Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

RUCH PRZEŁOMU NARODOWEGO r.j. NOWAK

Z CZYM DO LUDU? - Patriotyczny Ruch Polski zadania dla Ruchu Przełomu Narodowego R.J. Nowaka

Wiadomość o zarejestrowaniu Ruchu Przełomu Narodowego, któremu przewodzi pan prof. R. J. Nowak, ucieszyła mnie i jednocześnie zatroskała. Ucieszyła, bo jest szansa, że w zakrzyczanym, stłamszonym i ubezwłasnowolnionym Narodzie Polskim, po 60 latach odrodził się duch polskości i daje nadzieje na lepszą jakość życia wspólnego Polaków w polskiej Polsce.

Troska zaś bierze się ze świadomości jak potężnym siłom wrogów, RPN musi stawić czoła. Tym bardziej że nie może liczyć na wsparcie mediów Ojca Rydzyka, które wyraźnie wtapiają się w antypolski, globalistyczno-syjonistyczny nurt propagandowy. Niestety zawierzenie autorytetom pośledniejszego gatunku jak prof. Józef Szaniawski [który żadnych argumentów nie uznaje, poza swoimi przekonaniami] i postrzeganie świata oczami Kaczyńskiego, zabierają mediom o. Rydzyka legitymację na mówienie głosem Polaków. Dziś te środki masowego przekazu, dotychczas jedyne niezależne przestają odróżniać się od TVP Urbańskiego czy ITI Waltera.

Co prawda Autor artykułu „Czekając na śpiących rycerzy” (PRP nr 201) przestrzega przed „smozwańczymi doradcami”, jednak trudno się wyrzec przedstawienia swoich oczekiwań wobec PRP, w którym pokłada się nadzieje na rzeczywisty przełom. Przeto uważam, że Biuletyn PRP powinien stać się forum, na którym Polacy, będą mogli przedstawiać swoje marzenia o polskim, demokratycznym, sprawiedliwym i przyjaznym państwie. A że nie ma lepszego sposobu na pozyskanie poparcia społecznego jak zamiar realizacji postulatów wyborców, należy iść tą drogą. Wyborcy pójdą za tym w czyim programie odnajdą choćby cząstkę swoich oczekiwań i jeśli nawet nie będzie to nic konkretnego, pójdą za nadzieją. Tym bardziej pójdą za konkretnymi zobowiązaniami.

A kiedy już uzbiera się tych wskazówek „całe naręcze”, wystarczy je uogólnić w postaci programu i rozpowszechnić. Ruch Przełomu Narodowego jak sądzę, nie ma dostępu do mediów o zasięgu ogólnopolskim, pozwalających na dotarcie „pod każą strzechę” a pisma półkonspiracyjne II obiegu, mają zasięg ograniczony i roli nośnika idei odrodzenia Polski nie mogą spełnić. Pozostaje zatem internet i kolportaż lokalny odezw programowych RPN „ściągniętych” z internetu i wydrukowanej na domowych drukarkach przez osoby zainteresowane renesansem polskości.

A wracając do odzwierciedlenia oczekiwań wyborców, to ktoś musi zacząć, spróbuję ja. Apeluję więc:

a) Do czytelników Biuletynu PRP aby zechcieli poinformować Redakcję PRP o tym, jakich działań spodziewają się po Ruchu Przełomu Narodowego, co chcieliby przy jego pomocy poprawić w Polsce. Brak takiego odzewu oznaczałby, że przefasonowano nasze poczucie przynależności narodowej na mentalność niewolników.

b) Do kierownictwa Ruchu Przełomu Narodowego o śledzenie wniosków, postulatów i oczekiwań tych na służbę, którym RPN oddał się. Zaś propozycje słuszne, sprawiedliwe, racjonalnie uzasadnione i pożyteczne dla sprawy, czyli dla realizacji aspiracji Polaków, należałoby wprowadzić do swego programu. To jest pierwszy i najważniejszy warunek pozyskania serc i umysłów, równoważący skutki oddziaływania propagandowego oszustów politycznych, kłębiących się wokół władzy.

Zatem proponuję, aby RPN uzyskawszy wpływ na władzę w Polsce, dążył do:

# Zlikwidowanie raz na zawsze wszystkich immunitetów (parlamentarnych, sędziowskich itp.), jako że prawdziwa cnota krytyk się nie boi;

# Wprowadzenie zasady osobistej odpowiedzialności karnej i materialnej funkcjonariuszy państwowych i samorządowych, za decyzje szkodliwe tak w wymiarze publicznym jak i indywidualnym (w tym nadużycia przy stanowieniu prawa);

# Ograniczenie uprawnień korporacji zawodowych, wyłącznie do problemów nie dotyczących osób spoza korporacji [sądy koleżeńskie itp instytucje wydające decyzje w sprawach osób poszkodowanych przez członków korporacji);

# Zlikwidowanie klubów poselskich jako oficjalnych organów Sejmu;

# Wprowadzenie zakazu zatrudniania doradców. Jeśli ktoś jest matołem nie powinien piastować żadnej funkcji publicznej;

# Zakazanie uczestnictwa w pracach komisji sejmowych, posłów, zawodowo lub rodzinnie związanych z tematyką prac komisji. Komisje mają reprezentować interesy całego społeczeństwa a nie interesy branżowe czy grup lobbingowych;

# Wprowadzenie mechanizmów bieżącej weryfikacji funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości przez organ państwowy;

# Likwidacja instytucji dożywotniego pełnienia funkcji sędziowskich;

# Wprowadzenie systemu finansowania partii politycznych z odpisów podatkowych, adresowanych osobiście, przez płatnika podatku;

# Wprowadzenie zasady obligatoryjnego ogólnonarodowego referendum w sprawach rozstrzygających o zobowiązania państwa na okres dłuższy niż czas trwania kadencji Sejmu, lub wniosku np. 100 tysięcy obywateli;

# Określenie ustawowo czas trwania procesów sądowych i odpowiedzialność dyscyplinarną za ich niedotrzymanie;

# Powołanie centralnej instytucję skarg i zażaleń obywateli, wyposażając ją w stosowne narzędzia działań naprawczych;

# Definitywne rozwiązanie problemu samowoli i niewspółmiernych dochodów komorniczych;

# Zmniejszenie ilości organów mających uprawnienia represyjne wobec obywateli z 23 do najwyżej kilku;

# Wprowadzenie państwowego nadzoru nad działalnością instytucji charytatywnych i pomocy społecznej;

# Wprowadzenie zakazu finansowania tzw. organizacji poza rządowych w Polsce, przez podmioty zagraniczne. Przyzwolenie na takie praktyki jest powrotem do zgubnego zjawiska jurgieltnictwa w I Rzeczypospolitej, czyli opłacania swoich agentów przez ościenne mocarstwa;

# Zrównać zasady odpowiedzialności za publiczne pomówienie, obywateli i dziennikarzy, którzy dziś są bezkarni;

# Zawężenie obszarów objętych tajemnicą państwową, służbową i handlową, stanowiących wygodne narzędzie ukrywania wszelkich nikczemności.

# Zadeklarowanie przyjęcia przez państwo polskie odpowiedzialności za zdrowie, życie i bezpieczeństwo materialne oraz moralne obywateli;

# Zapewnienie ciągłości państwowości polskiej i tradycji narodowej;

# Zrównanie wszystkich obywateli w obszarze łożenia na utrzymanie państwa i jego agend;

# Zapewnić możliwość bezpośredniej interwencji państwa w obszarze płac, zatrudnienia, mieszkalnictwa i imigracji;

# Rozliczyć wszystkie prowadzone dotychczas prywatyzacje w kontekście troski o interes narodowy i społeczny;

Jak widać większość tych życzeń wbrew sugestiom pana Tomasza Kozieja (PRP nr 201), dotyczy obszaru ustrojowego i od tego chyba należy zaczynać naprawę Rzeczypospolitej. Jak wiadomo ryba psuje się od głowy, więc od głowy trzeba zaczynać. I uświadomienie tego faktu wyborcom to też pierwszoplanowe zadanie RPN.

Sylwester Żółkiewski (Warszawa 19.IX.2008)

I dla relaksu:

PO głosi program PiS-u

W myśl zasady – że winę zwal na poprzedników
Waliła w PiS Platforma wśród gromkich okrzyków
Od rana do wieczora, świątek, piątek, wtorek
Waliła w PiS Platforma, jak w ćwiczebny worek

Za złe stosunki z Rosją, za terror zajadły,
Brak autostrad i boisk, że stocznie upadły
Za akta, za laptopy utopione w wannie
Oj, biła w PiS Platforma, biła nieustannie

Lecz widząc, że publiczność już nie woła bisu
I że dość ma ciągłego okładania PiS-u
I że nie chcą już ludzie wciąż tych samych jaseł
Sięgnęła więc Platforma do PiS-owskich haseł.

Już chce premier zboczeńców chemicznie kastrować
Już się nie chce z rosyjskim niedźwiedziem całować
Już posłankę Beatę sądzą, mimo szlochów
Nawet Jaruzelskiego wtrącić chcą do lochów

Bo gdy z własnych obietnic kicha, groch, kapusta
Gdy projektów szuflada dziurawa i pusta
Wtedy trzeba zjeść obiad, wódki wypić sto gram
No i z braku własnego - cudzy głosić program!

Janusz Wojciechowski

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:

aferyprawa@gmail.com
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Achraf
24-12-2014 / 07:43
yeaaaa!!!. thanks bro. i don't think i can smoke" rel="nofollow">nwfafooa.com"> wtiuoht my DRAGO. its been a week now" rel="nofollow">nwfafooa.com"> wtiuoht the real tobacco. feel healthier than ever.
~Hamide
20-12-2014 / 11:15
To all reader,Im going to KL end of this month, im cioruus bout the airport security, will i have a problem bringing the e-cigg in my backpack? Im not gonna use it on a plane. Have anyone success bringging it on a plane?