Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
3 lipca 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

ILE KOSZTUJE OPRACOWANIE KORUPCJI?

OSTATNIO ZBULWERSOWAŁY MNIE INFORMACJE   O KOSZTACH RAPORTU NA TEMAT KORUPCJI W POLSCE.-  czyli mapy korupcji w Polsce. Dokładne wyliczenia tego projektu, zresztą wzięte ze strony TRANSPARENCY INTERNATIONAL POLSKA to: BUDŻET MAPY KORUPCJI = 117.900 ZŁ-$28.271
Za tą cenę można by wielu bezrobotnych nakarmić, wybudować niezły lokal itp. Czy ten raport coś zmienił? Korupcja była i stale się zwiększa... 

TYTUŁ PROJEKTU:
Mapa Korupcji w Polsce. Szczegółowe przedstawienie problemu korupcji w Polsce. Określenie skali zjawiska, jego nasilenie w poszczególnych regionach Polski i dziedzinach życia społecznego. Analiza przeprowadzona na podstawie wycinków prasowych zbieranych od 1 września 2000 roku do 1 października 2001 roku oraz bogatej dokumentacji własnej. W oparciu o te materiały powstanie po raz pierwszy w Polsce Mapa Korupcji w Polsce ukazująca natężenie różnych typów zdarzeń korupcyjnych w poszczególnych województwach, powiatach i gminach.

TŁO PROBLEMU:
27 czerwca 2001, już po raz X Transparency International, ogłosiła Indeks Postrzegania Korupcji, szeregujący 91 krajów według stopnia ich skorumpowania W raporcie czytamy: Najnowszy Indeks wskazuje na istnienie ogólnoświatowego kryzysu korupcyjnego. W tym roku Polska znalazła się na 44 miejscu, w zeszłym roku sklasyfikowana była na 43.
Zaangażowanie się w walkę z korupcją, wynika z naszego głębokiego przekonania, że zjawisko takie jest jednym z podstawowych przyczyn biedy na świecie. Stanowi także zagrożenie dla stabilności państw rozwiniętych i zamożnych. W ciągu ostatnich dwunastu lat, w Polsce zachodziło wiele zmian, tworzenie nowych zasad funkcjonowania państwa. Niestety równocześnie z wieloma pozytywnymi zmianami, jakie przyniosły poprzednie lata, pojawił się odpowiednie mechanizmy i warunki dla rozwoju korupcji. Istnienie tego zjawiska bardzo negatywnie wpływa na obraz życia publicznego, podważa zaufanie społeczeństwa do państwa i ludzi pełniących kluczowe funkcje w państwie.

CELE RAPORTU:
* zobrazowanie skali zjawiska korupcji w Polsce
* ukazanie luk prawnych, niedociągnięć systemowych, organizacyjnych
* zilustrowanie skuteczności instytucji państwa w walce z korupcją
* ukazanie powiązań pomiędzy strukturami państwa, osobami prywatnymi, biznesem
* propozycje zmian w ustroju państwa i poszczególnych gmin
* wskazanie przenikania się polityki i biznesu

OPIS ZADAŃ:
1. Stworzenie Kalendarium zdarzeń korupcyjnych
Interesują nas tylko fakty i ich zestawienie. Opis ich będzie krótki i obiektywny, bez komentarza. Tylko analiza wycinków prasowych, a także spraw znajdujących się w naszym bogatym archiwum. Będzie ona przedstawiona w formie tabel i wykresów. Tabele są podzielona na następujące kategorie:
Data, dziedzina, funkcja osoby, opis, miejsce zdarzenia, kategoria zdarzenia, wszczęte postępowanie, ewentualne dodatkowe informacje, źródło informacji, data informacji prasowej
2. Na podstawie tabel i wykresów dokładne narysowanie Mapy korupcji w Polsce.
W sposób jasny i przejrzysty zobrazuje skalę zjawiska. Będzie nie tylko integralna częścią książki, ale także ma stać się kolorowa wkładką, która zostanie zamieszczona w prasie.
3. Po przeanalizowaniu tabel z opisami zdarzeń korupcyjnych powstanie krótka część końcowa pt.: �Wnioski�:
Zdiagnozowanie zjawiska. Ustalenie gdzie znajdują się luki prawne i systemowe, jakie należy wprowadzić ustawy, uchwały na poziomie lokalnym, jak i państwowym dla zmiany istniejącej sytuacji. Analiza ma ukazać, że korupcja w Polsce jest poważnym problemem społecznym dotykającym wszystkich dziedzin życia społecznego. W tej części prac weźmie udział prawnik i socjolog.

GRUPA DOCELOWA:
Przedstawiciele władz centralnych, włącznie z prezydentem RP, premierem, przedstawiciel władz lokalnych, pracownicy sądów, dziennikarze, biblioteki uniwersyteckie.

SPODZIEWANE REZULTATY:
Dokładne zdiagnozowanie problemu społecznego jakim jest korupcja, we wszystkich kategoriach życia społecznego. Pozwoli to na określenie działań, których podjęcie jest niezbędne do ograniczenia skali tego zjawiska. Uświadomienie członkom władz na poziomie lokalnym jak i na poziomie centralnym ogromu problemu jakim z całą pewnością są działania korupcyjne. Te informacje przedstawione jasno i przejrzyście powinny zmobilizować ich do walki z tym zjawiskiem oraz do podjęcia działań prewencyjnych. Planujemy, aby �Mapa korupcji� ukazywała się co roku.

RAPORTY:
Książka oraz raport finansowy po zakończeniu promocji wydawnictwa. Konferencje w kilku regionach polski (ok. 4) wraz z dziennikarzami opisującymi zjawiska korupcyjne. Wycinki prasowe

WKŁAD WŁASNY WYKONAWCY PROJEKTU:
Zebranie, posegregowanie i opisanie kilkunastu tysięcy wycinków prasowych. Uporządkowanie według tych samych wskazówek dokumentacji będącej w posiadaniu TI-Polska. Następnie opracowanie merytoryczne zebranego materiału . Przygotowanie listy adresatów raportu. Po wydaniu książki zorganizowanie konferencji propagującej raport.

DOTYCHCZAS PODJĘTE DZIAŁANIA:
Zorganizowanie kilkunastoosobowej grupy młodych ludzi pracujących nad tym projektem, posegregowanie wycinków prasowych, ich wstępna analiza, opracowanie metody pracy, stworzenie tabel

DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:
1 grudnia 2001 roku
CZAS TRWANIA PROJEKTU:
6 MIESIĘCY
BUDŻET :
Wycinki prasowe ( przez 13 miesięcy) 16.617 złotych-$3.984
Koszty wydania 5000 egzemplarzy, przy założeniu, że książka będzie miała 400 stron:
Redakcja 2380 Korekta 1060 Projekt plastyczny okładki: 500 Łamanie: 4400 Druk: 400000
Razem druk: 48.340 zł-$11.592
Dystrybucja- 14.000 (znaczek, koperta)+ wynagrodzenie os pakującej-1.250zł = 15.250 zł-$3.650
Zorganizowanie konferencji: 6000 złotych=$1.428
Wynagrodzenie osób uczestniczących w projekcie: w tym
*prace merytoryczne osób uczestniczących w projekcie (15 osób po 666 złotych)- 9990zł-$2.390
*prace ekspertów (3 ekspertów: prawnik, socjolog, etyk)- 6000 zł-$1.438
*praca księgowego (3 miesiące po pół etatu)- 3000 zł-$719
*opracowanie graficzne- 6000 zł-$1.438
*koordynator( 120 dni po 50 zł)- 6000 zł-$1.438

W sumie koszty osobowe 30.990 złotych-$7.430
Koszty administracyjne (materiały biurowe, telefony, faxy, etc)-700 zł-$167
RAZEM BUDŻET MAPY KORUPCJI= 117.900 ZŁ-$28.271}
....tak, ale co o tym myśleć?...

 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników.

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Anjilo
04-03-2017 / 08:48
Quickbooks24 Support Number @ www.quickbooks24support.com/ Quickbooks Support Number @ www.quickbookssupportphone-number.com/ Quicken Support Number @ www.quicken.support-phonenumber.com/ Sage Support Number @ www.sage.support-phonenumber.com/