Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
17 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

NIEZALEŻNE CZASOPISMO KACZYŃSKI PRZYSIĘGA PREDYDENCKA

PREZYDENT RP LECH KACZYŃSKI ZOSTAŁ ZAPRZYSIĘŻONY.

Tekst przysięgi brzmi: Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.
Lech Kaczyński zakończył przysięgę dodając: Tak mi dopomóż Bóg.

Następnie przemówił:
Staję tu dziś świadom wielkiej odpowiedzialności, jaką nakłada na mnie przysięga którą złożyłem - i dodał - decyzja podjęta przez naród w wyborach prezydenckich wyrasta z "oczekiwania wielkiej pozytywnej zmiany w życiu publicznym i społecznym". 
- Zadaniem, przed którym stoję ja i ci, którzy dzierżą władzę to sprostać tym oczekiwaniom. Jestem przekonany, że sens tej nadziei można określić słowami: sprawiedliwość, solidarność, uczciwość. 
Następnie wyliczył podstawowe problemy do rozwiązania i naprawy: zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego Polski, wysoki poziom przestępczości, ogromne bezrobocie, poważny kryzys służby zdrowia, zły stan budownictwa mieszkaniowego, fatalny stan dróg i brak autostrad. 
I zapowiedział cel swojej prezydentury:
- To usunięcie z naszego życia zjawisk patologicznych, a przede wszystkim wielkiej dziś przestępczości, w szczególności przestępczości korupcyjnej. To zapewnienie bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa osobistego obywateli, elementarnego bezpieczeństwa socjalnego, bezpieczeństwa zdrowotnego, podstawowych przesłanek dla rozwoju rodziny i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego - to fakty, których nie da się podważyć. 
Prezydent ocenił, że potrzebna jest głęboka zamiana w sposobie sprawowania władzy. Jak dodał - w ciągu ostatnich szesnastu lat często brakowało solidarności, sprawiedliwości i uczciwości. Podkreślił też, że ogromne różnice społeczne, muszą być systematycznie niwelowane. W jego opinii, zadania państwa to zapewnienie bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa osobistego obywateli, elementarnego bezpieczeństwa socjalnego, bezpieczeństwa zdrowotnego, podstawowych przesłanek dla rozwoju rodziny i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. 
Państwo musi być oczyszczone i przebudowane - zapowiedział prezydent Lech Kaczyński w orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym.
Kaczyński wyraził także przekonanie, że Polsce potrzebna jest nowa konstytucja oraz głęboka zamiana w sposobie sprawowania władzy. 

Po wystąpieniu Kaczyński złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą posłów na Sejm poległych podczas II wojny światowej. Następnie z gmachu Sejmu nowo zaprzysiężony prezydent pojechał do kościoła na warszawskiej Starówce, gdzie mszę odprawi prymas Polski, kard. Józef Glemp. 
W kolejnym punkcie programu na Zamku Królewskim nastąpiło przekazanie prezydentowi Kaczyńskiemu insygniów Kawalera Orderu Orła Białego i Wielkiego Krzyża Orderu Odrodzenia Polski.

Po południu razem z żoną Lech Kaczyński pojedzie Traktem Królewskim do Pałacu Prezydenckiego  - oficjalnej siedziby głowy państwa. Przez najbliższe pięć lat, a może i dłużej, stanie się ich domem. 
Powitanie będzie tradycyjne: chlebem i solą oraz "uśmiechem i dobrym słowem". 

Ostatnim oficjalnym wydarzeniem dnia jest przejęcie przez Lecha Kaczyńskiego zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi na placu Piłsudskiego.

Kwaśniewskiego pożegnanie z Pałacem
Tuż przed godz. 10 do Sejmu na zaprzysiężenie Lecha Kaczyńskiego z Pałacu Prezydenckiego przybył odchodzący Aleksander Kwaśniewski. Przy drodze do parlamentu na prezydenta czekali oprócz grupki dziennikarzy także dwaj młodzi ludzie, którzy trzymali transparent: „Żegnamy magistra”. 
Bez wątpienia jest to symboliczne pożegnanie z miejscem, gdzie Kwaśniewscy spędził 10 lat :-)

Podobne tematy znajdziesz w dziale:  ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.