Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
9 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Przygotowanie do uczczenia Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu

Parlament Unii Europejskiej większością głosów , uchwalił dzień 23 sierpnia 2009 roku, Dniem Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu. Jest to ze wszech miar inicjatywa słuszna i pożądana. Chodzi jednak o to, by nie był on jednodniowym przypomnieniem urzędowo i formalnie martyrologii Polaków przez system bolszewicki i nazistowski. Obawiamy się także prób zwekslowania tej problematyki na temat nazizmu, holocaustu, martyrologii Żydów i antysemityzmu. Chodzi o to, by do 23 sierpnia przypominać światu, ludziom Zachodu, nowym pokoleniom, o wyrządzonych Polakom krzywdach, których negatywne skutki nadal są odczuwane. Niemcy w pewnej, ograniczonym zakresie i nie w rekompensującej w pełni formie , przyznali się do winy i ponieśli pewne konsekwencje. Ale władze bolszewickiej Rosji nie chcą się przyznać, nawet do tak ewidentnej zbrodni ludobójstwa na Polakach, jak np. w Katynia. W kraju i za granicą w posiadaniu Polaków istnieją liczne dowody sowieckich zbrodni , ale przeważnie są one nieznane lub mało znane; nawet w kraju. Dokumenty te powinny być , przynajmniej w Internecie ujawione i udostępnione światu przy okazji Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu. Wymagają jednak, przynajmniej wstępnego przepisania, opisania, zapisania na CD, przetłumaczenia lub streszczeń na obce języki i upowszechnienia ich treści . Dlatego zwracamy się do najbardziej aktywnych patriotycznie organizacji i osób, o pomoc w różnej formie i zakresie: zaapelowanie do znajomych organizacji i osób o włączenie się do współdziałania: kserowanie i rozsyłanie materiałów, wspomaganie techniczne i materialne (finansowe, sprzętowo …) Ośmielamy się też zwrócić osobiście do Osób i organizacji obywatelskich , które naszym zdaniem przyłączą się do inicjatywy i mogłyby pełnić funkcje propagatora i koordynatora działań. Lista jest otwarta i można zarówno wpisać się na nią, jak i wypisać. Prosimy o wyrażenie (mailem) zgody na umieszczenie na liście, podanie miejsca zamieszkania lub kraju, a także na życzenie własne, umieszenie tytułu zawodowego, naukowego, funkcji społecznej. Lista zostanie ułożona alfabetycznie …

P.S. Załączmy tekst „Bez nienawiści” do szerokiego wykorzystania. Zawiera on uznanie i wdzięczność dla Rosjan i innych nacji, które pomagały i współczuły represjonowanym Polakom, a także historyczny już List prof. Sacharowa nawołujący do wspólnej walki z reżimem sowieckim.

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce

KONTAKT - tel. (48) 691830350; fax (48) 7809081, bezpośrednie połączenie do Polski z USA i Kanady- 6316049205Mail (Leszek Skonka)

· Mail – stalinizm@wp.pl - pamiecnarodu@tlen.pl – blog stalinism1@poczta.onet.pl
·
Skype – Leszek.skonka1

KONTO – Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu,
Bank Pocztowy O/Wrocław 31 1320 1999 2311 6535 2000 0001

Adres pocztowy, kontaktowy : Leszek Skonka, 50-046 Wrocław, Sądowa 10/7

Deklarację poparcia i współdziałania

Na Apel Komitetu Pamięci Ofiar Stalinizmu o przygotowanie do obchodów Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, już w pierwszych godzinach, odpowiedziało wiele osób w kraju i za granicą, deklarując czynne poparcie i pomoc, m.in.

Niekrasz Lech – dziennikarz z Warszawy; Proszę uprzejmie o wpisanie mnie na listę sygnatariuszy poparcia Inicjatywy Uczczenia Pamięci Ofiar Stalinizmu.

Skonka Leszek – dr , prac. naukowy, publicysta, działacz społeczny, Wrocław;

Skowroński Adam, inż. - działacz obywatelski - Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, Wrocław;

Włodzimierz Wnuk, dr, Melbourne, Australia, członek Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej i Nowozelandzkiej, koordynator grupy polskiej radia 3ZZZ w Melbourne, członek Kolegium Redakcyjnego "Tygodnika Polskiego".

Zołociński Victor – dziennikarz , Radio Pomost, aRizona Chętnie sie przyłączę. Apel odczytam w radiu 3ZZZ w Melbourne.

Stański Witold Bohdan, RFN, deklaruje m.in. pomoc finansową:” dziękuję bardzo za przesyłane mi wiadomości i chętnie poparłbym Państwa działalność finansowo. Dlatego tez proszę o podanie konta bankowego…

Pietrzak Teresa deklaruje wolę współpracy i propagowania tego tematu wśród młodzieży … Pozdrawiam Państwa serdecznie Pietrzak

Maksymowicz Adam

Podzielam w całej pełni potrzebę pamiętania, dokumentowania i upowszechniania wiedzy o stalinowskich zbrodniach. Ich zakłamywanie jest w interesie Zachodu, który w jakiś sposób jest spadkobiercą ideowym po ZSRR i jego wodzu. To oczywiście uproszczenie, ale generalnie wszystko na to wskazuje. Obserwuję uważnie scenę niemiecką i nie spodziewam się żadnego przerysowania w stronę zbrodni hitlerowskich. Tu panuje podobne zakłamanie i pomniejszanie zbrodni. Dziś już uważa się że zbrodnie te popełnili hitlerowcy i naziści, a nie Niemcy. Polaków uważa się dziś za nacjonalistów, których utożsamia się z nazistami. A więc to nie biedni Niemcy, którzy są ofiarą tego totalitaryzmu, lecz Polacy na Niemcach dokonywali zbrodni. Po prostu odwracanie kota ogonem. Dlatego proponuję jednak, mimo wszystko zbrodnie obu totalitaryzmów traktować równorzędnie.

Poręba Bohdan. Reżyser filmowy, Warszawa

Lista jest otwarta

Zaproszenie do współpracy wysłano do:

Maksymowicz Adam , Isakowicz- Zalewski Tadeusz ks., Skonka Leszek, Kościusza Eugeniusz , Ogińska Lusia , Chrapan Marek , Maliszewski Piotr, Bulza Stanisław, Szarliński Jan, Dmochowski Zbigniew, Bizon Józef, Skoryna Jerzy, Klekot Lech, Cierpisz Krzysztof, Zagozda Krzysztof, Dróbecka Aneta, Maśliński Bogusław, Szewczyk Bohdan, Kosiewski Stefan, Skowroński Adam, Kobylański Jan, Zapolnik Jan, Świtoń Kazimierz, Poręba Bohdan, Tatol Jerzy, Łopuszańki Jan, Czekajewski Jan, Prusiński Aleksander, Orłowski Andrzej, Czarnik Tomasz Jan, Bartnik Czesław ks., Kozłowska Anna, Marszałkowski Andrzej, Kondracki Andrzej, Stryjewski Antoni, Makowiecki Edward, Gawlas Elżbieta, Haduch Zygmunt, Pyszko Jan, Ziomek Jerzy, Maliński Jerzy, Zabierowski Mirosław, Natusiewicz Marek, Niepokólczycki Paweł, Pogonowski Cyprian, Tymiński Stanisław, Wally Władysław,

APEL do społeczeństw byłego Związku Radzieckiego o uczczenie Pamięci Ofiar Stalinizmu.

Parlament Europejski większością głosów , uchwalił, by dzień 23 sierpnia 2009 roku, był obchodzony jako „Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu”. Jest to ze wszech miar chwalebna, słuszna i potrzebna inicjatywa.. Od zakończenia wojny minęło już 70 lat , ale skutki stalinowskiego panowania w Rosji i w b. krajach satelitarnych, są nadal boleśnie odczuwane. W minionych 70 tatach weszły w życie społeczne nowe pokolenia, które nie mają świadomości ogromu stalinowskich i hitlerowskich zbrodni. Istnieje także obawa, że nowe pokolenia nie będą w stanie pojąć rozmiaru i okrucieństwa zbrodni obu tych totalitaryzmów: represji , szkód, krzywd, poniżenia człowieka. Zwłaszcza trudno zrozumieć ludziom na Zachodzie, którzy nie doświadczyli bezpośrednio stalinowskich represji, ogromu zbrodni sowieckich . Ponadto istnieje obawa , że będą próby zdominowania tematyki obchodów dotyczącej nazizmu i hitlerowskiego faszyzmu, natomiast mniej obiektywnie traktowane zbrodnie stalinowskie. Może być np. nadmiernie eksponowana tematyka hitlerowskich obozów koncentracyjnych i holokaustu , a pomniejszanie zbrodni stalinowskich : obozów koncentracyjnych zwanych w sowietach łagrami, zsyłek milionów niewinnych ludzi różnych narodowości na Sybir i w głąb Rosji . Ofiary stalinizmu , doznawały okrutnych cierpień i krzywd przez kilkadziesiąt , a nie przez 6 lat hitlerowskiej okupacji. Zmuszane były do zabójczej, niewolniczej pracy, więzione w więzieniach, łagrach, (sowieckich obozach koncentracyjnych), skazywane bez sądów na cierpienie i śmierć . Ludzie umierali z wycieńczenia pracą, z głodu, chorób, zimna . Zachód wie wiele o obozach koncentracyjnych i krematoriach hitlerowskich, a nie ma pojęcia o istnieniu podobnych w sowieckiej Rosji ; i tzw. „białych krematoriach” gdzie zabijano ludzi przy pomocu mrozu, głodu, chorób i wycieczenia zabójczą pracą ; o Sybirze i innych miejscach katowni , gdzie mordowano setki tysięcy ludzi , topiono więźniów w morzu, rozstrzeliwano tysiące urojonych wrogów , tylko dlatego że mogliby być potencjalnie niewygodni w przyszłości, dla Związku Radzieckiego. Stalin przesiedlał całe narody, pod różnymi pretekstami, lub bez żadnego powodu. Wciąż odkrywane są miejsca masowych grobów: Katyń, Miednoje, Charków; to tylko przykładowe miejsca masowych mordów sowieckich, gdzie bez sądów wymordowano tysiące polskich oficerów, policjantów pograniczników, urzędników państwowych, a winą , przez dziesiątki lat próbowano obciążyć hitlerowców. W odróżnieniu od skrupulatnie prowadzonej ewidencji zbrodni przez hitlerowski reżim , ofiary stalinowskie do dziś są niepoliczalne. Szacuje się , że tylko w latach dwudziestych na Ukrainie w czasie wywołanego sztucznie głodu, uśmiercono około 20 milionów : starców, chorych, kobiet i dzieci. W XX wieku , w cywilizowanej Europie, na Ukrainie dochodziło nawet do kanibalizmu. Silniejsi zjadali słabszych, najczęściej bezbronne , małe dzieci. Aleksander Sołżenicyn szacuje , że w okresie stalinowskim, tzn. od 1917 do 1956 roku, wymordowano około 60 milionów ludzi w Związku Radzieckim i w krajach satelitarnych, w Polsce, Czechach , na Węgrzech… Trzeba uniknąć jednostronnego wyolbrzymiania zbrodni hitlerowskich, a pomniejszania win stalinowskich. Umożliwić społeczeństwom Zachodu poznanie obiektywnej prawdy o obu zbrodniczych systemach. Ukazać ogrom zbrodni ludobójstwa, okrucieństw stalinowskich, podając fakty, dowody, relacje ofiar, które przeżyły sowieckie piekło … Zwłaszcza mniej znanych światu represji jakich w ciągu 70 lat, i później doznał narody, Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi … W tych państwach wciąż zbrodnie okresu stalinowskiego są retuszowane, pomniejszane ich rozmiary i okrucieństwa. Trzeba też uświadomić światu, a szczególnie Polakom, że ofiarami zbrodni stalinowskich były wszystkie narody Związku Radzieckiego: Rosjanie, Ukraińcy, Bialorusoni, Gruzini Tatarzy Krymscy i inne. Polakom dobrze znane i szanowane były, i są nazwiska rosyjskich dysydentów : Sacharowa, Sołżenicyna, gen Grygorjenki, Roztropowicza, Szczerańskiego, Amalryka , Orłowa, Iryny Boner i tysięcy innych, którzy podjęli walkę ze złem i często zapłacili za to bardzo wysoką cenę, nawet życiem. To oni torowali drogę do wolności ujarzmionych narodów i do demokracji. Wydaje się , że ukazanie zła i rozmiaru zadanych cierpień przez stalinizm powinno być działaniem wspólnym wszystkich społeczeństw postsowieckiego obozu.

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce, z siedzibą we Wrocławiu, działa od 20 lat, i ujawnienia ponurą prawdę o niedawnej przeszłości. Posiada w swoim archiwum wiele dokumentów i autentycznych relacji ofiar stalinowskich , utrwalonych w formie pisemnej, fonicznej, video, fotograficznej. W Polsce, podobnie jak w państwach byłego Związku Sowieckiego, nie ma warunków sprzyjających ujawnieniu prawdy o represjach i zbrodniach stalinowskich. Mimo niesprzyjających warunków , Komitet będzie informował w Internecie i za pomocą innych dostępnych mu form, opinie światową o tym zbrodniczym systemie i apeluje o podjęcie podobnych działań w byłych państwach sowieckich.

Załączniki : Wezwanie prof. Andreja Sacharowa do narodów ujarzmionych, z 1970 roku
Oraz tekst „Bez Nienawiści”, do ewentualnego wykorzystania .
Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu. (dr Leszek Skonka)

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.