Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
3 lipca 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

TA  STRONA  POŚWIECONA JEST SĘDZIEMU SĄDU APELACYJNEGO  W  RZESZOWIE
występuje " BOSSKI "  SSA C. PETRUSZEWICZ

Spytacie dlaczego "bosski"? - otóż na rozprawie apelacyjnej w dniu 29.03.2000r stwierdził "ja tu jestem bogiem i ustalam prawo". A że było bezprawie to dowodem jest moje pismo sądowe o wydanie odpisu i uzasadnienie wyroku  z dnia 03.04.2000r. Ale podobno cyt. smrodu korupcji nie wyciągnie żaden sądowy wentylator...
 Ostatnio zapoznawałem się z różnymi kodeksami i przekrętami prawnymi i teraz ja mogę zarzucić wielkiemu sędziemu C. Petruszewiczowi szereg błędów proceduralnych popełnionych przy rozpatrywaniu mojej sprawy. Nie wysilił się nawet, żeby zapoznać się ze sprawą. Wyrok został odgórnie załatwiony, o czym świadczą chociażby "wstawki słowne" sędziego P. podczas rozprawy, dotyczące spraw  o których nie mógł się dowiedzieć z akt sprawy.  Tak naprawdę, na rozprawie nic nie było rozpatrzone. Sędzia stwierdził, ze roszczenia są przedawnione i było po sprawie. Dopiero na moje pismo "o uzasadnienie wyroku" musiał się wysilić i coś odpowiedzieć. Oczywiście, nie wchodziło żądne przedawnienie, wprost przeciwnie - roszczenia były przedwczesne [wyjaśnia to list adwokacki], ponieważ została zawarta umowa na czas oznaczony do 2000r. Błędem proceduralnym sędziego było też brak odpowiedzi na wniosek w apelacji o przyznanie adwokata. 
Ponadto w uzasadnieniu do apelacji, umieszczonej na osobnej stronie, domagałem się rozpatrzenia istotnych dla sprawy dowodów, które nie uwzględnił ten sam Sąd Gospodarczy w Rzeszowie:
1) ponieważ umowa ze spółdzielnią została zawarta na czas określony 5lat do 2000r, nie mogła być prawnie rozwiązana w 1998r
2) ponieważ na dokumentach podpisanych w imieniu spółdzielni jest tylko jeden podpis członka zarządu - W. Garbińkiego, nie mają one mocy prawnej z uwagi na obowiązujące prawo spółdzielcze.( art.54 )
3) zawarte umowy były uwarunkowane i nie zostały spełnione przez pozwanych J. Zająca i spółdzielnie, a więc choćby z art.492 kc są nieważne.
4) nigdy nie zostało zrobione przekazanie lokalu - brak zgodności z Ustawą o Rachunkowości
5) posłużono się sfabrykowanymi - bez mocy prawa dokumentami jednostronnie korzystnymi dla pozwanych, jednostronnie podpisana przez prezesa  (Umowa 3-stronna ) i fałszywymi zeznaniami świadków - omówione na innych stronach.

Prowadzący sędzia C. Petruszewicz nie dopuścił żadnych z tych 1 - 5 dowodów. Dzisiaj wiem, ze "bosski wyrok" został wcześniej "załatwiony", a posłużono się nawet reprezentującym mnie adwokatem, który zmienił strony, a świadczą o tym fakty - przegrał więcej niż można było.( Sprawa adwokata na osobnej stronie ). W wydanym WYROKU I ACa 61)99 do - (na dole strony), sędzia błędnie i stronniczo uznał ze lokal został zwrócony - co nie jest prawdą, zajmuję go w części do dzisiejszego dnia. Błędem jest też uznanie przedawnienia. Wprost przeciwnie - roszczenia były przedwczesne i zgodnie z obowiązującym prawem zaczynały się po wygaśnięciu umowy najmu, czyli w 2000r. Wyrok jest sprzeczny z wydanymi wcześniej wyrokami SN i linią orzecznictwa sądowego w tym przedmiocie, czego wyrazem mogą być nast. uchwały orzecznictwa Sądu Najwyższego:

- pierwsza z dnia 15.II.1996r - II CZP 5/96 - OSNCP 1996, w której SN stwierdził że: „w umowie na czas oznaczony, strony nie mogą zastrzec możliwości wcześniejszego jej rozwiązania za wypowiedzeniem”

w drugiej z dnia 03.III.1997r - III CZP 3/97 teza brzmi „W umowie najmu lokalu użytkowego , zawartej na czas oznaczony, strony nie mogą zastrzec możliwości wcześniejszego jej rozwiązania za wypowiedzeniem”  - jeżeli jest to zawarte i tak nie ma mocy prawnej

Intencją ustawodawcy było, aby najem lokalu na czas oznaczony był stosunkiem trwałym, zapewniając najemcy używanie lokalu na czas oznaczony, a wynajmującemu stałe dochody z tytułu czynszu. Zawarta „umowa najmu” , jak i Kodeks Cywilny nie przewiduje możliwości „natychmiastowego” wypowiedzenia i eksmisji tak jak to zrobiono ze mną - wyrzucono mnie z wynajmowanego lokalu spółdzielczym w 1998r, podczas gdy umowa została zawarta na czas oznaczony do kwietnia 2000r.

Ponieważ prawo nie przewiduje w „trybie natychmiastowym”, wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony, w dodatku podpisanej jednoosobowo przez prezesa spółdzielni [ prawo spółdzielcze art.54 ], to sędzia Pertuszewicz dopuścił się precedensu, złamania obowiązującego prawa, a dodatkowo pozbawił mnie prawa należytej obrony.

Bosskie stwierdzenie sędziego na końcu uzasadnienia cyt." To że osoba prowadząca działalność gospodarczą nie ma dostatecznej orientacji w prawie, nie stanowi dla niej żadnego usprawiedliwienia w postępowaniu sądowym." - koniec. Otóż zapoznałem się z obowiązującym prawem i okazało się że doświadczony sędzia C. Petruszewicz znowu się myli.  zgodnie z Art.5 kpc „Sąd powinien udzielić stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata potrzebnych wskazówek co do czynności procesowych, oraz pouczać ich o skutkach prawnych tych czynności i skutkach zaniedbań”. A wiec to sąd zaniedbał jeszcze raz swoje obowiązki i zlekceważył moje prawa.

SPRAWA  TRAFIŁA  DO  SĄDU  NAJWYŻSZEGO.  ZGODNIE  Z  PRAWEM,  POWINNA  BYĆ  WZNOWIONA  Z  POWODU POPEŁNIONYCH  PRZEZ  SĄDY  BŁĘDÓW  PROCEDURALNYCH. JEDNAK PREZES ERECIŃSKI JEDNOOSOBOWO BEZ ROZPATRYWANIA ODDALA KASACJĘ... czy macki sięgają Sądu Najwyższego?
W każdym bądź razie na pewno prywata urzedników państwowych.
PS. Paru takich "bosskich" sędziów z mocą ustawodawczą, a nie potrzeba będzie utrzymywać posłów i tysięcy urzędników
sejmu i senatu. 

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Anjilo
04-03-2017 / 09:02
Quickbooks24 Support Number @ www.quickbooks24support.com/ Quickbooks Support Number @ www.quickbookssupportphone-number.com/ Quicken Support Number @ www.quicken.support-phonenumber.com/ Sage Support Number @ www.sage.support-phonenumber.com/
~Latricia
04-01-2015 / 18:00
Your articles are for when it abeyultslo, positively, needs to be understood overnight. psgusnqgsk.com [url=iefnqiw.com]iefnqiw[/url] [link=rkzkuexeecu.com]rkzkuexeecu[/link]
~Sherry
24-12-2014 / 01:00
rfactorf1.pl-CiechaN(26 sty 12:16) MRBIGSTUFF dodaj jeszcze zdjęcia pod kątem. Wiem, że zespf3ł na" rel="nofollow">yxrdpqaep.com"> sejwoj stronie ich nie udostępnił, ale nawet na tej stronce były podawane do tego zdjęcia linki w komentarzach. Komentarzy nie każdy czyta więc warto dodać to zdjęcie
~Titko
20-12-2014 / 12:27
Kuba(26 sty 11:17) Zdjęcia są ładnie ustawione, że nie widać tego szpeentgo garba. Sądziłem, że będzie to nieco inaczej wyglądało z tym obniżeniem nosa.Te zdjęcia można porf3wnać do oglądania zdjęć dziewczyn na portalach społecznościowych. Patrzysz, a tam fajna nawet dziewczyna, ale jak ją zobaczysz na żywo, to może się okazać, że zdjęcia były naprawdę dobrze zrobione Oczywiście bez urazy Drogie Panie, tym bardziej, że zdarza się tak rzadko i rf3wnie dobrze może to dotyczyć facetf3w. Widać jednak, że Lotus robi postępy jeśli chodzi o aerodynamikę i myślę, że podejmą już rf3wną walkę z Toro Rosso czy Williamsem, tym bardziej że nie będzie tam doświadczonych kierowcf3w.