Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
3 lipca 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Czy w Polsce można faktycznie ukraść wszystko?

Choć to pytanie wydaje się abstrakcją, to wcale tak nie jest. Z własnego doświadczenia, , otrzymywanej korespondencji i doniesień medialnych  śmiało mogę potwierdzić: W POLSCE MOŻNA UKRAŚĆ WSZYSTKO... i bardzo smutna jest ta prawda. A bez wątpienia przyczyną tego stanu jest miernota i impotencja (czytaj - skorumpowanie)  naszych organów (nie)sprawiedliwości.
Jeżeli jestem w stanie zrozumieć wszystkich "złomiarzy", którzy kradną pokrywy kanalizacyjne dla swojego przeżycia, to okradanie społeczeństwa przez tych  "z białymi kołnierzykami" nie znajduje już żadnego usprawiedliwienia społecznego.
Parę lat temu byłem zaskoczony, że ukradziono mi całą firmę. Dzisiaj wiem, ze nie jestem ani tym pierwszym, ani ostatnim. Że rozkradanie majątku społecznego i prywatnego wciąż trwa, co pokazywane jest w szeregu programach telewizyjnych i medialnie nagłaśniane.  Kradnie się nie tylko złom, ponieważ jego cena ostatnio wrosła (idzie do Chin), ale np. urzędnicy administracji państwowej - w tym sędziowie, kradną całe budynki pożydowskie korzystając z nieustalonego stanu własnościowego, czy działki budowlane, które "dziwnym cudem papierowym" stają się ich własnością od kiedyś tam...   
Wszelcy lobbyści potrafią nie tylko potrafią ukraść całą firmę wraz z pracownikami, ale nawet okraść bank, a nawet całe społeczeństwo matacząc akcjami giełdowymi, lub jak ostatnio widzimy na przykładzie afery orlenu - kosztami paliw i energii elektrycznej.   
Można zakupić sobie ustawę parlamentarną, sprzedać istotną dla bytu narodu infrastrukturę - jasne że w Polsce wszystko jest możliwe - należymy do najbardziej skorumpowanych krajów świata. Bez wątpienia, jedną z istotnych przyczyn takiego stanu faktycznego jest brak odpowiedzialności prawnej i prywata samych organów sprawiedliwości - sędziów i prokuratorów za robione przekręty. W końcu większość tych kradzieży uprawamacnia skorumpowany sąd.  

Tu postanowiłem przedstawić sprawy interwencyjne - przesyłane mi informacje o wszelkich mataczeniach sędziów. Jasne, że Wysoki Sąd to nie budynek, tylko osoby z nazwiskiem i imieniem, które mają na celu przestrzeganie i ochronę PRAWA, a często korzystając z immunitetu działają odwrotnie... smutna to prawda w skorumpowanym od dołu do samej góry (rządu) państwie...

zaczynam od sprawy M. Sikorskiego

Konin, 16 listopada 2004r.

Pan Marek Sikorski

Znany znakomicie Organom Państwa
Adres dla korespondencji:
Urząd Pocztowy Pan Marek Sikorski 
ul. Klasztorna 3Przegródka Pocztowa Nr 3 
62-563 Licheń Stary


Prezes Rady Ministrów

Pan Marek Belka

Szanowny Panie

              Działając na podstawie źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, a określonego w rozdziale III Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – w szczególności na podstawie przepisu ustawy Kodeks Postępowania Karnego art. 304 w związku z przepisem, art. 1 Protokołu nr 1 „Ochrona własności” Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności żądam podjęcia działań zmierzających do aresztowań osób ze środowiska Konińskiego – „oszustów sądowych”, złodziei oraz tych, którzy usiłowali zabójstwa mojej osoby i którzy przez kilka lat znęcali się fizycznie i psychicznie nade mną, tylko dlatego, że okazałem się być człowiekiem kulturalnym, uczciwym i inteligentnym. Dlatego, że potrafiłem w sytuacji przez nich sprowadzonego zagrożenia dla mojej osoby (także dla Mojej Rodziny, dla moich Partnerów Gospodarczych, dla Bliskich mi Osób) postąpić w sposób właściwy wręcz genialny! Czyli ubezpieczyłem się od ryzyka, które oni na mnie sprowadzili! Działając wówczas absolutnie jawnie ubezpieczyłem się od tego ryzyka, które oni na mnie sprowadzili.

Uprzejmie proszę sprawdzić Panie Profesorze, że na zgłoszone przeze mnie do prokuratury zawiadomienie o kradzieży mojego domu wraz z jego wyposażeniem i rzeczami osobistymi oraz gotówką organy prokuratury nie zachowały się w sposób zgodny z ustawą.

Teraz, gdy w lipcu 2004r. złożyłem do Sądu Okręgowego w Poznaniu XII Wydział Cywilny pozew o wydanie nakazu zapłaty odszkodowania w związku z kradzieżą w/w Sąd Powszechny nie tylko, że nie wypełnia swoich ustawowych obowiązków właściwie, lecz np. Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny w Koninie wręcz kombinuje, mataczy, potwierdza nieprawdę, co do okoliczności mającej znaczenie prawne... Funkcjonariusze tegoż Sądu dopuszczają się między innymi nie dopełnienia obowiązków służbowych, przekroczenia uprawnień...

Proszę być poinformowanym i proszę wiedzieć, że tym swoim pismem (aneks do pliku pism z dnia 13 listopada 2004r.) obywatel Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek Sikorski szuka rozsądnych i skutecznych możliwości przedstawienia swojej sprawy właściwym władzom, w celu zakwestionowania środków będących ingerencją w prawo wynikające z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – „Ochrona własności”.

Jako istotną prezentuję w załączeniu moją korespondencję (dwa pisma) z Sądem Okręgowym w Koninie I Wydział Cywilny.

Proszę! Niech Pan Marek Belka zachowa się jak prawdziwy Profesor i uświadomi sobie właściwie, że ci spekulanci publiczni, o których piszę narazili Państwo Polskie na wypłatę obywatelowi Panu Markowi Sikorskiemu ogromnych kwot odszkodowań płatnych z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia. Przy tym narazili tego obywatela, który powiem nieskromnie może być wzorem człowieka, na tortury fizyczne, psychiczne i moralne.

Ponieważ powyższe jest tak oczywiste, że nie ma, co do tego żądnych wątpliwości oraz ponieważ wszystkie inne dotychczasowe sposoby działania nie dały właściwego rezultatu (w rozumieniu przepisów prawa obowiązującego w Polsce), dlatego ośmielam się angażować w sprawę osobiście Pana Profesora Marka Belkę.

Przepraszam za taką moją postawę i z góry dziękuję za osobistą interwencję.

Łączę wyrazy szacunku                                                    Marek Sikorski

 

 Pan Marek Sikorski dla swojej osoby (także Rodziny, Partnerów gospodarczych, ... ) przewidywał i obawiał się, że zaistnieje!

 

„Nie jest winny wyłącznie ten, kto z rozmysłem przeinacza prawdę, ale w równym stopniu ponosi ja ten, kto z lęku, że nie okaże się doświadczony czy nowoczesny, zdradza ją, przyjmując dwuznaczną postawę”.(Jan XXIII)

 „Módlmy się, abyśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, a przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”. (ostatnie słowa ks. Jerzego Popiełuszki skierowane do wiernych 19.10.1984r.)

„Musicie od siebie wymagać nawet, jeśli inni od was nie wymagają”.

(Jan Paweł II)

 Dot.: Sprzeciw do pisma Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny w Koninie. 
62-510 Konin, ul. Energetyka 5 Skr.poczt. 24
Do : Sąd Okręgowy w Koninie I Wydział Cywilny
62-510 Konin, ul. Energetyka 5
Do wiadomości: Kilku tysięcy Moich Szanownych Adresatów na terenie 
Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady.
Od Powoda: Pan Marek Sikorski, syn Pawła, lat 39, znany znakomicie Organom Państwa!

Wykształcenie                   : Wyższe – Politechnika Poznańska. Wydział Elektryczny
Zawód: Zarządzanie. Przedsiębiorca. Patriota. Przyszły Prawnik

Pobyt: Tymczasowo : * na terenie posiadłości Rodziców Janiny i Pawła Sikorskich we wsi Skobielice k/Koła 
      * na terenie Sanktuarium Maryjnego w Licheniu k/Konina albowiem 
funkcjonariusze Prokuratury oraz Sądu Rejonowego, obie jednostki w Koninie, ukradli mi mój dom. Tymi złodziejami są: Szcześnik (prokurator), Wieczorek (sędzia), Ugorski, Gabrielski (policjanci), Szaszkowski (Prezes Sądu Rejonowego), Miastkowska (Prezes Sądu Okręgowego),
 ...Adres dla korespondencji: Urząd Pocztowy Pan Marek Sikorski 
ul. Klasztorna 3 Przegródka Pocztowa Nr 3 62-563 Licheń Stary 
e-mail: prawo_marek@gazeta.pl  tel. Nr 0 697 436 537
Posiadanie: Właściciel dwóch firm. Majątek przekracza wartość
dziesięciu bilionów złotych! Aktualnie występuje także w formie wierzytelności bezspornych, wymagalnych i przeterminowanych w rozumieniu ustawy względem dłużnika - Skarbu Państwa!
Cel życia: Być  Dobrym Człowiekiem!
Wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna, Rozum, Miłość!
Zadanie: „Banda kilkuset spekulantów publicznych musi uklęknąć”, albo Pan Marek Sikorski musi umrzeć. Nie ma innych możliwości!
Skutki: Zwycięża praworządność! Czyli skutecznie złożono niniejszy sprzeciw! Czyli wydano nakaz zapłaty! Motto życia: „Jeżeli zrobię wszystko co jest w mojej mocy, reszta nie do mnie należy i dlatego największe burze nie zamącają głębi spokoju”. 
Zachowując najwyższą powagę oraz zachowując szacunek dla prawdy, oraz podkreślając mój szacunek  dla skuteczności przepisów prawa obowiązującego w Polsce, a wskazanych w Rozdziale III Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przy tym oczywiście nieustannie zachowując uznanie dla rozumu oraz dla doświadczenia życiowego we wzorcowym państwie prawa.  Działając wcześniej, teraz i nieustannie w dobrej wierze, składam ten sprzeciw na podstawie źródeł powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej i czynię to w formie oświadczenia woli (art. 60 k.c.) Nr 450 z dnia 21 października 2004r., Pana Marka Sikorskiego – tu Powoda.Podkreślam przy tym szczególne znaczenie art. 8, art. 13, art. 17, art., 18 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Zob. proszę art. 91.1, 91.2 i 91.3 Konstytucji RP) oraz pracy Anny Jędrzejewskiej „Koncepcja oświadczenia woli w prawie cywilnym”, w której autorka stwierdza: „Zakładając, że zamiar oświadczającego rozumieć należy jako chęć osiągnięcia pewnego skutku gospodarczego i osiągnięcia go jako skutku prawnego, dokonujemy rozszerzenia pojęcia oświadczenia woli. Obejmujemy nim, bowiem nie tylko samą ustną wypowiedź lub konkretne zachowanie, lecz rozumiemy je jako pewien ciąg zachowań, którego końcowym punktem jest to właśnie, co według tradycyjnego pojęcia uznawane było za oświadczenie woli jako akt oderwany od dotychczasowego postępowania „oświadczającego” i mimo, że owo zachowanie nie spełniło jeszcze samodzielnie warunków uznania go za oświadczenie – przyjmujemy, iż wpływa ono na ostateczny kształt prawnie doniosłego oświadczenia woli”. Zatem istotne, ważne i skuteczne są razem z tym niniejszym, wszystkie wcześniejsze pisma, starania, czyli działania Powoda Pana Marka Sikorskiego dotyczące afery kradzieży domu tymczasowo aresztowanego (tu Powód) Pana Marka Sikorskiego przez funkcjonariuszy państwowych: Szczesiak (prokurator), Ugorski, Gabrielski (policjanci), Wieczorek, Szaszkowski), Miastkowska (..) (sędziowie!).

W czasie, kiedy Sąd Rejonowy w Koninie stosował wobec Powoda Pana Marka Sikorskiego (zastosował i stosował z rażącym naruszeniem przepisów prawa obowiązującego w RP) areszt tymczasowy, czyli, podczas kiedy Państwo reprezentowane przez swoją jednostkę – Sąd Rejonowy w Koninie odpowiadało za wszystko, co dotyczy tego obywatela i to nawet pod względem moralnym, albowiem to stanowią postanowienia Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Protokoły do niej i Orzecznictwo Europejskiej Komisji i Trybunału Praw Człowieka. Przy tym jest to tak oczywiste, że nie ma, co do tego żadnych wątpliwości. Czyli dotyczące tego przedmiotowego powództwa Powoda Pana Marka Sikorskiego, ale nie w takim kształcie lub brzmieniu, jak to przedstawił Sąd Okręgowy w Koninie I Wydział Cywilny, w swoim nienazwanym piśmie.

Zatem tu należy stwierdzić kategorycznie, że Sąd Okręgowy w Koninie I Wydział Cywilny, usiłuje dokonać przestępstwa określonego w ustawie kodeks karny art. 271 §1 k.k.

Albowiem Powód Pan Marek Sikorski złożył w Sądzie Okręgowym w Poznaniu XII Wydział Cywilny, dnia 20 lipca 2004r. pismo procesowe (Załącznik 1):

„Dot.                   : Pozew o wydanie nakazu zapłaty.

Pozwany                   : Skarb Państwa reprezentowany przez jednostkę – Sąd

Rejonowy w Koninie ul. Wojska Polskiego”.

 Zatem oświadczam, że składam ten sprzeciw albowiem pismo nienazwane – w/w Sądu Okręgowego w Koninie I Wydział Cywilny, z dnia 14.10.2004r. sygn. akt. IC 1053/04 nosi wyraźne i nie budzące żadnych wątpliwości, znamiona przestępstw! Przestępstw określanych w ustawie kodeks karny! Patriota, inteligentny i wykształcony człowiek, człowiek doświadczony zawodowo i w sporze z Państwem Polskim, jakim jest oczywiście Powód Pan Marek Sikorski, nie może sobie pozwolić na bezczynność, podczas, gdy dostrzega, iż Sąd Powszechny w jego Ojczyźnie – Sąd Okręgowy w Koninie I Wydział Cywilny, dopuszczając się przestępstw określonych w ustawie kodeks karny i działa w celu zrobienia idioty z Powoda Pana Marka Sikorskiego. Przy tym szkodzi Ojczyźnie Naszej ten Sąd!

Wiedza oraz inteligencja i odwaga Powoda Pana Marka Sikorskiego wystarczyły, aby dostrzec w sprawie tego powództwa sygn. akt IC 1053/04, dostrzec właściwie ze względu na brzmienie art. 82 i art. 83 Konstytucji RP w działaniu Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny:

1.           Że ten bezczelny Sąd usiłuje rozpatrywać sprawę z powództwa Powoda Pana Marka Sikorskiego w/w, ale przy tym uprawniona osoba poświadcza w dokumentach procesowych nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne. W szczególności określiła tym razem to powództwo Powoda Pana Marka Sikorskiego jako o zapłatę.

Powód wie i już wszyscy wiedzieć powinni na zasadzie standardu dowodowego „bez uzasadnionych wątpliwości”, że ten ktoś funkcjonuje w negatywnym mechanizmie myślowym względem Ojczyzny i względem Powoda. Jest to na pewno Członek Zorganizowanej Grupy Przestępczej, który wpłynąć musiał na czynności urzędowe tegoż Sądu Okręgowego w Koninie I Wydział Cywilny, że ten Sąd dopuszcza się tego przestępstwa oraz szeregu innych!

Niech ustali to Prokurator – czy jest to SSO – Przewodniczący, czy może Pani prezes Sądu Okręgowego w Koninie, czy może jeszcze ktoś inny?

2.           Że ten bezczelny Sąd usiłuje zastraszyć Powoda Pana Marka Sikorskiego czyli właściwie działa na Powoda Pana Marka Sikorskiego, przemocą lub groźbą bezprawny w rozumieniu ustawy!

Dlatego uprzejmie przypominam! „Wszyscy są wobec prawa równi Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”.

Ponieważ Powód Pan Marek Sikorski nie jest idiotą oraz nie pozwoli zrobić z siebie idioty. Zatem Powód Pan Marek Sikorski tu i teraz oraz do tego Sądu wnosi sprzeciw, a do Sądu Apelacyjnego wnosi pozew o ustalenie czy Sąd Okręgowy w Koninie I Wydział Cywilny mataczy oraz czy przy tym mataczeniu naruszył przepisy ustawy kodeks karny. Oraz o ustalenie czy tryb i wymagania, jakie zastosował w tym przedmiotowym piśmie wykraczają poza te, które Nasz ustawodawca przewidział dla takich sytuacji? Albowiem jest uzasadnione podejrzenie, że Sąd Okręgowy w Koninie I Wydział Cywilny przekroczył swoje uprawnienia!

Dalej, jeżeli jednym ze sprawców kradzieży domu Powoda może być Pani Ewa Miastkowska, to czy w takiej sytuacji ten Sąd jest sądem właściwym? Powód stoi na stanowisku, że absolutnie nie albowiem środowisko sprawców kradzieży i środowisko Sędziów Sądu Okręgowego to jest to samo środowisko! Zatem to powództwo nie może być rozpatrywane przez ten Sąd!

Oczywiście, że nie budzi żadnych wątpliwości, że dnia 16.11.2000r. rano policja przewiozła Powoda Pana Marka Sikorskiego z izby zatrzymań do jego domu przy ul. Topazowej 26/23 celem dokonania przeszukania. Zatem akta sprawy o sygn. akt 3Ds 115/00 niech będą integralną częścią niniejszego pisma – sprzeciw.

Oczywiście, że nie budzi żadnych wątpliwości, że po opuszczeniu aresztu śledczego (podczas pobytu klucze od domu zabrali funkcjonariusze państwowi podlegli Sądowi Rejonowemu w Koninie!) ustalono, że dom Powoda został skradziony i powód dał temu wyraz w swoich pismach procesowych w sprawach karnych do Prokuratury Krajowej. Zatem niech te pisma będą integralną częścią niniejszego pisma. Fakt, że dotychczas nie było żadnej właściwej i prawem naznaczonej reakcji na te profesjonalnie sporządzone pisma procesowe Powoda o kradzieży jego domu wraz ze standardem dowodowym wg Orzecznictwa Europejskiej Komisji i Trybunału Praw Człowieka nie może oznaczać niczego innego jak tylko „w sposób nie budzący wątpliwości”, że funkariusze państwowi ukradli dom Powoda! Że Powód mieszkał na ulicy Topazowej 26/23 mogą zaświadczyć świadkowie, których może ujawnić Powód kilkudziesięciu! Na żądanie Sądu.

Natomiast, że po opuszczeniu aresztu Powód tam – na ulicy Topazowej 26/23 nie mieszkał mogą zaświadczyć ci sami świadkowie! Na żądanie Sądu!

Jak również to wynika z korespondencji procesowej Sądu – Ośrodka Zamiejscowego w Koninie Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie rozwodowej Powoda, które jest w aktach tej sprawy rozwodowej, zatem te akta niech także będą integralną częścią niniejszego pisma – sprzeciw.

Co do dalszych okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie to jest ten fakt, że po kradzieży domu Powód nie miał stałego miejsca pobytu i dlatego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy aresztował Powoda pod zarzutem ukrywania. Wcześniej choćby w sprawie 3Ds 115/00 gdy Powód mieszkał przy ulicy Topazowej 26/23 nie było żadnych problemów z doręczeniem korespondencji. Zatem niech akta sprawy, o sygn. akt VIIIK 1668/04 także będą integralną częścią niniejszego sprzeciwu i niech będzie integralną częścią cała korespondencja Powoda do Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIIIK 1668/04. Także  niech  będą integralną częścią tego pisma – sprzeciw wszystkie akta sprawy z powództwa Powoda przeciwko Prokuraturze Rejonowej w Koninie o wydanie nakazu zapłaty, która zawisła przed Sądem – Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Koninie i została bezczelnie i w sposób kryminalny przez ten Sąd potraktowana i nie zakończona do dnia dzisiejszego (3 lata!). Ponadto jako integralną część niniejszego pisma składam Załącznik 2 – pismo „Kolejny monit wezwania dłużnika – Skarbu Państwa do wypłaty uprawnionemu Panu Markowi Sikorskiemu świadczenia pieniężnego aktualnie oszacowanego na kwotę 10 bilionów złotych lub monit wezwań do przyjęcia i realizacji wstępnych warunków celem zawarcia ugody”.Pomimo już znacznego upływu czasu nikt z Adresatów tego Załącznika 2 nie wniósł żadnego sprzeciwu do treści w nim prezentowanych. Zatem to jest kapitalny dowód, który „w sposób nie budzący wątpliwości” uzasadnia podstawę prawna żądania nakazu zapłaty!

Ale podstawowy jest tu zarzut przestępstw, jakich dopuścił się Sąd, które dyskwalifikują ten Sąd albowiem jest niewłaściwy. Właściwemu Sądowi Powód może na żądanie ponownie wyjaśnić, ale wszystko – wszystko zostało sprecyzowane w pozwie, który jest załącznikiem do niniejszego pisma – sprzeciw.

Żądam od Sądu złożenia z urzędu wniosku – zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury.

 „Strach to sieć, którą zły zarzuca, by nas omotać i przywieźć do upadku. Kto się boi już upadł”.    Dietrich Bonhoeffer

 Dot.                   : Sygn. akt IC 1053/04 Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny,

62-510 Konin ul. Energetyka 5. Skr. poczt. 24 – Oświadczenie woli (art. 60 k.c.) Nr 510 z dnia 11.11.2004r. Powoda Pana Marka Sikorskiego w przedmiocie podtrzymania sprzeciwu złożonego w tej sprawie uprzednio tj. 21 października 2004r. oraz w przedmiocie wykonania wezwania Sądu (które jest dowodem co najmniej dwóch ciężkich przestępstw, tj. w szczególności tych z art. 231 §2 k.k. i z art. 271 §3 k.k.) do uiszczenia tytułem opłaty sądowej kwoty 100.000 zł.-  funkcjonariusze Prokuratury oraz Sądu Rejonowego w Koninie ukradli mi mój dom. Tymi złodziejami są: Szczesiak, Wieczorek, Szaszkowski

                   Niniejszym oświadczam wobec Sądu Powszechnego i wobec Prokuratury w Rzeczypospolitej Polskiej oraz oświadczam wszem i wobec Moich Szanownych Adresatów! – Jest kapitalnym dowodem na działanie w złej wierze Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny w Koninie to działanie, w którym tenże Sąd najpierw wzywa Powoda Pana Marka Sikorskiego do uzupełnienia rzekomych braków formalnych pisma procesowego tegoż Powoda – Powoda jak w nienazwanym piśmie Sądu z dnia 14.10.2004r., a dopiero później tj. dnia 3.11.2004r. wzywa do „uiszczenia tytułem opłaty sądowej kwoty 100.000zł”, gdy okazało się, że Powód Pan Marek Sikorski zdyskwalifikował tenże Sąd jako właściwy, a wezwanie jako potrzebne i ważne!

Oświadczam, że na gruncie przepisów prawa obowiązującego w Polsce (Rozdział III Konstytucji RP) oraz na gruncie racjonalnej oceny zdarzeń, trzeba by być idiotą, żeby dać wiarę temu, co Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny w Koninie uczynił i czyni nadal w sprawie oznaczonej pod sygn. Akt IC 1053/04!!!

Przy tym oświadczam, ż Powód Pan Marek Sikorski nie jest idiotą! Zatem trzeba (art. 82 i art. 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) odważnie stwierdzić, że tenże Sąd Powszechny – Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny dopuścił się kolejnych przestępstw, które z kolei potwierdzają słuszność uprzednio postawionych zarzutów, które są ważne i są aktualne nadal! W szczególności zdaje się potwierdzać wcześniejsze zarzuty ten fakt, że teraz pismo Sądu „wezwanie...” z dnia 3.11.2004r. wystawione przez „Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny 62-510 Konin, ul. Energetyka 5. Skr.poczt. 24”, podpisała za Sąd „Pomocnik Sekretarza Dorota Wróbel”.

 Wysoki Sądzie! Prokuraturo Rzeczypospolitej Polskiej!
Moi szanowni Adresaci w Europie, w USA, w Kanadzie!

Trzeba by być idiotą, żeby dać wiarę temu, co przedstawia Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny w Koninie, że „Pomocnik Sekretarza...” może w tzw. normalnym trybie za zgodą Naszego Ustawodawcy, występować w imieniu Sądu w tak ważnych kwestiach jak opłata sądowa w kwocie 100.000zł i w tak ważnych sprawach jaką jest wydanie nakazu zapłaty odszkodowania płatnego w tytułu umowy ubezpieczenia od szkód (którą uprzednio zawarł Powód!) – tu kradzieży domu wraz z jego wyposażeniem, rzeczami osobistymi, gotówką i inne, dokonanej przez funkcjonariuszy państwowych Sądu Powszechnego (SSR Wieczorek, SSR Szaszkowski..., SSO Miastkowska) prokuratorów: Szczesiak, Figura, Kwiatkowska..., policjantów: Ugorski, Gabrielski...).

Dlatego i w tej formie składam ten sprzeciw! Dlatego oświadczam, że w związku z tą zaistniałą sytuacją mają bardzo poważny kłopot: 
* Przewodniczący I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Koninie 
* Prezes Sądu Okręgowego w Koninie Pani Ewa Miastkowska – także współsprawca kradzieży!
*
Dyrektor Departamentu Sądów Powszechnych.

Dlatego wzywam do wyjaśnienia tej sprawy przez Prokuraturę Krajową. Oczekując, aby w ramach tych żądanych wyjaśnień zostało wszczęte postępowanie karne przeciwko Dorocie Wróbel o przekroczenie swoich uprawnień oraz przeciwko Przewodniczący I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Koninie o niedopełnienie obowiązków.

Jako dowód wskazuję i składam wezwanie Sądu (standardowy formularz) w sprawie sygn. akt IC 1053/04 złożone do Powoda Pana Marka Sikorskiego, które powinno być w aktach tej sprawy, zatem na drodze urzędowej dla Prokuratury Krajowej jest łatwo dostępne! 
Dalej oświadczam! Co do kwoty 100.000zł określonej w w/w wezwaniu to należy zbadać przez Prokuraturę, czy nie jest to usiłowanie wyłudzenia albowiem istnieje wysokie prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że w tej sprawie złożonego przez Powoda powództwa o wydanie nakazu zapłaty, wezwanie do uiszczenia opłaty sądowej 100.000zł nie jest po myśli naszego Ustawodawcy!
Powód oświadcza, że chce mieć absolutną pewność, że nie doszło tu do próby wyłudzenia lub oszustwa, co jest rzeczą oczywistą przy rządach spekulantów! Niezależnie od powyższego i działając w dobrej wierze oświadczam, że dokonuję uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 100.000zł poprzez złożenie przelewu wierzytelności (art. 509 §1 k.c.) przysługującej Powodowi Panu Markowi Sikorskiemu i która jest bezsporna, jest wymagalna i jest przeterminowana w rozumieniu ustawy, na rzecz Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny na rachunek NBP O/o Poznań 86 1010146900712622 3100 0000. Wymieniony przelew wierzytelności (art. 509 §1 k.c.) prezentuję na załączniku Nr 1.
Zatem dalej korzystając z przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce (Rozdział III Konstytucji RP) – ustawy kodeks cywilny art. 513 §2 niech mój dłużnik – Skarb Państwa dokona potrącenia z wierzytelności, które przysługują Powodowi Panu Markowi Sikorskiemu, tych wierzytelności, które mu przysługują względem Powoda Pana Marka Sikorskiego z tytułu opłaty sądowej w związku ze sprawą oznaczoną pod sygn. IC 1053/04 z powództwa Powoda Pana Marka Sikorskiego o wydanie nakazu zapłaty, w kwocie 100.000zł.
Przy tym jako skuteczne i jako ważne używam także uchwały Sądu Najwyższego, która ma w SN sygn. akt CZP 40/95 – „Uiszczenie opłaty sądowej należnej od straty przez inną osobę jest skuteczne”. 
 Załączniki:                                                                                                      

1.     Przelew wierzytelności (art. 509 §1 k.c.)
2.     Oświadczenie woli (art. 60 k.c.) Nr 500

Przelew Wierzytelności (art. 509 §1 k.c.) z dnia 11.11.204r.

Niniejszym w dniu 11 listopada 2004r. działając na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny, w trybie art. 509 §1 k.c. dokonuję przelewu moich wierzytelności w kwocie 100.000zł przysługujących mi od mojego dłużnika – Skarbu Państwa na rzecz nowego wierzyciela Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny w Koninie, 62-510 Konin, ul. Energetyka 5. Skr.poczt. 24 NBP O/o Poznań 86 10101469 00712622 3100 0000. Oświadczam, że wierzytelność jest w rozumieniu ustawy bezsporna, wymagalna i przeterminowana. Dłużnik Skarb Państwa winien przekazać i jest obowiązany przekazać wierzytelności w kwocie 100.000 złotych na rzecz nowego wierzyciela na rachunek bankowy w/w w terminie 15.11.2004r. Informuję, że brak płatności we wskazanym terminie jest obwarowany karami na zasadzie akceptu milczącego wysokości 100% wartości przelewu, a sama czynność prawna przelewu wierzytelności jest ubezpieczona od wszelkiego ryzyka warunkującego realizację jego na sumę 100 miliardów złotych. O dokonaniu płatności należy poinformować dotychczasowego wierzyciela Pana Marka Sikorskiego. Ten przelew wierzytelności (art. 509 §1 k.c.) złożono „na ręce” Pana Premiera Rządu RP i Prezesa Rady Ministrów w dniu 12 listopada 2004r. listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Pan
Marek Sikorski

Czy Raczkowski wyleczy ich z tej pomroczności intelektualnej, polecam szereg artykułów z tego cyklu:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod
§... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników...
...jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Anjilo
04-03-2017 / 08:49
Quickbooks24 Support Number @ www.quickbooks24support.com/ Quickbooks Support Number @ www.quickbookssupportphone-number.com/ Quicken Support Number @ www.quicken.support-phonenumber.com/ Sage Support Number @ www.sage.support-phonenumber.com/