Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 07-10-2011

ODEZWA USOPAŁ W ZWIĄZKU Z NADCHODZĄCYMI WYBORAMI DO SEJMU I SENATU RP 2011

Jest rzeczą nieprawdopobną, że dzisiaj w XXI w. w wolnym kraju demokratycznym w Europie jakim jest Polska, organizacje polityczne, społeczne czy prasowe mogą mieć tak podłych członków jak ambasador Ryszard Schnepf. On i Jarosław Gugała to dwaj oszczercy, którzy są przestępcami m. in. w dziedzinie publicznej i prasowej. Dowodzą grupie działaczy antypolskich.

Antypolacy, tak ci przeze mnie wymienieni jak i wielu innych, w licznych wypadkach o kryminalnej, szpiegowskiej, bądź kryminalno-szpiegowskiej przeszłości, tworzą dzisiaj politykę państwa polskiego, które znajduje się w tragicznej sytuacji politycznej, ekonomicznej i społecznej. W przedziwny sposób sprawy karne, które wytoczyłem jako Prezes USOPAŁ 19 oszczercom ze świata mediów i polityki (wśród nich są m. in. Ryszard Schnepf i Jarosław Gugała) ciągną się już od bardzo długiego czasu (ponad 6 lat). Jest to skandal!

My wszyscy, prawdziwi Polacy, mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby żądać i bronić naszego państwa, aby było rzeczywiście wolne; aby bronić naszego sądownictwa, żeby było sprawiedliwe; naszej prasy, by służyła prawdzie i była wolna. Mamy przede wszystkim prawo i obowiązek, aby żądać przeprowadzenia dochodzeń w sprawie fabryk i przemysłu, które sprzedano za bezcen lub zniszczono, a gdzie pracowały tysiące Polaków i dzisiaj z powodu nędzy muszą wyjeżdżać za granicę i tam pracować na emigracji. Najwyższy czas, aby Polacy podnieśli się i stanęli w obronie swoich rodzin, żeby byli dumni ze swojej przeszłości oraz wiary katolickiej, którą mają od ponad 1000 lat.

W najbliższych dniach odbędą się nowe wybory do parlamentu w Polsce. Polacy, głosujcie na Polaków! Na tych, którzy nie mają przeszłości kryminalno-politycznej; na tych, którzy nie wstydzą się swoich nazwisk. Jest rzeczą powszechną na świecie, że w 90% swoje nazwiska zmieniają przestępcy polityczni i kryminalni. Tysiące takich osób znajduje się w polskim rządzie, w sądownictwie, w dyplomacji, w ekonomii, itd. Najwyższy czas, aby mieć odwagę, aby o tym mówić.

Co więcej, naszym obowiązkiem jest, aby mówić prawdę otwarcie i bronić naszych polskich praw. Starajmy się wszyscy wyrazić to już w najbliższych wyborach. My, polska organizacja USOPAŁ, popieramy tych wszystkich Polaków - kandydatów do sejmu i senatu - którzy są prawdziwymi patriotami, aby w sposób demokratyczny mogli uzdrowić tę tragiczną sytuację, jaką mamy w kraju.

Bez względu na to, na jakie partie będzie się głosować, to ważne jest, aby głosować na Polaków i tylko Polaków, by później połączyli się oni w jeden wielki nurt narodowy.

My, jako USOPAŁ, spośród wybitnych polskich patriotów popieramy ministra i posła na Sejm RP Antoniego Macierewicza, wielką Polkę Marię Adamus redaktora naczelnego tygodnika „Nasza Polska”, posła na Sejm RP Bogusława Kowalskiego, Senatora RP redaktora Czesława Ryszkę, Senatora RP dr. n. med. Waldemara Kraskę, Senatora RP Mecenasa Zbigniewa Cichonia, senatora RP prof. dr hab. Ryszarda Bendera, byłego premiera Jana Olszewskiego, prof. dr hab. Zdzisława Jana Ryna, prof. dr hab. Jerzego Roberta Nowaka, pana Krzysztofa Koczwarę prezesa Patriotycznej Ligii Polonii Amerykańskiej, dr Jerzego Achmatowicza, byłego Sekretarza Generalnego USOPAŁ ks. Andrzeja Węgrzyna, inż. Jana G. Grudniewskiego, Prezesa Kazimierza Świtonia, Prezesa OWP Pana Dawida Berezickiego. Podajemy jedynie kilka nazwisk jako przykład spośród wielu wybitnych polityków i działaczy polskich.

Popieramy wielkich patriotów, którzy współpracowali i współpracują z USOPAŁ. Jest ich wielu, wymienię kilku z nich dla przykładu: marszałek Senatu RP i prezes Wspólnoty Polskiej śp. Andrzej Stelmachowski, ksiądz arcybiskup i metropolita szczecińsko-kamieński śp. Zygmunt Kamiński wiceprezes Wspólnoty Polskiej, śp. inż. Zygmunt Szkopiak Minister Spraw Zagranicznych RP na Uchodźstwie oraz założyciel i prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, pani Helena Miziniak honorowy prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz jej obecny prezes pan Tadeusz A. Pilat, śp. ksiądz prałat Henryk Jankowski, kapelan honorowy Ojca Świętego i kapelan „Solidarności”, śp. płk. Leopold Biłozur bohater polski spod Monte Cassino, więzień na Syberii, wielokrotnie odznaczony za bohaterstwo na polu walki i prezes Związku Polskich Kombatantów USOPAŁ i w Argentynie, płk. Wojska Polskiego śp. Witold Ptasznik- Prezes Związku Polaków w Argentynie, śp. Książę Karol Radziwiłł- Ambasador Zakonu Maltańskiego w Argentynie wielki patriota, gen. Wojska Polskiego i prezes Związku Kombatantów w Argentynie śp. Z. Zawisza, prezes Jan Bieleś z Argentyny i tysiące innych. Wiele z tych nazwisk, o których tutaj wspominam, zostało umieszczonych na tablicach z brązu i z granitu, które znajdują się w centrali USOPAŁ w Urugwaju. Są one wyrazem honoru, jaki składamy tym osobom w podziękowaniu za ich zasługi dla dobra Polski.

Ponadto USOPAŁ wspiera takich Polaków jak: były pan marszałek Senatu RP dr Adam Struzik, były wicepremier pan prof. dr hab. Aleksander Łuczak, pan prezes redaktor Adam Ocytko, ks. infułat dr Ireneusz Skubiś redaktor naczelny tygodnika katolickiego „Niedziela”, prezes inż. Andrzej Zabłocki Prezes Związku Polaków w Chile i wiceprezes USOPAŁ, pani mecenas Anna Bogucka-Skowrońska były sekretarz generalny Wspólnoty Polskiej, były wicemarszałek Senatu pani Jolanta Danielak, Jerzy Żołnierkiewicz dyrektor Biura USOPAŁ w Polsce, prof. dr inż. Zygmunt Haduch wiceprezes USOPAŁ i Prezes Związku Polaków i Przyjaciół Polski w Meksyku, z Argentyny: pani prezes inż. Anna Maria Sztaba wiceprezes USOPAŁ, śp. pan prezes Rebzda, prezes Unii Polskiej Berisso Gustavo E. Zimny, prezes Związku Harcerzy pan inż. Wojno, z Brazylii Prezes „Uniao Juventus” Marian Kurzac sekretarz generalny USOPAŁ, pan mecenas Paweł Filipiak były prezes „Uniao Juventus”, Pan Anisio Oleksy były prezes Stowarzyszeń Polskich w Brazylii, z Paragwaju: śp. pan major Włodzimierz Białobłocki współzałożyciel Związku Polaków w Paragwaju wraz z Prezesem Janem Kobylańskim, rodzina państwa Włosek, pani prezes Krystyna Pisera i wielu innych, wielki przyjaciel redaktor naczelny tygodnika „Przegląd” Jerzy Domański, prezes książę Jerzy Czartoryski z Kanady, były prezes Andrzej Szczerba z Kanady, prezes i redaktor pan Marek Lubiński z Peru wieloletni rzecznik prasowy USOPAŁ, pan redaktor Henryk Pawelec z USA, wybitni Polacy organizacji polskich w Urugwaju: wiceprezes Organizacji Polsko-Urugwajskiej pani Wanda Siudyła, śp. mecenas Roman Tustanowski, śp. pani Maria Woźniak wiceprezes Związku Polaków i wiceprezes USOPAŁ, śp. prof. Jose Błasiak, ks. Edmund Zięba, który prowadzi polski kościół w Montevideo oraz pani prof. Stanisława Borek, która aktywnie działa w Związku Polskim w Urugwaju.

Chcę również w imieniu swoim, USOPAŁ oraz Fundacji wyrazić uznanie dla Ojca Dyrektora dr Tadeusza Rydzyka, założyciela Radia Maryja, Telewizji TRWAM i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu za wielką pracę, którą wykonuje dla Narodu Polskiego. Życzę wielu sił i powodzenia w tej jakże ogromnej działalności dla dobra naszej Ojczyzny ojcu Dyrektorowi, jak i wszystkim jego współpracownikom w tych dziełach. Popieramy to co robią i życzymy wielu sukcesów.

Nazwiska te podajemy dla przykładu. Nie kierujemy się w tym przypadku przynależnością polityczną tych osób. Byli oni i są prawdziwymi Polakami, którzy w swoich działaniach kierują się dobrem Ojczyzny.

Takich kandydatów, którzy startują w tegorocznych wyborach są tysiące i tysiące. Wy ich znacie! Głosujcie na nich! Pamiętajcie jednak żeby byli Polakami! Prawdziwymi Polakami kochającymi swoją Ojczyznę!

Polscy patrioci nie szczędzili ofiary i własnego życia w latach 1918-1920, aby Ojczyzna była wreszcie wolna i niepodległa, by po 123 latach niewoli pod zaborami Polska mogła znowu zaistnieć na mapie Europy; w 1920 r. bronili kraju przed sowieckimi najeźdźcami. Warto przypomnieć tutaj takich ludzi jak premier rządu i kandydat na prezydenta Ignacy Jan Paderewski, marszałek Józef Piłsudski, gen. Józef Haller, wielki Polak Roman Dmowski i wielu, wielu innych. W 1939 r. kraj znalazł się pod okupacją niemiecką i sowiecką (pakt Ribbentrop-Mołotow). I znowu tysiące polskich patriotów, wielu w Armii Krajowej, stanęło do walki o Ojczyznę płacąc za to wysoką cenę. Wielu oddało własne życie za wolność w bezpośredniej walce, inni stracili ją w niemieckich obozach koncentracyjnych, jak wielki bohater św. o. Maksymilian Maria Kolbe. Tysiące patriotów zostało rozstrzelanych przez sowietów w Katyniu, zginęło w nieludzkich obozach sowieckich, jak i na Syberii i w wielu innych więzieniach.

Następnie Powstanie Warszawskie w 1944 roku ukazało wspaniały przykład patriotyzmu i poświęcenia za wolną Ojczyznę. Wielu patriotów poległo w bohaterskiej walce za Ojczyznę. Powstanie było ogromną tragedią, bo Armia Sowiecka po drugiej stronie Wisły tendencyjnie nie przyszła z pomocą. W Powstaniu Warszawskim zginęła moja matka, ciocia oraz jej córka. Pracowały one jako wolontariuszki w szpitalach AK i zginęły od bomb niemieckich.

Po zdradzieckim pakcie w Jałcie Polska została sprzedana Rosji Sowieckiej. Rozpoczął się długi okres sowieckiej niewoli i tragicznego PRL-u na usługach okupanta. Zginęło wówczas wielu polskich patriotów, członków Armii Krajowej, ludzi kochających swoją Ojczyznę. W tym okresie trzeba podkreślić działalność wielkich patriotów: zamordowany w PRL-u bł. ks. Jerzy Popiełuszko, wielki niezapomniany Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński oraz bł. Ojciec Święty Jan Paweł II największy Polak w ponad tysiącletniej historii naszej Ojczyzny. Ich słowa były światłem dla wielu pokoleń.

Po roku 1989 r. sytuacja w kraju się zmieniła. Przyszła nowa tragedia dla Narodu Polskiego: Okrągły Stół, Magdalenka i smutna historia, której skutki trwają do dnia dzisiejszego. W ciągu dwudziestu lat żydowsko-komunistyczna nomenklatura z PRL-u wyprzedała majątek narodowy, polski przemysł, fabryki. Ci ludzie nadal są w rządzie, w polityce, w bankowości i decydują o losach państwa polskiego, choć Polakami nie są ani się nimi nie czują. Polskie nazwiska jeszcze o niczym nie świadczą, można je było w PRL-u zmieniać.

Wstrząsem dla kraju była “śmierć” prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak również ostatniego prezydenta Polski na uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz 94 osób polskiej czołówki polityczno-społecznej pod Smoleńskiem. „Śmierć” byłego wicepremiera Andrzeja Leppera ??

Biorąc pod uwagę te ważne fakty z historii i wiele innych ważne jest, aby dziś głosować na Polaków i prawdziwych Patriotów! Trzeba rozliczyć tych, którzy są odpowiedzialni za grabież Polski i bezprawie.

Życzę sobie i wszystkim Polakom, aby najbliższe wybory okazały się dobre dla naszego kraju. Oby życie i krew tysięcy prawdziwych polskich patriotów nie poszły na marne, ale obudziły Polaków. Oby przejrzeli na oczy i wybrali tylko prawdziwych patriotów polskich.

Oczekujemy od Was w Polsce i poza granicami Ojczyzny, że wykorzystacie tę szansę demokratycznego wyboru, gdyż jest to możliwość, aby zmienić tę tragiczną sytuację, która panuje w tym momencie w naszym kraju Polsce.

Leonor Adami Dyrektor USOPAŁ

Jan Kobylański Prezes USOPAŁ

Więcej:

Kobylański & Michnik - SĄDOWA WOJNA DWÓCH CYWILIZACJI - XVI WALNE ZEBRANIE USOPAŁ – 11-13.III.2011 - w imieniu Patriotycznego Ruchu Polski i Patriotycznego Klubu Dyskusyjnego w Nowym Jorku - uczestniczy Arkadiusz Tomaszewski.
KOBYLAŃSKI CONTRA MICHNIK - SĄDOWA WOJNA DWÓCH CYWILIZACJI - 24 marca 2011r. KOLEJNA KONFRONTACJA przed Sądem Rejonowym Warszawie ul Ogrodowa 51a sala 624
Prezes USOPAŁ Jan Kobylański walczy z oszczercami - zapraszamy zainteresowanych i media na rozprawy w dniach 17 i 21.12.2010r
Zapraszamy media i zainteresowanych na proces z powództwa Jana Kobylańskiego 27 sierpnia 2010 roku o godzinie 9.30, w Sądzie Rejonowym na ul. Ogrodowej 51a, w sali nr 4
11 Minut 27 sierpnia 2010 r. PROCES JANA KOBYLAŃSKIEGO - WOJNA O KRZYŻE. ANTYSEMITYZM POD PREZYDENCKIM PAŁACEM I PRZED WARSZAWSKIM SĄDEM.
Powiadomienie Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej - USOPAŁ o działaniach skierowanych przeciwko prezesowi Janowi Kobylańskiemu.
Sprawozdanie z procesu i pikiety w dniu 8 grudnia 2009 r. - Kobylański contra Michnik
Jan Kobylański -Prezes Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej zaprasza media i patriotów polskich na kolejny proces szkalujący wybitnych Polaków w dniu 5 listopada do sądu w Warszawie ul. Ogrodowa 51a s.4 godz. 9.30
O 40 oszczerstwach przeciw Janowi Kobylańskiemu. Jerzy Robert Nowak
List protestacyjny Profesora Jerzego Roberta Nowaka w obronie prawdy o Prezesie Janie Kobylańskim - wybitnym działaczu polonijnym w Ameryce Łacińskiej.
Epopeja Jana Kobylańskiego Diaspora polska - Głos emigranta
Maśliński - Co z emeryturami SB-ków? - temat zastępczy Jan Kobylański
Urugwaj - Jan Kobylański spotyka się z Ojcem Rydzykiem. Podsumowanie XIII Zjazdu USOPAŁ.
Kobylański story... czyli dziennikarskie agenturalne gnidy nie tylko z Gazety Wyborczej atakują i haniebnie poniżają.
Powiadomienie Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej - USOPAŁ o działaniach skierowanych przeciwko prezesowi Janowi Kobylańskiemu.
XV Walne Zebranie Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej - Jubileusz USOPAŁ
WNIOSKI KOŃCOWE XV WALNEGO ZEBRANIA UNII STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POLSKICH AMERYKI ŁACIŃSKIEJ – USOPAŁ
Przesyłamy informacje o najbliższej rozprawie sądowej w dniu 8 września 2009r prezesa USOPAŁ Jana Kobylańskiego przeciwko 19 oszczercom ze świata mediów i polityki.
USOPAŁ - list otwarty do Ministra Zbigniewa Ćwiąkalskiego
Urugwaj - Jan Kobylański spotyka się z Ojcem Rydzykiem. Podsumowanie XIII Zjazdu USOPAŁ.

OBÓZ  WIELKIEJ  POLSKI

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Nelda
22-11-2016 / 09:49
~Dragon
14-10-2016 / 18:52
~Cherry
09-10-2016 / 16:56
~MissWikcia0808
16-10-2011 / 13:41
Przestańcie opowiadać bajki zapominając o II RP i tamtym bezprawiu.
~MissWikcia0808
16-10-2011 / 13:39
Przestańcie opowiadać bajki zapominając o II RP i tamtym bezprawiu.
~agent
08-10-2011 / 08:25
No cóż, Zbigniew Cichoń jest jego obrońcą w sprawie z Michnikiem już z tego powodu musi być patriotą. Robi to za darmo ?
~gosc
08-10-2011 / 00:04
Mecenas Cichoń też. Latać z chorągwiami na pielgrzymkach potrafi, gorzej ze sprawiedliwością i polskością ha ha
~Anna
07-10-2011 / 21:07
No tak, Bender to sedno "polskości" :)))
~Grzegorz
07-10-2011 / 17:49
Stanowisko ZBŻS przed wyborami parlamentarnymi w Polsce do Sejmu i Senatu. My, starzy działacze pierwszej Solidarności, skupieni w Związku Byłych Żołnierzy Solidarności, stanowczo sprzeciwiamy się dalszej degradacji i demoralizacji Państwa Polskiego. Śp. kard S. Wyszyński mówił: „Jesteśmy mocni w wierze, ale słabi w czynie". Nadszedł najwyższy czas, czas wyborów parlamentarnych do Sejmu i Senatu, aby Polacy powiedzieli DOŚC! Dość pod przykryciem prywatyzacji wysprzedawania majątku narodowego za bezcen,-- [Huta Warszawa, Wedel, zakłady papiernicze Kwidzyń, Pollena, Polcolor, opony Dębica, ZR Kasprzaka, ŚF Kabli, KF Szkła, stocznie i wiele, wiele innych ] -- dość niszczenia dorobku dwóch powojennych pokoleń Polaków, dość uprawiania "polityki" rodem z rynsztoka, dość obelg, wyzwisk, dość wymuszonych nędzą w kraju ucieczek Polaków za granicę. Dość afer, dziwnych samobójstw, dziwnych zgonów, dziwnych przypadków, które przytrafiają się znanym ludziom. Dość politycznych mordów. Polacy, zatrzymajcie dalszy tragiczny ciąg zdarzeń z Magdalenki, gdzie Bolek[Wałęsa], Kiszczak, Wolski [Jaruzelski], Szechter [Michnik] i inni wznosili toasty ku "chwale Ojczyzny". Związek Byłych Żołnierzy Solidarności zwraca się do wszystkich Polaków, do wszystkich Polskich Patriotów tak w Polsce jak i poza jej granicami, głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość, głosujcie na Jarosława Kaczyńskiego. Tylko Jarosław Kaczyński jest zdolny do zatrzymania politycznego bandytyzmu w Polsce, powrotu tysięcy młodych dynamicznych Polaków do kraju oraz surowego ukarania wszystkich winnych, którzy przyczynili się do mordu pod Smoleńskiem i upadku Polski. Grzegorz Michalski Grzegorz Staszewski... www.zolnierzesolidarnosci.com