Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
15 kwietnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

100 dni rządów PiS wystąpienie premiera Kazimierza Marcinkiewicza w Sejmie

100 dni rządów PiS - Wystąpienie premiera Kazimierza Marcinkiewicza w Sejmie

 

Panie Marszałku

Panie i Panowie Posłowie

Wysoki Sejmie

Minęło sto dni pracy rządu. 31 października cały gabinet złożył przysięgę uczciwej pracy dla Rzeczpospolitej. 10 listopada przedstawiłem w exposé program naprawy państwa i modernizacji Polski. Te 100 dni to dni cierpliwej i nieustającej, codziennej, żmudnej pracy. Te sto dni to z godziny na godzinę, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień realizacja naszych programowych zapowiedzi. Skrupulatna realizacja programu Prawa i Sprawiedliwości. W sposób systematyczny, ale i stanowczy realizowaliśmy wszystko to, co zapowiadaliśmy najpierw w kampanii wyborczej, a następnie w programie rządu.

Przede wszystkim dokonaliśmy radykalnej zmiany stylu rządzenia.

Nie ma niepotrzebnych sporów. Nie ma sytuacji kompromitujących. Nie ma nadmiaru czy wykorzystywania władzy. Jest spokojne podejmowanie decyzji, normalne rządzenie, skromne, ale godne.

Ujawniliśmy nasze majątki i zarobki. Uczyniliśmy przezroczystym system podejmowania decyzji. Mój kalendarz jest dostępny dla każdego Polaka. Każdy wie, z kim się spotykam i dlaczego. Jednocześnie natychmiast reagujemy na wszystkie najdrobniejsze nawet niedociągnięcia, które pojawiają się w trakcie rządzenia. Nie ma zbędnych dywagacji, gdy trzeba odwołać ministra lub wiceministra. Podejmujemy takie decyzje zaraz po ich bezpośrednim wyjaśnieniu. I taką normalność w rządzeniu Polską tworzymy. Standardy rządzenia budujemy od podstaw.

Nie ma sensu wspominać o wielu szczegółowych drobiazgach, które zmieniają życie wokół nas. Są one normalne, choć jeszcze niedawno takimi nie były. Normalne jest to, że dziś żaden Polak posiadający immunitet, żaden VIP, nie może siąść za kierownicą po wypiciu alkoholu bezkarnie. Nikt nie potrafił tego zrobić w ciągu ostatnich 16 lat. Jedynie Premier Ludwik Dorn - i to bez zmiany ustawy. Po 16 latach potrafił jednym ruchem wykonać to zadanie. Albo przywrócenie normalnego terminu zakończenia roku szkolnego. Jeden ruch pióra i przywrócona normalność. Albo odebranie emerytury Helenie Wolińskiej - przez Ministra Radosława Sikorskiego. Zwykłe, normalne, codzienne działania. Przejdę jednak do złożenia sprawozdania z pięciu priorytetów mojego rządu ogłoszonych 100 dni temu w exposé. Chcę pokazać, w jaki sposób uruchomiona został maszyna rządowa, która będzie powodowała przyspieszoną realizację tych priorytetów.

Pierwszy priorytet to program naprawy państwa, przywrócenia władzy charakteru skutecznej i uczciwej służby, służby od rządu poprzez sądownictwo, prokuraturę, policję aż po administrację. W tym czasie rozpoczęliśmy prace nad zmianami dotyczącymi polskiego wymiaru sprawiedliwości. Chodzi o to, by sądy pracowały szybciej i efektywniej. By miały do tego odpowiednie warunki. Dlatego zapewniliśmy w 2006 roku środki na sfinansowanie wynagrodzeń dla 400 dodatkowych etatów asystentów sędziego, którzy będą wykonywali podstawowe zadania w sądzie. Umożliwi to, mamy nadzieję, sądom i sędziom dużo sprawniejszą pracę. Dokonaliśmy zmian w ustawach po to, by dyscyplinować uczestników procesów sądowych, między innymi w drodze wytycznych ministra sprawiedliwości. Rozpoczęliśmy także proces informatyzacji sądów i prokuratury po to, by usprawniając sądy, zapewnić kontrolę pracy sędziów. Zbigniew Ziobro dwoi się i troi, by wymiar sprawiedliwości przywrócić państwu i obywatelom.

Ale jednocześnie przygotowujemy zaostrzenie Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego. Między innymi zostanie wprowadzony i uproszczony do niezbędnego minimum tryb rozpatrywania spraw o przestępstwa drobne i średnie, tak zwany tryb 24-godzinny. Już niebawem dokonamy zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, zmienimy Prawo o ustroju sądów powszechnych po to, by zwiększyć odpowiedzialność dyscyplinarną we wszystkich zawodach prawniczych. Zmienimy już niebawem ustawę o biegłych sądowych i komornikach sądowych. Zmiany dotyczące prawa gospodarczego usprawniają prace sądownictwa gospodarczego, na co niecierpliwie czekają przedsiębiorcy.

Podjęliśmy daleko idące zmiany w prokuraturze i policji. Chcemy zdyscyplinować funkcjonariuszy także poprzez usunięcie ze służby funkcjonariuszy skorumpowanych, współpracujących z przestępczością zorganizowaną, po to, by stracili oni przywileje emerytalne i mieszkania służbowe. Zwiększamy liczbę funkcjonariuszy mundurowych na ulicach. Tworzy się niezbędny organ sztabowy Komendanta Głównego Policji. Następuje odmłodzenie kadry.

Przygotowaliśmy ustawę o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Wczoraj odbyło się pierwsze jej czytanie. Wdrożenie tej nowej, pierwszej w wolnej Polsce organizowanej od podstaw służby specjalnej, która ma radykalnie zmniejszyć korupcję w Polsce, jest dla wolnej Polski symboliczne. Będzie miało ogromny wpływ na morale oraz na funkcjonowanie państwa, ale także na rozwój gospodarczy. Jest jednym z ważniejszych elementów naprawy państwa realizowanym przez ministra Mariusza Kamińskiego. Ale naprawiamy także służby specjalne. Są one odpolityczniane, tak aby realizowały zadania ważne dla państwa, a nie dla polityków. Dotyczy to także radykalnego, ale ważnego kroku - likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Za te zadania wysoką cenę płaci minister Zbigniew Wassermann. Ale wywrócenie sławnego stolika gangsterów, biznesmenów, funkcjonariuszy służb specjalnych i polityków wymaga poświęcenia. Tego nam nie zabraknie.

Drugi priorytet rządu to ugruntowanie bezpieczeństwa Polski poprzez aktywną politykę zagraniczną i obronną. Podjęliśmy się trudnego zadania, zadania, które było w programie wszystkich poprzednich ministrów spraw zagranicznych. Chodzi o integrację polityki zagranicznej i polityki europejskiej. Dokonaliśmy daleko idących zmian: właśnie likwidujemy Biura Radców Handlowych, w ten sposób nastąpi integracja polskiej dyplomacji politycznej z dyplomacją gospodarczą, odgrywającą coraz większą rolę w dzisiejszym świecie. Przekształcimy PAIiIZ w agencję rządową, która będzie posiadała kilkanaście przejętych od WEH-ów oddziałów w najważniejszych z punktu widzenia gospodarczego krajach świata. Likwidujemy Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. MSZ składał się będzie z dwóch działów administracji rządowej: spraw zagranicznych i integracji europejskiej. W ten sposób będziemy mieli gwarancje prowadzenia jednej polityki zagranicznej pod kierunkiem Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Sukcesem zakończył się szczyt w Brukseli dotyczący nowej perspektywy finansowej. Ponad 91 miliardów euro w latach 2007-2013 odpowiednio wykorzystane zmieni Polskę. Doprowadzi do modernizacji zarówno polskiego rolnictwa, jak i infrastruktury, unowocześni przemysł.

Następują zmiany w polskiej dyplomacji. Osoby współpracujące ze służbami specjalnymi są zastępowane, tak jak w normalnym kraju, przez zawodowych dyplomatów. Rozpoczęliśmy zmiany w naszej polityce wobec Niemiec i Francji. Utrzymujemy dobre kontakty ze Stanami Zjednoczonymi oraz Wielką Brytanią. Utrzymujemy koordynację działań w Grupie Wyszehradzkiej. Staramy się budować dobrosąsiedzkie kontakty z Rosją. Utrzymujemy ścisłe kontakty z Ukrainą. Minister Stefan Meller prezentował te dokonania dwa dni temu przed Wysoką Izbą. Są to dokonania, jak na sto dni, bardzo daleko idące.

Wykonaliśmy także ogrom działań w zakresie polityki energetycznej. Rozmowy prowadzone w krajach Bliskiego Wschodu, w tym w Iraku, rozmowy prowadzone na wschodzie, między innymi z Ukrainą i Kazachstanem, rozmowy ze Skandynawami, zwłaszcza z Norwegami, dają szansę na podjęcie decyzji jeszcze w tym roku, a tym samym na dokonanie szybkiej dywersyfikacji dostaw gazu i ropy do Polski. Podjęliśmy działania zmierzające do tego, aby największa polska kompania naftowa miała dostęp do złóż nafty. W ten sposób radykalnie zwiększy swoją wartość. Rząd na wniosek Rady Bezpieczeństwa Narodowego podjął uchwałę o budowie gazoportu.

Jednocześnie pod patronatem Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przedstawiliśmy krajom Unii Europejskiej, na przygotowywany marcowy szczyt poświęcony bezpieczeństwu energetycznemu, propozycje traktatu europejskiego dotyczącego dywersyfikacji dostaw gazu pod hasłem solidarności: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Rozmawiałem w tej sprawie w ostatnich dniach z kanclerzem Austrii, z premierem Francji, Wielkiej Brytanii, z przewodniczącym Komisji Europejskiej, z sekretarzem generalnym NATO.

Prowadzimy dalej z sukcesem działania polskiego wojska w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w wielu krajach świata.

Zwiększyliśmy finansowanie dostaw samolotów F-16 o podatek VAT, tak by państwo polskie nie miało problemów z dokonaniem tego zakupu. Wdrażamy dalszy program modernizacji armii. Między innymi podnieśliśmy poziom wymagań dla żołnierzy zawodowych.

Trzeci priorytet to program ekonomicznego i społecznego wzmocnienia rodziny i prowadzenia skutecznej polityki prorodzinnej. W budżecie na 2006 rok przeznaczyliśmy ponad 600 milionów złotych na program pomocy państwa w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży. Program ten wdrażany jest od pierwszego stycznia tego roku we wszystkich polskich szkołach i wszędzie tam, gdzie są głodne dzieci.

Zwiększyliśmy nakłady na stypendia. Stworzymy system stypendialny, jeszcze w tym roku, który radykalnie zwiększy pomoc państwa dla najbardziej potrzebujących po to, by wyrównać szanse edukacyjne dzieci ze środowisk biednych bądź zaniedbanych.

Wydłużyliśmy o 2 tygodnie urlopy macierzyńskie, ale Minister Krzysztof Michałkiewicz jest przygotowany do tego, by te urlopy wydłużać jeszcze bardziej w latach następnych.

Wskazaliśmy w budżecie państwa środki finansowe na dotację 1000-złotową dla wszystkich mam rodzących dzieci i wprowadziliśmy dodatkową dotację tysiączłotową dla mam z rodzin najuboższych - właśnie po urodzeniu dziecka.

Rozpoczęliśmy wdrażanie programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Jest już pierwsza ustawa, która wprowadza tani kredyt hipoteczny. W tym roku wdrożymy cały program mieszkaniowy. Spowodujemy nowy boom w budownictwie. Wdrażamy wypłatę rent i emerytur od 1 marca tego roku, na to przeznaczone jest w budżecie państwa ponad 6 mld 200 mln złotych. Ale dokonamy także zmiany systemu waloryzacji rent i emerytur jeszcze w tym półroczu. Przygotowujemy i przedstawimy niebawem do debaty publicznej ustawę o emeryturach pomostowych.

Poszerzyliśmy o 50 proc. liczbę osób korzystających z zasiłków rodzinnych dla rodzin wiejskich w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych. Znaleźliśmy na to środki w budżecie.

Minister Kazimierz Michał Ujazdowski przygotował ważne dla kultury i dziedzictwa narodowego zmiany w ustawach o muzeach, ochronie zabytków, miejscach pamięci narodowej i archiwaliach. Jeszcze w tym roku przygotowywane jest utworzenie muzeum wolności.

Wprowadziliśmy zmiany w edukacji, szkolnictwie wyższym i nauce. Przygotowywany jest program pilotażowy objęcia nauką pięciolatków. Rozpoczęliśmy program wprowadzania obowiązkowej nauki języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Usprawniamy system maturalny. Budujemy Instytut Wychowania. Niebawem przedstawimy program wzmacniania polskich uniwersytetów oraz utworzenia Narodowego Centrum Badań Naukowych i Prac Rozwojowych. Działania te wdraża Minister Michał Seweryński.

Zwiększyliśmy nakłady na sport, dzięki czemu rozbudowano system przygotowań olimpijskich. Trwają działania mające na celu przyznania Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku oraz Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w 2011 roku w Zakopanem. Działania te bardzo sprawnie prowadzi Minister Tomasz Lipiec.

Przyspieszyliśmy prace przygotowawcze tak, by w przyszłym roku rozpocząć budowę stadionu narodowego w Warszawie.

Leczymy służbę zdrowia. Po paru zawałach wymaga ona najlepszego kardiochirurga - Ministra Zbigniewa Religi. Rozpoczęliśmy od zażegnania sporu lekarzy z NFZ. Wdrażamy wart 250 milionów złotych program onkologiczny. Obecnie przyjmujemy ustawę o ratownictwie medycznym, wprowadzamy pilotażowy rejestr usług. Zwiększamy znacząco nakłady na ochronę zdrowia już w przyszłym roku. Dodatkowe środki finansowe chcielibyśmy przeznaczyć na trzyletni program zwiększania płac w szpitalnictwie.

Czwarty nasz priorytet to program solidarnej polityki gospodarczej, prowadzącej do szybkiego i stabilnego rozwoju gospodarczego poprzez rozwój zatrudnienia. Dotyczy to trzymania finansów publicznych w ryzach. Czy jest ktoś w naszym kraju lepiej do tego przygotowany od Pani Premier Profesor Zyty Gilowskiej? Na pewno nie. Utrzymujemy i utrzymywać będziemy deficyt budżetowy na poziomie 30 mld złotych rocznie. Niebawem przedstawimy nową ustawę o finansach publicznych. Pozwoli to osiągnąć wskaźniki makroekonomiczne potrzebne silnemu rozwojowi gospodarczemu w ciągu trzech lat. Będziemy starali się utrzymywać najniższe z możliwych koszty tych produktów, które mają wpływ na koszt życia ludzi. Na przykład dotyczy to podatku akcyzowego na paliwa.

Musimy zmniejszyć koszty pracy. Najważniejszą zmianą przynoszącą wzrost zatrudnienia jest zmniejszenie opłat na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Proponujemy zmniejszenie składki na fundusz rentowy. To właśnie na te działania czekają osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Będziemy dokonywać dalszej racjonalizacji finansów publicznych. Systematycznie realizujemy program taniego i sprawnego państwa. Właśnie zlikwidowaliśmy dziś RCSS, niebawem delegatury MSP, gospodarstwa pomocnicze. Pozbywamy się zbędnego majątku, w tym ośrodków wypoczynkowych, zmienimy Agencję Nieruchomości Rolnych na Bank Ziemi, porządkujemy agencje wojskowe. Łączymy urzędy nadzorcze i inspekcje, wreszcie standaryzujemy stanowiska w administracji państwowej. Przyniesie to znaczne oszczędności w roku 2007.

Wspieramy rozwój przedsiębiorczości. Niebawem gotowy będzie raport na temat badań rozwojowych, a Minister Piotr Woźniak przedstawi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która zrzuci niepotrzebne biurokratyczne ciężary z polskiej gospodarki obciążające w sposób szczególny małe i średnie przedsiębiorstwa. Już zmieniamy ustawę o funduszu poręczeń unijnych, tak aby usunąć niepotrzebne bariery przy korzystaniu ze środków funduszy unijnych.

Przygotowujemy specjalny program działania rządu dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Usprawniamy procedury obowiązujące w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokonujemy radykalnych zmian dotyczących inwestycji w nowoczesność. Z jednej strony dotyczy to systemu finansowego wsparcia dla projektów inwestycyjnych o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, z drugiej - o lepsze wykorzystanie umów offsetowych dla rozwoju gospodarczego Polski. Dzięki ciężkiej pracy Pani Minister Grażyny Gęsickiej przyspieszamy absorpcję środków Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006. Radykalnie zwiększyliśmy absorpcję środków w listopadzie i w grudniu. Przygotowaliśmy zmiany formalnoprawne, które dokonają możliwości kolejnego przyspieszenia.

Do końca 2005 roku złożyliśmy wnioski o refundację w Komisji Europejskiej na kwotę 350 milionów euro, przy planie przewidzianym na ten rok na 300 milionów. Zmieniamy ustawę o zamówieniach publicznych oraz wszystkie rozporządzenia opisujące wnioski aplikacyjne o środki unijne. Następuje dalsza restrukturyzacja sektorów przemysłowych. W najbliższych dniach kończymy prace nad nowym programem sektora elektroenergetycznego w Polsce. W myśl tego programu stworzymy 3 duże podmioty energetyczne, w tym jeden mogący konkurować z największymi podmiotami Europy Środkowej.

Wprowadzamy zmiany w gospodarce dotyczące promocji gospodarki polskiej i wspierania przedsiębiorców na jednolitym rynku unijnym.

Warto zwrócić uwagę, że w czasie stu dni działania naszego rządu mamy zwiększający się wzrost gospodarczy, który jesienią osiągnie 5 proc. wzrostu PKB, mamy zbyt małą inflację - osiągnęliśmy rekord Europy - 0,7 proc. w grudniu i w styczniu, ale ciągle dosyć wysokie stopy procentowe, ciągle powyżej 4 proc, nadal nierosnące bezrobocie. Nasze działania doprowadzą do tego, że jesienią spadnie ono do 16,5 proc. A jednocześnie mamy wysoki wzrost różnych innych wskaźników. Przytoczę jeden: wzrost wskaźników giełdowych - np. wskaźnik WIG wzrósł od poziomu 32,000 do 38,000 punktów, a WIG20 z poziomu 2,300 do poziomu 2,800, czyli wzrost 20 proc. - w ciągu stu dni. I pewnie w ogóle się do tego nie przyłożyliśmy... Ale to nas nie zadawala.

To nadal jest niewystarczające, dla tych zmian gospodarczych i cywilizacyjnych, które chcemy dla Polski osiągnąć.

Dokonujemy zmian w podatkach od 2007 roku. Przez kolejne 3 lata podatki w Polsce będą malały. Będą mądrzejsze i łatwiejsze dla obywateli. Doprowadzimy do sytuacji, w której każdy podatnik rozumie podatki, które płaci a interpretacja urzędów w ocenie podatków jest jednoznaczna.

Zmiany, które przygotowała i przedstawiła Pani Premier Zyta Gilowska idą dokładnie w tym kierunku - uproszczenia i ułatwienia wszystkich podstawowych elementów podatkowych. Podatki muszą być przejrzyste, muszą być mądre i logiczne, muszą być jednoznaczne i muszą być niskie.

Największym naszym dylematem jest wprowadzenie pomocy państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Nie chodzi tu tylko o ulgi podatkowe, bo one dotyczą tylko pracujących, ale przecież dzieci są w rodzinach bezrobotnych i są w rodzinach rolników, którzy nie płacą podatków. Nie możemy tych dzieci pozostawić poza systemem. Dlatego usilnie pracujemy nad tym, by od roku 2007 systematycznie i długofalowo wprowadzić taki system podatkowy i taki system pomocy społecznej, by rodziny, na każde dziecko, otrzymywały odpowiednią pomoc. To naturalna reakcja na kryzys demograficzny, który nas ogarnie i który zagraża naszemu rozwojowi.

Nie zaniedbujemy spraw polskiego skarbu państwa. Wprowadziliśmy zasadę kompetencji przy obsadzaniu zarządów spółek skarbu państwa. Chcemy, by tak jak wojewodowie, tak samo członkowie rad nadzorczych i zarządów spółek skarbu państwa byli wyłaniani w drodze konkursu. Nowo powołany Minister Wojciech Jasiński będzie te zmiany własnościowe, które są wprowadzane, konsultował z zainteresowanymi podmiotami, a w tym przede wszystkim z partnerami społecznymi.

Mamy pomysły dotyczące rozwiązania problemów branży bankowej i ubezpieczeniowej. Ale o tym trochę później.

Jeśli chcemy rozwijać gospodarkę, musimy zająć się także polską infrastrukturą. Polska bez dróg, autostrad czy linii kolejowych nie będzie mogła konkurować o inwestycje ze swoimi sąsiadami. Przedstawiliśmy, z zapracowanym Ministrem Jerzym Polaczkiem, już nasz program budowy dróg ekspresowych i autostrad i wprowadzamy go w życie. W tym roku zwiększyliśmy nakłady na drogi do ponad 9 mld 200 mln złotych. Położymy ponad 2000 km nowej nawierzchni na drogach najczęściej używanych. Ponad 100 mld złotych do 2013 roku, jakie mogą być przeznaczone ze środków budżetowych i ze środków UE na ten cel zmieni nasz kraj.

Przygotowujemy zupełnie nową ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym, nowe prawo telekomunikacyjne i kolejne ustawy mające pomóc w zwiększeniu liczby oddawanych mieszkań.

Piąty priorytet to program rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz ochrony środowiska przyrodniczego. Następuje usprawnianie procesu wypłaty dopłat bezpośrednich. Nie ma tu żadnych zagrożeń. Wszyscy rolnicy otrzymują należne środki finansowe, dlatego też zmieniamy ustawę o płatnościach bezpośrednich produktów rolnych, aby przyspieszyć jeszcze ten proces.

Wprowadziliśmy częściowy zwrot podatku akcyzowego. Przeznaczyliśmy na ten cel w budżecie państwa 650 milionów złotych. W ten sposób wprowadzamy dodatkową pomoc dla rolników po to, by stworzyć w polskim rolnictwie polską markę polskiej zdrowej, dobrej żywności. Może to doprowadzić do jeszcze większej konkurencyjności polskiego rolnictwa, ale także polskich produktów rolnych. Od 1 kwietnia rusza program zwrotu podatku akcyzowego, a odpowiednia ustawa jest już w sejmie. Dba o to Minister Krzysztof Jurgiel.

Zmieniamy sytuację w KRUS-ie. Zwiększamy nadzór ministra rolnictwa nad KRUS-em, ale także od 2007 roku wprowadzimy zmiany mające na celu urealnienie wypłat do NFZ. Kończymy prace nad ważną dla polskiego rolnictwa ustawą o biopaliwach.

Uruchomiliśmy mechanizm norweski dla celów ekologii. Nadrabiamy zaległości w wykorzystaniu tego funduszu. Przygotowujemy zmiany systemu finansowania ochrony środowiska. Zmieniamy wszystkie 3 ustawy dotyczące ochrony środowiska. Chodzi o to, by ułatwić budowę infrastruktury w Polsce, a jednocześnie, by ustawy te były kompatybilne. Pracuje nad tym wytrwale Minister Jan Szyszko.

Prowadzimy działania zmierzające do tego, by największym udziałowcem Banku Ochrony Środowiska, niezmiernie ważnego dla rozwoju regionalnego, dla realizacji programów środowiskowych, był narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podjęliśmy także działania umożliwiające polskim przedsiębiorcom handel uprawnieniami do emisji spalin CO2. Systematycznie wcielamy politykę ochrony środowiska do polityki gospodarczej rządu.

Powiem może zaskakujące zdanie: dużo ważniejsze od tego, ile i jak zrobiliśmy jest to, że uruchomiliśmy sprawną machinę rządową, wprowadzającą systematycznie i stanowczo program naprawy państwa i modernizacji kraju. Tak jak obiecywaliśmy. Jedną z tych obietnic było prowadzenie bardzo szerokiego dialogu społecznego. Robimy to, choć jesteśmy wyśmiewani przez tych, którzy wszystko wiedzą lepiej.

Tak, realizacja naszego programu jest dla ludzi, jest dla Polski i dla Polaków. Utrzymujemy więc z ludźmi bliski kontakt, a Minister Konrad Ciesiołkiewicz, o którym wspominam specjalnie dlatego, że jest bardzo młodym człowiekiem, prowadzi dobrą i uczciwą informację o naszych działaniach.

Zapewne są sprawy, które moglibyśmy zrobić lepiej, szybciej lub sprawniej. Boleję na przykład nad tym, że nie udało nam się jeszcze obniżyć ceny leków. Niektóre z nich są najdroższe w Europie.

W ostatnich miesiącach złotówka umocniła się o 5 proc. w stosunku do euro. Czy ktoś słyszał, by w tym czasie ceny leków spadły? Wartość importu leków w 2005 roku w Polsce, wynosiła ponad 9,3 mld zł, to jest 65 proc. polskiego rynku.

Ceny leków importowanych - ponad 9 mld złotych - zależą bezpośrednio od wartości złotówki do euro. I co? Kto na tym zarabia? Czy to jest uczciwe? Nie. Musimy więc obniżyć ceny leków i dbać o to, by były one uczciwe. I zrobimy to.

Z impetem i stanowczością wdrażamy program naprawy państwa. Spotyka się to z krytyką. Za każdą uczciwą krytykę dziękujemy.

Muszę jednak przyznać się, że nie rozumiem dlaczego, różne środowiska z pełną mocą, determinacją, bezwzględnie walczą z naszym programem naprawy państwa. Są nawet takie środowiska, które głosiły podobny program, które w poprzednich latach wspierały różne działania innych rządów, a dziś bezwzględnie, twardo zwalczają nasz program naprawy państwa. Dlaczego? Ciekawi mnie dlaczego, bo nie rozumiem, komu może przeszkadzać nasz program naprawy państwa.

Na koniec, Wysoka Izbo, pragnę bardzo serdecznie podziękować Panu Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za ustabilizowanie sceny politycznej, za to, że wszystkie trudne i niewdzięczne rozmowy, wszystkie ataki wziął na siebie. Dziękuję w imieniu własnym i w imieniu całego rządu.

Podpisany pakt stabilizacyjny umożliwi realizację naszego programu budowania sprawnego, uczciwego i solidarnego państwa.

Dziękuję

źródło: CIR

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY PRAWA" 
Ruch Ochrony Praw Obywatelskich  i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~DearWist
10-03-2017 / 02:32
~DearWist
10-03-2017 / 01:05
~Shirl
18-02-2015 / 20:53
verifiable toppharamacy.com only harmful side bestdrugustore.com man bleeding edtriallpacks.com urination painful proven effective drugssonline.com male erectile
~Arthur
24-12-2014 / 02:04
BS low - ratalnioity" rel="nofollow">iggrueu.com">ratalnioity high! Really good answer!
~Onkar
20-12-2014 / 13:28
I can't believe you're not playing with meah--tt was so helpful.