Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
15 kwietnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA NIEBEZPIECZNE TEMATY LISTA ŻYDÓW I OSÓB O ZMIENIONYCH NAZWISKACH


POLAKU - SPRAWDŹ NA KOGO ODDAJESZ SWÓJ GŁOS !!! - kolejny odnowiony rozdział z cyklu "niebezpieczne tematy" - lista żydów i osób pochodzenia żydowskiego o zmienionych nazwiskach - czyli ...kto jest kim? ... 

Na liście znajdują się nazwiska zmienione i oryginalne, lista jest ciągle uzupełniana o nowe nazwiska, 
w miarę możliwości, także i o nazwiska osób żyjących w I Rzeczpospolitej i w PRL-u
( podane za http://www.polonica.net/ListaZydow_zmienione-nazwiska.htm )


"Czy ten ptak kala gniazdo, co je kala,
Czy ten, co mówić o tym nie pozwala?" -- Cyprian Kamil Norwid

"Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo: to PRAWDA" - Talleyrand


Nazwiska autentyczne (rodowe) niżej wymienionych osób zostały ustalone w oparciu o:
1). Dane tajne kartoteki ludności Polski przy Centralnym Biurze Adresów MSW
(nr arch. 1/6526/1 - data archiwacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 - data rejestracji Wydz. III-2, SUSW Warszawa)
2). Relacje osób znających osobiście wielu spośród wykazanych.
3). Dane ujawnione przez historyków w ich licznych publikacjach.
4). Dane, narodowość, pochodzenie zdemaskowane, ustalone i potwierdzone z postawy, działalności i wypowiedzi.

Niniejszy wstrząsający dla Polaków materiał jest prawdziwy.
Narodowość wymienionych tu osób jest udokumentowana danymi z tajnej kartoteki ludności Polski, za której udostępnienie dziękujemy odważnym Polakom. Dziękujemy także wszystkim Polakom potwierdzającym te dane.
Ścisłość danych kartoteki o osobach pochodzenia żydowskiego wynika z faktu, iż od 1945 roku po dzień dzisiejszy żydzi w Polsce, z mocy ustaleń jałtańskich, stali się uprzywilejowaną warstwą rządzącą, mającą prawo do władzy i nadzwyczajnych świadczeń materialnych z tytułu strat poniesionych w czasie okupacji niemieckiej. Dlatego żydzi są zainteresowani ujawnieniem swej narodowości, oczywiście w większości przypadków poufnie, aby udawać Polaków i mieć prawo do rządzenia Polakami.

"Mądry żyd to zakonspirowany żyd . Zdemaskowany żyd to głupi żyd." Talmud

Ponad 800 lat zażydzania Polski, ...to Polski najgroĽniejsza i najcięższa choroba, nieszczęście i przekleństwo 
są wśród nich zdrajcy, polonofobi, kpiarze, oprawcy, mordercy i zbrodniarze, kaci UB, prostytuty moralne, intelektualne i polityczne, agenci obcych i wrogich Polsce sił i mocodawców, fałszerze, lichwiarze i złodzieje, rozkradający tysiącletni dorobek setek pokoleń Polaków, okupanci i zniewoliciele Wolnej i Niepodległej Polski, niszczyciele polskiego katolicyzmu i patriotyzmu, truciciele ducha Narodu, plugawiący wszystko co jest prawe, Polskie, narodowe i katolickie...
oni wszyscy są wśród nas ...i mają się ...z pokolenia na pokolenie bardzo dobrze... to na terenach Polski ma powstać odnowione i bezpieczne żydowskie państwo, dlatego najlepiej będzie jak Polacy opuszczą swą ojczyznę. Od 8 lat liczba Polaków stale zmniejsza się w Polsce, za to systematycznie rośnie liczba żydów.

"Oto ze zboru szatana dam tych, co się nazywają żydami, a nie są, lecz kłamią;" - [Obj. sw.Jan 3,9] - Apokalipsa Sw. Jana

Dlaczego Polacy wszędzie widzą żydów? ...no właśnie ...Dlaczego?
OdpowiedĽ jest niezwykle prosta,... dlatego, że wszędzie są żydzi, ...są wszędzie tam gdzie jest pieniądz, władza i słabość ofiary, ...Polacy są prostodusznymi, nie wgłębiającymi się w szczegóły, łatwowiernymi ignorantami, a żydostwo jest wszędzie tam gdzie jest słabość, na której może żerować. Im większy upadek ofiary, tym większe Eldorado żydo-hieny.
Przypatrzcie się, kto jest obrzydliwie bogaty w III Żydopospolitej,... i dla czego Polacy żyją w Polsce w nędzy?
"Tylko w złych rządach, tylko w tych krajach, gdzie próżniacy mają obronę i trzymają pierwszeństwo bezrządne, tylko tam żydzi obfitują, gnieżdżą się i mnożą." Stanisław Staszic "Przestrogi dla Polski" 1790 r.
"Państwa giną wtedy, kiedy nie umieją odróżnić ludzi złych od dobrych" Antystenes z Aten (ok. 440-366 r. p.n.Ch.)
oto dlaczego Polska jest od pokoleń gnębiona ciągłymi nieszczęściami, niepowodzeniami, porażkami, ...kolejnymi pokoleniami miernot, kolaborantów, degeneratów i tchórzy, ...trzy rozbiory Polski, blisko 50 lat żydokomunizmu - od 1944 (ogloszenie PKWN) do 1989, a następnie po roku 1989 - żydomasońskie i żydokomunistyczne rządy, które zniewoliły , wyniszczyły i rozgrabiły tysiącletni dorobek setek pokoleń i upokorzyły Polaków, ...
Znacznie głębsze rozbicie inteligencji polskiej wynikło z tłumnego wtargnięcia w jej szeregi Żydów. 


Przeprowadzona w przeddzień powstania reforma Wielopolskiego zniosła prawne przegrody między nimi a społeczeństwem polskim. Rzucili się wtedy do szkół średnich i uniwersytetów. 
Wytworzyli liczną inteligencję, biorącą udział w życiu polskim, wnoszącą w nie swoje tendencje, narzucającą mu swe upodobania i swe nienawiści, a w wypadkach nawet, w których usiłowali być jak najwięcej Polakami, nie mogącą się pozbyć swej odrębnej psychiki, swych instynktów. 
Ta inteligencja, w miarę, jak liczba jej rosła, stawała się coraz słabiej polska, a coraz mocniej żydowską. 
Wiele idei i wiele dążeń w tym kraju miałoby inne losy, gdyby nie rola Żydów i ich wpływ na umysłowość polską. 


Jak patrioci polscy krótko tłumaczą i uzasadniają dominację Żydów we władzach?
"W czasie wojny zginęli prości Żydzi i wybitni Polacy.
Uratowali się wybitni Żydzi i prości Polacy". 
Rządy żydokomuny w Polsce to żydowska głowa nałożona na polski tułów. 
Żydzi stanowią inteligencję, a Polacy masy pracujące." 
"Dlatego antysemityzm, wszelkie odruchy antyżydowskie w Polsce to choroba umysłowa, to buntowanie się ręki i nogi przeciwko własnej głowie.
Żydzi są głową Polaków, a Polacy to ręce i nogi. 
Nie może polska ręka bić żydowskiej głowy" ...

Z kpiną i cynizmem polityków, lekceważeniem narodu przez władzę spotykamy się często, dlatego w kolejnych wyborach należy uważać kogo wybieramy.  Tą żydowską głowę hydry trzeba w końcu odciąć...  


Lista może być uzupełniana o nazwiska osób znanych z żydolubstwa i postaw antypolskich i antykatolickich, oto elity polityczne i intelektualne ...indoktrynowanej i zniewalanej od stuleci Polski:

* Jerzy Albrecht - Finkelstein (komunista, czlonek PPR, sekr. KC PZPR)

* Stefan Amsterdamski - Saul Henrykowski (brał udział w hucpie Okrągłego Stołu, potem w gabinecie agenta NKWD Tadeusza Mazowieckiego)

* Antoni Alster - Nachym Alster (stalinowiec, I z-ca Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w-minister MSW zbrodniarz)

* Leon Andrzejewski - Lajb-Wolf Ajzen (stalinowiec, wicedyrektor IV, III Departamentu - zbrodniarz UB)

* Stanisław Arski - Apfelbaum

* Stefan Arski - Artur Salman (dziennikarz)

* Bronisław Baczko - Gideon

* Bogusław Bagsik - n/n (aferzysta, złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele [ponad 400] milionów złotych; W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 1991 roku, dwie godziny przed zamknięciem dla nich granic kraju, obaj właściciele Art-B [Bagsik i Gąsiorowski] wyjechali do Izraela. Tam szybko uzyskali obywatelstwo, co uchroniło ich przed wysłanym za nimi międzynarodowym listem gończym, ponieważ Izrael zawsze odmawia deportacji własnych obywateli do innych krajów.
Bagsik i Gąsiorowski zakupili w Izraelu akcje koncernu naftowego PAZ za kilkadziesiąt milionów dolarów. W roku 1994 roku Bagsik podczas pobytu w Szwajcarii, gdzie nie chroniła go jurysdykcja państwa Izrael, został zatrzymany i osadzony w areszcie. Po trwającej prawie dwa lata procedurze ekstradykcyjnej (w tym czasie miała rzekomo odbyć się próba odbicia Bagsika z aresztu) w lutym 1996 wydano go Polsce. Tu zarzucono mu m.in. zagarnięcie ponad 400 mln zł metodą oscylatora (doliczono się 620 wielokrotnie oprocentowanych czeków), przekupstwo urzędników bankowych i działanie na szkodę spółki. Bagsik bronił się twierdzeniem, że oscylator wymyślony został przez niego i nie był zakazany prawem. W lutym 1998 rozpoczął się proces, a w paĽdzierniku - po wpłaceniu 2 mln zł kaucji - oskarżonego wypuszczono na wolność. Po wyjściu z aresztu Bagsik został prezesem Zakładów Futrzarskich Kurów S.A. i próbował podpisać kontrakt z armią polską oraz wojskami NATO na dostawę skórzanych kurtek dla pilotów. 20 paĽdziernika 2000 skazano go na 9 lat więzienia.
Obrońcy wnieśli apelację, ale nieskutecznie - 22 stycznia 2002 wyrok został potwierdzony, a w sierpniu B. Bagsik zgłosił się do więzienia. Do odsiedzenia pozostało mu wówczas niespełna 4 lata.)

* Leszek Balcerowicz - Aaron Bucholtz (mason, główny "rabin" żydolichwy w Polsce)

* Marek Balicki - n/n

* Władysław Bartoszewski - n/n

* Zygmunt Bauman - (stalinowiec, komunista, ideolog stalinizmu, zbrodniarz PZPR)

* Ryszard Bender - Fajwisch Berenstein

* Aron Berman (UB, ojciec Marka Borowskiego)

* Jakub Berman (stalinowiec, MBP, UB, KC PZPR, wój Marka Borowskiego)

* Marek Bernard - n/n

* Jan Krzysztof Bielecki - Izaak Blumenfeld (mason)

* Bolesław Bierut - Rotenschwanz (stalinowiec, agent NKWD, 1szy - 1szy sekretarz KC PZPR, zbrodniarz PRLu)

* Seweryn Blumsztajn

* Jan Błoński - n/n (prof., polonofob)

* Teresa Bogucka - n/n

* Alef Bolkowiak - Alef Gutman

* Michał Boni - Jakub Bauer

* Jerzy Borejsza - Beniamin Goldberg (dyktator nad prasą i wydawnictwami, brat zbrodniarza UB plk. Józefa Różańskiego)

* Wiktor Borowicki - Aaron Berman

* Marek Borowski - Szymon Berman (syn UBka, bratanek zbrodniarza NKWD)

* Tadeusz Boy-Żeleński - (pisarz, rewolucyjny liberal, nihilista, kpiarz, polonofob)

* Mojzesz Bradersan (ZPP - [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)

* Krystyna Bratkowska - n/n

* Stefan Bratkowski - Blumstejn

* Stanisław Brodzki - Bronstejn lub Bronsztajn (dziennikarz Trybuny Ludu)

* Włodzimierz Brus - (stalinowiec, komunista, zbrodniarz PZPR)

* Julia Brystygier - Julia Brustiger (stalinowiec, zbrodniarz UB, dyrektor Departamentu Politycznego MBP)

* Jan Brzechwa - Jan Worobiec (bajopisarz)

* Ryszard Bugaj - Izaak Blumfeld

* Zbigniew Bujak (lewy syn rabina Małachowskiego, bydle i szuja)

* Jerzy Buzek - n/n (mason)

* Alina Cała - n/n

* Józef Chajn

* August Chełkowski - Dawid Cnajbaum

* Kamila Chilińska - Halpern

* Wiesław Chrzanowski - Szymon Knopfstejn

* Adam Cichocki - Aaron Zigenbaum

* Włodzimierz Cimoszewicz - Dawid Goldstein (komunista, agent UB, szuja)

* Bernard Cukier - Kolski (stalinowiec, komunista, zbrodniarz)

* Józef Cyrankiewicz - Izaak Cymerman (stalinowiec, agent KGB, zbrodniarz i oprawca PRLu)

* Izabela Cywińska - n/n

* Marek Czekalski - Wachter (b. prezydent Łodzi)

* Dancewicz Dorota - n/n

* Tadeusz Danielewicz - Izraelowicz (MSZ)

* Tadeusz Daniszewski - Dawid Kirschbraun

* Ostap Dłuski - Adolf Langer

* Jan Dobraczyński - Gutmacher, (pisarz)

* Ludwik Dorn - Dornbaum

* Tadeusz Drozda - n/n (satyryk, kpiarz)

* Andrzej Drzycimski - Abraham Engel

* Dorota Edelman (program "kawa czy herbata")

* Lech Falandysz - Aaron Fleischman

* Anatol Fejgin - (syn Mojżesza i Marii z domu Kacenelenbogen, zbrodniarz MBP, MSW, UB)

* Anna Fejgin (ZPP)

* Arkady Fidler - Efroim Trusker

* Finder - (komunista, jeden ze współsprawców wydania w ręce gestapo gen. Grota Roweckiego. [Nowotko, Fornalska, JóĽwiak - szabes goj Kalkstein])

* Pawel Finder - Pinkus

* Aleksander Ford - Liwczyc

* Fornalska - (komunistka, jedna ze współsprawców wydania w ręce gestapo gen. Grota Roweckiego. [Finder, Nowotko, JóĽwiak - szabes goj Kalkstein])

* Józef Frank - Jakub Lejbowicz (był inicjatorem tak zwanego ruchu frankistów na terytorium państwa polskiego, który masowo udawał współpracę z wyznawcami wiary katolickiej. Tymczasem twórca ruchu pracował nad politycznym upadkiem Polski.)

* Władysław Frasyniuk - Rotenschwanz (pseudo-opozycjonista, bydle i szuja)

* Jerzy Frydberg - Izrael Frydberg

* A. Gawronik - (aferzysta, złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele milionów zlotych)

* Andrzej Gąsiorowski - n/n (aferzysta, złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele milionów zlotych; W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 1991 roku, dwie godziny przed zamknięciem dla nich granic kraju, obaj właściciele Art-B [Bagsik i Gąsiorowski] wyjechali do Izraela. Tam szybko uzyskali obywatelstwo, co uchroniło ich przed wysłanym za nimi międzynarodowym listem gończym, ponieważ Izrael zawsze odmawia deportacji własnych obywateli do innych krajów.
Bagsik i Gąsiorowski zakupili w Izraelu akcje koncernu naftowego PAZ za kilkadziesiąt milionów dolarów. Zagarnięcie ponad 400 mln zł metodą oscylatora (doliczono się 620 wielokrotnie oprocentowanych czeków), przekupstwo urzędników bankowych i działanie na szkodę spółki. Andrzej Gąsiorowski, ścigany międzynarodowym listem gończym, pozostaje w Tel Awiwie. Izrael nie odstąpił od swych zasad i odmówił Polsce ekstradycji swego obywatela.)

* Bolesław Gleichgewicht

* Maciej Geller - n/n

* Bronisław Geremek - Berele Lewartow (mason, profan, polonofob, minister MSZ , faworyt okresu stalinowskiego i były stalinowiec, arcy-bydle i szuja)

* Kazimierz Golczewski - Bauman (stalinowski prokurator w Kielcach)

* Goldman (wydał w ręce ochrany carskiej na śmierć Romualda Traugutta)

* Feliks Goldsztajn (stalinowiec, zbrodniarz UB)

* Władysław Gomułka - n/n (1szy sekretarz KC PZPR, następca Bieruta)

* Zofia Gomułkowa - Liwa Szoken (żona Władysława Gomułki)

* Henryk Goryszewski - Jakub Glikman

* Jan Górecki - Muhlrad, (gen. dyr. Min. Finansów)

* Wiktor Górecki - Muhlrad ("komandos" z 1968)

* Halina Górska - Sara Kugelschwanz

* Alina Grabowska - Sara Rotenfisch

* Lech Grobelny - (aferzysta, złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele milionów złotych)

* Jerzy Grohman

* Hanna Gronkiewicz-Waltz - Hajka Grundbaum

* Ryszard Marek Groński - Goldberger

* Leon Grosfeld

* Wiktor Grosz - Izaak Medres

* Jacek Groszkowski - Hersz Herszkowicz

* Janusz Grzelak - n/n (prof.)

* Marek Gumkowski - n/n

* Maria Gurowska - Sand lub Berger (córka Moryca i Frajdy z domu Einsenman)
sądowa morderczyni bohatera Państwa Podziemnego gen. Emila Fieldorfa „Nila"

* Leon Halban - Blumenstok, (prof. KUL-u)

* Aleksander Hall - Miron Hurman (mason)

* Jerzy Hausner - 

* Marian Hemar - Jan Marian Herscheles (twórca kabaretowy, kpiarz)

* Józefa Hennelowa - Zyta Goldmond

* Andrzej Herman - (komunista, sekretarz PZPR)

* Szymon Hirszowski - Szymon Hirsz

* Agnieszka Holland - (reżyser)

* Henryk Holland (szpieg sowiecki)

* Gustaw Holoubek - n/n

* Jerzy Holzer - n/n (prof.)

* Teresa Holzer - n/n

* Ryszard Horowitz

* Józef Hubner - Dawid Szwarc

* Adam Humer (stalinowiec, zbrodniarz UB, znęcal się nad Polakami, odsiadywal wyrok 7 lat za popelnione zbrodnie)

* Wiesław Huszcza - (komunista, skarbnik PZPR i SdRP)

* Piotr Ikonowicz - Dawid Goldsmith

* Henryk Jabłoński - Apfelbaum

* Olga 'Kora' Jackowska - n/n (piosenkarka)

* Jerzy Jakubowski - Miszkatenblit

* Stanisław Janicki - n/n (zbrodniarz, przestępca gospodarczy, złodziej i szantażysta, pracownik Agencji restrukturyzacji rolnictwa, szubrawca, który doprowadził do sprzedaży jednego z największych zakładów cukierniczych w Polsce szwajcarskim żydom.)

* M. Janion - n/n

* Ludwika Jankowska - Luba Kowieńska

* Grzegorz Jaszunski (dziennikarz w okresie stalinizmu)

* Andrzej Jaroszewicz - Aron Samet

* Piotr Jasienica - Leon Lech Beynar (pisarz)

* Jerzy Jaskiernia - Aaron Aksman (komunista, agent UB)

* Mieczysław Jastrun - Agatstein

* Tomasz Jastrun (syn Mieczysława) - Agatstein

* Jerzy Jedlicki - n/n (prof. Instytut Historii PAN)

* Kalina Jędrusik - Makusfeld

* Stefan Jedrychowski (centr. kierownictwo w PZPR i w rzadzie)

* JóĽwiak - szabes goj Kalkstein (komunista, jeden ze współsprawców wydania w ręce gestapo gen. Grota Roweckiego. [Finder, Fornalska, Nowotko])

* Roman Juryś - Chaim Szacht

* Kaczmarek Wiesław - n/n

* Jacek Kaczmarski - n/n ("bard", kpiarz polskości)

* Jarosław i Lech Kaczyńscy - Kalkstein

* Ryszard Kalisz
- n/n

* Ida Kamińska - Rachel, (dyr. Teatru Żyd. w W-wie)

* Jelena Kaminska - Lea Kantorowicz

* Jan Kancewicz - n/n

* Leo Kantor - (twórca organizacji Polish Jews Reunion ’68, która skupia polskich Żydów z całego świata)

* Ryszard Kapuściński - n/n (pisarz)

* Jozef Karpinski - Rapaport (czestochowski)

* Jan Karski (kurier AK) - J. Kozielewski-?

* Leon Kasman - (dziennikarz Trybuny Ludu)

* Kayah - (piosenkarka)

* Andrzej Kern - Dawid Ginsberg

* Stefan Kisielewski - n/n (publicysta, katolewica "Tygodnik Powszechny" i zydokomuna "Wprost", był jednym z założycieli Ruchu Polityki Realnej w 1987 r. oraz Unii Polityki Realnej w 1989 r.)

* Julian Klaczko- Lejb Jehuda

* Jan Kobuszewski - Weisleder (aktor)

* Leszek Kołakowski - n/n (prof. i ideolog filozofii marksistowskiej, komunista, marksista, stalinowiec, szuja)

* adm. Piotr Kołodziejczyk - Robert Cajmer (komunista)

* Grzegorz Kołodko - Samuel Hanerman

* Maria Komar (generałowa) - Riwa Zukerman

* Komenski - (ówczesny internacjonalista, sprowadził Potop szwedzki na zgubę Polski)

* Rachela Korn (komunistka, ZPP - [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)

* Janusz Korwin-Mikke - Ozjasz Goldberg (mason, członek Stronnictwa Demokratycznego w latach 1962-82. Stronnictwo Demokratyczne partia sojusznicza PPR a potem PZPR; Założył w 1984 r. wraz ze Stefanem Kisielewskim Partię Liberałów "Prawica". W 1987 roku został prezesem nowopowstałego Ruchu Polityki Realnej [w 1989 r. przekształcony w Unię Polityki Realnej])

* Jerzy Kosiński - Josek Lewinkopf (pisarz, polonofob, profan, bydle)

* Stanislaw Kostka - Neumann

* Janina Kotarbińska - Dina Steinberg, (żona prof. Kotarbińskiego)

* Sergiusz Kowalski - n/n

* Mikołaj Kozakiewicz - Jakub Kleinman

* Helena Kozłowska - Bela Frisch

* Stanisław Krajewski - Abel Kaimer

* Hanna Krall - Hajka Rejchgold

* Aleksander Krawczuk - n/n

* Natalia Krawczynki - Nechama Feigenbaum

* Osip Krawczynki - Jozef Feigenbaum

* Krawiecki - Rapaport

* Krzysztof Król - Aaron Rosenbaum (mason, komunista, czlonek PZPR)

* Marian Krzaklewski - Dawid Zimmerman (rozbił i splugawił po stanie wojennym NSZZ Solidarność)

* Lucyna Krzemieniecka - Wiera Zeidenberg

* Edward Krzemień - Wolf (dziennikarz GW, szuja)

* Witold Kula (ojciec) - n/n

* Marcin Kula (syn) - n/n

* Jan Kulczyk - n/n (aferzysta, złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele milionów)

* Kunicki - Goldfinger

* Kazimierz Kuratowski - Kuratow

* Zofia Kuratowska-Jaszuńska - Goldman

* Jacek Kuroń - Icek Kordblum (marksista, stalinowiec, komunista, polonofob, bydle i szuja)

* Josek Kutin (wiceminister, aferzysta narazil skarb panstwa na miliardowe straty)

* Aleksander Kwaśniewski - Izaak Stoltzman (agent sowiecki KGB, syn zbrodniarza NKWD)

* Jolanta Kwaśniewska - Konty-Kohn

* Alfred Lampe (komunista, ZPP - [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina, sekr. KC PPR)

* Anatol Lawina - n/n

* Stanisław Jerzy Lec - Letz de Tusch (stalinowiec)

* Stanisław Lem (pisarz)

* Aleksander Leonowicz - Icchak Gordon

* Bolesław Leśmian - (poeta)

* Janusz Lewandowski - Aaron Langman

* Marek Lewandowski

* B. Lindberg

* Olga Lipińska - Fajga Lippman (szuja, kpiarz, polonofob)

* Jan Józef Lipski (mason, libertyn)

* Teresa Liszcz - Sara Lankamer

* Stefan Liteur (dziennikarz)

* Jan Lityński - Jakub Leman (mason)

* Lubiejski - Zygielman

* Łozowski - Salomon Abramowicz

* Aleksander Łuczak - Dawid Lachman

* Helena Łuczywo - Chaber (ojciec), Guter (matka)

* Antoni Macierewicz - Izaak Singer

* Aleksander Małachowski - Jakub Goldsmith (mason, polonofob)

* Wojciech Mann - (prezenter telewizyjny, kpiarz)

* Marek Markiewicz - Samuel Moritz

* Rafał Maszkowski - n/n

* Wladyslaw Matwin (sekr. KC PZPR)

* Tadeusz Mazowiecki - Icek Dikman (agent NKWD, stalinowiec, komunista, współzałożyciel PAX i KIK [Klub Inteligencji Katolickiej - "zydokatolewica"], arcy-bydle i szuja)

* Janusz Majcherek - n/n (nihilista, fałszerz historii)

* Jacek Merkel - Samuel Nelken

* Zbigniew Messner (premier za rządów Jaruzelskiego)

* Adam Michnik - Aaron Szechter (arcy-bydle, polonofob, brat i syn zbrodniarzy UB i NKWD)
* Helena Michnik - (matka Adama i Stefana Michnika, działaczka komunistyczna, po II wojnie pisała głównie dogmatyczne falszowane podręczniki szkolne)

* Mieczysław Mietkowski - Mojzesz Bobrowicki (zbrodniarz MSW i UB)

* Andrzej Milczanowski - Aaron Edelman

* Jerzy Milewski - Dawid Machonbaum

* Leszek Miller - (folksdojcz lub niemiecki zyd)

* Czesław Miłosz - n/n (arcy-bydle, polonofob, profan, kolaborant, folksdojcz)

* Hilary Minc (stalinowiec, wicepremier, zbrodniarz PZPR)

* Leszek Moczulski - Robert Berman (agent UB)

* Karol Modzelewski - Samuel Mendel

* Zygmunt Modzelewski - Fischer (minister MSZ w okresie stalinowskim)

* Wojciech Mojzesowicz

* Jerzy Morawski - Izaak Szloma (KC PZPR)

* Salomon Morel (zbrodniarz, b. komendant obozu koncentracyjnego w Jaworznie na Slasku, którego Izrael nie chce wydac)

* Arnold Mostowicz - (przez blisko 20 lat PRL redaktor naczelny “Gazety Krakowskiej” i “Szpilek”, obecnie przewodniczący Stowarzyszenia Żydów Kombatantów)

* Sławomir Mrożek - n/n (pisarz)

* Stanisław Nadzin - Gutman

* Walentyna Najdus - Smolar

* Tomasz Nałęcz - n/n (prof.)

* Klara Naszkowska - (komunistka, ZPP - [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)

* Aleksander Nauman - (w połowie lat 90. był zamieszany w tzw. aferę sprzętową, polegającej na wyłudzaniu od jednostek służby zdrowia pieniędzy za rzekomo podarowany sprzęt medyczny. W dobrej wierze dyrektorzy szpitali przyjmowali drogi sprzęt medyczny. Zobowiązania z tego tytułu sięgnęły 100 mln zł i ostatecznie zostały spłacone przez Skarb Państwa; na jesieni 2001 r., gdy dostał nominację na zastępcę ministra zdrowia Mariusza Łapińskiego. Odpowiadał za politykę lekową, programy polityki zdrowotnej i ratownictwo medyczne. Nadzorował warty ok. 12 mld zł rynek leków, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz zamówienia publiczne. Nic dziwnego, że na liście najbardziej wpływowych osób w polskiej służbie zdrowia opublikowanej przez „Puls Medycyny” w styczniu 2003 Nauman zajął na niej 6 miejsce. 1 kwietnia 2003 roku Nauman został prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), w maju 2003 roku zamieszany w korupcję w Ministerstwie Zdrowia) 

* Mosze Melman - (komunista, ZPP - [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)

* Stefan Niesiołowski - Aaron Nusselbaum

* Piotr Nowina-Konopka - Haim Kromer

* Marceli Nowotko - n/n (komunista, jeden ze współsprawców wydania w ręce gestapo gen. Grota Roweckiego. [Finder, Fornalska, JoĽwiak - szabes goj Kalkstein])

* Edward Ochab - (stalinowiec, Sekr. KC PZPR, zbrodniarz PRLu)

* Róża Ochabowa - Grunbaum (komunistka, ZPP - [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)

* Zygmunt Okret - (komunista, ZPP - [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)

* Andrzej Olechowski - Mosze Brandwein (mason, komunista, liberał, szuja, globalista)

* Józef Oleksy - Szymon Buchwio (Łemko, komunista, czlonek PZPR, szuja)

* Monika Olejnik - n/n, (rozpoczęla karierę w stanie wojennym 1981) ojciec pułkownik, (szef MSW)

* Jan Olszewski - Izaak Oksner (mason. loza "Kopernik")

* Janusz Onyszkiewicz - Jojne Grynberg

* Jerzy Osiatyński - Szymon Weinbach (brat Jana Litynskiego)

* Jerzy Owsiak - n/n (oszust, degenerat polskiej młodzieży, spec od ..."róbta co chceta")

* Janina Paradowska - Rachela Busch

* Jan Parys - Haim Pufahl

* Daniel Passent - n/n

* Longin Pastusiak - n/n

* Aleksander Paszyński - Finkelstein

* Wladyslaw Pawlak (Polskie Radio, b. policjant w Gettcie)

* Mirosława Pażyńska (Parzynska-Wójcicka) - Srula Kundelman - vel Goldbergowa, vel Kundelman (red. Zycie Warszawy)

* Józef Pajestka

* Jacek Piechota - n/n

* Lesław Podkański - Izaak Freinkel

* Ezdra Podlaski - Rotenschwanz

* Marek Pol - n/n

* Roman Polański - n/n (aktor, reżyser, uciekl z USA, molestowanie [13] małoletniej)

* Kazimierz Pomian - Furman lub Rotenschwanz

* Radkiewiczowa - Ruta Teitsch (żona min.)

* Helena Radlińska - Rajchman (prof. Akad. Organ. Sł. Społ.)

* Rajchman

* Mieczysław Rakowski - Mojżesz Rak (komunista, ostatni 1-szy sekretarz KC PZPR)

* Jan Reguła - Josek Mützenmacher

* Retinger - (podwójny agent - angielski i sowiecki, współtwórca mordu politycznego na gen. Sikorskim)

* Adam Daniel Rotfeld

* Jan Maria Rokita - Izaak Goldwicht (mason, szuja)

* Konstanty Rokossowski (stalinowiec, zbrodniarz w mundurze tzwn. "ludowego wojska polskiego")

* Zbigniew Romaszewski - n/n

* Roman Romkowski - Natan Grunspan-Kikiel (stalinowiec, wiceminister MBP , zbrodniarz UB, general brygady)

* Dariusz Rosati - (mason)

* Andrzej Rosiewicz - A. Jarosiewicz

* Adolf Rudnicki - Schneider

* Jan Rulewski - Fikelman

* Rutkowski - Botwin

* Zdzisław L. Sadowski

* Henryk Samsonowicz - n/n (prof. historyk)

* Hanka Sawicka - Szapiro

* Paula Sawicka - n/n

* Adam Schaff - (komunista, stalinowiec, ideolog komunizmu, zbrodniarz PZPR)

* Kazimierz Secomski

* Ireneusz Sekuła - n/n

* Ryszard Setnik - Szymon Bauman

* Zbigniew Siemiątkowski - n/n

* Izabela Sierakowska - Rebeka Sommer

* Janusz Sityński - Jakub Leman

* Marek Siwiec - n/n

* Ernest Skalski - Wilker lub Nimen

* Bronislaw Skrzeszewski - Meldenbaum (komunista, ZPP - [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)

* Stanislaw Skrzeszewski - Fokenman (minister MSZ, Oswiaty)

* Jacek Skubikowski - n/n (piosenkarz)

* Krzysztof Skubiszewski - Szymon Schimel

* Władysław Sławny - Rosenberg

* Antoni Słonimski - Stomma (żydowski libertyn stalinowski)

* Aleksander Smolar - n/n

* Zenon Smolarek - Izaak Zimmerman

* Ewa Spychalska - Salome Stein

* Leopold Staff - (poeta, pisarz)

* Artur Starewicz (Sekr. KC PZPR)

* Marian Starownik - Symeon Steinman

* Stefan Starzewski - Gustaw Szusterman

* Justyna Steczkowska - n/n (piosenkarka)

* Danuta Stołecka - n/n

* Ludwik Stomma - n/n (nihilista, paszkwilant felietonista w tygodniku „Polityka”)

* Stanisław Stomma - Szaja Sommer (Współzałożyciel i redaktor naczelny (1946-1953) [żydokatolewica] miesięcznika Znak. Od 1946 roku członek redakcji [żydokatolewica] "Tygodnika Powszechnego". W 1956 roku współzałożyciel, a następnie wieloletni działacz, członek zwyczajny i honorowy warszawskiego [żydokatolewica] - Klubu Inteligencji Katolickiej. Uczestniczył w hucpie Okrągłego Stołu.)

* Michał Strąk - Baruch Steinberg

* Julian Stryjkowski - Pesah Stark (pisarz)

* Jerzy Stuhr - Josek Feingold (aktor, kpiarz)

* Hanna Suchocka - Hajka Silberstein

* Kac Suchy (prof. ?)

* Bolesław Sulik - Jakub Steinberg

* Kalman Sultanik - Chaim Studniberg

* Jerzy Szacki - n/n (prof. socjolog)

* Oziasz Szechter (ojciec Adama Michnika, stalinowiec, jeden z przywódców Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Aresztowany i skazany w tzw. procesie łuckim za szpiegostwo na rzecz Związku Sowieckiego; zbrodniarz KGB i UB)

* Irena Szewińska - I. Kirszenstein

* Ozjasz Szlejen (sekretarz Zwiazku Pisarzy i Artystów, w okresie stalinowskim)

* Henryk Szleifer - 

* Jerzy Szmajdziński - n/n

* Stefan Szwedowicz - Szechter (zbrodniarz UB, brat Adama Michnika)

* Roman Szydłowski - Szancer lub Szanzer (Trybuna Ludu)

* Wisława Szymborska - Rottermund (marksistka, komunistka, stalinowska szuja)

* M. Szyszkowska - n/n (prof. filozofii lewicowej, marksistka, komunistka, libertyn, antyklerykal, mason)

* Eugeniusz Szyr - (komunista, wicepremier, zbrodniarz PZPR)

* Paweł Śpiewak - Stinger (komunista)

* Janusz Tazbir - (prof.)

* Bolesław Tejkowski - 

* Krzysztof T. Toeplitz - (komunista)

* Jerzy Tomaszewski - n/n (prof. Instytut Historyczny UW, falszerz historii)

* Fred Torończyk - n/n (główny koordynator wywozu pieniędzy z polskich banków za granicę)

* Magdalena Tulli - n/n

* Maria Turlejska - n/n

* Grzegorz Turnau - (piosenkarz)

* Jerzy Turowicz - Jakow Turnau (polonofob)

* Hanna Turska - Chana Milsztajn

* Donald Tusk - n/n

* Stanisław Tuszewski - Salomon Hardnik

* Julian Tuwim - (poeta)

* Feliks Tych - (dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego)

* Stanisław Tym - (aktor)

* Leopold Tyrmand - (pisarz)

* Magda Umer - Humer (piosenkarka, córka zbrodniarza UB)

* Leopold Unger (dziennikarz)

* Jerzy Urban - Josek Urbach (arcy-bydle, profan, polonofob, infamisa)

* Mieczysław Wachowski - Jakub Windman

* Andrzej Wajda - n/n (reżyser)

* Henryk Walczak - Zukerman

* Maria Walczyńska-Rechmal

* Lech Wałęsa - Lejba Kohne (agent UB "Bolek", arcy-bydle, kpiarz i szuja)

* Danuta Waniek - n/n

* Jadwiga Waniakowa

* Dawid Warszawski - Konstanty Gebert

* Adam Ważyk - Wagman (poeta)

* Jan Bohdan Wejchert

* Edmund Joachim Wende (mason, adwokat)

* Jerzy Wenderlich

* Wiktor Wekselberg

* Andrzej Werblan - Aaron Werblicht

* Edda Werfel (dziennikarka)

* Roman Werfel (KC PZPR)

* Zbigniew Wasserman

* Jerzy Wiatr - n/n (prof. ideolog komunistyczny)

* Andrzej Wieczorkiewicz - Hirsz Gelpern

* Andrzej Wielowieyski - n/n (komunista)

* Stefan Wierblowski (MSZ)

* Bolesław Wierzbiański - n/n (redaktor naczelny nowojorskiego “Nowego Dziennika”)

* Piotr Wierzbicki - n/n (redaktor naczelny "Gazety Polskiej")

* Bronisław Wildstain (Wildsztajn) - (mason, "dobrodziej" od listy IPN)

* Aleksander Wirpsza - Leszek Szaruga

* Mikolaj Wojnarowicz - Motke Hajman

* Dariusz Wójcik - Dawid Wisental

* Andrzej Krzysztof Wróblewski (ojciec) - Fejgin

* Tomasz Wróblewski (syn) - Fejgin

* Ludmiła Wujec - Okrent

* Jan Wyka - Leopold Wessman

* Roman Zambrowski - Rubin Nusbaum (zbrodniarz, stalinowiec)

* Ludwik Łazarz Zamenhof - Ludwik Lejzer Zamenhof (lekarz, twórca sztucznego, międzynarodowego języka esperanto. W domu mówiono w jidysz, a drugim językiem był rosyjski.)

* Janusz Zaorski - Jakub Bauman

* Wiktor Zborowski - n/n (aktor)

* Żanna Zelikman-Kormanowa

* Janusz Zemke

* Andrzej Zoll - Rojeschwanz, (b. prezes Tryb. Konst.)

* Janusz Ziółkowski - Izaak Zemler

* Grzegorz Żemek - n/n (aferzysta, złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele milionów, dyrektor FOZZ)

* Tomasz Żukowski - n/n

Wojskowi (odnośnie wypowiedzi i postawy pana pułkownika Chwastka)

* gen. Edward Braniewski - Brandsteter

* gen. Jan Drzewiecki - Holzer

* gen. Marian Graniewski - Gutaker

* gen. Wiktor Grosz - Izaak Medres

* gen. Artur Jastrzębski - Artur Ritter (Niemiec)

* gen. Grzegorz Korczyński - Kalinowskigen

* Leszek Krzemień - Maksymilian Wolf

* gen. Matejewski - Kugelschwanz

* gen. Marian Naszkowski - Wasser

* gen. St. Popławski - Siergiej Grochow (Rosjanin)

* gen. Karol Świerczewski - Walter Goltz lub Tenenbaum

* gen. Leon Turski - Tennenbaum

* gen. Mieczysław Wągrowski - Izaak Pustelmangen

* gen. Tadeusz Wilecki - Wałłach

* gen. Zarako-Zarakowski - Zarako, Nacz. Prokurator WP

* gen. Janusz Zarzycki - Neugebauer

* gen. Jan Frey-Bielecki

* płk. Michał Bron - Bronstein, prac. MSZ

* płk. dr Charbicz - Marek Heberman, kom.Szpit.Woj.,Wa-wa

* płk. Otto Fiński - Finkenstein, szef sztabu "Służba Polsce"

* płk. Garbowski - Caber lub Gruber, d-ca dyw.

* płk. Gradlewski - Goldberg, GZP WP

* płk. Mieczysław Kowalski - Kohn

* płk. Anatol Liniewski - Liberman, prac. ASG

* płk. Rosiński - Rosenberg, DOW

* płk. Rotowski - Rotholtz, szef Zarz. Sł. Techn. WP

* płk. St. Sokołowski - Szabat, prac. WAP

* płk. Paweł Solski - Pinkus, szef Sł. Samoch. WP

* płk. Szulczyński - Szulcynger, d-ca pułku

* płk. Wł. Tykociński - Tikotiner, attache wojsk.

* płk. Wadlewski - Waldman, dyr. Dep. Wojsk. w Min. Zdrowia

* płk. Żarski - Silberstein, prac. WAP

* ppłk. Jerzy Bryn - Izrael Alter, prac. MSZ

* ppłk. Jan Dolanowski - Dollinger, DOW

* ppłk. Adam Łaski - Gutbrot, prac. ASG

* ppłk. Henryk Zieman - Zysman, DOW

* mjr Roman Domanski - Rosenstand, DOW

* mjr Marcel Kot - Abram Sterenzys

* mjr Józef Śliwiński - Flaumenbaum, szef Wyd."Służba Polsce"

* mjr Henryk Umiński - Keff

* Filip Berski - Badner, prokurator wojskowy

* Kazimierz Golczewski - Bauman, Nacz. Prok. Wojsk.

* sędzia Franciszek Kapczuk - Natanel Frau, Sąd Wojsk.Wroclaw

* Maksymilian Litiński - Lifszyc, Nacz. Prokurator Wojsk.

* Lubiejski - Zygielman, II Zarząd

* Jakub Lubowski - Chase Smen, prok. Dep. Sł. Spraw.

* Jan Orliński - Unterweiser, Prok. Wojsk.

* Henryk Podlaski - Fink, Nacz. Prok. Wojsk.

* Rajski - Rajgrodzki, II Zarząd

* Roman Rawicz - Vogel, Najw. Sąd Wojsk.

* Henryk Trojan - Adler, II Zarząd

* Henryk Walczak - Zukerman

* Zagórski - Winter, II Zarząd

* Arnold Załęski - Załkind, prac. Prok. Wojsk.

Pracownicy MSW

* gen. Józef Hübner - Dawid Szwarc

* gen. Matejewski - Kugelschwanc

* gen. Mieczyslaw Moczar - Mykoła Demko (Ukrainiec, zbrodniarz)

* gen. Julian Polan - Harasim, (zbrodniarz UB, morderca sądowy)

* gen. Roman Romkowski - Natan Grinspan-Kikiel (zbrodniarz MBP, UB)

* gen. Józef Maria Różański - Rosenzweig (zbrodniarz MBP, UB)

* płk Leon Andrzejewski - Ajzen Lejb-Wolff (zbrodniarz MBP, UB)

* płk Bielecki - Moniek Buchman, szef WUBP Kraków

* płk Julia Brystiger - Prajs (zbrodniarz MBP, UB)

* płk Leo Hochberg (zbrodniarz MBP, UB)

* plk Stefan Kuhl

* płk Górecki - Goldberg, dyr. Depart. IX

* płk Mieczysław Mietkowski - Mojżesz Borowicki, MSW (zbrodniarz MBP, UB)

* płk Orłowski - Kugelschwanz

* płk Marian Reniak - Marian Strużyński

* płk Józef Różański - Josek Goldberg, (dyr. dep. MBP zbrodniarz UB, brat Jerzego Borejszy)

* płk Sienkiewicz - Lewi, dyr. depart. (zbrodniarz UB)

* płk Szeryński - Szhnkman, prac. MBP

* płk Józef Światło - Izaak Fleischfarb (zbrodniarz UB)

* ppłk Helena Wolińska-Brus - Ochsmannmjr (zbrodniarz UB)

* Adam Kornecki - Dawid Kornhendler, szef WUBP Kielce

* Antoni Alster - Nauman, v-ce szef MBP

* Barbara Giller - Basze Lea, prac. MBP

...i wielu ...wielu innych ...
...ponad 800 lat zażydzania i indoktrynacjii Polski wydało wielu zdrajców, polonofobów, zbrodniarzy, lichwiarzy, denucjatorów, itd. ...
...bardzo licznie i ochoczo współpracowali, zdradzali, donosili, denuncjowali i byli agentami... Szwecji podczas potopu szweckiego, Rosji carskiej, a póĽniej zydobolszewickich sowietów i NKWD, ale także Prus i hitlerowskich Niemiec,...
tylko bardzo, bardzo nieliczne wyjątki to uczciwi i normalni ludzie, (i tych to nie ma na tej liście, bo jeśli są dobrzy, prawi i uczciwi wobec innych, a szczególnie nie-żydów - to nie są już żydami) wśród tego obłąkanego nienawiścią, żądzą władzy i szowinizmem plemienia...

Żydzi w tysiącletniej historii Polski swym postępowaniem udowodnili, że są elementem pasożytniczym i rozkładowym. 
Naród i Państwo Polskie jest tym dla żyda czym ciało człowieka dla wszy i pluskwy.
Żydzi prawie nigdy nie brali udziału w powstaniach narodowych.
W wojnach obronnych stawali w większości po stronie wrogów Polski.
Żydzi byli organizatorami sfałszowanego głosowania za przyłączeniem ziem wschodnich Polski do bolszewji.

"Proporcjonalnie więcej było Żydów wśród katów niż ofiar i chociaż nie wszyscy byli równie gorliwi, to jednak w powszechnym odbiorze postrzegana była ich aktywność"

"w 1968 r. pod płaszczykiem dotkniętej godności wyjeżdżali z kraju Żydzi, którzy służyli w UB, byli sędziami czy prokuratorami, z rękami umaczanymi po łokcie we krwi" ...Polskiej krwi

"Kto kontroluje przeszłość kontroluje przyszłość: kto kontroluje teraĽniejszość kontroluje przeszłość"
George Orwell

jeśli chcesz zobaczyć więcej nazwisk żydów-pseudopolaków zapraszamy 
> > > tu: http://www.polonica.net/KTO_jest_KIM.htm 

wersje internetową przygotowała Polonica.net - Polski Niezależny Związek Patriotyczny Katolicko-Narodowy Ruch kontrreformacji i kontrjudaizacji O.R.K.A.N.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie wiarygodnych informacji w celu uzupełnienia listy, na adres: polonicanet@hotmail.com 
nie liczymy na to, ...ale z góry Dziękujemy

Podobne tematy znajdziesz w dziale:  ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej z cyklu "NIEBEZPIECZNE TEMATY" 
z cyklu "niebezpieczne tematy" - "Żydowskie dzieje i religia" - książka prof. Izrael Szahak ŻYDZI I GOJE XXX WIEKÓW HISTORII
 
WIERNOŚĆ OJCZYŹNIE i WIERNOŚĆ OBYWATELSKA - w wydaniu żydowskim...
Masoneria czyli szatański antykościół inspiruje wszelkie ataki na Kościół i atakuje Polskę. Czy rząd i naród wygra, czy kolejny raz zwycięży pieniądz?
Holokaust - mity, fakty, fałsz, propaganda - kto tu mąci? - druga strona opowieści o super zagładzie Żydów. Czy kiedykolwiek dowiemy się jaka jest prawda?
Masoneria - kto naprawdę rządzi światem? Komisja trójstronna - tylko elitarny klub światowych bogaczy?
ŻYDZI WOBEC ANTYPOLONIZMU
Co może jeszcze zrobić III RPRL (bezustannie żydowska) w swym agonalnym stanie? 
Mistyka żydowskich finansów - czy "makler" Włodzimierz Cimoszewicz korzystał z poufnych informacji giełdowych?
TECZKA CIMOSZEWICZA - tylko jakiś tam kit? - kiedy skończy się pobłażliwość społeczeństwa dla sprzedawczyków z PZPR?
WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ? [alians: Goldstein, alians Timoszko]
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI - JAKI PREZYDENT, TAKIE PAŃSTWO
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?

i wiele innych w kolejnych działach wydawnictwa:  SˇDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników
 

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Srogi Luśnia
25-02-2014 / 10:46
Jahwe! Jesteś w100% Mongołem.
~A
16-02-2014 / 22:11
Panie autorze, w wielu miejscach lista ta jest tak na sile naciągana ze ciąży to na jej wiarygodności. Jesli chcesz zrobic cos, co moze faktycznie byc uznawane jako rzetelne, podaruj komentarze typu "szuja", podaruj sobie tez komentarze nieuprawnione historycznie (jak np w przypadku Pawla Findera, ze byl komunista to oczywiste, ze bral udzial w wydaniu Gestapo Grota-Roweckiego - mozesz podac zrodla?) , a zrodla na ktore sie powodujesz sa smiechu warte, opinie ludzi ktorzy znali kogos (zweryfikowales je?), interpretacji wyciagniete z czyichs slow? Uwaga, nalezy do tej listy dopisac, ze autor tego posta jest czarnym muzulmaninem, bo ma gigantyczne kompleksy i nienawidzi zydow.. Znam tego czlowieka , prosze o uzupelnienie..
~marek777
09-01-2014 / 21:12
Rodacy ! A może by tak przyjąć inny model... skoro powstaŁ TAKI "KOGIEL MOGIEL": WYZNANIOWO - NARODOWOŚCIOWY ... przyjąć interdyscyplinarność ... za podstawę kwalifikacji stanowi : istota CZŁOWIEK ... PRAWDA ... HONOR ... WOLNOŚĆ ... i pod taką wykładnią weryfikować ... ciężar, gęstość i wagę patriotyzmu ... czas na C U D (C-zas U-nieść D-upę) POLAKU !
~zydki juz wyoczyly
05-11-2013 / 00:14
nie sposob otworzyc tej strony: www.polonica.net/KTO_jest_KIM.htm mozecie temu zaradzic?
~przeczytajcie to
05-11-2013 / 00:04
~Twardowski
16-10-2013 / 17:10
A czy wśród nas - Polaków są KOSMICI? Bo ja na ten przykład na księżycu spotkałem jedynie Niemców co mają swoją bazę po ciemnej stronie księżyca..
~tomasz
15-10-2013 / 12:22
Po przeczytaniu ręce mi opadły. Autor się co prawda nie podpisał (może ze wstydu) ale sądzę, że jest to przypadek medyczny. Takich ludzi należy leczyć. Sięgając do historii panie autorze od siedmiu boleści zapomniał pan wspomnieć o Jezusie z Nazaretu, Marii, Józefie albo idąc jeszcze dalej Mojżeszu, Aaronie, Abrahamie, Eliaszu i tak dalej...Popukaj się w głowę zdzichu - pożal się Boże "autorze"
~Talizman
13-10-2013 / 20:40
Tylko do Polaków potrafiących dedukcyjnie myśleć i działać. Etatowych agentów Chazarskiej Hasbary i netowych trolli uprzedzam, aby palec wsadzili sobie w odbyt zamiast znęcać się nad klawiaturą za parę złotych za propagowanie fałszu i obłudy. W przeciwieństwie do netowych klakierów nie byłem i nie jestem powiązany z żadną agenturą rządzącej swołoczy. Moim wrogiem są cele bankstero syjonisto faszystów i uwłaszczeniowych marionetek wykonujących ich plan za miejsce przy korycie . Dla mnie każdy sługus bankstero syjonisto faszystów to zdrajca interesów narodu Polskiego którego należy postawić przed Sąd Polowego Plutonu Egzekucyjnego. Nadszedł już czas, aby konsekwentnie wdrożyć działania mające na celu usunięcia od koryta rządzące Polską marionetki i kolaborancko uwłaszczeniową swołocz. Naród wygnany uważający się samozwańczo za ,,wybrany’’ za gościnność wygnał już z Judeo Polszewi Republiki Kolesi ponad cztery miliony Polaków za chlebem i zmierza do wygnania jeszcze trzech milionów ,aby dokonać terytorialnego rozbioru naszej ojczyzny. Kto przy jakim żłobie ma stać i wykonywać zlecenia w Polsce ustalają bankstero syjoniści poprzez agentów z Spec Służb, FSB, Mossadu, BND i CIA. To agenci tych służb wykonują wyroki upozorowanych samobójstw na nieposłusznych politycznie Polakach. Obecnie skrycie kontynuowany jest proceder nadawania obywatelstwa Polskiego dla samozwańców i trutni, a sztuczne wywołany kryzys gospodarczy ma na celu uwłaszczenie ekonomiczne kolonizatorów na majątku wypracowanym przez Polaków w myśl doktryny Wasze ulice ale nasze banki i kamienice. Dla Polowego Trybunały Stanu proszę sporządzić rzetelną listę ,,zasłużonych Chazarskich swołoczy’’ w rozkradaniu i sprzedaży majątku narodowego Polaków w okresie od roku 1971 do bieżącego czasu. Postawione zarzuty musza mieć uzasadnienie . -------------------------------------------------------------------------- Zawodowi Spece Od Fałszu! Będą pisać fałszywe raporty, Będą pisać i książki fałszywe, Naślą swoich propagandzistów I urządzą zdrajców dyskusje! Przeprowadzą fałszywe wywiady, I zadadzą pytania mylące, Tak dla kpiny z zabitych i prawdy, I przemilczą ekspertów, co mądre! Zawodowi spece od fałszu, Co ich klika "wstawiła" do mediów, By mącili w głowach Polaków, By wspierali dzieło morderców! Dużo takich w Lechitów krainie, I w Chicago odzywa się taka, Ale prawda - Ona nie zginie, Ona - obrobi honor Polaka! Wypuszczają swoich pismaków, I te swoje ti-wi mąci-głowy, Wypuszczają swoich "ekspertów", To są właśnie wspólnicy morderców! Siło Wszechmogąca, Która Jesteś Prawdą, Ty sama Jedyna musisz wystarczyć, Krew zabitych i dobre ich imię Obroń Nas przed bandą złodziei i krętaczy! -------------------------------------------------- Rządząca swołocz. Wyssali z wielu życie Zabrali godność nam Stworzyli kraj żebraków Twierdząc, że wszystko gra Z uśmiechem na ekranie Szyderców leci show Lwie paszcze otwierają Pożerać ciągle chcą Nikt Cię nie broni Polsko Gdy wokół głodne psy Upokorzony naród Cierpienie, nędza, łzy Gdy mordy swe utuczą Kolejni pchają się W koryta ryje włożą I zaczną doić Cię Lecz karmy wnet zabraknie I w stołki wbiją kły A role się odwrócą I kopa damy im. ------------------------------ Dzień sznura" Nadejdzie w końcu taki dzień, Gdy zginą wszyscy śmiercią szczura. Nie topór, nie katowski pień Lecz jęk i zaśpiew sznura. Nie znajdziesz bowiem w świecie kul, Co pomszczą ich okrutne zbrodnie. Nieważne, który z nich co czuł Nie może umrzeć godnie. Dla woja jest kamienny mur, Szlachetnym miecza błysk i lśnienie. Dla łotrów zaś napięty sznur! Dla łotrów poniżenie! Nadejdzie w końcu taki świt, Gdy wszyscy razem staną w rzędzie I „SOLIDARNOŚCI” rozwieją mit I krew przelana będzie. Czerń marmurowych płyt potomnym zalśni ku przestrodze, By nigdy już BRUNATNY świt Nie widniał na ich drodze. ……………………………………………………………………… Ej! Polacy – To Wy moi rodacy . Zorganizujcie dywizje ,,Gromu ,'' a ja uczynię porządek w Polskim Naszym domu. Tylko jedna noc i świt, a upadnie o swołoczy fałszywy mit. Od szuj i trutni dopiero po ,, kryształowej'' nocy. na zawsze naród Polski wyrwie się z lenniczej niemocy. Polacy wobec swoich dzieci i wnuków jesteście zobowiązani do zorganizowania ; -Polowych Plutonów Egzekucyjnych- których zadaniem jest wymierzenie kary dla polskojęzycznej swołoczy i ich uwłaszczeniowych kolaborantów za zdradę interesów narodu polskiego. Nie tylko poprzez wybory bezpośrednie wskazane jest ,,usunięcie polsko języcznej PO-lszewickiej swołoczy’’ i uwłaszczeniowych kolaborantów z terytorium Polski. Aby usunąć ,,marionetki syjonistycznego ścierwa’’ i ich uwłaszczeniowych kolaborantów należy zorganizować - Fundusz Obrony Narodu - na ,,elitarną jednostkę specjalistów’’ . Shalom dla Pasożytów. Oszustów i trolli . Was samozwańców zawsze prawda boli. Na Waszych językach zawsze brzmi fałsz i obłuda. Przed snem rozmyślacie czy Polaków oszukać wam się uda. Euro kołchoz ,czyli Chazarska swołocz gnębiąca i okradająca Goi. Polityka to kurtyzana i ,a lgną do niej trutnie i swołocz. Dla potwierdzenia dedukcyjnego toku myślenia do czego zmierzają Syjoniści proszę zadać sobie trud i zapoznać się z ; 1/ Protokołami Mędrców Syjonu 2/ Talmudem, 3/ New World Order WYBRANIEC Stroi się w pawie pióra na europejskie salony, I nie wie głupiec o tym, Że się w błazeńskie przyodział szaty. Chce być pawiem wśród możnych tego świata, A czyni nas za pariasów i żebraków I pośmiewisko dla Europy. Łasy czczych pochwał i braw salonów Wykrada srebra rodowe dla chwil ułudnej chwały Uciekając wzrokiem przed uśmieszkami wzgardy i politowania. Lecz on przecież pierwszy, on ton nadaje I krok podaje… ale nie melodię W tańcu chocholim nad Wisły brzegiem. Lecz ni tysiące peanów od węży płynących Ni burze braw uszy kojących Nie zagłuszą sumienia, które bólem Narodu krzyczy: Zdrajca, zdrajca, po trzykroć zdrajca ! -------------------------------------------------------- Donaldo Tusko Matoł Mam takie myśli zgaszone Zgaszone jak nikły blask Dogasających lasów I dogasających łąk To dla mnie kochany Premier Wysadził fabryk tysiąc W kapocie stracha na wróble Pragnął mi przyszłość przysiąc Więc z koszem obietnic strach Pierwszy raz spojrzałem mu w oczy O tysiąc więcej znalazłem zła Niż wyśniłem w nocy I odtąd pod oknem moim Zaczarowany kamienny Z bukietem obietnic stoi Premier kłamliwy, niewierny Ma takie usta czerwone Czerwone jak obietnice Zaczarowanych dróg I zbankrutowanych firm To w nas mały kłamczuszek Zaszczepił te nadzieje Żebyśmy byli nimi urzeczeni Pragnąc się nimi urzec I z pakietem przyszedł raz Prosić o jedno me słowo Oślepił nas Irlandii blask Krzyczący kolorowo I odtąd za oknem moim To długi kwitną, nie róże Na modłę wiotkich powoi Pną się i pną jak po murze Mamy taki kryzys krajowy Ogromny jak pożar zórz Poniedziałkowych ranków I zaczarowanych kont To od nas zwiewa w zielone Pieniądz jak letni wiatr Do zaczarowanych banków I zaczarowanych państw.
~Jahwe
09-10-2013 / 16:58
Stworzenie świata to spisek żydowski, bo bóg był Żydem! A najgorsze, że kim są w takim razie Polacy? A co z Ruskami?! Czy są Żydami tak samo jak Polacy!? Mamo! Nie mówi mi, że Niemcy tyż!!! Przecież nie dla mnie przyjaźń polsko-niemiecka bo Niemca nie nawidzę od dziecka! (...) To jeśli tatuś był Niemcem a mamusia Rosjanką a Niemcy są faktycznie Żydami a Rosjanie Żydami, to jako Polak czyli hybryda rosyjsko-niemiecko-tatarska, jestem w 2/3 Żydem i w 1/3 Mongołem?
~Jarekkk
30-09-2013 / 19:47
pierdoły i dyrdymały frazesy jakich mało aż smiać się chce no chyba że strona od Palikota to co innego bo tylko on jest zdolny do takich głupot