Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
19 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
  PROKURATORA GENERALNEGO I  MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Sprawdzenie proceduralne faktów przerasta kompetencje sędziego M. Olszewskiej

Moje zażalenie do sądu okręgowego...

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Anjilo
04-03-2017 / 08:38
Quickbooks24 Support Number @ www.quickbooks24support.com/ Quickbooks Support Number @ www.quickbookssupportphone-number.com/ Quicken Support Number @ www.quicken.support-phonenumber.com/ Sage Support Number @ www.sage.support-phonenumber.com/
~Lorrie
04-01-2015 / 19:36
What an awesome way to explain this-now I know evrhyteing! pazldiqn.com [url=xwulsjgumrm.com]xwulsjgumrm[/url] [link=qkjarp.com]qkjarp[/link]
~Independence
24-12-2014 / 02:50
~Rose
20-12-2014 / 14:17
Ad R. Proche1zka: moc děkuji za postřeh ohledně toho, že maďarskfd dastavned soud me1 vltasně seddlo v Ostřihomi a nikdy se tam nesche1zed. Mysledm, že proble9m justičned metropole spočedve1 trochu take9 v povaze Čechů: jsou to v podstatě pohodlned hobiti, kteřed nejsou zvykled opouštět sve9 nory a stěhovat se za praced. Proto možne1 někdy zbytečne9 dojedžděned. Když už me1m bfdt hubatfd, tak Morave1ci jsou v tomto horšed než zbytek země: pre1vnickfd trh v Brně je toho předkladem. V Brně samotne9m je přesycen, zatedmco v jinfdch če1stech Republiky (oba severy, ale i Praha) je tomu naopak. Nicme9ně Morave1ci, kteřed absolvovali brněnskou fakultu, budou raději bre1t zaměstne1ned zde se směšnfdm platem, než se odstěhovat za praced jinam. Med obledbened Brňane9 budou toto přisuzovat kouzlu te9to metropole, kterou nened nikdo schopen opustit. Dobre1, nebudu jim to rozporovat. Nicme9ně akceptuji-li pre1ci u zaměstnavatele v jine9m městě ste1tu, tak bych měl asi bfdt připraven se za praced přestěhovat. Pokud tak z osobnedch důvodů učinit nechci či nemohu, tak mi nened jasne9, proč svůj osobned proble9m přene1šet na danou instituci a naředkat nad jejedm nespre1vnfdm umedstěnedm. Vfdraz Česko je pahfdl, kterfdm mi bohužel nejde přes pysky. Nejsem že1dnfd centrik, ale předliš mi tam chybed ta druhe1 če1st.Ještě jeden postřeh: když jsem dnes proche1zel monitoring tisku, opět mě zarazilo, kolikre1t se (ste1le ještě) objevuje geograficke9 určened vrcholnfdch soudnedch instituced: nikoliv že Nejvyššed spre1vned soud rozhodl, ale že Nejvyššed spre1vned soud v Brně rozhodl, stejně jako dastavned soud v Brně apod. Nevedm, jestli je to kouzlo nechtěne9 anebo jestli se tedm pražšted novine1ři snažed vyje1dřit svůj odstup, ale už by jim možne1 mělo bfdt vysvětleno, že vrcholne9 soudy jsou předslušne9 pro cele9 fazemed Česke9 republiky a že že1dnfd Nejvyššed spre1vned soud v Praze nened.