Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
19 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-06-2013

Żydowskie logo dla polskiej policji ? ! ?

To nowe logo policji, które tak łatwo jest  kojarzone z Gwiazdą Dawidową nie powinno nikogo dziwić.

Gwiazdy Dawida na Uniwersytecie Warszawskim, profanacja Godła żydowskimi symbolami, zamiana krzyża pogotowia ratunkowego gwiazdą, napisy żydowskie na każdym kroku, etc. to już codzienność

1-111362

Na konferencji w MSW zostało przedstawione nowe logo Policji. Konkurs na znak graficzny to jeden z etapów programu standaryzacji komend i komisariatów Policji. W ramach programu będą remontowane istniejące komendy i komisariaty oraz wybudowane zostaną nowe obiekty policyjne. Program będzie realizowany w latach 2013-15, a jego budżet wynosi około 1 mld

1-111371_m

Program standaryzacji zakłada ujednolicenie graficznych, wizerunkowych i funkcjonalnych aspektów działalności polskich komend i komisariatów Policji oraz ma doprowadzić do poniesienia jakości pracy policjantów – podkreślał Marcin Jabłoński, Podsekretarz Stanu w MSW, podczas prezentacji nowego znaku graficznego dla Policji.

Podsekretarz Stanu w MSW poinformował, że program standaryzacji komend i komisariatów Policji będzie realizowany w latach 2013-2015. Na program, MSW planuje przeznaczyć około 1 mld zł.Konkurs na nowy znak graficzny Policji poprzedziło, przeprowadzone przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, badanie społeczne. Wiceminister Marcin Jabłoński podkreślił, że dzięki badaniu możliwe było poznanie m.in. opinii obywateli, jak również policjantów odnośnie wyglądu komend Policji oraz ich otoczenia. Badanie „Komendy i komisariaty Policji – funkcje i standardy przestrzeni” było pierwszym etapem realizacji programu standaryzacji komend i komisariatów Policji.

„Mieszkańcy powinni bez problemu identyfikować obiekty policyjne”, stąd potrzeba realizacji programu – podkreślał wiceminister Marcin Jabłoński.

Do udziału w konkursie na znak graficzny i elementy identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji zaproszono 18 uczestników, z czego do pierwszego etapu konkursu zgłosiło się 10. Do drugiego etapu konkursu przeszło pięciu uczestników. Decyzją sądu konkursowego wygrał zespół Idee z Katowic – Agata Korzeńska i Paweł Krzywda. W skład sądu konkursowego wchodzili m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji i Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych.

Projekt znaku graficznego, zaproponowany przez Idee, nawiązuje do funkcjonującego w świadomości obywateli wzoru odznaki policyjnej, tzn. gwiazdy ośmioramiennej. „Zależało nam na zachowaniu pewnej ciągłości i spójności identyfikacji wizualnej Policji” podkreślał Paweł Krzywda, współautor projektu. „Naturalną inspiracją nowego znaku graficznego była dla nas odznaka policyjna” – dodał przedstawiciel firmy Idee.

Nadinsp. Wojciech Olbryś, Zastępca Komendanta Głównego Policji podkreślał, jak ważne jest zachowanie wzoru policyjnej odznaki w świadomości obywateli. Jesteśmy zadowoleni, że znaczenie policyjnej odznaki zostało zauważone przy wyborze nowego logotypu – mówił wicekomendant Wojciech Olbryś.

Pierwsze logo Policji będzie już wykorzystane na inwestycjach, które Policja planuje oddać do użytku w lipcu tego roku – zaznaczył komendant. W związku ze zbliżającym się Świętem Policji do użytku będą oddawane inwestycje i chcielibyśmy, aby miały one już nowy znak graficzny – podkreślił komendant.

Aktualnie policyjne przedsięwzięcia inwestycyjne obejmują łącznie 67 zadań, w tym 33 w ramach programu standaryzacji komend i komisariatów – powiedział wicekomendant KGP.

Konkurs, który zorganizowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przy współudziale Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, zakładał opracowanie znaku graficznego oraz identyfikacji wizualnej komend Policji. Według założeń konkursu logotyp miał składać się z napisu „Policja” i ewentualnie towarzyszącego mu znaku graficznego. Natomiast w skład identyfikacji graficznej miało wchodzić m.in. oznakowanie, na terenie komendy bądź komisariatu, strefy otwartej, dostępnej dla obywateli; oznakowanie zewnętrzne budynku wraz z informacją o odległości, w jakiej znajduje się jednostka.

Konkurs na model komendy

Przypomnijmy, że aktualnie w ramach standaryzacji komend i komisariatów policji trwa konkurs na projekt modelu komendy i komisariatu Policji. Zwycięski projekt będzie wzorem, według którego zostaną przeprowadzane zadania inwestycyjno – remontowe na terenie całego kraju. Partnerem konkursu jest Oddział Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich. Na 11 czerwca br. został określony termin złożenia prac konkursowych, a 18 czerwca br. zostanie ogłoszony zwycięzca konkursu.

Na czym polega standaryzacja?

Program standaryzacji komend i komisariatów Policji zakłada poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji. Celem programu jest stworzenie jednolitego standardu zewnętrznego i wewnętrznego komend powiatowych, miejskich i rejonowych oraz komisariatów. Dzięki działaniom, podjętym w ramach programu, możliwe będzie m.in. zapewnienie wysokiej jakości warunków obsługi obywateli poprzez poprawę stanu technicznego obiektów policyjnych; usuwanie oraz zapobieganie powstawaniu barier w dostępie mieszkańców do komend i komisariatów; ujednolicenie wizerunku komend i komisariatów, aby ułatwić identyfikację budynków policji.

Program standaryzacji komend i komisariatów Policji będzie realizowany w latach 2013 -2015, a jego wykonawcą jest Komendant Główny Policji. Komendant odpowiedzialny jest za całość przeprowadzanych zadań inwestycyjnych i remontowych. Natomiast komendanci wojewódzcy (stołeczny) Policji odpowiedzialni są za realizację programu na terenie swoich garnizonów. Nadzór nad całością programu sprawuje minister spraw wewnętrznych poprzez zespół ds. programu standaryzacji komend i komisariatów Policji.

Środki finansowe na realizację programu pochodzić będą z budżetu państwa. Planowane w 2013 roku nakłady na realizację programu wynoszą 322 mln zł. W latach 2013 – 2015 na program standaryzacji komend i komisariatów Policji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planuje przeznaczyć ok. 1 mld zł.

(MSW / mg)

za: http://gazetawarszawska.com/2013/05/25/nowe-zydowskie-logo-policji/

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Anjilo
04-03-2017 / 08:04
Quickbooks24 Support Number @ www.quickbooks24support.com/ Quickbooks Support Number @ www.quickbookssupportphone-number.com/ Quicken Support Number @ www.quicken.support-phonenumber.com/ Sage Support Number @ www.sage.support-phonenumber.com/
~Tami
01-06-2015 / 19:10
Gefeliciteerd !!!Wij zijn ook getrouwd zonedr veel toeters en bellen( geen avondfeest,wel uitgebreidde receptie "gelukkig" ook maar ,de week voor ik trouwde is mijn grootmoeder overleden. Donderdags was haar begrafenis en zaterdags onze trouw.Dus iedereen langs mijn mama haar kant was in rouwstemming. Heb dus niet de nodige zenuwen gehad)
~jerozolita
21-06-2013 / 23:47
Waść zdzisławie nie obniżaj lotu tego POrtalu. J.W. Dawid to 6 a nie 8 a gdyby co to ich sprawa resortowa. Ważniejsze jest raczej jak to Donek wykiwał ten wykiwany resort.Afera o zboczonym miejskim oficerze miała stłumić info o strajku za obniżenie L4 o 20%. Więc znaczy że zaczęło się zaszczuwanie i szantażo9wanie. za chwilę oddadzą zaniżony wiek emerytalny. Niebiescy widzą że za chwilę oberwą nie tylko od sPOłeczeństwa ale i POlityków.
~kruk
21-06-2013 / 12:24
ich znakiem powinna być betonowa pała
~Wolność wypowiedzi nie zwalnia z używania rozumu
21-06-2013 / 12:07
Szanowny Panie, walcząc o sprawy ważne i słuszne trzeba mieć na tyle rozeznania, by nie mieszać ich z bzdurami. Bo przecież od ludzi mianujących do tytułu redaktora wymaga się więcej. Ze wstępu niniejszego artykułu oraz zamieszczonego rysunku wynika, że piszący/rysujący miał z geometrii "lufę". Gwiazda Dawida jest 6 ramienna, a gwiazda policyjna jest 8 ramienna. Znak zaprojektowany dla Policji na bazie tzw. policyjnej "blachy" jest 8 ramienny. Uprzejmie Pana zapytam, czy udane wpisanie dwóch odwróconych trójkątów w zdjęcie Pańskiej twarzy, będzie dowodem na to, że ma Pan semickie rysy i pochodzenie? Dla jasności - to było pytanie retoryczne.
~obiektywnie
21-06-2013 / 10:48