Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 29-08-2012

Poseł i radny zawsze bezradny... przykład niekompetencji Posła PO Borysa Budka. Wniosek o powołanie Sejmowej Komisji do zbadania afery finansowej Getin Banku SA

Szanowny Panie Pośle Borysie Budka
 
Dnia 27 sierpnia 2012r., przesłał Pan maila do Pana Tadeusza Wołyńca przedstawiciela Komitetu Obrony Sprawiedliwości w Koszalinie, który działając społecznie wspiera mnie w walce ze zorganizowaną grupą przestępczą - aferzystów finansowych chronionych przez funkcjonariuszy publicznych - a których czyny karalne są szczegółowo opisane w internecie na stronach: nowyekran.pl, aferyprawa.eu i innych. 

Z treści przesłanego przez Pana Posła maila do Pana Tadeusza Wołyńca wynika, że posiada Pan wykształcenie prawnicze, duże doświadczenie zawodowe, jak również jest mocno zaangażowany w sprawy ludzkie, itd., cytuję:
"po pierwsze, kultura nakazuje, by podpisywać się imieniem i nazwiskiem, a nie inicjałami.
Po drugie, proszę mnie nie obrażać, bo zapewniam Pana, że moje zaangażowanie w prawy ludzkie jest większe, niż Panu się wydaje.
Po trzecie, proszę mnie nie obrażać, cytuję: "pisząc takie brednie". Nie ma Pan do tego prawa. Zapewniam, że moje wykształcenie i praktyka zawodowa jako radcy prawnego dają podstawy do tego, by twierdzić, że procedury sądowe znam nieco lepiej od osób, które chcą, by Minister Sprawiedliwości karał sędziów.
Odsyłam do lektury Konstytucji RP. Jeżeli Pan i inne osoby liczą, że będę pisał tylko to, co chcecie usłyszeć, rozczaruję Państwa.
Życzę też Panu, by nauczył Pan się korespondować z szacunkiem dla drugiej osoby, zwłaszcza, jeżeli nie ma Pan pojęcia o jej pracy, wykształceniu i zaangażowaniu społecznym.
Z poważaniem, Borys Budka"

Panie Pośle Borysie Budka,
Z przykrością i rozgoryczeniem stwierdzam następujący stan faktyczny:
 • Po pierwsze, zapewniam Pana, że kulturę osobistą Pan Tadeusz Wołyniec reprezentuje znacznie wyższą niż Pan jako Poseł Platformy Obywatelskiej. Nadto Pan Tadeusz Wołyniec działa społecznie na rzecz osób pokrzywdzonych przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości i nie ma obowiązku udzielania mi pomocy. Natomiast Pan jako funkcjonariusz publiczny - Poseł na Sejm RP -  deklarował publicznie pomoc obywatelom takim jak ja. Zgodnie z treścią artykułu 231 Kodeksu Karnego nie dopełnianie obowiązków przez funkcjonariusza jest czynem karalnym, przy założeniu, że istnieje i działa wymiar sprawiedliwości, a nie  jest atrapą tej instytucji jak w Polsce.
 • Po drugie jestem pokrzywdzony w aferze finansowej Getin Banku SA - kilkakrotnie większej niż aferka Amber Gold - ukrywanej przez Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta i podległych mu prokuratorów oraz skorumpowanych sędziów. Mimo, że złożyłem do Pana Posła drogą mailową kilkadziesiąt pism, nie podjął pan żadnych czynności w tej sprawie, co bezspornie wynika z akt prokuratorskich dotyczących pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek. Jako prawnik zapewne posiada Pan wiedzę, że zgodnie z treścią art. 304 §1 KPK  miał pan społeczny obowiązek zawiadomić o tym Prokuraturę lub Policję. 
 • Po trzecie, zwróciłem się  z prośbą, by podjął Pan interwencję poselską u Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Tymczasem zmanipulował Pan sens mojej prośby, że rzekomo domagam się bezpośredniego ukarania sędziów przez Ministra Sprawiedliwości. Tymczasem zgodnie z art.114 (Przesłanki i tryb wszczęcia postępowania dyscyplinarnego) Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  Rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynności dyscyplinarne wobec sędziów na żądanie Ministra Sprawiedliwości, cytuję:
  "§ 1. Rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynności dyscyplinarne na żądanie Ministra Sprawiedliwości, prezesa sądu apelacyjnego lub okręgowego oraz kolegium sądu apelacyjnego lub okręgowego, Krajowej Rady Sądownictwa, a także z własnej inicjatywy, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności koniecznych do ustalenia znamion przewinienia, a także złożeniu wyjaśnień przez sędziego, chyba że złożenie tych wyjaśnień nie jest możliwe (...)"
  Bulwersuje fakt, że jako Poseł na Sejm RP i radca prawny odsyła Pan działacza społecznego Pana Tadeusza Wołyńca w sprawie procedury dyscyplinarnej przeciwko Sędziom Sądów Powszechnych, cytuję: "Odsyłam do lektury Konstytucji RP" a nie do  art.114 (Przesłanki i tryb wszczęcia postępowania dyscyplinarnego) Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Niezrozumiałe jest całkowicie, dlaczego jako Poseł Platformy Obywatelskiej - NIE CHCE - Pan mi pomóc w upublicznieniu afery finansowej Getin Banku SA w sytuacji, gdy Prokurator Generalny Andrzej  Seremet i podlegli mu prokuratorzy, chronią aferzystów finansowych z Getin Banku SA, co szczegółowo jest opisane w internecie: nowyekran.pl, aferyprawa.eu i innych.  Dodać należy, że miał Pan nie tylko poselski obowiązek ale również obywatelski - na podstawie art.  304 §1 KPK - zawiadomić władze prokuratorskie o wskazanych przeze mnie przestępstwach.
 • Przesyłam Panu  załączniki - dokumenty, z których bezspornie wynika, że prokurator z Katowic Katarzyna Napora-Brodowy chroni aferzystów z Getin Banku SA, a jej przełożeni skutecznie pomagają  w ukrywaniu tej afery finansowej. Rażące błędy prokuratora Katarzyny Napora - Brodowy wytknął w postanowieniu Sąd Rejonowy  Katowice-Wschód z dnia 8 maja 2012r., sygn.akt - vide: skan w załączniku.  

  Natomiast sędzia SA Waldemar Szmidt - BIERZE UDZIAŁ W HUCPIE SĄDOWEJ - bezkarnie narusza powagę urzędu sędziego i psychicznie znęca się nad moją osobą, a dodatkowo nakłada na mnie grzywnę w kwocie 500 PLN, działając w zmowie przestępczej z sędziami Sądu Apelacyjnego w Katowicach w osobach: Grażyna Wilk i Marek Charuza.
  Dowód: utrwalone na dysku DVD nagranie  posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II S 52/12

  !

   

Panie Pośle Borysie Budka, taki sposób stosowania prawa i postępowania wobec pokrzywdzonych  w ocenie wielu osób i moim dyskwalifikuje Pana jako Posła na Sejm RP, jak również jako radcę prawnego, który to zawód powinny wykonywać osoby rzetelne i praworządne. Wyrażam nadzieję, że zmieni Pan swoje dotychczasowe postępowanie i dołączy do Posłów prawych i praworządnych.
W tym miejscu serdecznie dziękuję Pani Poseł na Sejm RP Beacie Kempie z Partii "Solidarna Polska", która podjęła kilkakrotnie interwencję poselską w mojej sprawie u Prokuratora Generalnego RP, w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i u Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

 

Dziękuję serdecznie również Panu Posłowi na Sejm RP Jarosławowi Kaczyńskiemu Prezesowi Partii "Prawo i Sprawiedliwość", że dwukrotnie podjął interwencję poselską u Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta. Jednocześnie dziękuję innym Posłom na Sejm RP, którzy poświęcili mi swój czas i podjęli działania, w celu odzyskania przeze mnie zagrabionych środków pieniężnych znacznej wartości przez aferzystów z Getin Bank SA. 
Niniejsze pismo wysyłam pocztą elektroniczną do wszystkich Posłów na Sejm RP, z uprzejmą prośbą o powołanie Sejmowej Komisji do zbadania  nieprawidłowości popełnionych przez Prokuratora Generalnego  Andrzeja Seremeta i podległych mu prokuratorów oraz sędziów chroniących przed odpowiedzialnością karną i cywilną aferzystów z Getin Banku SA

Nadto niniejsze pismo wysyłam do  Kancelarii Premiera Rządu RP, Kancelarii Prezydenta RP, Posłów do Parlamentu Europejskiego, Przedstawicieli Mediów, Stowarzyszeń i Organizacji Walczących o Podstawowe Prawa Człowieka, z uprzejmą prośbą o podjęcie interwencji w opisanej sprawie.

Z poważaniem Jan Jączek
Więcej o przestępstwach Leszka Czarneckiego i jego paraGetinBanku
SĘDZIOWIE I PROKURATORZY ŁAMALI PRAWO nie tylko w sprawie parabanków typu amber gold czy geting banku ! Michał Ziębiński   
Zapraszamy 22.08.2012r. (środa) godz. 9 w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, przy Al. Korfantego 117 odbędzie się rozpoznanie „Skargi Jana Jączka na bezczynność prokuratury w sprawie oszustw parabanku zwanego Getinbankiem...
Przekręty Getin Banku - z zainwestowanych 30 tys. zł po sześciu miesiącach zostało niecałe 20 tys. zł.
List otwarty Jana Jączka do Premiera Donalda Tuska w sprawie oszustwa Getin Banku SA i miliardera Leszka Czarneckiego.
Zawiadomienie Wiceprzewodniczącego PE Pana Jacka Protasiewicza o grupie skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA  Jan Jączek
Wezwanie do przyłączenia się do procesu przeciw Getin Noble Bankowi za łamanie prawa. Jerzy Kahane  
WNIOSEK O UWZGLĘDNIENIE W ROCZNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI PROKURATURY GENERALNEJ RP I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK, BEZPRAWNEGO CHRONIENIA OSZUSTÓW FINANSOWYCH Z GETIN BANKU SA
CBŚ skorumpowane? Wniosek o odwołanie z funkcji Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Adama Maruszczaka, który bezprawnie chroni przed odpowiedzialnością karną aferzystów z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych
Getin Noble Bank nie opuści cię nawet po śmierci i doprowadzi do bankructwa. 
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego w ukrywaniu afery oszustwa klientów przez GETIN BANK SA.
Wniosek pokrzywdzonego do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej celem zbadania afery finansowej Getin Banku SA
List otwarty Jana Jączka pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?
Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych
WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania aferY finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku
Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.
ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.
Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji. 
Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.
List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~marek777
01-09-2012 / 15:24
"Dobrobyt" czyli "CUD gospodarczy wg scenariusza Donalda TUSK - a" Ok. godz.10-tej, dnia 31-08-2012r „żołnierz” Donalda TUSKA ps. Nikodem DYZMA. sekretarzyna w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Stanisław Gawłowski – poseł PO na SEJM RP (rezerwowy kandydat na PREZESA URM RP – jeden z hersztów zachodniopomorskiej ośmiornicy zajmującej się N A Z I S T OW S K Ą grabieżą dóbr materialnych stanowiących dorobek życia Obywateli np. Krystyny i Zygmunta CĄKAŁA, Jana MYSZKIER, Lilii BYLICKIEJ, Jadwigi i Czesława ŚWIĄTEK i I N N Y C H) – patrz : 1. Zawiadomienie z dnia do Council of Europe Jadwiga i Czesław ŚWIĄTEK Sarbinowo ul. Bursztynowa 5 2. Zawiadomienie z dnia do Council of Europe Krystyna i Zygmunt CĄKAŁA Krokowo 2 gm. Świeszyno 3. Zawiadomienie z dnia 15-04-2003r oraz 10-12-2009r do Donald TUSK Prezes URM Rzeczpospolitej Polski - Jan MYSZKIER MANOWO 57 4. Zawiadomienie z dnia do Council of Europe -Lila Bylicka Dunowo 23 gm. Świeszyno 5. Zawiadomienie z dnia do Council of Europe - Lidia Kozłowska – „Willa Aleksander” Mielno ul. BOWiD 7 6. Wniosek z dnia 25-11-2010r do Prezydenta RP Bronisław Komorowski o nadanie MEDALU „Za Ofiarność i Odwagę” SSR Piotr CICHOŃ SR K-lin za ujawnienie i zidentyfikowanie procesowo POMÓWIENIA przestępczości zorganizowanej z Urzędu Gminy ŚWIESZYNO pod kierownictwem Jadwiga WAŚKO – sołtys z Dunowa (wspólnik sprawców ponad 30-letniej PRZEMOCY w Rodzinie). i I N N E. 31-08-2012r > wg taktyki i strategii > Stanisław G A W Ł OW S K I – kanapowiec z PO przy pomocy koszalińskiego awanturnika – komornik Marek W I N N I C K I + 2 komorniczych asystentów wzmocnieni siłami plutonu policji pod dowództwem z-cy koszalińskiego komedianta watażki KMP K-lin Wiesława TYL –a. Dokonali PACYFIKACJI posesji Nr 97 przy ul. Piłsudskiego w Koszalinie. Własność : Wiesława i Urszuli Rowińskich - patrz : http : //www.pokrzywdzeniprzezgawłowskiego.pl oraz http : // www.aferyprawa.eu. Bandyci w policyjnych mundurach poturbowali Czesława ŚWIĄTEK i zniszczyli jego PROTEST. Wiesław R O W I Ń S K I - P O to kolega klubowy „DYZMY” . Wątek jest rozwojowy. DYZMA jest w polu udziałów inwestycyjnych afery AMBER GOLD. Wcześniej byli jubilerscy młotkarze z NIEMIEC. Wspólnicy „DYZMY” (wcześniej V-ce prezydent miasta Koszalina) >> c d n. Polska państwo na NIBY ?! Pensjonat „ORZEŁ” ?! NAZIZM > RASIZM > TERRORYZM i co dalej ?! Nikodemie DYZMA z kumplami ? Jeżeli jesteś POLAKIEM z krwi i kości ?! Alternatywa J E S T JEDNOZNACZNA. POLSKA jest JEDNA. PRAWDA * HONOR * WOLNOŚĆ * DEMOKRACJA * RACJA STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Koniec ŚLIZGAWKI. http : // www.aferyprawa.eu.