Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 01-08-2011

LIST OTWARTY  Transparenty International Prezydent RP Pan Bronisław KOMOROWSKI Premier RP Pan Donald TUSK  

Sosnowiec  dn.24.07.2011r.   

Tadeusz  Muszyński

 

Transparenty International

Alt Moabit 96

10559 Berlin, Niemcy

Do wiadomości

Prezydent RP
Pan Bronisław KOMOROWSKI
Premier RP
Pan Donald TUSK
 

Szanowni Państwo,  

Cieszy mnie niezmiernie, że Polska awansowała z miejsca 50, 51 w roku 2009 na miejsce 41 w ubiegłym roku w rankingu najmniej skorumpowanych państw świata. W moich publikacjach ranking ten nazywam, państwa najbardziej przyjazne dla społeczeństwa, jako, że wielkość biedy jest wprost proporcjonalna do wielkości korupcji. W Singapurze zrozumiałem, że

KORUPCJA TO SPOSÓB SPRAWOWANIA WŁADZY, a społeczeństwo nie ma nic do tego. Oto Singapur w 1959r, 52 lata temu, błoto, drewno, brud i korupcja.  


 Porównując do dzisiejszego Singapuru widzimy co znaczy ograniczyć korupcję.

Aby jeszcze dobitnie to uzmysłowić informuję, że w czasie postępowania odwoławczego szpital, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia nie podpisze kontraktu na świadczenia zdrowotne, nie może zapoznać się z ofertą swoich konkurentów. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z 16 marca 2011r., którego uzasadnienie zostało właśnie opublikowane w bazie orzeczeń sądów administracyjnych (sygn. akt II GSK 264/10).
Wyrok NSA spowodował W Polsce burzę negatywnych komentarzy ze strony środowiska medycznego. "Postępowanie konkursowe dotyczy środków publicznych. Dlatego nie ma innego sposoby kontroli ich wydatkowania jak zapewnienie jawności konkurencyjnych ofert" – mówi Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych
Polski.

I TAK TO WSZYSTKO DZIAŁA WE WSZYSTKICH SEKTORACH PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH.

Czasem w internecie ukazują się takie informacje: W części urzędów zatrudniani są pracownicy bez konkursu i kompetencji. Rząd wycofał się z ujednolicenia zasad zatrudniania w całej administracji. Brak dostępu do decyzji o wolnych stanowiskach w urzędach łamie konstytucję. Nikt tego praktycznie nie czyta, nie rozgłasza i nikt się tym nie przejmuje.

Ludzie, zresztą nieliczny znając zagadnienie oburzają się a Rząd robi swoje, czyli dalej to samo. Wg mnie rządzenie w Polsce oparte jest na stalinowskiej zasadzie: nieliczni nie maja racji.  Stalin tych nielicznych by rozstrzelał. W Polsce nie jest to nagminnie praktykowane.

Jeden z urzędujących w Polsce byłych  premierów powiedział mi otwarcie:

NIE MA POLITYCZNEJ WOLI ABY LUDZIOM BYŁO DOBRZE.

Uważam, że w Polsce dotyczy to wszystkich polityków i część społeczeństwa tak sądzi. Jest to nieduża część społeczeństwa i niesłyszalna, jako, że społeczeństwo polskie wg mnie w większości ukształtowane jest wg Stalina.

Na stronach TI Polska do dnia 22.07.2011r.  nie było zakładki z rankingiem poziomu korupcji na świecie i pewnie dalej nie ma. Dziwnym „zbiegiem” okoliczności nikt w Polsce nie pisze ani mówi o zjawisku korupcji jako formie sprawowania władzy. Tysiące ludzi żyje w Polsce z monitorowania korupcji i robią wszystko aby mieli z czego żyć, czytaj: by mieli co monitorować. Prym wiedzie fundacja „Batorego”: działać tak aby działać i nic nie zmienić. Wielu młodych w takim działaniu chce doczekać emerytury.

Alan Greenspan w zeznaniach przed komisja senacką wykazał prawdziwe przyczyny światowego kryzysu, niestety nikt nie ma zamiaru słuchać Alana Greenspana, jego sugestii co do ustalenia w erze globalizacji nowych praw ekonomicznych, czyli nikt nie chce zrezygnować z możliwości dodatkowego zarobku. Konfucjańska zasada, że bogacenie powinno być zaletą ale przyzwoitość powinna być przed zyskiem mało powiedzieć, w tzw. cywilizowanych krajach jest mało popularna, a w Polsce nieznana.

Tak naprawdę Grecji nikt nie chce pomóc, wszyscy chcą na Grecji w dalszym ciągu zarobić. Nikt nie powiedział Grekom: pomożemy Wam jak ograniczycie korupcję do np. ośmiu punktów w skali TI.

Dla dobra ludzkości, dla demokracji  Transparenty International to bezsprzecznie najważniejsza organizacja na świecie, niestety działania wielu rządów nastawionych jest na nie. 

Ciekaw jestem czy Wiecie, że:

1.      Około 50%  Polaków mieszka w domach wielorodzinnych, domy te są administrowane przez różne organizacje: Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz inne administracje. Przetargi we wszystkich administracjach niepublicznych a stanowi to większość ludności Polski są wyłączone z Ustawy o przetargach publicznych. Każdy przetarg posiada swoja specyfikację, która kończy się stwierdzeniem: przetarg może zostać unieważniony bez podania przyczyn. I tak się dzieje. Niedawno w Górniczej SM w Jaworznie anulowano duży przetarg bez podania przyczyny. Wg mnie rzeczywistą przyczyną było to, że wygrała firma, która nie miała wygrać i pozostała ta firma, która miała wygrać. Znany jest mi przypadek zakupu materiału w cenie przekraczającą cenę rynkowa tego produktu, tego producenta o 500%. Słyszałem, że były wyższe zawyżenia cen niż 500%  w zasobach wojskowych.

2.      Przetargi publiczne w Polsce wg mojej wiedzy są „ustawione” w 90%. Różne są metody a dwie generalne:

-         na termin złożenia ofert. Specyfikacja ustala takie kryteria by mógł je spełnić tylko ten dostawca, który nieformalnie otrzymał specyfikację o wiele wcześniej.

-         w specyfikacji wpisuje się taką cechę, którą posiada tylko jeden podmiot na rynku i jest „naznaczony” do wygrania przetargu.

3.      Polskie szpitale są zadłużane na skutek celowej działalności państwa a co jakiś czas są oddłużane z pieniędzy publicznych. Metoda jest prosta, by nie użyć słowa prymitywna ale skuteczna. Szpitale dostają kontrakty na duże, niedoszacowane operacje a drobne z kolei przeszacowane operacje są wyprowadzane do prywatnych „klinik”. O dopłatach do leków boję się pisać bo może to skończyć się moją śmiercią. Napiszę tylko, że firma MSD wprowadziła na rynek lek o nazwie „Fosamax”.  Lek ten był bardzo drogi, nie do końca przebadany, o wartości leczniczej bardzo problematycznej, refundowany w 100% przez Państwo i firma MSD otrzymała z tego tytułu ponad dwa miliardy zł. Wielu ludzi z Polski jeździ po leki do Czech, sam kupowałem tam  LARIAM w cenie o prawie 60% niższej niż w Polsce, (170 a 70).

4.      W polskich Sądach brakuje tylko ŁAPOWEGO z powieści Gogola. Kupowanie sędziego za kilogramy kiełbasy czy inne „przysmaki” to znane zjawisko. Na salach Sądowych nie ma ludzi nie zainteresowanych, toteż obrona gangsterów przez prokuratorów i sędziów jest obecna, ale nie jest powszechnie znana. Wyrzucanie postronnych z sali sądowej przy jawności rozpraw też jest mi znane. Sędziowie są bezkarni i mogą praktycznie wszystko. Mogą bez konsekwencji orzec nawet karę śmierci, oczywiście z powodu braku w Polsce kata, nikt takiego wyroku nie wykona ale sędziemu przysłowiowy włos z głowy nie spadnie. Znany mi jest przepadek podpisanie wyroku w zastępstwie przez innego sędziego. Prokuratura nie dopatrzyła się w tym wielkiego zła. Wyrok już wcześniej został wykonany. W Krakowie zamknięto do więzienia Pana Tadeusza Chołdę można powiedzieć dzięki znajomości z Sędziom bez podstaw prawnych. Ostatnio Sąd Najwyższy wydał Wyrok eliminujący ze spraw cywilny nadzór społeczny poprzez zakaz wstępowania do spraw w zakresie prawa cywilnego Stowarzyszenia.  Procedura skarg jest taka, że skarżący otrzymuje praktycznie odpowiedź od osoby na, którą się skarżył. Odpowiedź nawet w kopii nie jest przesyłana do instytucji nadrzędnej, do której wpłynęła skarga. Sędziowie sami się wybierają, jak nie sami siebie to swoich kolegów albo swoje dzieci. Sami się kontrolują, sami na siebie rozpatrują skargi.

5.      Radio i TV ma za zadanie sprzedać reklamy oraz głosić półprawdy. Brak jawności życia publicznego jest tak ogromna, że nawet nie wolno podać do publicznej wiadomości kto zawarł np. wielce niekorzystną dla społeczeństwa umowę na eksploatacje autostrady Kraków – Katowice. A wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ten zakaz jawności potwierdza.

6.      Banki i kredyty – w Niemczech kredyty są udzielane na około 5,3% co stanowi całkowite oprocentowanie kredytu 10,6% w Polsce oprocentowanie kredytu dochodzi do 20% co stanowi całkowity koszt kredytu na poziomie do 40% rocznie. Powoduje to zubożenie części społeczeństwa i będzie powodem wzrostu korupcji. Wg reguły im więcej biedy tym więcej korupcji. Windykacja niespłacanych kredytów jest na poziomu USA z dziewiętnastego wieku i jak wówczas kończy się czasem śmiercią całej, niewypłacalnej rodziny. Często działania banku przypominają działania Mafii, pisze się o tym dużo w prasie z drugiego obiegu, czasem w oficjalnej ale skutek jest zerowy. Część społeczeństwa ubożeje, zubożenie rodzi patologię, patologia to korupcja.

7.      W dużej części prawo jest uchwalane pod potrzeby poszczególnych posłów lub nieformalnych grup przestępczych. Np. ustawa o podatku VAT pozwala bezkarnie okradać Skarb Państwa.. Wszyscy o tym wiedzą od zawsze i jest ustawa bo trzeba dać ukraść. To tylko przysłowiowy wierzchołek góry lodowej. Ostatnio poprawiono Kodeks Spółek Handlowych, najważniejszy dokument w Polsce w sferze gospodarki, poprawiono go tak, że dopisano artykuły, które były już w tym Kodeksie lub były w podobnym brzmieniu. To przerażające: dwa artykuły tak samo brzmiące dotyczące tego samego zagadnienia w tym samym Kodeksie. Sejm działa w sposób celowo bałaganiarski a ustawy pokazywane na stronach sejmowych wymagają wielo dniowych opracowań by były tekstem jednolitym, obowiązującym. Do rzadkości należy by wraz ze zmianą ustawy ogłaszać tekst jednolity, obowiązujący.

8.      Komisja sejmowa do zbadania śmierci Krzysztofa Olewnika wykazała korupcję w Sądach, Prokuraturach i policji. Pan Włodzimierz Olewnik ojciec Krzysztofa to jeden z bogatszych ludzi w Polsce, dzięki temu doprowadził do powstania Sejmowej Komisji Śledczej a tysiące biednych i małozaradnych  jest bezkarnie poniżanych, oszukiwanych a i czasem znikają bez rozgłosu. Pan Włodzimierz Olewnik mi powiedział, że podobnych do Jego sprawy jest w Polsce wiele. Raport Komisji Śledczej ustalił, że Państwo Polskie zabiło syna Pana Olewnika Krzysztofa ale żadnych konsekwencji nie będzie. Wynika z tego, że Państwo ma prawo zabijać.

9.      Katastrofa smoleńska była z powodu wieloletnich, korupcyjnych zaniedbań i arogancji władzy. Nieprzeszkoleni piloci, bez ważnych uprawnień i pasażerowie używający telefony komórkowe w czasie lądowania. Rządzący ponad prawami przyrody, to nie mogło skończyć się dobrze. Sama próba lądowania we mgle powinna być oceniana jako próba samobójcza. Jedynym członkiem załogi posiadającym komplet prawidłowych i ważnych dokumentów był technik pokładowy.

10. Armia Chin liczy 2,25 miliona żołnierzy, w tym 191 generałów. Armia Polska liczy 99 tysięcy żołnierzy w tym 111 generałów. Wojsko w Polsce to Państwo w Państwie i również strach o tym pisać.

11. Ludzi starszych nawet z wyższym wykształceniem, niezaradnych bez patologicznych naleciałości poprzez „karne” podnoszenie czynszów nawet o 400% z budynków komunalnych eksmituje się na bruk. Powodem jest niepłacenie karnych o 400% podwyższonych czynszów. Młody zaradny płaci zwykły czynsz a stary niezaradny cztery razy większy. Prawdopodobnie mieszkanie potrzebne jest „bardziej potrzebującym”, a w Krakowie mieszkania są w cenie.

 

Szczytem braku Państwa jest, że piwo bezalkoholowe jest dwa razy droższe niż alkoholowe.

 

E-mail: ti@transparency.org

Listy@prezydent.pl

Premier adres: kontakt@kprm.gov.pl.

 

Platforma Obywatelska - afery, afery, afery.., - rządy przestępców czy marionetkowych pajaców na sznurkach?

ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

 

 

 

 

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Akira
24-12-2014 / 06:45
Thanks for giving us a" rel="nofollow">erbnuqt.com"> cahcne to win some cards. Love, love, love your cards. Such a talent you have and that you truly enjoy doing them.
~do sadu
08-10-2011 / 13:17
sam jesteś bydło i to nierogate
~sad
05-08-2011 / 01:56
i co kto tu rządzi? Jasna sprawa? Możemy z naszym bydłem robić co zechcemy.
~MNaleziński
03-08-2011 / 22:03
3 sierpnia 1946 r., Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku wydał wyrok śmierci na niespełna 18-letnią Danutę Siedzikównę, pseudonim "Inka", sanitariuszkę 5 Wileńskiej Brygady AK. "To był sprokurowany mord sądowy" - powiedział PAP dr hab. Piotr Niwiński z Uniwersytetu Gdańskiego.
~Mirnal
03-08-2011 / 15:14
1. Polski sędzia nie odróznia pojęcia "wulgarny" od "przaśny" 2. Polski sędzia nie informuje pozwanego o dacie wydania wyroku, wydaje wyrok i nadal nie informuje, zaś potem sąd nie chce dopuścić do apelacji, bo termin minął. 3. Polski sędzia fałszerstwo podpisu w internecie nazywa omyłką. 4. Polski sędzia nie odpowiada na zarzuty, nie reaguje nawet, jesli opisywać jego wyczyny w internecie i jeśli wysyłać opisy jego spraw do zwierzchników typu jego prezes, Ministerstwo Sprawiedliwości, media, to i tak nie reaguje. Nie reaguje, a przecież chyba nie dorabia na wyspiarskim zmywaku, zatem jest w RP i orientuje się, że pisma na jego temat błąkają się po salonach.