Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
3 lipca 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
  PROKURATORA GENERALNEGO I  MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI

A TERAZ PRZEDSTAWIĘ SWOJĄ SYZYFOWA WALKĘ Z BEZPRAWIEM...
i tu sprawdza się aforyzm " walcząc w sądzie o sprawiedliwość, stajesz się Don Kichotem"

 

 

Sprawa z punktu widzenia prawa sprawa jest prosta. Istnieją dwa dokumenty różniące się tylko podpisem. Mój oryginał z lewej strony. Co ciekawe, za zgodność z oryginałem potwierdził adwokat spółdzielni Ryszard Nieckarz - potwierdził nieprawdę, a mimo to prokurator E. Martuszewski i jego przełożony M. Marcinkowski nie widzą w tym przestępstwa. Jak dalej udowodnię, nie tylko to przestępstwo ukrywają.

 Dlaczego tak zrobiono? W dniu podpisywania umowy tj. 02.04.98r nie było poza W. Garbińskim drugiego członka zarządu, czyli A.  Burego - chociaż w prokuraturze zeznał że był / znowu fałszywe zeznanie policjanta /. A dowodem że go nie było jest właśnie brak podpisów na oryginałach moich dokumentów - wypowiedzenia i tzw. "umowy trójstronnej" zawartej właśnie 02.04.98r. A zgodnie z ustawą art.54 Prawa Spółdzielczego - składanie woli za spółdzielnię jest skuteczne, gdy podpisy złożą co najmniej dwaj członkowie zarządu.

Przestępstwo to zostało zgłoszone, z uwagi na miejsce popełnienia,  do Prokuratury Rejonowej w Brzozowie. Ponieważ prokuratorzy Z.Pankowski R. Sawicki w Brzozowie już raz umorzyli dochodzenie zgłoszonej na policję w Brzozowie  przeze mnie sprawy włamania, kradzieży i zablokowania działalności gospodarczej napisałem skargę na stronniczość działania prokuratorów i ich powiązania z przestępcami do Prokuratury Apelacyjne, co spowodowało przeniesienie sprawy do prokuratury w Sanoku. Ponieważ wiedziałem, że będą naciski ze strony prokuratora okręgowego M. Marcinkowskiego, żeby "ukręcić" sprawę, a prokuratura w Brzozowie nie przekazała do Sanoka żadnych dokumentów - sam dostarczyłem akta dowodowe prokuratorowi E. Martuszewskiemu prowadzącemu sprawę w prokuraturze sanockiej. Z uwagi na wielokrotne fałszerstwo dokumentów i zeznań przez W. Garbińskiego zarówno dla sądu jak i dla prokuratury, zwróciłem się do Sądu Rejonowego i Prokuratury w Brzozowie o udostępnienie dowodów sfabrykowania aneksów i protokołu komisyjnego. ŻADNEGO Z TYCH ISTOTNYCH DLA SPRAWY DOWODÓW NIE UWZGLĘDNIŁ PROKURATOR E. MARTUSZEWSKI, dając tym samym dowód stronniczości, dążąc do ukrycia przestępstwa, oraz popełniając tym samym szereg błędów proceduralnych.  
Ostatecznie po czteromiesięcznym "śledztwie", prokurator Martuszewski wydał z datą 18.07.2000r - [odebrałem go osobiście z biura prokuratora 07.08.2000r ] POSTANOWIENIE o umorzeniu śledztwa, zawierające szereg nieścisłości i sprzeczności, [jako ciekawostkę podam, że prokurator w uzasadnieniu tłumaczy, że kopia i oryginał tego samego dokumentu mogą być podpisane przez  różne osoby ], które przedstawiłem w swoim ZAŻALENIU do Prokuratury Okręgowej w Krośnie.  Wcześniej do prokuratury w Krośnie wysłałem SKARGĘ na postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego przez prokuratora E. Martuszewskiego. Do dzisiaj prokurator okręgowy M. Marcinkowski nie raczył odpowiedzieć, zresztą nie tylko na to pismo, pomimo ze to jego obowiązek, albo raczej zaniedbywanie obowiązków. Prokuratura Okręgowa przekazała sprawę do Sądu Rejowego w Brzozowie, pomimo że złożyłem Zażalenie do Sądu Okręgowego w Krośnie, ze z uwagi na stronniczość sędziów nie życzę sobie by tam ją rozpatrywano i z góry przewidziałem jakie będzie jego postanowienie. Prowadzący sędzia ASR R. Leśniak  nie dopuścił istotnych dla sprawy wielokrotnych dowodów fałszerstwa dokumentów przez W. Garbińskiego i zeznań przez J. Zająca wydając postanowienie umorzenia sprawy. Jest to następna próba ukrycia przestępstwa przez sędziego. To nie była rozprawa, tylko parodia sądu - nawet przedstawiciel prokuratury sanockiej nie raczył się zjawić, z góry wiedząc, że sprawa jest stronnicza - typowo korupcyjna. Sędzia R. Leśniak ( podobnie jak poprzednio J. Szarek ) założył, że jego  postanowienie jest prawomocne, a jego niegodne sędziego działanie nie będzie kwestionowane i  poddawane dyskusji. Jednak ja wykorzystując prawo jakie daje mi konstytucja - dwuinstancyjność sądownictwa i założyłem apelacje do Sądu Okręgowego w Krośnie.  Sąd wrócił sprawę do Brzozowa, celem "procesowego wyjaśnienia". Bardzo trudno było odpowiedzieć sędziemu  Leśniakowi. - odpowiedziałem mu - patrz strona R. Leśniaka.  Prezes Sądu Rejonowego w Brzozowie A. Siedlecka nawet nie próbował odpowiadać, tylko podobnie jak Sąd Okręgowy odesłał ją. W tej sytuacji uważam że, wykorzystałem wszystkie procedury procesowe, dlatego zdecydowałem się na opublikowanie sprawy, celem procesowego załatwienia przez PROKURATORA GENERALNEGO

POWRÓT

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: sprawiedliwy@hoga.pl

STRONA PRYWATNA W BUDOWIE

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Anjilo
04-03-2017 / 08:51
Quickbooks24 Support Number @ www.quickbooks24support.com/ Quickbooks Support Number @ www.quickbookssupportphone-number.com/ Quicken Support Number @ www.quicken.support-phonenumber.com/ Sage Support Number @ www.sage.support-phonenumber.com/