z demonstrującymi stoczniowcami za pomocą siły używając następujących słów:

Organizujmy się przeciwko tym szaleńcom, tym anarchistom, druga strona też niech się bierze za kamienie i kto przeżyje ten żyw będzie”.

Powyższe podżeganie do przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, publiczne obrażanie ludzi zagrożonych utratą pracy i groźby mające zadanie niedoprowadzenia do zgromadzeń społecznych były potem wielokrotnie publikowane na łamach gazet, Internetu (w załączeniu publikacja Dziennika), cytowane w środkach masowego przekazu, zarówno w Radiu jak i telewizji.

Lech Wałęsa jest osobą posiadającą charyzmę i siłę przekonywania w wielu środowiskach i doskonale sobie zdaje sprawę, iż jego słowa będą rozpowszechniane oraz, że mogą nakłonić wielu ludzi do obrzucenia związkowców kamieniami, co może nawet doprowadzić do zabójstwa. Lech Wałęsa posiada przy tym umiejętność i doświadczenie w kierowaniu tłumem oraz zdaje sobie sprawę, że mogą być one odczytywane przez niektórych ludzi nie tylko jako zachęta, ale wręcz polecenie określonego, brutalnego działania, (co potwierdza wielokrotnie historia Polski od 1980 r. do czasów współczesnych) względem demonstrantów. I to nie tylko przez osoby cywilne, ale nawet przez organizacje państwowe. W tym roku na przykład sama uwaga krytyczna tego człowieka pod adresem pewnej pracy magisterskiej, napisanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, doprowadziła do wydania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego polecenia o przeprowadzeniu kontroli tej uczelni.

Działanie Lecha Wałęsy, więc nie tylko wypełnia znamiona przestępstwa podżegania, ale też jest wysoce szkodliwe społecznie ze względu na bardzo wysokie prawdopodobieństwo wywołania w dużej grupie ludzi zachowań przestępczych, do których nawołuje, przez co zagrożenie utraty życia lub zdrowia u dużej ilości demonstrantów jest autentyczne i może prowadzić do tragedii. L. Wałęsa wręcz nawołuje do zabijania ludzi kamieniami.

Ponadto Lech Wałęsa wyraźnie namawia do łamania Konstytucji RP poprzez uniemożliwienie korzystania w wolności zgromadzeń lub do ich rozpraszania. Przy tym o skuteczności słów Lecha W. niech świadczy fakt, że zareagował na nie w dniu 7.05.2009 r. sam Premier Rzeczpospolitej Polskiej przenosząc tegoroczne obchody rocznicy 4 czerwca 1989 r. na teren Wawelu, a więc obiektu zamkniętego, uniemożliwiając w ten sposób przeprowadzenie obok marszu protestacyjnego.

Wałęsa też publicznie znieważa związkowców, stoczniowców i sympatyzujących z nimi demonstrantów nazywając ich szaleńcami. Jest to tym bardziej skandaliczne, że słowa te są wypowiadane przez legendarnego przywódcę Solidarności i Laureata Pokojowej Nagrody Nobla - co powoduje niesłychaną nośność społeczną tej zniewagi i dalsze obrażanie tych ludzi w mediach (poprzez cytowanie lub powoływanie się na Wałęsę) i to nie tylko w Kraju, ale i za granicą.

Lech Wałęsa jest przy tym wytrawnym politykiem i osobą o wysokim doświadczeniu medialnym, przez co pewnym jest, że podżegania do przestępstw oraz publicznego znieważania dokonywał w sposób umyślny i z pełną świadomością wszystkich konsekwencji swojego czynu.
Ze względu na ciężki charakter przestępstw oraz jako osoba poszkodowana, gdyż rozważając wzięcie udziału w tych demonstracjach czuję się teraz zagrożony atakiem, proszę o wszczęcie śledztwa przeciwko Lechowi Wałęsie oraz o ściganie tego przestępcy.
................................................

(imię, nazwisko, adres)

W załączeniu:

1. opublikowana wypowiedź Lecha Wałęsy z dnia 5.05.2009 r. na łamach „Dziennika” http://www.dziennik.pl/polityka/article373405/Lech_Walesa_wzywa
źródło: http://crusader.salon24.pl/

Adres URL do trackback'u:

http://niepoprawni.pl/trackback/13290
Treść i wzór zawiadomienia sporządził Łażący_Łazarz - blog

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.